torsdag 2 februari 2012

Kritiserade försäkringsläkare jobbar fortfarande åt Försäkringskassan

Läkarna Berlin, Holm och Styf sågas vid fotknölarna för sin okunskap…vem ger uppdrag till läkare som besitter grav okunskap?Jo, Försäkringskassan! Där verkar det snarats vara en merit att inte kunna så mycket och hitta på egna förklaringar till symtomen.

Överläkare Olle Bunketorp, Malin Lindh och specialist Hans Westergren ”sågar” en fantasifull checklista som var utformad av Berlin, Holmgren och Styf. Listan var menat för att värdera sena besvär efter distorsion i halsryggen. I sin debattartikel så framför Bunketorp, Lindh och Westergren, sina synpunkter på checklistan;

- De uttrycker sin uppfattning om att checklistan har väsentliga svagheter

- De håller inte med om checklistans användbarhet

Men inte bryr sig varken författarna eller Försäkringskassan om det.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: