tisdag 31 januari 2012

Skräckupplevelse att vårdas vaken i respirator

Sedan början av 2000-talet har det blivit betydligt vanligare att patienter som vårdas i respirator är vakna. Att inte söva patienterna har medicinska fördelar, inte minst kan tiden i respiratorn kortas liksom vårdtiden på sjukhuset.

Men att ligga vaken i respirator är en traumatisk upplevelse. Avhandlingen vid Sahlgrenska akademin gläntar på dörren till en värld av panikkänslor, lufthunger och ohörd smärta.Det är Veronika Karlsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, som intervjuat patienter och anhöriga under respiratorbehandlingen och efteråt.

De sammanlagt 14 patienter som intervjuades uppgav alla att de kände sig hjälplösa och maktlösa i förhållande till respiratorn, och helt beroende av vårdarnas förmåga och välvilja att hjälpa dem. Alla intervjuade patienter kommunicerade genom att nicka och skaka på huvudet, men utvecklade också individuella kommunikationsmönster där de använde ansiktsuttryck, blick och kroppshållning för att visa sitt lidande.

Respiratorbehandlingen upplevdes dock som mindre obehaglig om vårdaren hade en vårdande kommunikation och ”stod patienten bi”, det vill säga koncentrerade hela sin uppmärksamhet på patienten och när denne behövde hjälp.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , demokrati, ,

Inga kommentarer: