torsdag 5 januari 2012

Åtgärder för att stoppa olagliga läkemedel

För att minska användningen av olagliga läkemedel tror Läkemedelsverket att det krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete med att informera om riskerna. Myndigheten har identifierat fyra grupper där behovet av riktade insatser är särskilt stort


 • personer som använder preparat i samband med träning • personer som har fysisk värk eller smärta • personer som har psykiska besvär och/eller svårt att somna • personer som använder preparat för att gå ned i vikt


 • Läkemedelsverket vill också satsa på att öka sjukvårds- och apoteksanställdas kunskaper på området. De måste bli mer medvetna om att patienterna och kunderna kan gå andra vägar för att få tag i läkemedel, enligt myndigheten.

  Att patienterna vänder sig till Internetföretag för att köpa läkemedel beror väl på att det är lätttillgängligt  och man  vill ha hjälp snabbt om man mår dåligt. Vården är ju tyvärr inte alltid så lättillgänglig och ger kanske inte den hjälp man behöver.

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

  Inga kommentarer: