tisdag 24 januari 2012

Rehabgaranti för rygg-och nacksjuka

Det primära målet med rehabiliteringsgarantin är en ökad återgång i arbete eller att förebygga sjukskrivning.

De stora diagnosgrupperna icke specifika rygg- och nackbesvär, samt måttlig psykisk ohälsa omfattas av rehabiliteringsgarantin. De medicinska behandlingsmetoder som ingår ska ha vetenskapligt stöd för att behandlingen leder till att arbetsförmågan kan återfås.

Det är alltså bara de som kan förväntas återgå till arbetet som ingår i gruppen och som Landstinget alltså får betalt av Regeringen för att rehabilitera. Men vad händer med oss andra då, icke arbetsföra? Ska vi inte få någon rehabilitering alls? Det ska också vara sk. evidensbaserade metoder ,


För akuta ländryggssmärtor finns stark evidens (A) för:
att fortsatta, normala aktiviteter leder till snabbare tillfrisknande och minskad kronisk funktionsnedsättning

att antiinflammatoriska och muskelavslappnande läkemedel, ger effektiv smärtlindring vid okomplicerade, akuta ländryggssmärtor (dessa läkemedel medför dock vissa biverkningar)

att sängläge inte är effektivt vid akut ländryggssmärta

träning med hjälp av böjningar, sträckningar, aerobiska rörelser och stretching inte ger effektiv bot mot akut ländryggssmärta.

När det gäller kroniska ländryggssmärtor finns stark evidens (A) för:
att manuell behandling/manipulation, ryggträning och multidisciplinär behandling är effektiva för smärtlindring.

att intensiv kurortsbehandling minskar smärta på kort sikt vid kroniska ländryggsbesvär hos äldre patienter (över 60 år).

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring


Inga kommentarer: