fredag 13 januari 2012

Allt tuffare krav för P-tillstånd

Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få särskilda parkeringstillstånd. Läkaren ska numera nästan enbart pröva hur långt den funktionshindrade kan gå.

Pelle Kölhed är vice ordförande i Handikappförbunden och ordförande i Personskadeförbundet RTP som står för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan. Han är mäkta upprörd över att villkoren för att få p-tillstånd kraftigt har försämrats och att Transportstyrelsen liksom regeringen blundar för de problem som uppstått för tusentals funktionshindrade.

"– I februari hade vi en träff på näringsdepartementet och gick igenom problemen. Men det mynnade ut i att det tillsattes en utredning där vi inte fick vara med och man ville inte ville lyssna på våra synpunkter. I stället fick Transportstyrelsen som är vår motpart i de här sammanhangen hålla i frågan och där har man nu kommit fram till att allt är bra som det är, berättar Pelle Kölhed. "

Pelle Kölhed menar att det strider mot FN-konventionen att Handikapprörelsen inte får vara med eller ens blir tillfrågad som berörd brukarorganisation i en statlig utredning. När Transportstyrelsen också skriver reglerna, är sista instans vid alla överklaganden och dessutom ska utreda sig själva har det gått för långt.

Nu tillämpas regelrna för strikt och de som haft P-tillstånd förlorar sina , medan de som inte sittar i rullstol och har andra funktionshinder inte en chans att få ett. Återigen skruvar Regeringen åt tumskruvarna om sjuka och handikappade.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Inga kommentarer: