tisdag 24 januari 2012

RTP vill ha individuell rehabiliteringskedja

Sedan de nya sjukförsäkringsreglerna infördes har Personskadeförbundet RTP följt hur det påverkar deras medlemmar. I dag publiceras den tredje rapporten som visar på en fortsatt stor ekonomisk oro, brist på rehabilitering och lågt förtroende hos Försäkringskassan som man upplever inte tar hänsyn till individuella rehabiliteringsbehov.

I den tredje enkätundersökningen, som är en uppföljning av två tidigare, har samma frågor ställts till medlemmarna om hur de upplever det nya sjukförsäkringssystemet. Förbundet ville ta reda på vilken hänsyn som tagits till deras förutsättningar i den nya rehabiliteringskedjan. Fick de några nya rehabiliteringsinsatser och var det nya medicinska utredningar som låg till grund för utförsäkringarna? Resultatet visar att drygt 83 procent uppger att försäkringskassan inte erbjudit dem några nya åtgärder, att inga nya medicinska utredningar har gjorts och att det inte skett några nya rehabiliteringsinsatser efter 1/1 2010.

Personskadeförbundet RTP anser att dagens sjukförsäkringssystem är kontraproduktivt för deras grupper – människor upplever att de förlorar kontrollen över sitt liv på grund av den maktlöshet de känner. Rehabiliteringen stannar upp vilket förutom psykiskt och fysiskt lidande också resulterar i tappad arbetsförmåga.

De viktigaste punkterna RTP lyfter fram är:
  • En individualiserad rehabiliteringskedja.
  •  Personlig rehabiliteringsplan med utgångspunkt från individuella behov
  • "Rehabpeng" - pengar till rehabilitering som ska följa personen
Mycket bra förslag! Rehab är idag schabloniserat och alla ska passa in i mallen oavsett vilka behov de har. Fördelningen av resurser är dessutom orättvis, där vissa grupper får mindre. Ett bra exempel är trafikskadade och de som har långvarig smärta.  De flesta får aldrig träffa en smärtläkare över huvud taget, utan tvingas ta stort eget ansvar. De får för lite stöd och hjälp helt enkelt.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringenpropaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: