måndag 30 januari 2012

Evidensbaserad vård -forskningsfokuserad

EBM (Evidensbaserad vård) är ett brett begrepp som omfattar medicinska åtgärder, vård, rehabilitering och omsorg. Det används på olika sätt men omfattar alla som arbetar inom både omsorg och vård. Ett sätt att förklara begreppet är detta:

Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Den som vill arbeta med EBM börjar med att formulera en tydligt avgränsad fråga. Nästa steg är att systematiskt söka, granska och väga samman tillgängliga forskningsresultat från studier som försökt ge svar på frågan. Slutsatserna tillämpas sedan utifrån den kliniska situationen och varje enskild patient.Målet med EBM är att vården använder de metoder som gör störst nytta. Nackdelen med EMD är att det inte forskas om alla behandlingsmetoder inom sjukvården. Helt enkelt pga att det inte satsas några pengar till det. Jag får t ex behandling i Postural terapi , vilket har gjort att jag äntligen kommit på fötter från att ha varit liggande i nästan ett år. Jag har också kunnat minska användningen av smärtstillande läkemedel drastiskt. Men den behandlingen är det inte forskat om, helt enkelt för att det är ett hopkok av flera alternativa tekniker och sjukgymnastik.Mest pengar satsas på forskning om läkemedel pga att det ger mest pengar. Pengarna igen!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , demokrati, ,


Inga kommentarer: