måndag 30 januari 2012

Ännu hårdare sjukregler väntas

Från och med årsskiftet har inte ens läkarna rätt att bedöma en sjuk persons arbetsförmåga. Den rollen flyttas i stället över till Försäkringskassan, som är mer restriktiva i sin bedömning.

Riktlinjer som upprör läkarna.

– Om bedömningen görs av en handläggare på Försäkringskassan som inte har sett patienten eller vet någonting om den medicinska biten så kan man som läkare vara väldigt orolig, säger Marie Wedin, ordförande för Läkarförbundet, till Metro.

Men Försäkringskassan menar att förändringen är till det bättre och att läkarutlåtanden i nuläget kan ge patienten en bild av att han eller hon är garanterad ersättning, vilket inte är fallet. Allt detta är beslutat av Alliansregeringen som vi tyvärr fick efter sista riksdagsvalet.Om det nu är någon som missat det...

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: