onsdag 25 januari 2012

Mer pengar till rehabliteringskedjan som inte funkar

Regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting har i dag kommit överens om en fortsättning på arbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen, och ge fler kvinnor och män möjlighet till rehabilitering. Två miljarder kronor avsätts under 2012 inom sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin.

En del i sjukskrivningsmiljarden rör läkarintyg. Läkarintyg av hög kvalitet är mycket viktiga för att kunna fatta rätt beslut om sjukskrivning, och de landsting som förbättrar kvaliteten på läkarintygen får del av sjukskrivningsmiljardens pengar. Men vad hjälper det med bra läkarintyg om Försäkringskassan läser dem som fan läser bibeln?

Den andra överenskommelsen - rehabiliteringsgarantin - syftar till att stödja personer att återgå i arbete. Rehabiliteringsgarantin fokuserar på de två diagnosgrupper som står för flest sjukskrivningar (smärta och psykiatriska diagnoser) . Den nya överenskommelsen innebär ett ökat fokus på resultat i behandlingen. Dessutom delas behandlingen multimodal behandling (MMR) in i två nivåer för att ge mer anpassad behandling till den som har omfattande och komplexa problem.

Läs också: Regeringen mörkade floppat rehabprogram

Den 1 september publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle och på regeringens hemsida: ”Rehabgarantin en framgång" . Artikeln den 1 september kom efter att reformen på regeringens uppdrag utvärderats av experter från Karolinska institutet. ”Resultaten ger anledning till att glädjas”, skrev socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).
”Karolinska institutets utvärdering visar att den som fått behandling inom garantin löper mindre risk att bli förtidspensionär.”
Men i verkligheten var resultatet inte så positivt. I utvärderingen framgår att sjukfrånvaron i själva verket sjunker snabbare hos den referensgrupp som inte ingått i rehabgarantin. Regeringen ljög alltså igen....

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: