måndag 23 januari 2012

Kemisk intolerans - känslighet för dofter

Symtomen kan vara illamående, koncentrationssvårigheter och ögonirritation som kommer av vardagliga lukter. Parfym, rengöringsmedel, cigarettrök – egentligen vilka lukter som helst. Linus Andersson vid Umeå Universitet har undersökt problemet med känslighet mot lukter. Mer vardagligt kan man säga att det är en oförmåga, såväl psykiskt som kroppsligt, att vänja sig vid lukter.

Många som är drabbade av kemisk intolerans tror att de är allergiska och går till sjukhuset för att få hjälp. Men där kan man inte konstatera någon allergi. Både den som söker hjälp och läkaren är lika frågande inför mysteriet.

I projektet har personer som haft besvären fått känna på lukter och deras reaktioner har granskats. De har fått berätta hur deras upplevelser av luktstyrkan förändras över tid och mätningar har gjorts av hjärnans reaktion. Det har jämförts med toleranta – personer som inte har besvär. Resultaten är intressanta, de har skiljt sig åt, såväl upplevelsemässigt som fysiologiskt. Exempelvis har mönstret av blodflödet i hjärnan varit annorlunda hos de känsliga. De toleranta vänjer sig vid lukterna, de försvinner. Men så sker inte för de känsliga.

Fakta: Undersökningen om lukter
Forskningen består av fyra studier med sammanlagt cirka 200 personer som deltog.
Personerna var i åldrarna 18–70 år. Blandat män och kvinnor, med en viss övervikt av kvinnor.
Källa: Umeå universitet (TT)

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, värk , medicin, Göteborg,  intressant

Inga kommentarer: