tisdag 31 januari 2012

Handikappförbundens rapport om socialförsäkringen

Under 2010 tillsatte regeringen den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Kommitténs uppdrag är att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att övervägas förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden

I Rapporten "En socialförsäkring för alla" står det : "För att sjukförsäkringen verkligen ska ge en ekonomisk trygghet, är det motiverat att se över modellen för fastställande av den sjukpenninggrundande inkomsten, så att det är den inkomst individen förlorar som faktiskt ersätts. SGI kan kompletteras med tilläggsförsäkringar,men sådana riskerar att utestänga personer med svagförankring på arbetsmarknaden.

En historisk beräkning av SGI grundar sig på den försäkrades tidigare inkomster. Att införa en historisk beräkning kan vara ekonomiskt förödande för den som lidit av längre tids ohälsa eller periodvis haft återkommande ohälsa. Ett nyinsjuknande kan leda till lägre sjukpenning och i förlängningen därmed till mindre intjänade pensionsrättigheter. En sådan modell leder också till inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Det kan försvåra för människor att byta arbete, karriär eller att satsa på långvariga studier för att inte riskera sin inkomsttrygghet vid en framtida sjukdomsrisk.

Historisk inkomstberäkning ger heller inget skydd för nytillträdande på arbetsmarknaden.Ett eventuellt system med historiskt inkomstunderlag bör utformas så att det inte riskerar leda till lägre sjukpenning och färre intjänade pensionsrättigheter för den som lever med ohälsa under sin yrkesverksamma ålder. För att upprätthålla försäkringsmässigheten bör därför sjukpenningen grundas på förväntat (och styrkt) inkomstbortfallFör personer med kroniska sjukdomar är dessutom reglerna om så kallad skyddad SGI-tid central. Handikappförbunden menar att dessa måste behållas vid en översyn".

Rapporten behandlar dessutom bl a rehabilitering, funktionshinder och arbetsmarkand.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: