måndag 23 januari 2012

Staten går med vinst på socialförsäkringarna

Socialförsäkringar som till exempel sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten och skatttebetalarna. Men tvärtom mot vad många tror så tjänar statskassan miljarder på försäkringarna - varje år. Förklaringen är att staten tar ut mycket mer i avgift för socialförsäkringen än vad som betalas ut till kunderna. Det vill säga folket. Staten bryter mot lagen menar kritikerna.

Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Folksam har gjort en beräkning på hur mycket statens överskott på socialförsäkringarna väntas bli de närmaste fyra åren. Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor. Socialförsäkringar , t ex sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten och skattebetarlana.

Fakta: Överskott 2010-2014
*Sjukförsäkringen: +63 miljarder kronor
*Efterlevandepension: +33 miljarder kronor
*Arbetsskadeförsäkringen: +23 miljarder kronor
*Föräldraförsäkringen: -30 miljarder kronor
Summa: +89 miljarder kronor

Inga kommentarer: