måndag 30 januari 2012

Bra bemötande av patienten viktigt för hälsan

Flera undersökningar har visat att om patienter känner sig bemötta med respekt och delaktiga i sin behandling ger det medicinsk effekt. Det bekräftas nu också av en svensk studie från Karolinska institutet som visar att långtidssjukskrivna, som upplevt ett positivt och respektfullt bemötande i vården, oftast tycker att det hade en positiv påverkan på deras förmåga att återgå i arbete. Av dem som upplevt ett negativt och kränkande bemötande tycker däremot 50 procent att återgången till arbete försämrades.


Flera studier har visat att om vi bemöts med respekt, och får vara delaktiga i beslut som rör vår behandling, så blir vi friska fortare. Niels Lynöe förespråkar därför en teknik där läkaren bara lyssnar de två–tre första minuterna. Om man först lyssnar och sedan sammanfattar vad patienten har sagt så känner sig patienten tagen på allvar. Det har visat sig ha gynnsamma effekter på hälsovariabler som blodtryck, blodsocker och blodfetter.

Allt dettta med medbestämmande och gott bemötande står ju redan i Hälso- och sjukvårdslagen , som kom på 1980-talet, så det är ingen nyhet kan man tycka. Men bättre sent än aldrig...

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , demokrati, ,

Inga kommentarer: