tisdag 24 januari 2012

Riskfyllt att sluta med kolesterolsänkande på eget bevåg

Ett förhöjt kolesterolvärde hör till de allvarligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och hjärtkärlsjukdom, skriver hjärtspecialisterna Björn Dahlöf, Lars Rydén och . Det är lika allvarligt som ett obehandlat för högt blodtryck.

De skriver vidare att alla som har hög risk för sjukdom i hjärtats kranskärl behöver sänka ett för högt kolesterolvärde. Redan en till synes liten sänkning på en enhet av det så kallade ”onda” kolesterolet, ger 20 procent riskminskning för död i hjärtinfarkt. För den som drabbats av hjärtinfarkt är det extra viktigt att kolesterolnivåerna (blodfetter eller lipidnivåer) hålls så låga som möjligt – till och med lägre än de nivåer en frisk person har.  En del behöver två olika typer av läkemedel med olika verkningsmekanism för att få ner värdena tillräckligt.

Även mycket små förändringar har stor inverkan på risken att bli allvarligt sjuk. Därför uppmanar 2011 års Europeiska Riktlinjer till bättre för kolesterolsänkning, framför allt efter en hjärtinfarkt eller stroke.

Tyvärr möter många läkare i dag ett ökande antal som på eget bevåg slutat ta sina kolesterolsänkande mediciner (statiner). Patienten kan ha läst en artikel, sett på TV eller hört av bekanta, svepande slutsatser eller rent felaktiga argument där statiner påstås verkningslösa eller ge allvarliga biverkningar.Detta är desto mer oroande då patientregistren visar att bara varannan patient i Sverige når de målvärden som satts upp för behandling av höga kolesterolnivåer.

Det innebär att ett stort antal patienter har fortsatt hög risk att drabbas av t ex en hjärtinfarkt. Därför är det extra olyckligt om patienter dessutom av olika skäl på eget bevåg slutar ta sin medicin som är en säker och effektiv behandling (kombinerad med livsstilsförändringar).

Man ska alltså ta en diskussion med sin läkare innan man slutar ta medicinen! Stattiner är väldigt om- diskuterade just nu och det är därför svårt som patient att veta hur man ska göra. Men har man haft hjärtinfarkt eller stroke finns det anledning att vara extra försiktig.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Inga kommentarer: