tisdag 7 februari 2012

VG-Regionens spariver ger allvarliga konsekvenser för stomipatienter

Att ersätta ett väl fungerande hjälpmedelssystem med lokal upphandling och distribution av stomiprodukter vittnar om bristande kunskap om stomiopererades behov, vilket oroar Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, ILCO och Mag- och Tarmförbundet, RMT.

 Som stomiopererade är de helt beroende av att hitta hjälpmedel som passar just deras individuella behov. Att dessa fungerar optimalt och stomipåsen sitter där den ska är nödvändigt för att de ska känna trygghet och livskvalitet. En läckande påse kan få förödande konsekvenser med hudskador samt försvåra eller omöjliggöra umgänge med andra människor och vistelse i offentliga miljöer, skriver de.

För att tillgodose dessa individuella och specialiserade behov finns i dag en mängd godkända produkter att välja mellan. Produkterna ingår i läkemedelsförmånen och utprovas i samråd med specialutbildade stomiterapeuter. Den enskilde patienten hämtar ut sina produkter på närmaste apotek eller får dem hemsända som postpaket. Detta väl fungerade system vill regionen nu slopa och, i hopp om att spara pengar, istället upphandla stomiprodukter och distribution på egen hand.

 ILCO är därför rädda att ett starkt reducerat utbud kommer att erbjudas patienterna vilket i sig kommer att innebära en väsentligt försämrad vårdkvalitet. På individnivå riskerar vårdbehovet att öka för de patienter som inte får tillgång till sina anpassade produkter, något som i sin tur kan leda till nedsatt arbetsförmåga och ökade samhällskostnader.

Än en gång vill VG-Regionen i sin spariver fatta ett beslut som är förödande för stomipatienter. Självklart vill de ha ett bandage som håller tätt och inte avger illaluktande gaser.Vem kan mest om den saken? Stomiterapeuten förstås! Det som om elektrikern skulle laga bilar och tvärtom. Det kan ju vem som helst förstå.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

Inga kommentarer: