måndag 6 februari 2012

RTP kräver juridisk ombud vid arbetsskada

För att stävja diskrimineringen av kvinnor i Arbetsskadeförsäkringen vill Personskadeförbundet RTP få till stånd en lagstiftning som ger ovillkorad rätt att företrädas av ombud vid både arbetsskador och trafikskador.
Som det ser ut i dag så är rätten till ett juridiskt ombud väldigt godtycklig. Den enda möjlighet man har att få ett ombud betalt av försäkringsbolagen är beroende av en frivillig överenskommelse mellan bolagen. Detta innebär alltså att det är upp till varje försäkringsbolag att bedöma om den försäkrade behöver ett ombud. I dag är det endast If och Folksam som generellt erbjuder sina kunder ett ombud under skaderegleringen efter en trafikskada. Denna rättsosäkerhet är det få som vet om och särskilt inte den grupp av kvinnor som debatten handlar om – kvinnor i kvinnoyrken som ofta innebär en hög risk för arbetsskador.
Det är en mycket angelägen förbättring att ha ett eget juridisk ombud,i vissa fall räcker det inte, även om det underlättar enormt. Hittills, under tio års handläggning av mina skador, har jag samlat på mig två tjocka pärmar med papper. Då kan ni ju tänka er hur krångligt det är att hålla reda på allt. Inte ens advokaten har koll, utan vi får hjälpas åt. Många skulle inte ha en chans att få rätt om de inte hade ett ombud som drev deras sak mot FK. Anledningen är att Försäkringskassan inte bryr sig om sakliga argument, väl dokumenterade skador och specialisters intyg till förmån för den skadade.

Ser de att diagnosen är whiplash och det dessutom är en kvinna som är skadad, så sätter de alla klutar till för att hitta eller hitta på något som ge avslag.Det är min uppfattning och det visar ju också FK:s egen utredning.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nja, juridiskt ombud räcker inte.
Alla rättsinstanser har tappat rättskänslan. Det blir bara kostsamt.
Allt måste göras om från grunden.
Juridiska utbildningen verkar ha snedseglat riktigt.
Jurister uppmanar bara att kosta på fler intyg etc.
Nej Sakligheten och individuell prövning och vad en utredning är samt vad som är brottsligt behöver återställas i medvetandet.

Kaktusblomman sa...

Nej, trots ett juriskt ombud så gjorde FK som de ville. De brydde sig varken om intyg , vad jag eler ombudet sa. FK-läkaren hittade dessutom på en rad andra skäl fäör att jag skulle få avslag.Det var som om de hade en sport att fälla så många som möjlig.

Vid tillfälle ska jag lägga ut FK-läkarnas utlåtanden som visade totalt brist på vetenskaplighet och saklighet.