måndag 25 oktober 2010

Avslag på sjukskrivningar arbetsmiljöfråga för läkarna

Alltmer tid måste läggas på att fylla i komplicerade intyg som allt oftare underkänns av Försäkringskassan, utan att kompensation utgår vare sig ekonomiskt eller tidsmässigt. Det är den bild som tonar fram i motioner som läkarföreningarna i Skaraborg, Stockholm och Örebro lämnat in till Läkarförbundets förbundsfullmäktige i december.

Enligt Örebro läns läkarförening har det gått så långt att sjukskrivningarna blivit ett arbetsmiljöproblem. Det handlar inte bara om att betydligt mer tid måste ägnas åt kommunikation med Försäkringskassan, utan också om frustrationen över att ständigt få begäran om nya intyg som sedan underkänns.

Stockholms läkarförening vill att Läkarförbundet verkar för att läkarnas rekommendationer i intygen ska respekteras. Följden när intygen inte respekteras, anser man, är att patienterna kommer till skada.

Man efterlyser också en vetenskaplig evidensgranskning av Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivningar. Bakgrunden Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivningar. Bakgrunden är att även om det sägs att avsteg från de rekommenderade sjukskrivningstider som finns i beslutsstöden kan göras där detta är motiverat, så godtar enligt motionen inte alla handläggare på Försäkringskassan det, utan ser tidsgränserna som absoluta.

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

Inga kommentarer: