tisdag 5 oktober 2010

Läkare har dåliga kunskaper om läkemedelsinteraktion

Jag har besvär med bla hjärtklappning och magen så jag kollade på Janus Info om mina mediciner påverkade varandra. Eftersom jag svimmade utan att veta varför tänkte jag att det kanske var pga mina mediciner alt. en överdosering av smärtstillande i kombination med betablockerare som jag har för den höga pulsen.

Det uppseende väckande är att fastän jag frågat mina läkare om medicinerna jag tar passar ihop med varandra har jag fått jakande svar varje gång. Varken hjärt läkaren elelr smärtläkaren har reagerat! Det är väldigt märkligt med tanke på att t ex acetylsalicylsyra interagerar med många andra läkemedel, tex antidepressiva och betablockerare. Även betablockerare är knepigt att använda.

Enligt Janus är det olämpligt med samtidig behandling av acetylsalicylsyra och serotoninåterupptagshämmare t ex Zoloft,Sertralin. Acetylsaicylsyra ( t ex Treo, Magnecyl,Bamyl)i kombination med sertralin ökar nämligen risken för gastrointestinala blödningar 5-7 gånger! Inte konstigt att jag haft magsbesvär! Vid behandling med höga doser acetylsalicylsyra är risken ännu högre (12-15 ggr).

Acetylsalicylsyra i doser över 300mg/dygn kan också försämra den blodtryckssänkande effekten av betablockerare och t ex bör intag av apelsinjuice undvikas 2-3. Exponeringen´av atenolol kan minska med 22-55% vid samtidig behandling. Den terapeutiska effekten av atenolol kan därmed bli sämre.

Zon (NSAID) som innehåller ketoprofen kan, hos vissa patienter, minska den antihypertensiva effekten av betablockerare. Även Voltaren T,Diclofenak och Eeze. Noggrann mätning av blodtrycket rekommenderas. Dosen betablockare kan behöva justeras. Kalciumflödeshämmare kan vara ett alternativ i stället för betablockerare vid behandling av högt blodtryck.

Det är alltså flera av de mediciner som jag använder som var för sig och tillsammans kan samverka och motverka varandra. Skärpning krävs från läkarkåren! Läs också Tänk på läkemedelsbehandlingen som orsak till försämring

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

5 kommentarer:

Tänkt och tyckt i hundra knyck ! sa...

Viktiga saker detta ! Bra att du tar upp det.

Önskar dig en härlig helg !

Kram

Kraxpelax sa...

Öllista med omdömen

Kaktusblomman sa...

Tack det samma!

Annika sa...

Hej!

Ja skruvar som skaver är inte skoj även om jag skulle påstå att det är mitt minsta besvär med ryggen just nu. Har hört att om man är smal så är det inte ovanligt att börjar skava om man har dem ytligt.

Ryggproblem är helt kalrt underskattat. Brukar alltid säga till folk som inte har ryggproblem att de ska uppskatta sina ryggar för innan man får problem med den så tänker man inte på hur mycket man använder den till och hur nödvändigt den är.

Ska du åtgärda dina skruvar på något sätt? Plocka bort dem?

Kaktusblomman sa...

Hej!

Annika: Skruvarna och metallplattan ska ev, tas bort i vår, när det gått ett år sedan operationen.Men vet inte hur jag ska orka vänta tills dess. Hoppas att blockaderna hjälper mig.