lördag 23 oktober 2010

Tusentals nackskadade förlorar livräntan

Försäkringskassan bedömer nackskador strängare än tidigare. Många som drabbats av skador efter whip­lash förlorar därför livräntan.
"– Det är ett hårt slag för de drabbade och en fråga om rättssäkerhet. Kassan har ändrat sin praxis på väldigt lösa boliner, säger Ulf Lejonklou, jurist på LO-TCO Rättsskydd."
Att en skada blivit godkänd som arbetsskada är ingen garanti för ersättning i framtiden. Det har många whiplashskadade fått erfara.Om någon fått tidsbegränsad livränta prövas den skadades arbetsförmåga och orsaken till problemen på nytt när tiden gått ut. Även om Försäkringskassan flera gånger funnit att en olycka lett till en skada kan en ny försäkringsläkare dra motsatta slutsatser av samma medicinska underlag.

Även Lars Wallstedt, neurokirurg som arbetat med whiplashskadade som överläkare och klinikchef på Karolinska sjukhuset i Stockholm, är kritisk. Han hävdar att Försäkringskassan satt i system att dra in livräntorna genom att bara anlita ett fåtal experter. Att just whiplashskadade fått det hårdare beror, enligt Lars Wallstedt, på att deras skador inte syns på kroppen. Diagnosen ställs utifrån de drabbades berättelse, hur olyckan gått till och själva symtombilden. Det är lätt att ifrågasätta sådana patienter i jakten på besparingar, säger han.

Att de nya bedömingarna skulle vara av samma andas barn som sjukförsäkringen förnekar dock Försäkringskassan. Vem tror på dem?

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

Inga kommentarer: