fredag 15 oktober 2010

Kombinationer av läkemedel mer miljöfarliga

Nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att den miljöpåverkan som uppskattas i försök med en enskild substans kan vara missvisande. När en substans läcker ut i naturen och blandas med andra kemikalier kan effekten bli större.

"– När fem läkemedels-, hygien- och hushållsprodukter (fluoxetin, propranolol, zinkpyrition, klotrimazol och triklosan) blandades i koncentrationer som inte individuellt orsakade någon signifikant effekt, orsakade blandningen nästan 30-procentig effekt på mikroalger, säger Sara Brosché i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet."

I sin avhandling visade hon också att antibiotika som läcker ut vid läkemedelstillverkning kan orsaka resistensutveckling bland naturliga bakterier. Myndigheterna borde därför ställa högre krav på rening av utsläpp och miljöklassade läkemedel.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Inga kommentarer: