måndag 11 oktober 2010

Stöd namninsamlingen för bättre smärtvård!

Bättre smärtvård i Västra Götaland!

Till: Politiker i Västra Götalands Regionen:

Idag görs det t ex i stort sett bara utredningar hos de få offentliga smärtkliniker som finns inom Sahlgrenska Universitetsjukhuset i Göteborg. Om man över huvudtaget får komma dit, skickas man efter utredning tillbaka till primärvården, som inte har tillräckliga kunskaper om långvarig smärta.

De patienter som inte kan äta smärtstillande läkemedel på grund av biverkningar och därför tvingas ta injektionsbehandling, lämnas åt sitt öde och får ofta bekosta vården själva med resor, mediciner och andra avgifter.

Istället skulle det behövas multiprofessionella smärtteam med helhetssyn som kunde se patientens hela situation och även ge alternativa behandlingar som massage och akupunktur.Det skulle också behövas ett handlingsprogram om långvarig smärta som verkligen används inom primärvården, där vårdpersonal kan få information om vilka alternativ som finns både vad gäller läkemedel och behandlingar. Vidare borde alla läkare utbildas om långvarig smärta inom grundutbildningen.

En förbättrad smärtvård skulle spara stora pengar åt samhället i minskade vård-, sjukskrivnings- och läkemedelskostnader och dessutom minska människors lidande.

Vi kräver därför, med hänvisning till ovanstående, en förbättrad smärtvård i Västra Götalands regionen med ökade resurser.

Vidarebefordra en länk till namninsamlingen till era vänner och på era bloggar. Hjälp till att förbättra smärtvården!Ni kan lägga upp en insamling för ett eget län också.

Bloggar: samhälle, politik, Regeringen moderaterna, opinion, , hälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkringhälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

2 kommentarer:

Nescha sa...

Hej!
Utredningar och behandlingar av långvarig smärta är långt ifrån optimala i Västsverige. Situationen är dock inte så illa som ni framställer i texten. Undertecknad har gjort en stor kartläggning av smärtverksamheter i Västsverige, både avseende specialistsjukvården och primärvården. Multimodala team finns i Angered och Frölunda. Flertal team finns inom primärvården. En omfattande smärtverksamhet finns även i Udevalla. I maj 2011 har vi också stratat är Nätverk för smärta i Västsverige (inklusive Halland). En styrgrupp har fått i uppdrag från VGR att strukturera upp smärtvården avseende nivåstrukturering, regionala riktlinjer för behandling av långvarig smärta samt utbildning på flertal nivåer.

Jag är vädligt intresseraad av en dialog med patientföreningar. Det är väldigt viktigt att ni är med i denna process.

Hälsningar

Nenad Stankovic
överläkare, universitetslektor
initiativtagare Nätverket för smärta i Västsverige

Kaktusblomman sa...

Inte så illa? hur kan det då komma sig att jag inte får komma varken till Sahlgrenska (Östra sjukhuset) eller till Angereds närsjukhus, utan fått åka till Falköping?Frölundas smärtenhet får man bara komma till om man är arbetsför (vad jag vet). Idag blev jag nekad ett recept på Lyrica av distriktsläkare fastän jag fått det av smärtläkaren, med motiveringen att det var för dyrt!Ändå handlar det om en-två tabletter per dag/vid behov! Om det nu finns smärttem på flera ställen i VG, varför har då jag aldrig fått komma dit eller fått tips från sjukvården om det?Konstigt! Men det stärker bara min tes att det bara är på papperet det funkar,inte i verkligheten.