tisdag 28 september 2010

Försäkringskassan folkets fiende nr1

Daniel Håkansson, distriksläkare i Stockholm, upplever att förändringen har kommit gradvis, men blivit värre sedan tidsgränserna för sjukskrivning infördes. Systemet gör också att patienter känner sig stressade och oroliga för hur de ska klara sig ekonomiskt. I värsta fall kan det leda till ökad sjuklighet. Ofta får läkare ägna tid åt att förklara regler och hjälpa patienter att fylla i formulär på rätt sätt.

Många av de sjukskrivna som idag hamnar på arbetsförmedlingen har redan tidigare gått ”varvet runt” som Daniel Håkansson uttrycker det. De har utretts på alla möjliga sätt för rehabilitering med resultat att de funnits för sjuka för att kunna arbeta.

"– Jag har haft patienter som varit döende när de skickats till arbetsförmedlingen. "

Att tala om sjukskrivnas arbetsförmåga tycker han i många fall är direkt hyckleri. Han tar som exempel att någon med en förslitningsskada hypotetiskt skulle kunna klara av att läsa sagor på en förskola ett par timmar varje dag – men ett sådant arbete existerar helt enkelt inte.

"– I den bästa av världar skulle möjligheten att ordna någon form av sysselsättning anpassad till den sjukskrivne finnas. Det skulle till och med vara bra för många patienter, men de jobben finns inte idag, det är väldigt slimmat på arbetsplatser. När inte ens friska ungdomar får jobb, hur ska de med allvarliga sjukdomar få det? "

Förändringarna i sjukförsäkringssystemet slår framför allt mot människor från arbetarklassen. Daniel Håkansson påpekar att man redan innan förändringarna genomfördes var fullt medveten om att många inom LO-yrken inte orkar arbeta fram till pensionsåldern.

När ska svenska folket sluta upp att tro på hyckleriet och lögnerna från Alliansen?

Bloggar: samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

Dålig integritet inom sjukvården

Åtskilda endast av ett draperi förväntas sjuka rabbla namn och personnummer och beskriva problem med akuta förstoppningar eller svampinfektioner. Sjukdomshistorik blir allmängods för dem som råkar finnas i närheten, liksom vilka mediciner som brukas. Personer färdas halvnakna genom korridorer till andra patienters och anhörigas beskådan.

Det är vid sjukdom och olycksfall, när sårbarheten är som störst, som den personliga integriteten brister som mest, skriver Catrin Mattsson (C).

Det är inte bara i akutsjukvården man utlämnas. När man beställer sjukresor får man t ex uppge vilken läkare man ska besöka. Skynken som rumsavdelare är vardagsmat inom sjukgymnastik också. Ett idiotisk påfund som inte är för papatientens bästa utan för personalens.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

Oppositionen fortsatt kritiska mot nya sjukreglerna

Regeringen backar om sjukförsäkringen och vill nu införa flera undantag till den sexmånadersregel som presenterats. Men både facket och socialdemokraterna är trots det fortsatt kritiska till regeln. "Vi riskerar att få en å tusan, tänkte inte på det-lagstiftning", säger TCO:s Sture Nordh till SvD.se.

I dagens SvD säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson att flera undantag ska införas när regelförändringen genomförs. Det gäller bland annat att personer som väntar på en operation eller behandling ska undantas, och att läkare ska kunna bedöma att en person med en viss diagnos behöver vara sjukskriven längre än sex månader.

Men trots att regeringen nu backar är både facket och socialdemokraterna fortsatt kritiska. Det är olyckligt att skapa en lagstiftning som kräver undantag säger LO. De föreslår istället en gräns på 14 till 15 månader. Risken är annars, menar facket, att reglerna inte tillämpas lika för alla. Det blir en subjektiv bedömning och rättsosäkerheten frodas. Det blir ett lotteri vem som blir utslagen och ruinerad.

Gemensamt i kritiken är att regeringen är för snabba med att presentera förändringar.De bollar med människors liv! Politiken är ogenomtänkt, och TCO kräver nu en parlamentarisk utredning kring socialförsäkringarna. Helst vill förbundet se en blocköverskridande överenskommelse.Det låter bra!
Bloggar: samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

De som skulle rehabiliteras blev sämre!

I veckan offentliggjordes den utvärdering av rehabiliteringsgarantin som gjorts av Karolinska Institutet på uppdrag av regeringen. Rehabiliteringsgarantin var avsedd att ge tidig rehabilitering till de två vanligaste diagnosgrupperna, nämligen lätta psykiska besvär, smärta och problem med rörelseapparaten. Två olika behandlingsformer infördes, samma för alla oavsett besvär eller sjukdomsgrad.

Karolinska institutets utvärdering visar ett stort misslyckande: bara drygt en fjärdedel av de sjukskrivna har kommit tillbaka till arbete, och av dem som har sjuk- och aktivitetsersättning (alltså de långtidssjuka) är siffran ännu lägre.

Allvarligt är att många istället har blivit försämrade av behandlingen, elva procent har rentav försämrats så mycket att de gått från heltidsarbete före behandlingen till heltidssjukskrivning efter. Värst är det för dem som har fått multimodal rehabilitering, alltså personer med smärtproblem. 27 procent av de förut heltidsarbetande har efter behandlingen blivit sjukskrivna, de flesta på heltid.

Alltså inte den förväntade effekten av multimodal smärtbehanding, som enligt SBU sägs vara det bästa. Kanske därför att de flesta smärtkliniker, i alla fall i Göteborg, bara utreder smärta istället för att behandla den. Det överlåter de på okunniga distriksläkare.

Det som regeringen utmålade som den största rehabiliteringssatsningen någonsin har alltså gjort nästan lika mycket skada som nytta – föga oväntat, när man tror att man kan behandla 70 procent av alla sjuka med bara två variationer av behandlingar, kommenterar de tre nätverken.

Studien bekräftar ocks farhågorna att de grupper som primärt riskerar att utförsäkras både fått mindre resurser och sämre resultat än de med lättare ohälsa som i många fall skulle ha återhämtat sig även utan denna insats, skriver nätverken som också påminner om misslyckandet med att få ut utförsäkrade sjuka på arbetsmarknaden. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens utvärderingar under sommaren visade att färre än tre procent av de utförsäkrade har fått jobb på den ordinarie arbetsmarknaden ett halvår efter utförsäkringen.

Bloggar:samhälle,Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias, politik

Uppror inom Alliansen mot sjukreglerna

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet har fått kalla fötter av publiciteten kring de många enskilda fall som visar de absurda följderna av utförsäkringarna från sjukförsäkringen. Nu har de tre småpartierna inom Alliansen gått samman i kravet att de värsta avarterna tas bort – att ”kanterna slipas av”, med deras eget uttryck.

Men hela reformen måste förändras i grunden, anser nätverken Resurs, Slussa och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt med rätta! De omänskliga följder som under den senaste tiden har kommit fram i skildringar av enskilda fall är inte undantag – de är regel. De är de självklara följderna av hela systemet med att kasta ut sjuka människor ur sjukförsäkringen efter ett visst antal dagar, oavsett hur sjuka de är, anser nätverken.

Nätverken framhåller att det kommer att bli allt fler fall där personer drabbas av orimliga konsekvenser.
Det är nu de första utförsäkrade har kommit så långt genom systemets olika faser, att det blir tydligt hur regelverket fungerar i praktiken, menar de tre nätverken, som också pekar på myndigheternas egna utvärderingar av utförsäkringarna och rehabiliteringsgarantin.

Bloggar:samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

Chefen för Försäkringskassan bör avgå!

Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord har medvetet bluffat och vilselett allmänheten för att hjälpa regeringen i valet, hävdar tre nätverk för sjukskrivna. Dagarna före valet lovade Orustfjord att försöka hitta en lösning för svårt sjuka Annica Holmquist som lider av akromegali – för att direkt efter valet ge beskedet att det inte finns någon lösning.

"- Avgå med omedelbar verkan, Orustfjord! kräver nätverken.
Bakom kravet står nätverken Slussa, Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt och Resurs, som redan tidigare har avslöjat hur Försäkringskassan och Stig Orustfjord medvetet bluffar och vilseleder i syfte att hjälpa regeringen att påverka opinionen. Som överdirektör för en myndighet har han skyldighet att vara självständig och saklig. Han får inte stötta något politiskt parti, oavsett om partiet sitter i regeringsställning eller inte."

När ska politikerna ta sitt ansvar? När ska sjukskrivna och sjukpensionärer få sin rätmätiga ersättning?det är hög tid att sluta snacka och istället ändra reglerna!

Bloggar: samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

torsdag 23 september 2010

Fortsatt politisk tystnad om funktionshindrade

Debattörerna fick sin teori om samhällets osynliggörande bekräftad eftersom den enda politiker som svarade på deras artikel själv är funktionshindrad. Man kan inte tolka tystnaden från de politiska partierna på annat sätt än att handikappfrågor inte verkar engagera andra än de som redan är funktionshindrade.

Därför kvarstår fortfarande följande frågor: Vad kan göras för att utjämna skillnaderna mellan olika grupper av funktionshindrade?
Kan mer resurser och forskning kring olika handikapp vara en lösning?Vad kan göras för att utjämna skillnader mellan ålderspensionärer och sjukpensionärer vad gäller exempelvis skatter och förmåner?
Bloggar:samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

måndag 20 september 2010

Reinfeldts löften om medmänsklighet inget värda

Beslutet att ge utförsäkrade, kroniskt sjuka Annica Holmquist avslag på ansökan om sjukersättning står fast. Hennes dotter skrev det sk. klamydiabrevet, som blev väldigt uppmärksammat under valrörelsen. Hon lider av en svår kronisk sjukdom och utförsäkrades i slutet av juli

Nu har Försäkringskassans specialister granskat ärendet och kommit fram till att beslutet är korrekt, trots att Stig Orustfjord i fredags sade att det fanns en lösning, säger dottern Emilie Holmquist. Det var alltså bara ett spel för galleriet. Reinfeldts löften om större empati hos Försäkringskassan verkar vara tomma löften.
Bloggar:samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, opinionsmätningar

Plånboken och egoismen fick styra valet

Det är deprimerande att svenska folket prioriterar den egna plånboken istället för den alllmänna välfärden (äldreomsorg, skolor, barnomsorg, sjukvård mm). Alliansens vänner talar om alla som blivit hjälpta av deas sk. rehabilitering och arbetslinje. Lustigt, att inte de har synts till i media? Jag skulle vilja höra fler rapporter i så fall från folk som kommit tillbaka till arbete efter lång sjukskrivning/sjukpension och mår bra av det?

Nu har vi att se framåt fyra hårda år med en omänsklig regering och nynazister i Riksdagen. Hur ska de kunna ordna ett arbete åt mig som inte kan stå mer än 10 minuter och måste lägga mig flera ggr/dag?Jag har inte hört talas om någon som sköter sitt jobb liggande. Istället får vi sälja huset och leva på min man. Det verkar bli fyra års mardröm och rädsla för ekonomisk ruin...

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, o

lördag 18 september 2010

"Rehabiliterades "men ruinerades på kuppen

Ann-Charlotte Bylund är en av dem som har släppts tillbaka till sjukförsäkringen efter utförsäkring. I tre månader tvingades hon vara hos Arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd, utan att klara några som helst arbetsinsatser. Nu har Försäkringskassan beslutat att ge henne fortsatt sjukpenning - men på vägen slogs hela Ann-Charlottes liv i spillror..

Bylund, 48 år, har kämpat i tio år mot sjukdomar, felbehandlingar och misslyckade operationer. Hon har fibromyalgi med tidvis svår värk, Sjögrens syndrom, diabetes och artros i höftlederna. Fyra gånger har hennes ena höftled opererats, nu väntar hon på en femte operation. Det är glapp i höftkammaren, och höftleden hoppar ur led oupphörligt, ända upp till tjugo gånger om dagen.

Hon har i tio års tid haft tidsbegränsad sjukersättning, som förlängdes i omgångar. Försäkringskassan hade bedömt henne som helt oförmögen att arbeta, men pga de nya sjukförsäkringsreglerna utförsäkrades hon i april. Hon skickades till Arbetsförmedlingen, som konstaterade att hon varken kunde klara något arbete eller delta i introduktionsprogrammet. Men hon hon var ändå tvungen att vara kvar hos Arbetsförmedlingen i tre månader, med ett aktivitetsstöd på 3 000 kronor per månad.

"- Det räckte ju inte ens till det allra nödvändigaste. Jag blev tvungen att låna av släkt och vänner. Och hyran kunde jag inte betala alls."

Nu är Ann-Charlotte vräkt. Hon har bett hyresvärden om att få göra en avbetalningsplan, men värden anser att skulden är för stor.

Sanningen är att den sjukpenning hon nu får nu inte räcker att betala varken hyresskulden eller de privata lånen, som har hamnat runt 30 000 kronor. På vägen tillbaka till sjukförsäkringen försvann nämligen stora delar av Ann-Charlottes ersättning, både bostadstillägg och AFA. Nu får hon 404 kronor per dag, 8 888 kronor i månaden. Efter skatt har hon kvar 5 954 kronor. Med en månadshyra på 5 300 kronor har hon 654 kronor att leva på.

 Hyresvärden har givit henne tid till den 10 september att lämna lägenheten, alltså för en vecka sedan. Men Ann-Charlotte orkar varken kämpa emot eller packa. Flyttkartongerna omkring henne står tomma. Apatisk sitter hon i sin rullstol och väntar på signalen på dörrklockan, då hon ska kastas ut tillsammans med alla sina ägodelar.

Så ser verkligheten ut bakom Alliansens tal om utanförskap och "rehabilitering". Skitsnack och lögner

Bloggar:hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, opinionsmätningarpolitik

Ännu ett moderat avhopp i protest mot sjukreglerna

Liisa Lettson, tidigare moderat i Solna, har fått nog av alliansens jakt på sjuka och lämnar partiet. Hon säger att hon inte kan försvara ett parti som bedriver förföljelse av sjuka.

Liisa Lettson, 56, arbetar som personligt ombud. Hon ser dagligen konsekvenserna av sjukreglerna och hur många sjuka får lämna hus och hem. Liisa anser att dagens sjukregler är helt oacceptabla och en katastrof för många sjuka.

"- Det här är det största systemfelet jag någonsin sett. Rättssäkerheten är satt ur spel. Regeringens mål att sänka sjuktalet har lett till att de använder vilka medel som helst. De som är sjuka blir kränkande behandlade och döljs så att ingen ser vad som verkligen pågår, säger Liisa."
Liisa vittnar om hur svårt sjuka hamnar hos kronofogden då de inte kan betala sin hyra. Hon vill inte längre se på hur sjuka hamnar i fattigdom och utanförskap. Lisa anser att många sjuka blir mycket sjukare.

"- Försäkringskassan tar ingen hänsyn till vad personernas behandlande läkare skriver. Begäran om omprövning tar flera veckor och de sjuka kan inte betala sina utgifter så som hyra och elräkning. Sjuka hamnar hos inkassobolag och Kronofogden. Många får besked om avhysning - familjer med barn blir bostadslösa!"

Liisa kräver att staten ska betala skadestånd till alla de sjuka som blivit utsatta för förföljelse och kränkningar av deras person. Liisa har även anmält regeringen till FN för brott mot de mänskliga rättigheterna.

Liisa Lettson ställer upp på intervjuer.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , , , ryggont, , , , Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, ,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, opinionsmätningar

onsdag 15 september 2010

Regeringen försämrar villkoren för funktionshindrade

Sedan Alliansen tog makten har det blivit allt svårare att få assistans enligt LSS.Försäkringskassan har blivit hårdare i sin bedömning där också. Nu har dessutom Regeringen beslutat att höjningen för ersättningen 2011 blir 2,3 procent, en timersättning på 258 kronor. Höjningen för 2010 innebar den lägsta uppräkningen på tolv år, två procent.

Förutom löneökningar ska beloppet täcka övriga kostnader för verksamheten. Att återigen höja beloppet med så lite kommer att drabba utförarna av personlig assistans och i slutändan brukarna.

Utförarnas förutsättningar förändras även på andra sätt. Bland annat ersätter Försäkringskassan inte längre uppsägningslön enligt kollektivavtal när den assistansberättigade tas in på sjukhus eller avlider. Dessutom får anordnarna inte alltid ersättning som täcker assistenternas löner under brukarens sjukhusvistelse. För de mindre entreprenörerna kan det få förödande konsekvenser. Många assistansanordnare vågar enligt artikeln inte på grund av detta ta emot brukare med svårare sjukdomstillstånd som kan accelerera, vilket minskar deras valfrihet.

Samtidigt som regeringen skapar möjligheter för andra grupper i samhället att välja vård och omsorg genom införandet av Lagen om valfrihet (LOV) och det nationella vårdvalet i primärvården hotas nu alltså mångfalden av utförare inom den personliga assistansen. Ännu ett beslut av regeringen som missgynnar svaga grupper i samhället.
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, , , , Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, ,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, opinionsmätningar

tisdag 14 september 2010

Osynliggörande av vissa handikappgrupper i politiken

En stor grupp glöms enligt artikeln bort i valdebatten, nämligen funktionshindrade.Vad tänker partierna göra för dem? Alla som vill och kan ska självklart arbeta, men vad vill samhället med dem som inte kan? Det handlar dels om ett osynliggörande av sjukpensionärer, dels om en omfattande diskriminering av vissa funktionshinder i samhället. Osynliggörandet i valrörelsen bidrar till diskrimineringen.

Jag tycker att David Lega (KD) i sin replik kör det vanliga politikertugget om arbetslinjen, men vad vi saknar är konkreta åtgärder och förslag på vad som ska göras för de som INTE kan arbeta. För trots regeringens ansträngningar är det många som inte kan arbeta eller att har passerat Försäkringskassans nålsöga.Det är svårt att få ett arbete som långtidssjuk eftersom det inte är många arbetsgivaren som vill anställa en funktionshindrad/långtidssjuk. När ska vi tex få rätt till livslång rehabilitering? Som det är nu sorteras man bort och får inte behandling om man inte kan arbeta. När man inte kan bli frisk känner vårdpersonlen sig misslyckad och man blir utsparkad.

Några exempel på olika typer av diskriminering och osynliggörande i statlig och kommunal politik:
  1. Skattesänkningar riktas mot ålderspensionärer, fastän yngre med sjukersättning också ingår i pensionssystemet . Busskort är gratis i flera kommuner om man är över 65 år, men detta gäller inte för förtidspensionärer.
  2. Så kallade fixartjänster (hjälp med praktiska saker) finns i många kommuner för personer över 65 år, men inte till yngre funktionshindrade.
  3.  Ålderspensionärer har ofta rabatter av olika slag som inte gäller för yngre pensionärer.
  4.  Hemtjänsten ligger inom äldreomsorgen och man talar bara om den i samband med äldrevård. Men det finns många yngre som också har hemtjänst.
  5. Den allmänna bilden av en funktionshindrad är en gubbe med käpp eller en rullstolsburen person. Det borde i stället finnas en neutral funktionshinderskylt.
  6. Parkeringstillstånd för handikappade lämnas nästan bara till rullstolsburna. Men att åka kollektivt är ofta otänkbart eftersom det tar för lång tid och mycket folk. Många bussar/spårvagnar är dessutom inte handkappanpassade. Som exempel ges att det till exempel är ett högt podium för sittplatserna, som medför risk för olycksfall vid på- och avstigning. 
Vad kan då göras för att förbättra situationen för funktionshindrade?

Skribenterna skriver att Handikappfrågor måste diskuteras oftare både före och efter valrörelsen.Men synen på funktionshinder och funktionshindrade måste också förändras hos både politiker och allmänhet. Vi måste inse att detta handlar om en mycket stor grupp människor av alla åldrar och med vitt skilda behov.
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,

torsdag 9 september 2010

Jag har en skruv lös i ryggen...

Tydligen har jag en skruv lös i ryggen...... skämt åsido är den inte lös, men ortopeden som steloperade mig säger att en av skruvarna skaver eftersom den ligger så ytligt under huden pga min scolios. Jag hade inte särskilt ont de första 3-4 månaderna, men sedan har det blivit värre och värre. Sommaren har jag mest tillbringat i ryggläge, inte under min man , utan på soffan i vardagsrummet. Det känns som att jag har en kniv i ryggen när jag suttit 10-5 minuter eller stått en stund. Dessutom har jag fått kramp i gluteus maximum( ändan). Enligt ortopeden måste man ta bort skruvarna om det inte blir bättre, men först får jag vänta ett halvår. Det känns inte kul att operas igen, men vad ska man göra? Bättre i alla fall att det är något som kan åtgärdas.

Jag har haft ett rent h.....e därför att jag varit tvungen att åka sjukresor med taxi och därför fått ta en diskussion med flera läkare om intyget jag måste ha varje gång för att inte bli tvungen att betala resan själv. Har inte än lyckats övertyga min smärtläkare (!) om att jag behöver åka liggande transport till hans mottagning. det är en resa på 15 mil enkel väg som tar flera timmar. Istället undrar han om det är lönt besväret att jag kommer dit! Som om jag hade något val! Visst kan jag skippa att åka dit och få ännu mer ont.Ibland undrar man hur det är ställt med sjukvården. Läkare verkar tröttna på patinenterna, när de gått där ett tag vill de bli av med patienten.

Du får inte ställa några krav, ha några synpunkter på vården. Nej du ska behandla läkaren som en gud för att få komma dit!Fy fan för läkare! De har alldeles för stor makt. Som patient ska man bocka, niga och krusa för att få komma dit. Jag har god lust be honom dra åt skogen!Synd bara att jag är beroende av hans hjälp för att kunna utstå den olidliga smärtan och leva ett drägligt liv....

Om man inte sitter i rullstol eller går med kryckor är det tydligen väldigt svårt t o m för läkare att förstå att man inte kan åka buss!
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,

onsdag 8 september 2010

Beroende av värktabletter?

Test: Är du på väg att bli tablettberoende? Svara på följande frågor:

Tar du värktabletter oftare än du tänkt dig?

Tar du fler värktabletter än vad du tänkt dig eller blivit ordinerad?

Tar du tabletter i förväg - utifall att du får ont?

Känner du av muntorrhet, yrsel, förstoppning eller influensaliknande symtom eller andra biverkningar av medicinen?

Känner du ett sug efter tabletterna och tänker på dem?

Har du svarat "ja" på de flesta av frågorna är du i farozonen. Dra helst ner eller sluta med tabletterna. Tala gärna med din doktor om din relation till värktabletterna. Begär professionell hjälp om du känner att du är på väg att tappa kontrollen. Många värktablettter ger abstinenssymtom när man försöker sluta med dem inkl. insomningstabletter.
Bloggar:hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

torsdag 2 september 2010

Sjukförsäkringen ingår enligt Borg inte i Alliansens välfärd

Ils-Marie om att sjukförsäkringen är borträknad från alliansens välfärd. Anders Borg gav ett tydligt besked i Tv-debatten :

"Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen räknas inte in i alliansens och moderaternas välfärdsbegrepp (välfärdens kärna). De socialförsäkringar Anders Borg envisades med att kalla för ”bidrag” är inte prioriterade. Blir du sjuk eller arbetslös – skyll dig själv!

Men verkligheten ser annorlunda ut. De som drabbas av sjukdom och ohälsa väljer det inte. Och – de som drabbas behöver trygghet och välfärd precis som alla andra, eller kanske ännu mer."
Borg pratar om att de Röd-gröna "dragit sprintarna i bidragssystemet", men det som hänt redan är att Alliansen dragit sprintarna ur sjukförsäkringen så att all säkerhet och trygghet försvunnit! Han talar också i förtäckta ordalag om "transferringssystemen", dvs bidragssystemen (a-kassa. socialbidrag, barnbidrag, sjukförsäkring mm). Det lurar säkert många som inte förstår språket.  Moderaternas mäniskosyn är under all kritik! Vore jag i Folkpartiets och Centerns situation, skulle jag dra åt mig öronen och avsluta det sk.samarbetet.Uppenbarligen har de inte haft mycket att säga till om. Eller är de lika kalla och kyligt kalkylerande? Jag säger som Ils-Marie ”välfärdens kärna” – den börjar allt mer likna ett kärnfritt intorkat russin".

Bloggar: , , , , , värk, Regeringen, moderaterna, val 2010,Regeringen, moderaterna, socialdemokraterna, opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen