tisdag 30 november 2010

Hur behandlar myndigheter nackskadade personer som söker livränta?

En kartläggningspromemoria med huvudsaklig inriktning på arbetsskador besvarar detta. Promemorian är avsedd att hjälpa nackskadade personer och informera domstolarna så att vi kan få rättvisa domar. Beslut och domar måste baseras på korrekta medicinska fakta och bedömningar skriver Torbjörn Öhman som skrivit promemorian.

För att uppnå detta anser han att kunskaperna om nackskador måste öka hos dem som hanterar försäkringsärenden. Han skriver vidare att hanteringen av nackskadades försäkringsärenden är den i särklass största rättsskandalen i Sverige någonsin!

"Försäkringskassan har en grupp läkare som driver en kampanj mot nackskadade i avsikt att vägra dem livränta. Dessa läkare levererar oftast bara lögner som förvaltningsdomstolarna okritiskt accepterar och ytterst sällan tar sitt utredningsansvar. Vi lever således i en extrem situation där den svenska staten genom försäkringskassan målmed-vetet arbetar för att vägra nackskadade deras lagliga rätt till livränta.

Det är mycket svårt att i en skriftlig förvaltningsprocess hantera den situation som uppstår när staten genom en myndighet medvetet ljuger för att provocera fram avslag till försäkrades ofta berättigade anspråk. Det gör att hela förvaltningsprocessen havererar. Det är en situation som lagstiftaren inte har tänkt sig kunna uppstå när reglerna för förvaltningsprocessen skapades. En grundförutsättning för en fungerande förvaltningsprocess är att myndigheten arbetar professio-nellt och följer vår grundlag som kräver att myndigheten arbetar sakligt och opartiskt"

Läs och sprid detta PM!

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin Regeringen  ,opinion, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

Receptfri medicin inte ofarlig

Man ska ha respekt för värkmediciner och vara medveten om att de kan ha biverkningar. Ta värkmediciner enligt ordinerad dos och inte längre än du behöver. Det kan vara en god idé att sluta efter en tid för att se om besvären återkommer eller ej. Har man långdragna besvär är det säkrast att gå till doktorn för en undersökning.
1.Fråga dig själv om du verkligen behöver äta värkmedicin.
2.Använd ett preparat du är väl förtrogen med.
3.Läs bipacksedeln noggrant, ta inte högre doser än föreskrivet. Du får inte bättre effekt av att överdosera, däremot riskerar du att få farliga biverkningar.
4.Har du så ont att du behöver ta värktabletter i mer än en vecka – sök läkarhjälp.
5.Blanda inte olika smärtstillande medel på egen hand. Blanda aldrig alkohol och värkmediciner.

På Expressens sida kan du också läsa listan med biverkningar.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvårdsmärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Nästäppa kan vara symtom på astma

Nu visar en ny stor studie, där 30 000 slumpvis utvalda personer fått besvara frågor om sin hälsa, att omkring var fjärde drabbad har svår astma. Studien visar också att svår astma hänger ihop med att också ha kroniska besvär från näsan, som nästäppa, rinnsnuva eller ont i bihålorna.

Det stämmer bra. Jag har hört att det beror på att man har en inflammation i slemhinnan i näsan liksom i luftvägarna. Själv har jag problem med både astma och nästäppa/rinnsnuva.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Skydda dig mot kräksjuka

De vanligaste smittvägarna är från människa till människa och genom förorenad mat. Man får därför vara försiktig med att äta mat som stått framme länge på t ex julbordet. Kräksjukan är extremt smittsam och sprids genom droppsmitta. Om någon kräkts i ett rum kan viruset överleva i ett par veckor.- Handtvätt är därför viktigt, man ska alltid tvätta händerna efter att man varit på toaletten och innan man hanterar mat. Det är också viktigt att byta handdukar ofta och städa toaletten (t ex torka av ringen).

Men det finns hopp för alla som fasar för kräksjukan. Olika vaccin mot vinterkräksjuka testas på människor. Men det kan ta år innan ett vaccin finns på marknaden.

Bloggar: , , , , Göteborg, , ,

måndag 15 november 2010

utbrändhet ger spår i hjärnan

Nu visar ny svensk forskning att tillståndet utmattningssyndrom orsakar mätbara förändringar i hjärnan. Förändringar som är specifika just för personer med utmattningssyndrom.

Det rör sig om en funktionsnedsättning på två områden i frontalloben. Där regleras det vi kallar exekutiv förmåga, det vill säga uppmärksamhet och långsiktig planering, säger Agneta Sandström, psykolog som i veckan lägger fram en doktorsavhandling i ämnet vid Umeå universitet. utmattningssyndrom har undersökts med magnetröntgenkamera, samtidigt som de fått göra arbetsminnestester. Vid en jämförelse med friska respektive deprimerade personer kunde man konstatera att hjärnfunktionen hos de utmattade skiljer sig från kontrollgrupperna. Bl a utsöndras stresshormonet kortisol annorlunda.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,

lördag 13 november 2010

Smärtstillande dropp ett alternativ?

I onsdags fick jag testa en ny behandling med med Ketalar i dropp.Det är ett snabbverkande narkosmedel som t ex används i ambulanser.Kände en skön avslappning och en del av smärtan försvann. Mått hyfsat i tre dagar nu.Ska få en ny dos nästa vecka.

Har också testat Dolcontin, ett långverkande morfin som funkar bra. Inte så mycket biverkningar som jag befarade men man måste ta medel för magen samtidigt för att inte bli förstoppad. Jag tog bara 5-10 mg per dag+alvedon.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

Brutet finger med komplikationer

Drattade utför trappan förra fredag och bröt långfingret på hö hand.Tur att jag inte visste vilken pärs som väntade! Fick t ex först vänta 14 timmar på akuten Mölndals sjuhus, blev under en veckas tid omgipsad tre ggr och vänta på operation i två dagar tills den till slut blev uppskjuten i måndags. Då hade jag legat på op. på en smal bår och väntat i 4 timmar då doktorn gav besked om att det inte skulle bli någon op.Som "grädde på moset" blev jag stucken tre ggr när de skull sätta dropp av en oduglig narkossköterska. Kunde inte heller stiga upp och gå omkring på egen hand eftersom jag satt fast i droppet o de inte hade någon transportabel droppställning.Hur kan man behandla folk på detta sätt? De beställde inte ens vaktmästare när jag skulle åka hem och varken jag eller min man hittade på sjukhuset.Fick därför bära väskan själv och ta mig ner till centralhallen.

Är nu omgipsad tre ggr!Hur ska fingret kunna läka?  Urdåligt! Jag har helt tappat förtroende för sjukvården i Göteborg.På tisdags ska det röntgas igen och då blir det kanske op. eller nytt gips.

Har nu gips ända upp till armbågen o bara tumme o pekfinger lediga. Inte lätt att skriva med bara vänster, som ni förstår. Får nämligen ont i den skadade handen när jag använder den .
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

torsdag 4 november 2010

Lär dig att leva med din smärta

Smärtprofessorns bästa råd för hur man kan lära sig leva med kronisk smärta:

  • Motionera
  • Undvik rökning
  • I möjligaste mån och anpassat fortsätta med arbete och intressanta fritidsaktiviteter . Ett stort problem när man inte kan sitta eller stå. Jag får göra det mesta liggande.
  • Träffa andra smärtpatienter för att känna att man inte är ensam . Där har jag haft mycket hjälp av Värkstaden- en självhjälpsgrupp för de som har långvarig smärta.
  • Lär dig tekniker att leva med smärtan genom olika beteendeterapier såsom KBT och mental träning. Den här cd-skivan med Lars_Eric Uneståhl funkar bra för mig
  • Undvik att fastna i negativa tankebanor som ökar smärtan .
  • Ta kontakt med sjukgymnaster som tillämpar beteendemedicinsk behandling
Massage och taktil beröring är också avslappnande och skönt, liksom spikmattan som är lite jobbig att lägga sig på , men som har en god smärtlindrande effekt. Men det viktigast är att lära sig vad man tål och inte, som Björn Gerdle säger. Men för mig ökar smärtan mer ju mer aktiv jag är, tyvärr. Så det stämmer inte alltid att fysisk aktivitet minskar smärta. Idag har t ex fått lida för att jag var aktiv och lagade mat och shoppade igår.

Däremot har jag märkt att jag kan avleda smärtan om jag t ex ser en spännade ishockeymatch eller har besök av mina barn eller en väninna.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

onsdag 3 november 2010

Antibiotika påverkar tarmfloran länge

Korta behandlingar med antibiotika kan påverka den normala tarmfloran mer än man tidigare trott. Nu visar studier att höga halter av resistensgener kan upptäckas efter bara sju dagars antibiotikabehandling och att de kan finnas kvar upp till två år efter behandlingen, även om patienten inte tagit någon mer antibiotika.Hur blir det för de som långtidsbehandlas i förebyggande syfte kan man undra?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin