torsdag 26 november 2009

Astmatiker felbehandlas

Fler astmatiker än väntat använder enbart långverkande bronkvidgare t x Oxis – något som kan öka dödligheten. Dessutom får många kombinationsläkemedel i första hand (t ex symbicort), i strid med dagens rekommendationer . Detta är fasta kombinationer av luftrörsvidgare och inhalationssteroider, som har blivit populära på senare år – men som är dyrare än två olika inhalatorer. Det visar den studie som hon presenterar i dag. Dessutom är skillnaderna mellan landstingen stora.


Studien visar också att långtidsverkande luftrörsvidgare, beta-2-stimulerare, ofta används på fel sätt. De ska alltid ges tillsammans med en steroid tex pulmicort, men i landstingen var det mellan 18 och 37 procent som inte fick det.

Bloggar: , , , , , , miljö, , vetenskap

onsdag 25 november 2009

Slarv med biverkningar av medicin dödar patienter

Cirka 400 personer (14%) varje år borde kunna slippa att dö av läkemedelsbiverkningar, om sjukvården var noggrannare. Studien visar att 14 procent av de dödliga biverkningarna hade varit möjliga att förebygga. Läkemedelsbiverkningar är bland de största patientsäkerhetsproblemen i sjukvården, säger Staffan Hägg, överläkare och docent i klinisk farmakologi vid Universitetssjukhuset i Linköping, och en av forskarna bakom studien.
Han anser att sjukvården har fokuserat mer på andra patientsäkerhetsfrågor, och underskattar biverkningsproblematiken.

Forskarna har utgått från 1 574 slumpvist utvalda dödsfall i Östergötland, Jönköping och Kalmar län. Gruppen har i en tidigare studie vaskat fram dem som dött av läkemedelsbiverkningar, 49 stycken. Förutsatt att resultaten är representativa för övriga landet uppskattar Staffan Hägg att cirka 3 000 personer i Sverige varje år avlider av läkemedelsbiverkningar.

Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap

Ny jämförelse av vårdens kvalitet

Årets jämförelse av vårdens kvalitet och effektivitet är klar "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet - jämförelser mellan landsting 2009". Exempelvis har överlevnaden i bröstcancer och andra vanliga cancerformer förbättrats, medan dödligheten i stroke har minskat. Användingen av bredspektrumsantibiotika har minskat och fler patienter är nöjda med både tillgång till vård och den vård som ges.

Det är några av resultaten i årets rapport är den fjärde i ordningen som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting publicerar.I rapportens diagram rangordnas landstingen efter sina resultat för 124 olika indikatorer. Rapporten innehåller också en del redovisningar av data på sjukhusnivå. En övergripande slutsats är att landstingen förbättrar sina resultat. Men inom och mellan landstingen finns fortfarande stora skillnader i resultat - både när det gäller behandlingar/operationer, väntetider, läkemedelsförskrivning och resursanvändning.

Bloggar: , , , , ,, , sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg,,

tisdag 24 november 2009

Påtvingad stattiner mot högt kolesterol

Idag ringde min doktor och sa att jag hade högt kolesterol, 8,4 närmare bestämt. Han frågade inte vad jag åt för kost om jag var stressad,om jag motionerade eller var överviktig. Däremot ordinerade han stattiner, vilket jag inte alls vill äta. Jag kommer istället att dra ner på äggkonsumtionen som nu är ca 1 ägg per dag + det som ev . finns i maten. Däremot brydde han sig inte om jag hade högt blodtryck (diastoliskt) när narkosläkaren undersökte mig och flera gånger vid provtagning hemma. Han kunde tex ha informerat mig om vikten av avslappning för att minska min stress, som också kan orsaka högt blodtryck. Jag ska ta nytt prov i januari-februari och komma till honom på ett nytt besök då.

Jag har hört så mycket negativt om stattiner (blodfettssänkande mediciner) att högt kolesterol inte har något samband med hjärt-och kärlsjukdomar. Vad ska man tro? Däremot vet jag aatt högt intag av ägg kan höja kolesterolet och jag har bevisligen ätit en hel del pga att jag äter LCHF och GI-kost.

Socialstyrelsens rekommendationer
Total kolesterol: Under 5,0 mmol/l
LDL: Under 3,0 mmol/l
HDL: Över 1,0 mmol/l
Triglycerider: Under 1,7 mmol/l
Kvoten Tot.kol/HDL: Under 4,0 mmol/l


Läkemedelsverkets rekommendationer

Om inte livsstilsförändringarna ger resultat, rekommenderas läkemedelsbehandling. Jag har aldrig ens blivit tillfrågad om vilken livsstil jag har. När läkemedelsbehandling har satts in är det viktigt att nå de målvärden som våra myndigheter (läkemedelsverket) rekommenderar:

För patienter med en högrisk (>5%) enligt SCORE
Kolesterol lägre än 5 mmol/L
LDL-kolesterol lägre än 3 mmol/L
Blodtryck lägre än 140/90 mm/hg


För patienter med mycket hög risk -patienter med känd hjärtsjukdom,tidigare stroke, TIAeller diabetes.
Kolesterol lägre än 4,5 mmol/L
LDL-kolesterol lägre än 2,5 mmol/L
Blodtryck lägre än 130/80 mm/hg

Läs även intervjun med Uffe Ravnskov och Myter om kolestereol

Bloggar: , , , , ,, , sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg,,

måndag 16 november 2009

Regeringen saknar verklighetsförankring

Kritiken växer mot att regeringens sjukförsäkringsreform drivs igenom alldeles för snabbt.Försäkringskassan har varnat för att bedömningen av hur många utförsäkrade som kommer att kunna få jobb är alldeles för optimistisk.Regeringens egna utredare är kritiska mot de stenhårda reglerna för sjukersättning. Nu backar också regeringens utredare Anna Hedborg, som tidigare glatt tagit på sig rollen som bödel för de sjukskrivna och sjukpensionerade.

"– Så vitt jag vet finns det inget annat land som har så extremt stränga regler, säger Petter Odmark, huvudsekreterare i utredningen om nytt sjukdomsbegrepp."

Utredarna pekar dessutom på ett annat krav som gör det ännu svårare att kvalificera sig: Klarar man någon form av anpassat arbete har man inte rätt till sjukersättning, oavsett om det finns något sådant arbete eller inte.

Petter Odmark har studerat olika sjukförsäkringssystem i världen för att ha något att jämföra med. Han har inte hittat något. " De flesta har formuleringar i stil med ”man kan förutse att tillståndet kommer att vara i några år”. Jag har aldrig stött på så extremt hårda kriterier som Sverige har, säger han."

Läs också. Jobbar jag mer blir jag sängliggande och Ils-Maries blogg

Det blir spännande aatt se hur Alliansregeringen tacklar detta nederlag. Men självgoda och segervissa som de är kommer de säkert att fortsätta att försvara ett ruttet system in i det sista. Att erkänna att de hade fel finns nog inte i deras världsuppfattning. Men desto hårdare kommer de att falla när det blir uppenbart att kejsaren inte har nya kläder utan är naken.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna,utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar,
regeringen

söndag 15 november 2009

Fredag den 13:e en turdag!

För mig var fredagen ingen otursdag, tvärtom! Jag fick äntligen ja till steloperation och tillbringade flera timmar på kliniken för att narkosbedömas mm. Det känns befriande att äntligen veta att det blir av efter att ha väntat i femton år på att få hjälp för mina ryggbesvär. Inget ovanligt enligt personalen på ortopedkliniken. Många med ryggbesvär nonchaleras av vården och får som jag höra att "det inget finns att göra". Men det gäller att stå på sig och inte ge upp om man får nej på ett ställe. Att få remiss till ortoped är A och O! Det är visserligen inte riskfritt, 10% blir sämre och hos 10 % kan smärtan bli oförändrad, men jag får i alla fall en reell chans att bli bättre.

I januari ska operationen göras, men redan nu ska jag ta kontakt med arbetsterapeut om lån av hjälpmedel. Glidlakan, griptång, toaförhöjning och vridplatta till bilen är bra att ha. Jag har också fått ett träningsprogram som jag ska börja med veckan efter op. Tre kotor, L3-L5 ska sammanfogas med platta och skruvar. Det tas också ben från höften som transplanteras mellan och utanpå kotorna. för att öka stabiliteten. Det är en stor operation, men vad har jag för val? Att sakta bli sämre och sämre och till slut inte kunna gå. Att fortsätta känna att varje steg är tortyr?

Jag fick också remiss för att prova ut korsett som jag ska ha den första tiden , när jag är utskriven. Den ska vara ett extra stöd och "påminna mig" om att jag är ryggopererad. Hur man nu ska kunna glömma det?

Bloggar: , , , , ,, , sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, ryggont, ont i ryggen

torsdag 12 november 2009

Husmark för feg att medverka i TV

På TV 24 är det just nu en utfrågning om sjukförsäkringssystemet. Men Husmark är för feg. Hon vågar inte delta utan skickar sin statsekreterare istället. I Riksdagsdebatten står hon och säger att Regeringen gjort något bra som ändrat sjukförsäkringsreglerna och att ingen ska falla mellan stolarna och bli utan ersättning.Vilket hyckleri! Ni kan ju tex läsa hur det gick för Ingela som får 0:- i ersättning.

Nya spelregler för sjukskrivning och rehabilitering. Ett heldagsseminarium om de nya spelreglerna och regelverket för sjukskrivning och rehabilitering. Regeringen har genomfört en rad politiska beslut för att minska sjukskrivningarna och få igång tidiga rehabiliteringsinsatser, men fortfarande återstår många olösta frågor. Direktsändning. 15:00-16:00: Nya spelregler för sjukskrivning och rehabilitering. Fortsättning på seminariet om de nya spelreglerna och regelverket för sjukskrivning och rehabilitering. Inspelat 3/11.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna,utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar,

Luddiga läkarintyg skapar rättsosäkerhet

Över hälften av intygen som läkare skriver i samband med att personer söker permanent sjukersättning är så bristfälliga att en rättssäker bedömning av patienters arbetsförmåga inte kan göras, visar en undersökning.(Resultatet av granskningen, som gjorts av Stockholms läns landsting, har inte publicerats. Men enligt Dagens Medicin visar undersökningen att bara 44 procent av underlagen innehåller den information som krävs för att det ska gå att göra en bedömning av arbetsförmågan.

Granskningen bygger på 250 slumpmässigt utvalda så kallade LUH (läkarutlåtanden om hälsotillstånd) som skrivits av läkare i landstinget. Utlåtandena brukar oftast skickas till Försäkringskassan för patienter som är aktuella för "förtidspensionering" (permanent sjukersättning).

Kräv därför av din läkare att han/hon skriver ett klart och tydligt läkarutlåtande där det står varför du inte kan arbeta och vilken diagnos du har.
Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

onsdag 11 november 2009

Kammarrätten avgör om jag får livränta för min skada

I förra veckan var det muntlig förhandling om min livränta i Kammarrätten. Jag hade fått prövningstillstånd, som det heter. Det innebär att ärendet endast tas upp om det framkommer nya bevis. Jag hade lämnat in ett nytt intyg och skrev också ett yttrande där jag klagade på Försäkringskassans handläggning av mitt ärende. Det stod lika mellan parterna i Länsrätten och då vann Försäkringskassan.

En processjurist som betalades av försäkringsbolaget biträdde mig i rätten. Hon förhörde mig och de två vittnen, som ställde upp och vittnade till min fördel. Till min förvåning fick de svära eden. Det trodde jag att man bara behövde när det var brottmål. Försäkringskassan hade också sin jurist med under förhandlingen.

Det var tre domare och en sekreterare, som också var jurist, som skulle avgöra frågan. De ställde frågor till mig och vittnena. Till sist var det slutplädering då min jurist och FK:s jurist hade ett anförande.

Det var jättejobbigt att koncentrera sig så länge. Vi höll på i tre timmar med två kortare pauser. Efteråt var jag helt slut i huvudet och kände mig som en zombie resten av helgen eftersom jag hade gått igenom juristens frågor och förberett mig på dem. Ett bra tips!

Jag hade ett tryck över pannloberna och huvudvärk, precis som om jag arbetat länge och intensivt med dem. Det kändess som en bulldozer gått över mig. Det kom också upp en massa sorg och andra jobbiga känslor efteråt, eftersom jag fick berätta om olyckorna och varför jag inte kunde arbeta mm.

Det svåra med ett sådant här mål, är att jag som skadad måste ha ÖVERTYGANDE bevis för att det finns ett samband mellan skadan och mina besvär. Det räcker alltså inte att det är lika, i så fall vinner Försäkringskassan. Rättvist va?

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

måndag 9 november 2009

RTP byter namn

RTPs kongress inledde med att byta namn på förbundet till Personskadeförbundet RTP
Det är ett kortare namn som ger förbundet bättre förutsättningar att kommunicera och synas för de människor som skadar sig. Nu vill förbundet arbeta på att få fler medlemmar eftersom det är många personer med förvärvade skador som kan ha nytta av oss, säger Pelle Kölhed, förbundsordförande.

Förbundet behåller sin förkortning RTP i det nya namnet men innebörden ändras till: Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan. Organisationen hette tidigare Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade, men arbetar fortfarande med samma frågor samt ger råd och stöd till personer som har förvärvade skador och är whiplashskadade (nackskadade till följd av whiplashrelaterat våld), ryggmärgs-, hjärn- och polioskadade samt amputerade, säger Pelle Kölhed som omvaldes till ordförande.

Bloggar: , , , , ,, utanförskap ,Göteborg, ,

Pressmeddelande från personskadeförbundet RTP om sjukskrivningsreglerna

Personskadeförbundet RTP utreder konsekvenserna av de nya sjukförsäkringsreglerna i en enkätundersökning bland sina medlemmar.

- Redan nu ser vi några oroväckande siffror om den undersökning som kommer publiceras i sin helhet i december, säger Pelle Kölhed förbundsordförande. Undersökningen visar att 50 procent av de som besvarat enkäten säger att de är oroliga för sin nuvarande ekonomiska situation och 69 procent oroar sig inför sin framtida ekonomiska situation. Hela 36 procent skulle inte klara av en oväntad utgift på 2000 kronor. Förtroendet för Försäkringskassan är genomgående lågt.

Personskadeförbundet RTPs undersökning visar en stor frustration över mötet med Försäkringskassan.

- Våra medlemmar vittnar om hur de blivit utförsäkrade, hur de känner sig kränkta av den behandling de får från Försäkringskassan och hur deras ekonomiska situation allvarligt försämrats, säger Pelle Kölhed förbundsordförande.
Detta har fått kongressen att reagera och kräva att problemen ska åtgärdas. Kongressen anser att det är bra att de nya sjukförsäkringsreglerna fokuserar på att få människor tillbaka i arbete. Kongressens ombud, som själva har en förvärvad skada eller företräder personer som har det, vet att deras medlemmar vill tillbaka till den livssituation de hade innan olyckan. Där är arbete en viktig del.

Men ombuden vet också av egna erfarenheter att för att kunna komma tillbaka till arbetslivet måste människor först rehabiliteras tillbaka till livet. Då behövs rehabiliteringsinsatser snarare än tvång och tidsbestämda kontroller. Här behövs en individuellt livsinriktad rehabilitering efter behov.
Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

söndag 8 november 2009

Få får träffa en ryggspecialist inom 90 dagar

SKL presenterar idag färsk statistik över landets vårdköer. Situationen är förbättrad, men vårdgarantin ändå långt ifrån infriad på flera håll. Många landsting uppfyller inte kravet att operationer ska utföras inom 90 dagar. Och besöken hos specialistläkare inom 90 dagar klaras på 79,5 procent av patienterna i genomsnitt. Kalmar ligger i topp med 95 procent, Västernorrland i botten med 55 procent.

Samtliga landsting har en särskild kö för patienter som frivilligt eller av medicinska skäl vill vänta längre. Däremot hanterar landstingen den mycket olikartat. I Skåne står nära hälften av patienterna i frivilligkön medan Västernorrlands består av enstaka patienter.

Själv har jag väntat sedan mitten av maj på att steloperera ryggen i Göteborg och vid det här laget träffat FEM läkare som alla ska göra sin egen utredning. Är det effektivt? Varför kan man inte lita på en annan läkares utredning? Tala om slöseri med resurser!
Utredare vill nu skärpa vårdgarantin

Bloggar: , , , , ,, , sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg,,

Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan efter sex månders sjukdom

I den nya sjukskrivningskedjan är 180 dagars sjukfrånvaro en avgörande gräns. Den som inte kan återgå till sitt tidigare arbete ska då prövas mot hela arbetsmarknaden. Efter 180 dagar ska sjukvårdens läkare slippa bedöma om personen har någon arbetsförmåga, anser Anna Hedborg som utrett det svåra och oklara begreppet Arbetsförmåga på uppdrag av regeringen.

Efter sex månader blir det i stället en försäkringsfråga där Försäkringskassan kan behöva ta hjälp av egna medicinska team för sin bedömning.

Anna Hedborg vill dela upp det nuvarande begreppet arbetsförmåga i tre nya kopplade till de olika stegen i sjukförsäkringen. 1)Arbetsförmåga ska bara användas för att bedöma den som har ett arbete de första 180 sjukskrivningsdagarna.Under den första perioden är sjukvårdens läkare oerhört avgörande.

Den fortsatta bedömningen ska gälla 2)individens medicinska förutsättningar att arbeta någonstans på arbetsmarknaden. Då blir det inte bara en fråga om man kan arbeta utan också sannolikheten att hitta en försörjning. Det är en politisk fråga hur sträng eller generös försäkring vi vill ha, säger Anna Hedborg, som presenterade sina förslag på en presskonferens idag fredag.

Efter ett års sjukskrivning upphör rätten till sjukpenning, men möjlighet till förlängning finns i vissa fall. När man då prövar 3) försörjningsförmågan tycker Anna Hedborg att hänsyn måste tas till personens ålder, utbildning, erfarenheter och förmåga att lära nytt.

Arbetsrätten måste också utredas vidare.

Bra, tycker jag, att man tar hänsyn till ålder, utbildning mm. Det blir mer humant än dagens regler som drar alla över en kam.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

Alvedon ökar risken att få astma

Om du använder smärtstillande medel som innehåller paracetamol är risken större att du får astma. Användare av paracetamol löper 63 procent större risk att få astma, visar en metaanalys.

Forskning har tidigare tytt på att användning av smärtstillande medel med paracetamol, som Alvedon och Panodil, kan öka risken för att drabbas av astma. Nu har en omfattande metaanalys, finansierad av Vancouver Coastal Health Research Institute, bekräftat det.
Risken för att utveckla astma är 63 procent högre bland användare av paracetamol över huvud taget. Och bland barn som ätit smärtstillande med paracetamol under sitt första levnadsår är risken 47 procent större än hos andra barn, skriver Dagens Medicin i sin nätupplaga.


Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap

torsdag 5 november 2009

Arbetsskadeförsäkringen rena rånet

Mitt mål om livränta ska upp i Kammarrätten, där jag fått prövningstillstånd. Två vittnen ska också höras.Jag är väldigt tacksam för det. Idag är det väldigt svårt att få läkare att skriva intyg och att ställa upp och vittna.Jag tycker att de sviker oss patienter. Min smärtläkare har nu helt plötsligt ändrat sig och säger något annat till advokaten än han sagt till mig! Läkare!

Jag har förberett mig hela eftermiddagen på advokatens frågor.Men har inte stora förhoppningar om att vinna målet.Försäkringskassan har alltid tumf på hand och stora resurser som jag också betalar tilll. Visst är det konstigt att det är så svårt att få ersättning från arbetskadeförsäkringen, en försäkring som nästan ingen får ersättning sedan man ändrade reglerna? Nu måste den skadade ha övertygande bevisning på att ett samband föreligger mellan olyckan och skadan. Är det lika mellan Försäkringskassan och den skadade, vinner FK. Är det rättvisa?


Arbetsskadeförsäkringen är en god affär för staten. Förra året översteg inkomsterna utgifterna med drygt 1,8 miljarder kronor, miljarder som går direkt in i statskassan. Försäkringens samlade överskott motsvarar nu tre års utbetalningar till de arbetsskadade, påpekar Försäkringskassan i skrivelse till regeringen.

Mellan 1984 och 1992 mer än fyrdubblades utgifterna för arbetsskadeersättningar för att sedan mer än halveras fram till 1998. Den främsta orsaken till den kraftiga utgiftsminskningen var att arbetsskadesjukpenningen togs bort 1993, samtidigt som bevisreglerna för att få en arbetsskada godkänd skärptes.

Den 1 juli 2002 blev det något lättare att få arbetsskada godkänd. De nya bevisreglerna gäller dock inte arbetsskador som inträffat eller visats före detta datum, och ändringen kommer inte att få fullt genomslag förrän omkring år 2015. Min skada inträffade 1998. Den arbetsgivaravgift som är tänkt att finansiera försäkringen, arbetsskadeavgiften, har i många år gett inkomster som vida överstigit utgifterna. Det innebär att arbetsgivarna betalat för mycket, eller att de arbetsskadade fått för lite ersättning.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

MTB-skor toppenbra!

Nu har jag gjort slag i saken och köpt ett par MTB-skor som verkar jättebra! De kostade 2600:- så det sved i plånboken. Men enligt andra som köpt dem så är de bra för rygg-och fotproblem. Man kan också förbättra balans och hållning.

Jag köpte dem på Team sportia och föräsljaren var väldigt kunnig. Jag får testa dem i två veckor innan jag bestämmer mig om jag vill behålla dem. Men redan nu känner jag att de är jättesköna.

Bloggar: , , , ,

Tips för tankspridda

TANKSPRIDDA-SKOLAN

Det finns de som måste ha ordning för att kunna vara tankspridda. För dem och alla andra som ostört vill gå runt i sina egna tankar har Tankspridd.se följande grundkurs:

1. Lär dig rutiner. Som att så fort du kommer hem lägga nycklar, plånbok och andra viktiga saker på en bestämd plats.

2. Gör Att-göra-listor. Stryk saker på listan när de har gjorts. Det är härligt tillfredsställande.

3. Lär dig att prioritera: Om du har tio saker att göra, men bara tid för tre…

4. Programmera in kom-ihåg för viktiga födelsedagar. Gör det i mobilen eller genom tjänster som på www.smsit.se, som skickar sms på de dagar du lagt in.Det finns också en hemsida Birtday.se . Där kan du lägga in födelsedagar på släkt och vänner.

5. Koder att minnas: skriv in alla koder på ett lösenordsskyddat dokument. Ge dokumentet ett nonsensnamn som inte väcker nyfikenhet. Glöm inte dokumentets namn och lösenord…

Bloggar: , ,, , , psykologi, hjärnan, neuropsykologi, vetenskap

måndag 2 november 2009

Som ryggsjuk blir man bollad hit och dit

Jag är så trött på detta! Trodde att det äntligen var klart att det blir steloperation av min rygg i höst. Men nu börjar jag tvivla. Efter att ha träffat tre olika ortopeder i Göteborg, senast på Sahlgrenska där läkaren sa att jag skulle opereras, fick jag i höstas en besökstid på Spine center augusti. Där träffade jag en läkare som undersökte mig, frågade om symtom , sa att alla papper såg bra ut, att alla bilderna inte kunde ses men att det annars var klart för op.
Men efter några veckors väntan ringer jag dit i september och får då höra att de väntar på röntgenbilderna, men att de glömt kolla om de kommit. Ny väntan igen, medan Mölndal skickade nya bilder. Fick efter några veckor ett nytt läkarbesök med en annan läkare på Spine Center och trodde att den läkaren nu skulle diskutera operationsmetod med mig. För det hade ingen gjort. Nej då, han började på nytt undersöka mig, fråga om mina symtom och visa bilder. Eftersom jag inte var mentalt förberedd på det och han dikterade och pratade i telefon, samtidigt som han pratade med mig, kom jag inte ihåg precis hur det kändes och var jag hade ont. Då sa han att han inte var säker på att operationen skulle hjälpa för mina problem. Men att jag skulle få träffa ÄNNU EN ANNAN läkare!

Jag känner att jag blir mer och mer förbannad över att bli behandlad på detta sätt! Man har ju fått för sig att man ska bli bättre bemött på en privat klinik, men så är det då inte i det här fallet. Läkaren på Sahlgrenska var lugn och tog sig verkligen tid att tala med mig och förklara. Hon ringde upp mig när jag vill fråga henne om något. På Spine Center går det inte ens att boka in en telefontid hos läkarna!

Som ryggpatient blir man hela tiden ifrågasatt och skickad mellan olika läkare som alla har olika åsikter om vad som ska göras. Det är inte lätt att veta då vad man ska tro på och framför allt blir man så dj...a trött på sjukvården som inte kan skärpa sig!

Nu börjar jag tvivla på att det blir någon operation. Man kastas hela tiden mellan hopp och förtvivlan. Jag har hört flera som sagt att läkarna utreder och utreder och till slut säger de att de inte kan garantera resultatet. Det kommer säkert att hända mig också.Är de rädda för att statistiken ska försämras?

Bloggar: , , , , , ryggont ont i ryggen

Rätt inställning viktig om du vill må bra

1) Hitta lyckan i vardagen.Tänk så här: Vad har jag att vara glad över? Hobby, partner,familj, vänner?

2) Om du känner dig nere. Gläds därför åt saker du har som du brukar ta för givna. Försök att få lite perspektiv på tillvaron.

3) Skippa negativa tankar.Inget blir bättre av att älta oförrätter. Bestäm dig för att se saker som utmaningar.

4) Skyll inte på omständigheter och yttre faktorer. Om det ska bli någon förändring så är det upp till dig, här och nu. Vad vill du?

5) Få mod att förändra.Tänk så här: Förändringar får oss att växa.

6) Lär dig ta motgångar. Det regnar på semestern, relationer tar slut och du kan inte köpa allt du vill. Vi behöver hårdare hud. Här gäller det att få perspektiv på tillvaron och vara tacksam för det du har.

7) Har du en positiv grundinställning blir du en roligare partner, förälder, kompis och kollega. Folk kommer att vilja umgås med dig och ni lyfter varandra. Källa: Psykolog Jörgen Oom. Läs mer på www.peakmotivation.com

Bloggar: , , , , ,