måndag 31 januari 2011

Påskupprop mot utförsäkringarna!

Stoppa utförsäkringarna!Stöd aktionen Påskuppropet!

Den som blir sjuk i Sverige i dag möts av nya regler och absurda tidsgränser. Handläggare utan medicinsk kunskap fattar beslut, oavsett läkarintyg och hälsotillstånd. Bedömningen sker gent­emot fiktiva jobb; även om man ligger på dödsbädden eller på operationsbordet så kan det tänkas finnas en teoretisk arbetsförmåga... Vi har fått ett rättsosäkert system i stället för en sjukförsäkring som gick med rejäl vinst.

I media ljuger ansvariga politiker om statistiken för sjukskrivningar och förtidspensioneringar, sjuka har med orätt pekats ut som ”fuskare” som inte vill arbeta. Våra gemensamma sjukförsäkringspengar har fördelats till dem som just nu råkar vara friska och ha arbete, och ännu ett jobbskatteavdrag är på gång, meddelar Göran Hägglund.

Hur kan svenska folket gå med på denna totala nedmontering av välfärdssystemet. Vem vill ha en hundralapp i skatteavdrag i stället för en fungerande sjukförsäkring?

Svår sjukdom kan drabba precis vem som helst. Men intresset för frågan är märkligt nog svalt. Även bland politiker. Vi får bara intetsägande standardsvar.

Ulf Kristersson, som ansvarar för sjukförsäkringsutredningen, är nöjd med reformen; som bäst blir det små justeringar av de allvarligaste felen, tidigast år 2013. Det är bara det att under tiden blir ännu fler sjuka hemlösa, hamnar i social misär, ja, de till och med dör! Ingen vet exakt hur många självmord utförsäkringarna hittills har orsakat.

Många som har fysiska sjukdomar får även psykiska besvär och blir alltså sjukare. Vanligen halveras inkomsten och alla har inte sparade pengar. Valet kan stå mellan att betala hyran eller nödvändiga mediciner.

Nya grupper hamnar i en permanent fattigfälla. Barn drabbas genom att föräldrarna drabbas. Någon rehabilitering erbjuds inte. Är detta ett bra system? Jag tycker inte det.

Röda Korset inriktar för första gången sin verksamhet på nödlidande i Sverige, insatser från fler organisationer behövs. Och eftersom den akut nödvändiga förändringen inte kommer att initieras från politiskt håll, då inte ens oppositionen driver frågan längre nu när valet är över, så borde alla som ser vad som händer gå samman och protestera. Hur länge ska vansinnet få pågå? Tusentals är redan drabbade. Utförsäkringarna måste stoppas!

Läs också vad Sven tycker

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg, , Regeringen, moderaterna,val 2010 ,opinionhälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring,

torsdag 27 januari 2011

Fokusera på annat bättre än att tänka positivt

I Tv-programmet Jakten på lyckan talar man om vad lycka är och hur man blir lycklig. Författaren Barbra Ehrenreich som skrivit boken " Smile or die" eller på svenska Gilla läget- hur allt gick åt helvete med positivt tänkande.Under de senaste trettio åren har det sociala kravet att i alla lägen vara positiv ökat. Varje problem ska ses som en utmaning och man ska se möjligheterna i allt (Ehrenreich exemplifierar med reaktioner hon själv fått på en cancerdiagnos!). Orsaker till motgångar ska sökas i den egna attityden och inte i samhället. Detta har skapat en samhällsatmosfär där allt har eller kommer att få sin lösning.

Det är så befriande att höra att det inte bara är jag som tycker att allt detta skrivande om postivt tänkande lägger skulden på individen, när det istället kan vara helt befogat att vara ledsen.

Hon tycker istället att man ska fokusera på något annat än sig själv, t ex familjen, vänner, relationer och göra det man tycker om, dvs avleda smärtan, obehaget.

Det tycker jag låter mera sunt. Varför ska jag vara lycklig därför att jag är trafikskadad tre gånger och har ont i ryggen så att jag bara kan vara på benen i några timmar per dag? Allt detta tal om positivt tänkande skapar istället krav på de som är fattiga och sjuka. Vad det istället handlar om, tror jag är att omgivningen inte orkar med någon som klagar eller deppar hela tiden. Det är väldigt jobbigt att höra på och skapar maktlöshet hos anhöriga. Därför kan man försöka fokusera på andra saker än hur ont man har eller hur dåligt man mår, för att inte vara pest för sin omgivning och må bättre själv.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

onsdag 26 januari 2011

Indragen livränta efter 12 år!

Hon beviljades livränta, men tolv år senare drog Försäkringskassan in livräntan med en motivering som inte alls hade med olyckan att göra, enligt Marinas advokat, Mats Bergh.

Marinas advokat är upprörd och talar om efterhandskonstruktion från Försäkringskassans sida. Han har fyllt sju pärmar med skrivelser till och från försäkringsbolag, Försäkringskassan och olika myndigheter, angående Marinas fall.

"– Försäkringskassans nya policy att efter tiotals år efter en olycka ifrågasätta skadade medborgare, väl medvetna om att en skadad person inte kan få fram bevisning efter så lång tid, kan inte betraktas som annat än trakasserier mot medborgarna i en välfärdsstat, säger Mats Bergh."

Jag känner igen detta från mina egna kontakter med Försäkringskassan. Detta är en medveten taktik för att spara pengar åt staten. En rättskandal utan dess like! Varför görs inget åt detta? Är det för att de flesta skadade är kvinnor?

Detta är verkligheten bakom alla skattesänkningar för löntagare.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg, , Regeringen, moderaterna,val 2010 ,opinionhälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring,

måndag 24 januari 2011

Utförsäkrade hamnar på gatan utan ersättning

Förra året utförsäkrades 42 000 personer i Sverige efter ett beslut om att den tillfälliga förtidspensionen skulle tas bort. Regeringen hade inte beställt någon statistik över hur de personernas fortsatta försörjning såg ut sedan i våras när den förra granskningen kom.

Snart 5 000 drabbade
Då visade det sig att flera personer förlorade på att gå över från den ena ersättningen till den andra.
Efter att SR:s Ekot avslöjat att någon sådan statistik inte fanns har nu Försäkringskassan tagit fram de siffrorna. Statistiken visar på ett misslyckande. Av de 42 000 personer som lämnade sjukförsäkringen för att gå över till Arbetsfömedlingen, eller få sin situation provad igen, saknar i dag nästan 2 100 personer ekonomisk ersättning. Ytterligare 3 000 kommer snart att hamna i samma grupp, enligt Ekot.

Det är verkligheten för de sjuka som drabbats av svinen som sitter i regeringen och tjänar pengar på andras olycka! Detta är den bistra sanningen som förklarar hur Sverige plötsligt har fått så bra ekonomi och kunnat sänka skatten för er som arbetar. Ni tjänar på andras olycka!!
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg, , Regeringen, moderaterna,val 2010 ,opinionhälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring,

onsdag 19 januari 2011

1,3 % av utförsäkrade har fått jobb utan stöd

Totalt nådde 36.015 personer maximal tid i sjukförsäkringen under första halvåret 2010 och av dessa utförsäkrades 27.632 personer.

Maximal tid:
Årsskiftet 09/10: 17.843 personer
Första kvartalet: 8.011 personer
Andra kvartalet: 10.161 personer

Lämnade sjukförsäkringen (utförsäkrades):
Årsskiftet 09/10: 14.255
Första kvartalet: 5.800
Andra kvartalet: 7.577

Totalt skrev 23.913 personer in sig på Arbetsförmedlingen första halvåret:
Årsskiftet 09/10: 12.570
Första kvartalet: 4.895
Andra kvartalet: 6.448

Totalt har 744 personer fått någon form av arbete utan stöd i någon omfattning. Av dessa 744 är 424 personer fortfarande inskrivna på AF med tillfälliga anställningar, deltidsanställningar eller timanställningar. Alltså är det endast 320 personer som lämnat AF för arbete utan stöd:

Årsskiftet 09/10: 433personer (235 är fortfarande inskrivna på AF – 198 har lämnat)
Första kvartalet: 145 personer (87 är fortfarande inskrivna på AF – 58 har lämnat)
Andra kvartalet:166 personer (102 är fortfarande inskrivna på AF – 64 har lämnat

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg, , Regeringen, moderaterna,val 2010 ,opinionhälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring,

Skrota begreppet whiplashskadad

Personskadeförbundet RTP driver frågan att begreppet whiplash ska skrotas. De menar att begreppet whiplash inte beskriver den egentliga skadan som sitter i nacke och rygg, utan endast det bakomliggande skadevåldet.

Ingen annan skada beskrivs på samma sätt inom vården. Det kan liknas
vid att kalla korsbandsskador (som vanligen orsakas av fotbollsspelande) för ”fotboll”. Patienter som säger att den har en whiplashskada kan stöta på problem. Detta eftersom många inom sjukvård,försäkringsbolag och rättsinstanser uppfattar whiplash som något mystiskt, som de inte ens tror finns.

Personskadeförbundet RTP har därför beslutat att själva sluta använda begreppet, och istället säga nack- och ryggskada. I det fall det behöver förtydligas lägger man till ”till följd av whiplashrelaterat
våld”. De uppmanar alla andra att göra detsamma.

Jag instämmer! Folk tittar konstigt på mig när jag säger att jag är whiplashsskadad, så jag brukar säga trafikskadad istället.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   intressant,

Whiplashrelaterade nackskador kan försämras

Läkaren Tomas Timander,skriver att sk. det finns förklarliga orsaker till att nackskador pga whiplashrelaterat våld försämras med tiden. Det har varit svårt att förstå hur besvären med tiden kan öka (accelerera) och ge en mer komplex symtombild.

En sådan senare besvärsökning har ifrågasatts av försäkringsbolagen som menar att orsaken då är en annan än trafikolyckan och har därför lanserat någonting man kallar för den ”traumatiska principen”. Denna av försäkringsbolagen (dr Charlotte Sachs) konstruerade ”princip” går ut på att om besvären ökar så beror de inte på trafikolyckan utan på någon annan orsak. Man har emellertid haft svårt att peka på någon konkurrerande orsak.

Försäkringsbolagen åkte dock på en bakläxa i domstol. Stockholms tingsrätt skrev i sin dom 081003 (målnummer T30385-05) ”- att den traumatiska prinicipen inte är någon oomstridd princip. Den används vid sambandsbedömningar av svenska försäkringsläkare. Ett accelererande förlopp har å andra sidan godtagits i praxis”.

Orsaken till detta bakslag och att ett accelererande förlopp har godtagits i praxis är att det samlade kunskapsläget idag är betydligt bättre, och inte minst har smärtforskningen kunnat förklara mekanismerna bakom ökade och kroniska smärttillstånd. De funktioner som styr de inåtgående smärtsignalerna blir störda, man utvecklar en ökad smärtkänslighet och ett smärtminne.


Man har efter whiplashtrauma sett skador på facettleder i halsryggen med senare utveckling av artros, ligamentskada med försvagning och diskbråck, skada på innerhinnan i blodkärl på halsryggen med bildning av blodpropp, sekundär hjärnskada etcetera. Det är därför viktigt att vid en sambandsbedömning känna till att denna accelererande symtomutveckling (även flera år efter ett whiplashtrauma) idag är godtagen i praxis.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   intressant,

Skelning orsak till dubbelseende

Jag besökte ögonläkare idag pga att jag fått mer och mer besvär med synen (på nära håll) och dubbelseende. Hon undersökte mig väldigt noga och fann till slut att jag skelade kraftigt och att mina glasögon, som jag köpt för tre år sedan var alldeles för svaga. Läsglasögonen var 1+ och jag behövde 3,5 +. Då kan ni tänka er hur dåligt jag såg på nära håll!

Jag har aldrig tyckt att de varit bra fastän de kostade 3500:- och var köpta på Synoptik.Nu fick jag rådet att köpa mig läsglasögon på Apoteket och ska om några veckor få komma till en Ortoptist som ska undersöka mina ögon grundligare. Ev. kan det bli tal om operation.

Det kanske är därför jag missar ibland när jag ska ta ställa bort något och går emot saker. Håller också huvudet snett, så jag kanske får mindre ont i nacken när detta är fixat.

Orsaker till skelning:
Arv
Okorrigerade brytningsfel (översynthet, närsynthet, astigmatism)
Ögonskada/ ögonsjukdom
Långvarigt nedsatt allmäntillstånd
Vissa riskfaktorer under graviditet och förlossning
Trauma (t.ex. skallskador)
Neurologiska sjukdomar
Systemsjukdomar

Symtom
- blundar ofta med ena ögat
- onormal huvudhållning
- huvudvärk
- sveda i ögonen, dimsyn, ljusskygghet
- dubbelseende
- dålig avståndsbedömning/tar vid sidan om
- snubblar, går på saker
- kisar, gör grimaser
- dålig uthållighet vid läsning
- ögondarr

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg

fredag 14 januari 2011

Allvarligt sjuka tvingas söka socialhjälp

Denna hjärtlösa regering finansierar skattesänkningen för löntagare genom att vägra ge svårt sjuka ersättning. De har ingen skam i kroppen. Allt tal om översyn av sjukförsäkringen är bara ett spel för galleriet. Hur kan Regeringen och de löntagare som röstat på dem se sig själva i spegeln varje dag när de vet att deras ökade välstånd går ut över sjuka/handikappade människors välbefinnande och hälsa?

Kartläggningen, som ska redovisas i februari, ska ge enligt LO-tidningen ge en klarare bild av två grupper: Den första är de långvarigt sjuka som är ”nollklassade” hos Försäkringskassan, det vill säga saknar sjukpenninggrundande inkomst, och därför inte kan få sjukpenning vad läkarintyget än säger.Det är uppskattningsvis 20 procent, t ex personer med medfödda funktionshinder och långvarigt sjuka utlandsfödda som aldrig har tagit sig in på arbetsmarknaden. En del har haft socialbidrag i över tio år.

Den andra är personer som har haft ersättning från sjukförsäkringen, men inte får det längre på grund av den nya, striktare bedömningen av arbetsförmågan och de fasta tidsgränserna för hur länge man kan få ersättning.De här grupperna har kommunernas socialförvaltningar väldigt svårt att hjälpa. De har läkarintyg som visar att de är sjuka, så det går inte ställa krav på dem, förklarar Leif Klingensjö, utredare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunerna befarar nu att denna skara ska utökas med personer ur den andra gruppen: långvarigt sjuka som utförsäkras. Bland dem finns omkring 2 000 personer som har fått tillfällig sjukersättning på garantinivå, men saknar sjukpenninggrundande inkomst och alltså inte kan få sjukpenning även om de nu helt saknar arbetsförmåga.

När de sjuka nu hänvisas till socialbidrag måste de göra sig av med alla tillgångar. De får inte ha en make eller maka som har inkomst. De måste lämna in en ny ansökan och gå igenom en ny prövning varje månad.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg, , Regeringen, moderaterna,val 2010 ,opinionhälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring,

tisdag 11 januari 2011

Står snart inte ut!

Är så trött på denna eviga smärta i nacke och rygg som bara blir värre och värre! Detta är det värsta året i mitt liv. Helt bortkastat.Jag har inte kunnat gå på bio, teater, äta ute eller gå på andra offentliga tillställningar. Orkar knappt umgås med mina barn och fick lämna återbud till min bror och svägerska som skulle kommit till nyår. Livet är pest just nu och ibland önskar jag att jag inte ska vakna efter operationen när skruvarna i ryggen ska tas bort. Vad är det för liv att ligga på soffan hela dagarna och inte våga gå ut när det är halt?Smärtan kanske dessutom blir ännu värre efter operationen? Vad vet jag? Det är inte ens säkert att det är de som är problemet....

Fick massor med sprutor hos smärtläkaren innan jul,men smärtan blev bara värre.

Efter nyår gick jag på några lektioner i Alexanderteknik. Det kändes jättebra att få lära sig ett nytt rörelsemönster och jag blev medveten om hur jag spänt axlarna och skjutit fram hakan när jag sitter/står och går. Jag har också fått lära mig ett nytt sätt att gå i trappan och sätta/ställa mig. Jag behöver t ex inte titta ner hela tiden och använder benen mer. Problemet är att jag fått jättemycket muskelvärk , antagligen pga den ändrade hållningen. Men försöker i alla fall stretcha bröstryggen, armar, ben och rygg så mycket som möjligt.Man stelnar ju ihop när man ligger så mycket som jag gör.Jag ska också ligga på golvet med uppdragna ben och två tunna böcker under huvudet under 15-20 minuter per dag. Jättebra för att släppa på muskelspänning i nacke och rygg.

Äter nu dolcontin(långtidsverkande morfin) + alvedon och ibland paraflex mot smärtorna,men det har inte så bra effekt.Bäst effekt har alla tillsammans.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,