tisdag 20 december 2011

Botox godkänt för neurogen överaktiv blåsa

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) har godkänts av Läkemedelsverket i Sverige för behandling av urininkontinens hos vuxna patienter med neurogen överaktiv blåsa, orsakad av en varaktig stabil ryggmärgsskada eller multipel skleros (MS). Detta godkännande är specifikt för BOTOX® och är viktigt för denna behandling av patienter som lider av urininkontinens på grund av MS eller stabil ryggmärgsskada, och ger dem en långsiktig lösning för kontroll av blåsan.

Många patienter med neurogen blåsa talar inte med sina läkare eller annan sjukvårdspersonal om sitt urinläckage och kan på så sätt förbli odiagnostiserade och underbehandlade. Nuvarande behandlingar fokuserar primärt på orala antikolinergika som första behandling, och om det inte fungerar återstår för många patienter endast operation. Färre än 30 procent av patienterna klarar dock att fortsätta med medicinering under längre tid än 12 månader.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

tisdag 13 december 2011

Kritik mot försäljningav receptfria läkemedel

Läkemedelsverket genomförde under maj en granskning av 32 butiker som säljer receptfria läkemedel. I tillsynen ingick livsmedelsbutiker, varuhus, bensinstationer, hälsokostbutiker, kiosker och optiker i Luleå, Avesta, Fagersta, Norberg, Sigtuna och Jönköpingskommuner. Bara fem av butikerna klarade sig utan anmärkning.Brister var t ex dålig skyltning, ingen uppsikt över läkemedlen och försäljning av produkter med passerat utgångsdatum.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

M och Carema blåser skattbetalarna

Alliansfritt Sverige skriver om hur Moderaterna och Carema blåser skattebetalarna i fem steg.

Sammanfattning:

1.Skattebetalarna bygger upp vård- och omsorgsinrättningar som Moderaterna säljer till underpris till Carema.

2.Skattebetalarna finansierar omsorg hos Carema, som i sin tur tar ut stora vinster och skär ner på omsorgen.

3.Carema hittar på kreativa lösningar att föra ut sina vinster ur landet, utan att betala skatt för dem. Moderaterna i regeringen har i flera år känt till det, men låtit bli att göra något åt saken.

4.Vanvården uppmärksammas. Kommunen får mediala problem och skattebetalarna får står för PR-konsulter.

5.Carema får också mediala problem. Med de oskattade vinsterna köps PR av samma moderater som sålde vårdinrättningarna till att börja med.

Tillsammans blåser Moderaterna och Carema skattebetalarna i fem steg. Och blir rika som troll på kuppen.


Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, , samhälle, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt,, , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda

Sätt stopp för riskkapitalbolag i offfentlig verksamhet!

"Att privata vårdföretag har tjänat storkovan på vanvård av äldre har knappast undgått någon vid det här laget. När de värsta svallvågorna kring vårdföretaget Carema har lagt sig är det viktigt att lyfta blicken och granska systemet som tillät denna rovdrift på välfärden. Då duger det inte att som regeringen skylla på enskilda företag. Samma marknadskrafter som har rivit djupa sår i äldrevården bedriver idag storskalig verksamhet i skolan, med minst lika förödande konsekvenser."

När bonusarna regnar över de privata välfärdsföretagen samtidigt som verksamheten blir allt sämre är något allvarligt fel i systemet, skriver Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU.

Vidare att medborgare förvandlas till kunder är en utveckling som inte gynnar någon. Resultatet blir inte mer frihet för den enskilde, utan för privata välfärdsaktörer vars intressen inte alltid går hand i hand med medborgarnas. Det är hög tid att den borgerliga regeringen inser detta.

Oppositionen borde sätta stopp för riskkapitlbolagen som tillåts suga ut välfärden på skattebetalarnas bekostnad.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt,, , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

Regeringen förhalar beslut om sjukförsäkringen

Alliansen genomförde försämringarna i sjukförsäkringen i all hast. Nu kräver Tomas Eneroth (S) vice ordförande i socialförsäkringsutskottet att de lika snabbt genomför förbättringarna som riksdagen redan beslutat om.

Då Förslagen röstades igenom av en riksdagsmajoritet ska de således enligt regeringsformen genomföras. Men trots att oppositionen vann frågan i riksdagen så gör regeringen ingenting åt den så kallade 180-dagars regeln. Enligt regeln ska den sjukskrivnes arbetsförmåga efter 180 dagar prövas mot hela arbetsmarknaden. Detta har fått flera negativa effekter, bland annat genom att den arbetsmarknad som Försäkrings­kassan ska pröva arbetsförmågan mot inte ­bara består av befintliga jobb utan även av arbetsuppgifter som skulle kunna finnas.

Tomas Eneroth (S) vice ordförande i socialförsäkringsutskottet menar att det inte går att vänta längre. I dag tvingas människor till uppsägning när de är sjuka längre än 180 dagar. Trots att det pågår rehabilitering eller om de till exempel är mitt inne i en cellgiftsbehandling. Det är inte rimligt, menar Eneroth. I veckan har riksdagsmajoriteten därför åter aktualiserat frågan i socialförsäkringsutskottet.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) meddelar endast att regeringen redan har fått ett tillkännagivande i frågan. Han menar att om arbetet med arbetsmarknadsbegreppet ska behandlas seriöst krävs det att ett underlag från Försäkringskassan inväntas. Frågan behöver inte alls utredas vidare kontrar dock Tomas Eneroth (S). Regeringen kan återkomma till riksdagen med ett färdigt förslag. Det är vad vi tänker driva igenom i riksdagen nu i höst, dundrar han.

Regeringen genomförde försämringarna i sjukförsäkringen i all hast. Det är klart att det lika snabbt går att återställa det som blivit fel, eller vad väntar dem på????

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

måndag 12 december 2011

Lyckans verktyg

Tre myter om och sju tips för att känna lycka ur boken "Lyckans verktyg" av Sonja Lyubomirsky (Natur &Kultur).

3 myter om lycka

 • Lyckan är något man ”finner”. När vi inser att 40 procent av vår lycka bestäms av medvetna handlingar, förstår vi även kraften i dessa handlingar. Lyckan finns inte ute i världen, utan inom oss. Lyckan är först och främst ett sinnestillstånd – det gäller alltså att förändra och lära sig kontrollera sitt sinne. Livet består av en mängd val som formar ditt liv och sätter avtryck- allt från var du bor, yrke, partner, utbildning  osv.
 •  Vägen till lycka är att förändra sina levnadsomständigheter. Tron att om vi bara kunde köpa det där huset skulle vi bli lyckliga. Hitta lyckan i det lilla, se på din tillvaro med nya ögon.
 • Antingen är man lycklig eller så är man det inte. Tack och lov så är uppfattningen att man föds lycklig eller olycklig inte sann. Tvärtom visar mer och mer forskning på att vi kan betvinga den genetiska programmeringen. Anledningen till att vi människor inte blir långvarigt lyckliga av pengar, ägodelar och skönhet är att vi vänjer oss vid allting. Vår grundnivå kan inte ändras – den är genetiskt statiskt. Men det betyder inte att din totala lyckonivå inte kan förändras.
I boken beskriver man några av de tanke- och handlingsmönster som är typiska för de som är lyckliga:

De ägnar mycket tid åt familj och vänner, de vårdar och njuter av dessa nära relationer.
 • De har lätt för att uttrycka tacksamhet över vad de har.
 • De är ofta först att hjälpa kollegor eller förbipasserande.
 • De har en optimistisk syn på framtiden.
 • De njuter av livets glädjeämnen och försöker leva i nuet.
 • De motionerar varje vecka, ibland varje dag.
 • De är djupt engagerade i vissa livslånga mål och ambitioner (som att bekämpa fusk, snickra skåp eller lära ut värderingar som de tror på till sina barn).

  Det är glädjande (skadeglädjen är den största glädjen sägs det) att de som är snåla, elaka och egoistiska inte blir lyckliga.

söndag 4 december 2011

Klassifikation av funktionshinder och hälsa styr ersättning och vårdKlassifikationen styr vilken vård och vilken ersättning du får tex av Försäkringsbolag vid skada.Den styr också vilken rehabilitering du får. Västra Götalands regionen (Remitteringsekretariatet) använder den tex som rättesnöre vid bedömning av vilka som ska få rehabiliteringsvistelse. Den är från 2003 och kanske inte helt aktuell längre?

Sedan publiceringen av den första försöksversionen 1980 har ICIDH använts för olika ändamål, t.ex.:
• som ett statistiskt verktyg – vid insamling och sammanställning av data i t.ex. befolkningsstudier och kartläggningar eller i informationssystem för verksamhetsledning.

• som ett verktyg för forskning – för att mäta resultat, livskvalitet eller omgivningsfaktorer

• som ett kliniskt verktyg – vid bedömning av behov, vid koppling av behandlingar till specifika tillstånd, vid arbetsbedömningar, rehabilitering, habilitering

och utvärdering av resultat
• som ett socialpolitiskt verktyg – för planering av social trygghet, ersättningssystem och för  utformning och implementering av policy
• som ett redskap för utbildning – för utformning av läro- och kursplaner och för att öka medvetenhet och vidta sociala åtgärder.

Eftersom ICF till sin natur är en hälso- och hälsorelaterad klassifikation används den också inom andra områden såsom försäkringsbolag, socialförsäkring, arbetsliv, utbildning, ekonomi, socialpolitik och vid utveckling av allmän lagstiftning och miljöanpassningar. Den har sålunda accepterats som en av Förenta Nationernas sociala klassifikationer och har införlivats i samt hänvisas till i Standardregler
för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.

Definitioner:
Kroppsfunktioner
(Body Functions) är kroppssystemens fysiologiska funktioner, inklusive psykologiska funktioner
Funktionsnedsättningar
(Impairments) är problem i kroppsfunktioner i form av en  påvisbar avvikelse eller förlust


Avsnittet om smärta är väldigt kort i motsats till avsnitten om ögat och örat t ex.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, debatt, , demokrati,


En av tio utförsäkrade får jobb

Däremot har sex av tio återvänt till sjukförsäkringen. En undersökning som Kommunal gjort bland 320 av sina medlemmar visar att 70 procent uppskattar att de fått möjlighet att gå den tre månader långa arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen. Fast 80 procent säger samtidigt att de inte tror att introduktionen förbättrat deras möjligheter att få jobb. Det är inte deras fel att arbetgivarna bara vill anställa unga,friska människor.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

Lågt pris prioriteras framför kvalitet vid upphandling av ortopedi

"När landsting och kommuner köper vård av privata utförare är det enbart priset som är i fokus. Ett exempel: Västra Götalandsregionen har nyligen haft en upphandling av ortopedi på 80 miljoner kronor. Vinnaren erbjöd utredningsbesök för en krona per patient! Ett skämt? Nej", skriver ortopederna och cheferna Leif Swärd, Åke Blixt och Daniel Öhman.

Under de snart fem år som ryggspecialistkliniken Spine Center Göteborg har varit verksam och haft avtal med VGR, har man från Regionens inte en enda gång efterfrågat vare sig kvalitet, resultat eller patientnöjdhet, inte en enda gång kommenterat den årliga kvalitetsrapport som levererats, och inte heller besökt eller inspekterat Spine Centers verksamhet!Uppföljningen från beställaren är obefintlig, skriver Åke Blixt från Spine center.

Det är sorgligt och upprörande att höra att kvalitet inom ortpedsjukvården varken uppmärksammas eller efterfrågas!  Istället är det lägsta priset som prioriteras! Är det helt inkompetenta  upphandlare eller är det inkompetenta politiker som satt de ekonomiska ramarna? Antagligen både och.
Jag som varit patient på Spine center i Göteborg, kan intyga att den vård som ges där i samband med operation och sjukgymnantik är av högsta klass! Jag är väldigt nöjd med den vård jag fått efter min ryggoperation, även om resultet inte var tillfredsställande.Speciellt sjukgymnastiken på Spine Center är grymt bra och de som arbetar där är verkligen specialister på rygg-och nackbesvär, men de kan även ta emot patienter med andra ledproblem.

Ökad konkurrensutsättning måste också säkra medicinsk kvalitet och patientsäkerhet vilket inte gjorts av Västra Götalands regionen.Det blir bakläxa! Hur kan man upphandla vård utan att kolla att uppdraget utförs tillfredsställande?Eller skiter man i hur bra vård patienterna får vård bara det är billigt?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, debatt, , demokrati,

torsdag 1 december 2011

Vestibulit vanligt bland unga kvinnor

Vestibulit betyder ”brinnande vulva” och innebär smärtor i underlivet, vanligtvis i samband med sex, men det finns även fall av vestibulit där smärtan är mer eller mindre konstant.

Många har svårigheter att använda tampong, upplever gynekologiska besök som smärtsamma, kan ha problem med att motionera, cykla och rida, och har ofta haft upprepade svampinfektioner innan de får vestibulit. Smärtsamma samlag är också vanligt.

Bara i Sverige talas det om hundratusentals sjuka.
 Medelåldern på kvinnor med vestibulit är 25 år.

Det kan sägas vara en överkänslighet i nerverna, som gör att beröring som under normala omständigheter skulle uppfattas som lätt, blir till en skarp, svidande och/eller brännande smärta (sensitisering).
 Varför denna överkänslighet uppstår kan man idag inte svara på, men det börjar ofta med ett tillstånd som är smärtsamt.

När tillståndet är över försvinner av någon anledning inte smärtan, utan nervsystemet är överkänsligt och smärtan kvarstår. Exempel på smärtsamma tillstånd som kan utlösa vestibulit är urinvägsinfektion, eller andra infektioner, såsom svamp.

Källa: www.vestibulit.se

Behandling:
Bedövningssalva (xylocain) kan vara en utväg för att kunna leva ett normalt liv. Olika former av bäckenbottenövningar kan också hjälpa. I extrema fall har man opererat bort den slemhinnan som smärtar och ersatt den med en tjockare och motståndskraftigare slemhinna från nedre delen av slidan.

Medel mot sensitisering  av smärta kan också hjälpa, tex Lyrica och antidepressiva läkemedel.
Tyvärr tas inte denna sjukdom på allvar av sjukvården. Många får lämna doktorn utan behandling.Viktigt att inte trigga smärtan utan lyssna på sin kropp.

Källa: www.vardguiden.se

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , intressant,

Rapporter om biverkningar från hela världen samlas i Uppsala

I UMC:s databas finns nu nära sju miljoner rapporter, och det tillkommer ett par hundra tusen per år, säger chefen Marie Lindquist.UMC är inte en svensk organisation utan en internationell – ett så kallat collaborating centre till Världshälsoorganisationen WHO.

Ett antal länder hade börjat bygga upp nationella övervakningssystem, men det räckte inte. Handlar det om sällsynta biverkningar tar det för lång tid innan de syns. Har man en gemensam databas, kan man upptäcka dem tidigare.

1968 beslöt WHO att starta ett pilotprojekt, som till en början finansierades av USA och hade kontor utanför Washington. Tio länder deltog, bland dem Sverige. Projektet var framgångsrikt, och efter några år flyttades det till Genève för att bli ett permanent WHO-program.

I dag har UMC cirka 90 anställda, och ett tiotal konsulter. Sedan mer än tio år är UMC helt självförsörjande, tack vare försäljning av uppgifter ur läkemedelsregistret och den medicinska terminologin till bland annat läkemedelsindustrin.

Antalet medlemsländer har vuxit och nu är drygt hundra länder medlemmar i programmet, samt ett antal associerade. Från de här länderna kommer elektroniska rapporter om misstänkta biverkningar, och de lagras på en server i Uppsala. Rapporterna kan vara skrivna av läkare, av farmaceuter eller anställda på läkemedelsföretag; på senare år har det också blivit vanligare med biverkningsrapporter skrivna av patienter.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , intressant

Ökad risk för blodpropp vid autoimmuna sjukdomar

I en nationsövergripande studie baserad på data från slutenvårdsregistret har forskare undersökt risken att drabbas av blodpropp i lungan för patienter med autoimmuna sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom eller typ 1 diabetes. Studien visade att 31 av 33 undersökta autoimmuna sjukdomar var förenade med en ökad risk för blodpropp i lungan.

Studien omfattar 535 000 patienter som sjukhusvårdats för 33 olika autoimmuna sjukdomar. Risken för blodpropp i lungan jämfördes med individer som inte hade sjukhusvårdats för autoimmun sjukdom. Risken justerades för annan sjuklighet, ålder och socioekonomiska faktorer. Resultaten visade att 31 av 33 undersökta autoimmuna sjukdomar var förenade med en ökad risk för blodpropp i lungan. Risken var speciellt hög första året.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , intressant,

onsdag 30 november 2011

Regeringen förhalar beslutet om sjukreglerna

En majoritet i riksdagen trycker återigen på för att regeringen ska ändra reglerna för när sjuka ska ut i arbete. Trots att oppositionen vann frågan i riksdagen i somras så gör regeringen ingenting åt den så kallade 180-dagars regeln.

Frågan ska upp i dag på utskottet och justeras på torsdag för att sedan klubbas den 12 december. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson hälsar via sin pressekreterare :t "Regeringen har redan tagit emot ett tillkännagivande från riksdagen i den här frågan. Ska arbetet med arbetsmarknadsbegreppet behandlas seriöst krävs det att vi inväntar underlaget från Försäkringskassan som kommer redan i mars 2012" Mer utredning alltså...

"– Frågan behöver inte utredas vidare utan man kan återkomma till riksdagen med ett färdigt förslag. Det är vad vi tänker driva igenom i riksdagen nu i höst, säger socialdemokraten Thomas Eneroth."

Det är dags att Alliansregeringen tar beslut i frågan som rör tusentals sjukskrivna, vilka lever i ständig press för att få pengarna att räcka till.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

torsdag 24 november 2011

Låter inte klokt att kvinnor och män ska dela rum på sjukhus!

Har vi sjunkit så djupt i Sverige att män och kvinnor måste dela rum på sjukhus? Det finns risk för övergrepp eftertsom kvinnan kan vara försvagad av sjukdomen/skadan eller omtöcknad av mediciner. . "Trenden mot att vid ny- eller ombyggnationer öka antalet enkelrum ger bättre möjligheter till omflyttningar för att undvika att större salar måste mixas", skriver  Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör, Läkartidningen

Det kan också strida mot religionen att blanda kvinnor och män. Låt inte jakten på besparingar gå ut över säkerheten. Att patienterna ligger i korridoren beror ju på att politikerna minskat antalet vårdplatser.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, debatt, , demokrati,

söndag 20 november 2011

Postural terapi en ny behandlingsmetod för smärta?

"Postural terapi handlar om att återställa muskulär balans. Efter att ha gjort en djupgående analys av varje individs muskulära obalans, skapas ett skräddarsytt träningsprogram bestående av specialövningar som ger kroppen den stimulans den saknar i vardagen. Muskler och leder hittar tillbaka till sin naturliga funktion, och ingen muskel eller led ska längre bli  överbelastad eller smärtande…."

Postural terapi verkar vara en blandning av olika behandlingsmetoder som tex Alexanderteknikn, yoga, osteopati, Feldenkrais terapi och Rolfing.Många tekniker som ger bra resultat var för sig.

Det låter för bra för att vara sant, men innebär förstås ett hårt arbete för patienten som måste underkasta sig ett träninsgsprogram och kanske fysiska behandlingar.Dessutom är det en väldigt dyr behandling som inte många långtidsssjuka har råd med. Det vore därför spännande att höra om någon av er testat postural terapi?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

måndag 14 november 2011

Vinstintresset går före mänsklighet i äldrevården

Det kan synas okontroversiellt att låta en verksamhet övergå från offentlig till privat utförare, men i själva verket handlar det två fundamentalt olika former. När motivet för att bedriva verksamheten vänds från att styras efter behov till att styras för vinst påverkas allt: bemanning, belöningssystem, mentalitet, organisation, ledning, kontroll, uppföljning. Framför allt förändras synen på de äldre. I stället för att se de gamla som människor som ska respekteras och vårdas i solidaritet efter sina behov, förvandlas åldringarna till varor vilka som helst; något att tjäna pengar på. Det hjälper inte att personalen sliter och gör så gott de kan. Förutsättningarna maler obönhörligt ner alla humana ansträngningar till slut.

Skandalerna, i vilken form de än yttrar sig, är inbyggda i det system vi nu har sjösatt. Oavsett hur sofistikerade och allomfattande kontrollsystem vi än bygger upp, kommer de obönhörligen att återkomma.

Det är Lars Taxén, Docent och aktiv inom Nätverket för Gemensam Välfärd, som skriver en debattartikel om äldrevården i Aftonbladet.Så länge vården är privat kommer vinstintressset att vara det primära och mänskligheten det sekundära.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,

torsdag 10 november 2011

Ryggvärksexperterna ljuger,men Wakeham ger bra tips

Boken Ryggvärksexperterna ljuger Jag har läst boken och tycker att den är läsvärd, dels för att det finns en del tips man har nytta av, dels för att det finns bra hänvisningar och länktips. Ett bra tips är att du som har ont i ryggen (eller på något annat ställe) ska skapa en egen ryggbibel (nackbibel etc) där du samlar all information om din skada/smärta, tex röntgenutlåtanden, remisser, remissvar, journalkopior, fotografier, cd-skivor med rtg-bilder mm. Den är bra att ha vid kontakter me sjukvård, advokater, Försäkringsbolag etc.

Här får du bland annat lära dig:
✓ Hur du väljer ryggvärksexpert
✓ Om du måste operera ditt diskbråck
✓ Hur du får ersättning från försäkringsbolaget
✓ Vad du kan göra för att inte bli beroende av värktabletter
✓ Nycklarna till ett bra sexliv trots din ryggvärk

Här är en lista över de tio främsta sakerna du enkelt kan göra för att slippa ryggvärken, enligt Wakeham:
 1. Börja promenera
 2. Stressa mindre genom att stryka nästan allt du ”måste” göra
 3. Se till att få mer sömn
 4. Skaffa en hobby
 5. Lyssna på din ryggexpert
 6. Ta en värktablett så att du kan återhämta dig
 7. Använd kalla och varma omslag – kalla första tiden och därefter varma
 8. Ha mer sex
 9. Sluta röka och dricka kaffe
 10. Sluta sitta stilla så förbaskat mycket
 Vad jag tycker är negativt är att det förutsätts att man kan göra allt man vill. Att det bara handlar om viljan. Så enkelt är det faktiskt inte om man har svår smärta. Det är inte bra att trigga smärtan vid upprepade tillfällen, då finns risk för smärtsensitisering ( att smärtan sprider sig och ökar). Det har Wakeham f ö inte skrivit något om. Han är inte heller smärtläkare, utan sjukgymnast, vilket förklarar hans  inställning till smärta. Dvs att med träning och vilja klarar man allt. Min erfarenhet är att vid sensitisering gäller inte dessa råd längre.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

onsdag 9 november 2011

Hjälp RTP och NHR att utvärdera smärtvården!

Bidra med dina erfarenheter av långvarig smärta genom att besvara RTP:s webbenkät. De vill ta reda på vilka problem som är viktigast att uppmärksamma bland människor med långvarig smärta. Detta för att de på Personskadeförbundet RTP ska kunna förändra sitt sätt att arbeta intressepolitiskt.

Undersökningen görs i samarbete med Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Reumatikerförbundet samt läkemedelsföretaget Pfizer. Enkäten är anonym och de kommer att återkomma med resultaten senare, både på hemsidan och i sitt Nyhetsbrev. Vi är tacksamma för att få in dina svar senast den 18 november

Eftersom undersökningen omfattar så många olika områden kommer du kanske att stöta på en del frågor som inte är aktuella för dig. Välj då bara svarsalternativet ”Ej relevant/Vet ej” och gå vidare till nästa fråga. Förhoppningsvis kommer du ändå att hitta frågeställningar som du tycker stämmer in på din situation, och det är angeläget att du går igenom hela frågeformuläret.

Frågeenkäten är indelad i 3 huvudområden, ”Att leva med smärta”, ”Livstillfredsställelse” och ”Livssituationen”.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Privata Apotek betalar ingen skatt men vill ha mer bidrag

Riskkapitalbolag som äger vissa av Privatägda Apotek och skickar intäkterna till skatteparadis eller undkommer helt beskattning,skriver SvD.

Genom att basera moderbolaget i lågskatteländer och sedan låna ut pengar till den svenska rörelsen till höga räntor lyckas de riskkapitalbolagäda apoteken undgå svensk bolagsskatt. Dessutom ser det på pappret ut som om bolagen går dåligt eftersom vinsterna äts av upp av räntekostnader. Apoteken vill därför ha högre subventioner av staten , vilket SvD Näringsliv skrev om idag.

Så går det när privata vinstintressen får ta över allmän egendom som sjukhus, äldreboenden och Apotek. Vi har ju tidigare i veckan fått rapporter om vanvård på privatägda äldreboenden .De skickade hellre vinsten till aktieägarna än att ha tillräckligt med nattpersonal!  Detta är bara början och om Alliansregeringen får fortsätta är snart all vår gemensamt ägda egendom utsåld till riskkapitalbolag.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,

måndag 7 november 2011

Förebyggande arbete måste löna sig!

I Västra Götalands ersättningsmodell saknas tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet, skriver bland andra professor Peter Friberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Socialstyrelsen publicerar inom kort riktlinjer kring sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna omfattar områdena tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor och hjälper hälso- och sjukvården med effektiva metoder för arbete med rökavvänjning, att förskriva fysisk aktivitet på recept, råd kring hälsosamma kostvanor samt rådgivning vid riskbruk av alkohol.

Det huvudsakliga uppdraget att arbeta med hälsofrämjande vård finns i primärvården, enligt författarna. I Västra Götalands ersättningsmodell saknas emellertid tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet. skriver de.

Många distriktssköterskor upplever att de, sedan vårdvalet infördes, inte har lika mycket tid att arbeta med hälsosamtal och rökavvänjning jämfört med tidigare. Andra arbetsuppgifter som ersätts bättre prioriteras högre, t ex att registrera diagnoskoder, kvalitetsindikatorer och att uppfylla en 100-procentig telefontillgänglighet.Allt valfrihetens och privatiseringens tecken. När ska sjukvården börja sätta patienten i centrum?När ska politikerna börja fatta att det är bättre att mota Olle i grind?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressantdebatt, , , Intressant, demokrati, Försäkringskassan, sjukförsäkring

söndag 6 november 2011

Så blundar regeringen för sjukas situation

"Ja, att personer som är i behov av socialbidrag också kan vara sjuka, det är ju ingen nyhet” suckar moderata riksdagsledamoten Gunnar Axén i radiostudion.

Allt fler sjuka förlorar rätten till sjukpenning eller sjukersättning. De blir så kallade nollklassade och kan inte bli sjukskrivna på nytt. Om det handlade morgonprogrammet i Sveriges Radios P1 om.

Fattiggörande, skulle det också kunna kallas. Den nollklassade tvingas, om han eller hon inte kan leva på sin partner eller har rika släktingar (vilket ju Reinfeldt verkar tro att alla har) att söka socialbidrag. Sälja bil, sälja hus, flytta, göra sig av med besparingar.

Allt för ett sjukförsäkringssystem som mer och mer liknar ett svart låda där du sugs in och inte vet när och om du ska komma ut igen."

Läs smärtläkaren Jan Lidbäcks bok Shamanens sångså förstår du vad det handlar om!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

Larm om biverkningar vanliga magmediciner

Över 750 000 svenskar tar magmediciner, så kallade protonpumpshämmare, mot halsbränna, sura uppstötningar och magsår, tex Losec och Omeprazol. Det visar socialstyrelsens läkemedelsstatistik för 2010.

Allt fler rapporter har visat att de populära medicinerna kan öka risken för lunginflammation, frakturer och svåra diarréer.Läkemedelsmyndigheterna inom EU utreder nu riskerna.

Magmedicinerna kan dessutom ha ett så kallat reboundfenomen. Om man äter medlen i onödan kan man få problem med magen när man slutar med den. Man tror att många magmediciner skrivs ut i nödan, för säkerhets skull. Särskilt vanligt om man äter smärtstillande läkemedel regelbundet.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Kräv återupprättelse för professionalitet inom vården

" Man berättar myten om den missnöjda patienten, sagan om läkarnas egenintresse och legenden om otillräcklig kvalitet. Ökande kostnader förklaras med bristande kostnadsmedvetenhet och låg effektivitet i vården. Alternativet – att se orsaken i accelererande möjligheter att bedriva avancerad och kostsam sjukvård, i kombination med bristande politisk vilja och förmåga att prioritera – är mindre tilltalande."

Listan kan göras lån, skriver Saskia Bengtsson, distriktsläkare i Bankeryd. I stället för att ses som samhällsfenomen, kan livsstilssjukdomar förklaras av läkarkårens ointresse för levnadsvanor och förebyggande hälsovård. I stället för att ses som uttryck för socioekonomiska skillnader, kan variationer i hälsa mellan grupper i samhället beskrivas som resultat av ojämlikheter i vården och tillgången till bra läkemedel, där ”bra” ofta jämställs med ”nya och dyra”.

Hur länge ska vi blunda för den avprofessionalisering som är en medveten strategi hos dem som styr vårdens vardag, frågar Bengtsson? Hon menar att läkare och övriga vårdprofessioner måste ta plats i debatten och begära återupprättelse för begrepp som professionalitet, integritet och beprövad erfarenhet. En sund resursanvändning inom vården är självklar och nödvändig, men patienten är inte en kund, vårdgivaren inte en maskin och hälsa inte en vara som kan köpas och säljas.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant

tisdag 25 oktober 2011

Genforskning ökar hopp om botmedel mot leukemi

allvarlig form av leukemi har botats.Med hjälp av genforskning kunde kroppens immunsystem själv ta död på blodcancern.

De amerikanske patienterna led av kronisk lymfatisk leukemi (KLL), vilket är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna.I samtliga fall hade leukemin utvecklats till en aggressiv form när forskarna inledde sina tester.

Forskarna använde patienternas egna T-celler – som utgör en viktig del av immunförsvaret – och genmodifierade dem så de angrep alla celler som innehåller proteinet CD19, däribland tumörceller.

För två av patienterna, 64 och 65 år gamla, syntes inga spår av leukemi ett år efter att behandling inletts.Däremot hade en 77-årig man fått ett lätt återfall av cancer, men mängden tumörer var kraftigt minskad.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant

fredag 21 oktober 2011

FK-läkare JO-anmäld för kränkande utlåtanden

En försäkringsläkare som skriver kränkande avslag på ansökningar måste stoppas, skriver sjuksköterskan Kaj Johansson. Justitieombudsmannen, JO, har två gånger fällt en försäkrings­läkare för försäkringsmedicinska utlåtanden, och fler anmälningar mot läkaren har inkommit. Det som alla drabbade har gemensamt är att ­det verkar som om deras försäkringsmedicinska utlåtanden har skrivits som recept mot ökade kostnader för Försäkringskassan. Utlåtandena har alltid samma innehåll: Kränkning, medicinska bedömningar utanför kompetensområdet samt avslag på ansökan.
Kaj Johansson kräver nu att FK genomför en utredning av läkarens samtliga försäkringsmedicinska ­utlåtanden bakåt i tiden, mörkertalet av drabbade måste få en ny prövning av FK.
JO har kritiserat försäkrings­läkarens agerande i två försäkringsmedicinska utlåtanden, ett sjukersättningsärende och ett arbetsskadeärende. I ett av dessa ärenden för att ha formulerat sig på ett enligt JO ”mindre lämpligt sätt och uttalat sig om förhållanden som rimligen inte kan ha haft någon betydelse för den medicinska bedömningen av ärendet”. JO anser att det kan uppfattas som kränkande.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna,Försäkringskassansjukförsäkring

Regeringen ljuger om sjukförsäkringens kostnader

Så här skriver ETC-bloggen : "Det är inte sant att vi har ett stort och växande kostnadsproblem med sjukersättningar i Sverige.

Tvärtom betalar vi alla in MER i sjukförsäkringsavgift än vi tar ut i ersättning.

De kommande åren räknar Försäkringskassan dessutom att det här överskottet ska växa till över 135 miljarder.

Sjukförsäkringen är helt enkelt en jättelik överskottsfond som staten inte använder.

Vad ska man då göra åt det?

Försäkringskassans förslag är att sänka avgifterna.

Vi har ett annat.

Varför inte betala ut ersättning till sjuka? "

När ska svenska folket fatta att Alliansregeringen håller på med en jättelik omfördelning av pengar, från arbetslösa och sjuka till välbeställda.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda>,Försäkringskassansjukförsäkring

torsdag 20 oktober 2011

Försäkringskassan får bakläxa om sjukersättning av HD

Försäkringskassan har feltolkat texten som avgör vem som får sjukersättning (tidigare kallat förtidspension), slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Många har nekats ersättning trots att de borde ha fått det.

Eftersom Högsta förvaltningsdomstolens dom är prejudicerande ska "alla framtida sjukersättningsärenden och mål handläggas i enlighet med domen", säger Philip Eldon, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd. Domstolen underkänner Försäkringskassans tolkning att nedsättningen ska vara livslång. De säger i domen att det varken finns stöd i lagtexten, eller i motiven, till den tolkning som kassan gjort, säger Eldon till TT.

Två andra domar som kom från Högsta förvaltningsdomstolen på onsdagen tog även de upp reglerna för att få sjukersättning och enligt Eldon borde det nu inte bli lika svårt att erhålla ersättning som tidigare.

Domstolen underkände även Försäkringskassans tolkning av regelverket i ett annat avseende. Den delen gäller rehabilitering. Där har kassan hävdat att man inte kan få ersättning bara för att rehabilitering inte bedöms medföra att arbetsförmågan förbättras. De har hävdat att man först måste ha prövat och att rehabiliteringen misslyckats.Men domstolen slår fast att det inte krävs att rehabilitering vidtagits.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldt, debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, borgerlig media, propaganda

söndag 16 oktober 2011

Hårdare regler drabbar kvinnorna mest

Sedan början av 1980-talet har fler kvinnor än män fått ersättning från sjukförsäkringen. Könsskillnaden finns i de flesta västeuropeiska länder, även om den är särskilt stor i Sverige, Norge och Danmark.

I fråga om den vanliga sjukpenningen lever könsskillnaden kvar. I april 2011 stod kvinnorna för 64 procent av sjukfallen med sjukpenning, männen 36 procent.

Men i fråga om sjukersättning, som förtidspensionen numera kallas, har någonting hänt. På kort tid har könsskillnaden försvunnit. 2004 var det 53 procent fler kvinnor än män som beviljades sjukersättning .

Flera experter pekar på de nya regler för sjukersättning som infördes den 1 juli 2008. De innebär att tidsbegränsad sjukersättning successivt avvecklas. Och att permanent sjukersättning bara beviljas när nedsättningen av arbetsförmågan är ”stadigvarande”, det vill säga ”bedöms bestå för all överskådlig framtid”.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,Fredrik Reinfeldt, debatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, borgerlig media, propaganda>,Försäkringskassansjukförsäkring

torsdag 13 oktober 2011

Läkare bakom riktlinjer hade kopplingar till läkemedelsindustrin

Nu har forskare i USA studerat intressekonflikter bland dem står bakom 14 olika riktlinjer gällande diabetes och hyperlipidemi.Mer än hälften av medlemmarna i paneler som tog fram medicinska riktlinjer hade ekonomiska kopplingar till läkemedelsindustrin, enligt denna studie.

Totalt deltog 288 personer i panelerna som utarbetade riktlinjerna. Av dem hade 150 ekonomiska kopplingar till läkemedelsindustrin.138 hade själva gjort anmälningar om intressekonflikter medan tolv inte hade gjort någon anmälan.Tolv av panelerna hade en utsedd ordförande. Av dem hade sex kopplingar till läkemedelsindustrin, enligt kartläggningen.

Studien presenteras i British Medical Journal, BMJ. Tidningen innehåller även en ledare där professor emeritus Edwin Gale riktar hård kritik mot förhållandet mellan läkarkåren och läkemedelsindustrin.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, debatt, ,

onsdag 12 oktober 2011

När det gör ont överallt”När det gör ont överallt” med smärtläkaren Björn Bragée sänds i Kunskapskanalen under oktober.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

tisdag 11 oktober 2011

Ekonomistyrning används i vården

Ett ekonomistyrningsverktyg som har börjat användas inom vården är KPP - Kostnad Per Patient. I denna modell samlas alla kostnader för vården så långt det är möjligt till enskilda vårdtillfällen. Alla insatta resurser skall fördelas till olika vårdtjänster som sedan relateras till en vårdtjänstmix som är specifik för varje patient.

Detta är en undersökning av Sahlgrenska och Kungälvs sjukhus och hur ekonomistyrningen fungerat där.

Det kan konstateras att en ökad marknadsorientering i vården ställer frågan på sin spets om huruvida det går att kombinera ett effektivt resursutnyttjande och valfrihet för patienterna med en bibehållen solidarisk finansiering och rättvisa i behandlingen av medborgarna, skriver författarna till rapporten.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,

Nerver som varit i kläm reagerar på olika sätt

Här kan du läsa om hur nerver som är utsatta för tryck kan reagera efetr operation. Ett tag efter operationen kan de ‘gamla’ besvären återkomma och eventuellt bli något värre. Det är också så att nerven utsätts för ett annorlunda tryck, än innan. Det kan resultera i nya besvär, som man inte hade före operationen.
Inom ca 1-2 veckor efter operationen kan detta börja. Det bör avta efter ca 3-4 veckor.

Figur 1.5. Illustrerar hur det bör förhålla sig efter ca 6 veckor.
Image:Postoperativt_Nervklaem.gif

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant


Vårdgarantin och rehabkedjan strider mot etiska principer

Både vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin kan stå i strid mot den etiska plattform som anger hur vårdens resurser ska prioriteras. Det visar en kartläggning från Prioriteringscentrum i Linköping.
De farhågor man kan ha när det gäller vårdgarantin är att man låter nybesök gå före återbesök, framför allt om det kopplas till ekonomiska incitament som kömiljarden. Det ska ställas i relation till plattformen som säger att vi ska prioritera det största behovet. Den säger att t ex kroniskt sjuka och männsikor med livshotande sjukdomar ska komma högt upp i prioritering

Något annat som kan leda till en omprioritering av resurser som strider mot plattformen är rätten att söka vård i annat landsting om det egna inte klarar vårdgarantins tidsgränser. Skälet är att det sannolikt inte är de med högst behov som utnyttjar den rätten. Dessutom kan man tänka sig att vården blir mer efterfrågestyrd istället för att ges till den som behöver det mest, om fler utnyttjar sin rätt till förnyad medicinsk bedömning.

 Rehabiliteringsgarantin fokuserar på åldersgruppen 16–67 år och på personer som är arbetsföra eller potentiellt arbetsföra. Det tycks strida mot människovärdesprincipen, som säger att man inte får ta hänsyn till patienternas kronologiska ålder eller sociala situation. Det verkar som om ingen har tänkt på det, framhöll Lars Sandman. Konstigt, eftersom många med sjukersättning fått erfara detta när de sökt rehab. De som har långvarig smärta får tex ingen extern rehabvistelse beviljad av Västra Götalands Regionen. Där räknas man inte heller att ha varaktigt funktionshinder om man har nackskada eller ryggsjukdom.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Twinglytorsdag 6 oktober 2011

onsdag 28 september 2011

Vårdvalet i VG underfinansierat

Oktober 2009 genomfördes vårdvalet i Västra Götalandsregionen och invånarna listades på de olika vårdcentralerna. Vid vårdvalet valde våra politiker att avsätta mindre pengar per invånare jämfört med vad primärvården Skaraborg tidigare fått. Detta har lett till att blodtrycksmottagningar, livstidsmottagningar och hembesök till hemsjukvårds patienter har minskat eller upphört helt. Jourmottagningarna har dragits ner till ett minimum.

För att få en välfungerande primärvård behövs det resurser motsvarande en distriktsläkare per 1 500 invånare. Ingen vårdcentral har fått dessa resurser. Detta leder till en omöjlig arbetssituation som riskerar att utbildningsläkarna skräms bort från primärvården.

VG-regionen borde därför satsa sina pengar på primärvården istället för på att korta väntetiderna på akuten.Mer pengar borde satsas på förebyggande verksamhet och egenvård, då skulle färre behöva uppsöka akuten.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Twingly

tisdag 27 september 2011

Virus kan ha samband med cancer

Ett virus tre av fyra svenskar bär på, cytomegalovirus (CMV), kan vara inblandat i utvecklingen av en rad olika cancerformer. Viruset finns exempelvis i ungefär nio av tio maligna hjärntumörer, bröst-, prostata och tjocktarmscancer.

Den nya studien, som publiceras i tidskriften The journal of clinical investigation i dag, visar också att viruset orsakar inflammation.
Men cancern tillväxt går att bromsa - med hjälp av antivirusmedicin och antiinflammatoriska smärtläkemedel. Cancersjuka möss fick antivirusmedicinen Valcyte och värkmedicinen Celebra enskilt eller i kombination. Var för sig hämmade läkemedlen tumörtillväxten med ungefär 40 procent, jämfört med obehandlade kontrollmöss. Om medlen gavs i kombination bromsades tumörtillväxten med hela 72 procent.


Ipren hoppas ge effekter


Nu har 42 vuxna svenskar med en aggressiv form av hjärntumör fått testa behandling med antivirusmedicin, men resultaten av den studien är ännu inte färdiga. Förhoppningen är att antivirusläkemedel och inflammationshämmande värkmediciner, av samma typ som vanliga Ipren och Voltaren, ska kunna användas för att behandla cancer. Tidigare studier har visat att personer som äter antiinflammatoriska värktabletter har lägre risk att drabbas av cancer. Och om viruset bevisas orsaka cancer kan det kanske förebyggas med vaccin i framtiden.

Nu är det inte så enkelt: inflammationshämmande mediciner har också besvärliga biverkningar som allergier, ökad risk för magblödningar och stroke.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant

fredag 23 september 2011

Pengar går före flickors liv i läkemedelsbranschen

Inger atterstam i SVD skriver: "Läkemedelsföretaget GSK (Glaxo Smith Klein) satte ned foten i den segdragna cirkusen runt vaccineringen mot livmoderhalscancer i Sverige, en affär på sådär 250 till 300 miljoner kronor. Det försenar vaccineringen av flickor mot livmodercancer ytterligare. Kampen om rättigheten att tillverka vaccinet har tydligen pågått sedan 2008! Skamligt!

GSK gav alltså efter för de sämsta och enligt många numera helt dominerande traditionen i den internationella läkemedelsindustrin: Kommersialismen. Det viktiga är att kämpa för miljonerna, för framtida marknader, för aktieägarna, för att GSK:s vaccinvarumärke Cervarix (det som nu förlorade i Sverige) inte ska halka efter och definitivt förlora mot konkurrent Gardasil. Då spelar inte flickors liv någon roll." Det är bara miljonerna som räknas. Tala om ett cyniskt spel.

En annan kär tradition i läkemedelsbranschen är nämligen att stämma varandra i ofta segdragna och oerhört dyrbara rättsliga processer, kallas understundom okynnesöverklaganden.

Hur kan läkemdelsbolag tillåtas att sabotera vård på detta sätt? Lagen om offentlig upphandling måste ändras om detta är vanligt förekommande förfarande. Det kan inte vara rimligt att överklaganden ska äventyra vården och männsikors liv, som nu sker.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,,

torsdag 22 september 2011

Avhopp från SNS efter rapport om privatiseringar

Forskningschefen för Näringsliv och Samhälle (SNS) Laura Hartman lämnar sin tjänst. Nyligen ledde hennes rapport om privatiseringar i välfärden till hård debatt. Det gillade tydligen inte topparna inom näringslivet. Allianspolitikerna har säkert också satt kaffet i halsen när de läste rapporten.För en tid sedan presenterade Laura Hartman en mycket uppmärksammad rapport om privatiseringar inom välfärdssektorn som konstaterade att det inte finns några vetenskapliga belägg för att det ökat effektiviteten eller kvaliteten.

SNS:s vd Anders Vredin avfärdar helt att Laura Hartman skulle ha fått sparken från SNS med anledning av kritiken mot rapporten.Men statsvetarprofessorn Olof Petersson lämnar samtidigt SNS i protest mot ledningen.Professorn i statsvetenskap och tidigare forskningsledaren Olof Petersson har sagt upp sig från sin tjänst som rådgivare i forskningsfrågor vid SNS. Skälet är interna meningsskiljaktigheter när det gäller SNS-forskares möjligheter att fritt få presentera sina resultat.

”Enligt min uppfattning borde det vara självklart att SNS inte begränsar en forskares yttrandefrihet. Men det har nu visat sig att den nuvarande SNS-ledningen har agerat på ett sätt som strider mot den akademiska friheten. Därför lämnar jag min anställning vid SNS”, skriver Olof Petersson på sin blogg.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik,Riksdagen, välfärd,

SNS rapport om privatisering blottar svepskälen

Cecilia Verdinelli, kulturskribent på Gp skriver: "Effektivitetsargumenten var det man debatterade med i teve, aldrig det reella motivet. Det är häpnadsväckande hur väl landets ledande moderater lyckats profilera sig själva som ideologiskt neutrala byråkrater. De har fått oss att tro att de blott är maktens ödmjuka men kompetenta meteorologer, som håller koll på konjunkturskurar och fäller upp paraplyet över oss alla i rättan tid. Utförsäljarhögern kommer förr eller senare att behöva göra det mest förbjudna, nämligen medge att den är inte är ideologilös."

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Tyvärr har den eminenta rapporten fått tragiska följder för forskarna på SNS. Alliansfritt Sverige skriver att SNS-forskaren som en följd av kritiken mot privatiseringar fått lämna SNS. "Förra veckan retade Laura Hartman upp hela högern till närmast hysteriska proportioner med sin beskedliga forskningsgenomgång som vågade knysta om att det inte fanns något stöd för att privatiseringar höjer kvaliteten i välfärden. Hon följaktligen uttryckte sin förvåning om de kraftiga reaktionerna. Men det kanske inte är så konstigt att det blev de reaktioner som det blev då SNS är en förkortning av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och finansieras till stor del av just näringslivet. Och denna vecka slutar Hartman på SNS, som av en slump."

Tydligen är det ännu en forskare som slutat.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik,Riksdagen, välfärd,

onsdag 21 september 2011

Viktigt att bli berörd i vården

Avhandlingen innehåller fyra empiriska studier samt en filosofisk belysning av resultaten. Frågor som ställts har till exempel varit: Hur visar sig beröring i vårdsammanhang? Vilken betydelse har beröringen? Hur visar sig beröring vara vårdande? Vad är vårdande beröring? Kan beröring vara icke-vårdande och i så fall hur?

Resultatet visar hur beröring i vårdsammanhang är ett komplext fenomen. Den som berör blir också själv berörd. På så sätt tillhör beröringen vare sig den ena eller andra personen och kan heller aldrig vara enkelriktad; den blir till i mötet mellan de två individerna. Avhandlingen visar också hur beröring sätter människors sinnen i rörelse, på gott och ont, och kan vara såväl vårdande som icke-vårdande.

Avhandlingen visar att vårdande beröring kan vara meningsskapande och hälsostärkande och förankrande om den utvecklas ur ett vårdande som förmår att möta patientens livsvärld och sårbarhet. Beröringen ger vårdare möjligheter att stabilisera och stödja patienterna till att uppleva hälsa, att känna sig mer hela och till att fullfölja sina små eller stora livsprojekt. Emellertid kan beröring som objektifierar patienterna utgöra ett hinder för en vårdande relation och kan till och med skada dem då en mellanmänsklig avvägd rörelse saknas.

Som exempel kan jag nämna när jag gjorde mammografi. När jag kom in i undersökningsrummet var personalen jättetrevliga och log mot mig, men när jag sa att jag hade ont i nacke och rygg sa de att jag skulle ha sagt till om det i förväg. Jag sa då att det inte stod något om det i kallelsen. Men det brydde de sig inte om.

Fortfarande leende,ryckte de och slet de  i mig utan att ta minsta hänsyn till min smärta . Det gjorde jätteont!
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Välfärden

Makar nekas hemtjänst fast båda är funktionshindrade

Enligt äktenskapsbalken 1 kap 2§ har makar ansvar för varandra. Detta innebär bland annat att makar har ett gemensamt ansvar för hem och hushåll. När det gäller personlig omvårdnad som exempelvis hjälp med hygien, dusch, klädsel och toalettbesök görs det däremot alltid en individuell bedömning av vad man har rätt till. Denna hjälp anses inte åligga make eller maka. Jag kan alltså få hjälp med dusch och toabesök,men inte med t ex klädtvätt.

Men i mitt tycke är detta en omodern skrivning av Äktenskapsbalken som strider mot Socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen står det faktiskt att funktionshindrade har rätt till jämlikhet i levadsvillkor för kvinnor och män. Men det är ingen jämlikhet när jag tvingas bli beroende av min man både praktiskt och ekonomiskt (eftersom jag inte kan öka min inkomst).

Vi är båda funktionshindrade och min man får sköta allt från städning till att handla mat och gå med sopor. Men han arbetar heltid med eget företag och blir därför helt utmattad bara av det. Vi nekades hemtjänst av Göteborgs kommun pga av att vi är gifta och man menade att han kunde hjälpa mig. Detta gör att jag blir helt beroende av honom. Har inte funktionshindrade rätt till jämlikhet? Detta tär väldigt hårt på vårt förhållande.Det är inte alla som har råd att köpa hushållstjänster....

Bloggar: hälsasjukdom, smärta, kronisk smärta, samhällevärk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik,Riksdagen, välfärd,