onsdag 6 februari 2013

Vaginal förlossning ger mer skador i underlivet


En vanlig anledning till att kvinnor vill ha kejsarsnitt är att de vill undvika skador i underlivet. Men att snitten verkligen minskar risken för till exempel urin- och avföringsinkontinens på längre sikt är ifrågasatt.Det finns hypoteser om att det är graviditeten i sig som leder till bäckenbottenbesvär, liksom att övervikt, åldrande och andra riskfaktorer gör att skillnaden mellan förlossningsmetoderna jämnar ut sig med tiden.

– Men det gör det inte, säger gynekologen Maria Gyhagen, som skrivit en avhandling i ämnet.

Hennes slutsats baseras på en enkät där 5 236 kvinnor som fött ett enda barn i mitten av 1980-talet svarat på frågor om bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen. Svaren visar att de tre vanligaste bottenbäckenproblemen förekom oftare hos dem som fött vaginalt än hos dem som fött med kejsarsnitt.Risken för urinläckage var 12 procent högre efter vaginal förlossning, medan risken för avföringsinkontinens och symtomgivande framfall var 4 respektive 8 procent högre. Framfall betyder att en eller flera av slidans väggar och bakomliggande organ buktar in i slidan.

Akut kejsarsnitt har förmodats ge mer skador på bäckenbotten än ett planerat snitt, eftersom förlossningen pågått längre. Men akut eller planerat verkade inte spela någon roll för skaderisken.

Avhandlingen visar även att risken för avföringsinkontinens går att minska genom att vidga förlossningsutgången med ett klipp i mellangården. Metoden kallas episiotomi och används numera relativt sparsamt, enligt Maria Gyhagen. Man kan fundera kring för- och nackdelarna här, säger hon.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

tisdag 5 februari 2013

Viktigt med fysisk träning för äldre


Vi förlorar 30% av vår muskelstyrka i åldern 50 till 70 år. Det är viktigt att behålla muskelstyrka i ålderdomen för att bibehålla rörligheten och för att kunna leva ett självständigt liv samt hantera vardagliga uppgifter. I det senaste numret av Deutsches Ärzteblatt International drar Frank Mayer och kollegor från universitetet i Potsdam, slutsatsen att styrketräning med vikter motverkar muskelatrofi hos äldre.

Författarna undersökte omfattningen av de effekter som kan uppnås genom styrketräning hos äldre personer och vilken intensitet av träning som är nyttig och möjlig för personer äldre än 60 år.

De fann att regelbunden styrketräning ökade muskelstyrkan och minskade muskelatrofin (minskning av muskelmassan) samt att senor och ben anpassade sig. Dessa framgångar gav i sin tur en förebyggande effekt när det gäller att undvika fall och skador.

Högre intensitet på träningen gav större effekt än träning med måttlig och låg intensitet. För att öka muskelmassa krävs en intensitet med vikter som motsvarade 60-85% av maximal styrka. Men för att öka den snabbt tillgängliga muskelstyrkan så krävs träning med högre intensitet, motsvarande mer än 85% av maxstyrkan.

Den optimala mängden träning för friska äldre personer är 3 till 4 träningspass per vecka.Ganska mycket,men man kan ju träna olika delar av kroppen och kortare pass.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

Var försiktig med vad du säger till doktorn!


Genom att begära ut fullständiga patientjournaler får försäkringsbolagen tillgång till information i betydligt större utsträckning än vad  som rimligen kan vara motiverat för deras försäkringsmässiga
bedömningar. Bolagens tillgång till sådan s.k. överskottsinformation innebär ett omotiverat intrång i den personliga integriteten.

I takt med att det sker en övergång till elektroniska journaler som ingår i journalsystem till vilka allt fler vårdinrättningar är anslutna kommer informationsmängden dessutom att öka. Det finns vidare risk att bolagen övertolkar den information som finns i journalerna, vilket i sin tur försämrar den enskildes möjligheter
till försäkring på normala villkor samt också till ersättning vid försäkringsfall. Vetskapen om att informationen i journalerna kan komma att läggas till grund för försäkringsmässiga bedömningar har också lett till att läkare och andra som är skyldiga att föra journal generellt sett har blivit mer restriktiva i sin journalföring.

Tänk dig därför för innan du berättar något om ditt privatliv för doktorn! Det kan nämligen användas MOT DIG av Försäkringskassa och Försäkringsbolag om du blir sjuk eller skadad!Lämna heller aldrig FULLMAKT. Det är bättre att själv ha kontroll på vad som lämnas ut.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

måndag 4 februari 2013

Varning för Folksam!!!!

När du ska teckna en trafik-eller annan bilförsäkring kolla då hur lätt det är att få ut ersättning ifall du skulle skadas i en trafikolycka.I mitt fall innebar det 10 års väntan på att få ersättning och det är ännu inte klart. En 19% invaliditet förvandlades över en natt till 4 %! Tio års smärta och ångest över att inte kunna arbeta har helt plötsligt raderats ut. Har jag bara inbillat mig migränen, smärtan, talsvårigheterna, yrseln, käkspänningar och smärtan i munnen????  Det är väl det FOLKSAM vill att jag och andra ska tro.

Jag förlorar 2000:- per månad pga skadan.  Men jag har lovat mig själv att jag ska säga upp varenda, djävla försäkring från Folksam om de lyckas i sitt uppsåt- att beröva mig all värdighet och rasera min ekonomi.Vad är det för vits att leva i ett samhälle som tillåter Försäkringskassa och Försäkringsbolag att behandla folk på detta sätt?Då kan man lika gärna ta repet.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant