torsdag 30 juni 2011

Regeringen kände till att sjukförsäkringen skulle skapa problem

Regeringen kände till att de nya sjukreglerna skulle få orimliga följder för de sjuka, men körde över ministern Cristina Husmark Pehrsson , som ville rätta till dem. Det hävdas i en hemlig PM från socialdepartementet. Men hon hade inte tillräckligt stake för att stå upp för de sjuka utan värnade i första hand om sin egen position.

Konstigt nog är oppositionen och regeringen numera överens om att förändringar behövs, även om de inte är eniga om detaljerna. Regeringens officiella linje är att lagen fått "oväntade konsekvenser”, som ingen kunnat förutse (?) trots att många remissinsanser bl a socialdepartemenet varnat för följderna.

Men det är en efterhandskonstruktion, enligt en hemlig PM från socialdepartementet som GP läst. I själva verket var problemen kända för regeringen på förhand, vilket också bekräftas av personer som var med när sjukreglerna arbetades fram.

Så här ska det ha gått till: socialdepartementet och finansdepartementet förhandlade om att skärpa reglerna för sjukskrivning. Finansdepartementet ville helt slopa möjligheten att beakta "särskilda skäl", medan socialdepartementen nöjde sig med att begränsa dem. Men plötsligt upptäckte socialdepartementet att finansen även strukit de särskilda skälen vid förtidspension/sjukersättning.

Även företrädare för alliansens mindre partier beskriver moderaterna på finansdepartementet som pådrivande bakom olika regelskärpningar, för att få fram pengar. Till varje pris skulle de nya reglerna klubbas igenom för att finansiera alla skattsänkningar som Alliansen (moderaterna)  planerat!

Läs också: GP:s avslöjande besvärande för Alliansen "När regeringsfrågor gäller kronor och ören har Anders Borg i praktiken veto. Tillsammans med Fredrik Reinfeldt har Borg stakat ut vägen för arbetslinjen. Den skall följas, nära nog till varje pris. De båda styr både ideologin och ekonomin."

Det är sjuka och arbetslösa som fått betala kalaset med skattesänkningar. Den sk arbetslinjen har man låtsats genomdriva förde sjuka och arbetslösas skull närdet isjälva verket var för attden den egna plånboken skulle bli fetare!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant, debatt

tisdag 21 juni 2011

Så här vill S ändra sjukförsäkringssystemet

En nyligen publicerad undersökning från Novus visar att över 70 procent tycker det är bra att vi socialdemokrater står upp för en sjukförsäkring som innebär att sjuka har rätt att få vara sjuka utan att drivas ut i fattigdom.

Novus undersökning visar även att det finns ett starkt stöd för att människor som är sjuka ska ha rätt att få vara sjuka. Över 80 procent anser att det är fel att långtidssjuka människor ska hänvisas till Arbetsförmedlingen, trots att läkare slagit fast att de inte har någon arbetsförmåga. Mer än 60 procent av de tillfrågade tycker att det är fel att det finns en tidsgräns för hur länge man kan vara sjukskriven, trots att man har läkarintyg.

Att klyftorna växer och skyddsnäten försvagas är ingen slump utan resultatet av en medveten politik. Det går att välja en annan väg menar Håkan Juholt och Tommy Waidelich. Genom en politik för en kunskapsbaserad ekonomi, värdeburen tillväxt och sociala investeringar vill de skapa ett samhälle där alla får plats.

För att snabbt komma till rätta med de värsta bristerna är det nu angeläget att omgående genomföra tre förbättringar av sjukförsäkringen, menar debattörerna.

Socialdemokraterna vill göra följande förändringar:


1.Stoppa utförsäkringarna
2. Förbättra villkoren för de nollklassade
3. Förändra prövningen av människors arbetsförmåga så att den inte längre prövas mot en fiktiv arbetsmarknad.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant,

Borgarna vägrar erkänna sitt misslyckande med sjukförsäkringen

Borgerligheten vägrar att erkänna sina misslyckanden. En hållning som handlar om att hellre ta avstamp i sina ideologiska övertygelser än att lyssna på människors berättelser om hur de egentligen har det.

Alliansen slår sig för bröstet för att sjuksiffrorna har sjunkit. Men det är en sanning med modifikation. Sedan vintern 2010 har drygt 40 000 utförsäkrats. 65 procent av dem har åter sökt sig tillbaka till sjukförsäkringen. Drygt hälften har fått sin ansökan beviljad. Cirka 10 procent har fått någon form av arbete med samhällsstöd och cirka 30 procent är kvar i förberedande åtgärder och har ännu inte mött arbetsmarknaden.Får de någonsin ett arbete?

Ett problem med alliansens sjukförsäkringsreform är arbetsprövningen. Svårt sjuka och utslitna ska i första hand få vård, vila och rehabilitering – inte söka jobb på arbetsförmedlingen. De ska få stöd med omskolning till andra yrken. Men en stor del av de sjukskrivna är i den övre medelåldern. En stor del är utslitna kvinnor som har jobbat inom vården och omsorgen. För en del av dessa vore det både ekonomiskt och mänskligt mera lämpligt med pension. Lägg därtill att vi har en arbetsmarknad som vill ha unga och friska arbetstagare. Därför är regeln i sjukförsäkringen att den utförsäkrade ska ”prövas mot den reguljära arbetsmarknaden” en orimlighet i sig.

Ett annat problem är tidsbegränsningen. I stället för individuella hänsyn tvingas sjuka ut ur sjukförsäkringen och förväntas att arbeta. Men sjukförsäkringen bör vara en trygghet som prövas individuellt.

Länge har all kritik mot alliansens förändring av sjukförsäkringen avfärdats med att kritikerna vill vrida klockan tillbaka. När en folklig opinion tvingat alliansen att förändra reformen sade den ansvariga ministern, Ulf Kristersson, att sjukförsäkringsreformen har varit ”framgångsrik”. Men att en viss förändring behövs. Varför har Ulf Kristersson inte synts till på sistone trots att sjukförsäkringsfrågan är på tapeten?

Nästa vecka kommer riksdagen att rösta om sjukförsäkringen. Det hjälper inte att vilja arbeta om man inte är anställningsbar. Läget är desperat, något måste göras nu! SKITREGERING! BYT UT DEN!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant,

tisdag 14 juni 2011

Ny myndighet för analys av vården

Myndigheten för vårdanalys är en nybildad myndighet som kommer att vara under uppbyggnad under 2011 och 2012. Den har till huvuduppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvården, tandvården samt verksamheter i gränssnittet mellan vård- och omsorg.

Det krävs mer utvärdering av vård och kvalitet idag när allt mer vård privatiseras.

Ju smalare verksamhet ett vårdbolag ( läkarmottagning, sjukhus) har,desto mer vinst genereras enligt SVT-forum idag.Det är Capios vd som säger detta. Det innebär t ex att en mottagning som specialiserar sig på barnlöshet eller injektionsbehandling gör de största vinsterna.Det är de enkla, okomplicerad fallen som tex förkylningaroch stress, som prioriteras framför långtidssjuka med långvarig smärta.På15 minuter hinner patieneten inte mer än att ta upp det mest akuta för tillfället. Jag tycker att samhället borde satsa mer på förebyggande hälsovård och egenvård så att man istället kan ta hand om de långtidsssjuka och komplicerade fallen som nu hamnar mellan stolarna för ingen vill ta kostnaden.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, , hälsa, sjukvård,politik, socialdemokraterna