tisdag 31 augusti 2010

Sjukpensionärerna offras för skattesänkningar

Den borgerliga alliansen attackerar på punkt efter punkt den inkomsttrygghet välfärdsstaten ger och hoppas att tillräckligt många tror att just de aldrig kommer att behöva sjukförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen.

Längst vill moderaterna gå. Men inget av de borgerliga partierna är någon garant för att sjukdom inte ska leda till fattigdom. Det visar till exempel deras förslag gällande förtidspensionärerna. Förslaget går ut på att försämra deras ålderspensioner. De kommer om alliansen vinner endast att få tillgodoräkna sig 80 procent av den inkomst som i dag ligger till grund för ålderspensionen. En inkomst som redan är låg eftersom förtidspensionen är 64% av de sista em årens inkomst!

Riksdagens utredningstjänst har på moderaternas begäran räknat ut vad detta skulle innebära för en förtidspensionär. Den som förtidspensioneras vid 50 års ålder kommer att förlora 980 kronor i månaden i ålderspension. Men det måste ju variera beroende på vilken inkomst man haft tidigare och hur länge man varit sjukskriven t ex.

Så finansieras skattesänkningarna. Vill du som jobbar ha det på ditt samvete?

Bloggar: , , , , , värk, Regeringen, moderaterna, val 2010,Regeringen, moderaterna, socialdemokraterna, opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen

måndag 30 augusti 2010

Reinfeldt får stå till svars i radion för sjukförsäkringenSe och lyssna på hur Fredrik Reinfeldt får stå till svars för regeringens hårda nypor och huvudlösa agerande i sjukförsäkringen! Han har inte ens vett att skämmas och försvarar reglerna.Vad har Alliansen för människosyn. Hur definieras arbetsförmåga?Det vore intressant att få veta?På något sätt är det den centrala frågan.
Bloggar: , , , , , värk, , Regeringen, moderaterna,val 2010, , Regeringen moderaterna,socialdemokraterna, opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, intressant,arbetslinjen,rehabiliteringskedjan

Sjuka har fått betala ett högt pris för skattesänkningarnaSom vanligt talar inte Alliansen sanning när de säger att de minskat det sk."utanförskapet" ( som skapats av just deras åtgärder).Oppositionen hävdar att det skett på bekostnad av många människor i samhället.

Sjukskrivningar har minskat med 52% (det låter inte klokt!) sedan 2006 när Alliansen tog över. A-kassan har minskat med 32 % och förtidspensionerna med 13%. Det är med a o flera hundra tusen som förlorat sin ersättning och kanske t o m blivit utförsäkrade.Allt bara för att Regeringen ska kunna sänka skatterna på bekstnad av välfärden.- Tänk på att du också kan bli sjuk eller skadad när du minst väntar det! Tro inte på deras fagra löften! Rösta därför RÖD-GRÖNT!
Bloggar: , , , , , värk, , Regeringen, moderaterna,val 2010, , Regeringen moderaterna,socialdemokraterna, opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, intressant,arbetslinjen,rehabiliteringskedjan

fredag 27 augusti 2010

Väljarna sågar Regeringens sjukförsäkring

Ny opinionsundersökning av Novus på uppdrag av de Röd-gröna visar att 64 procent är missnöjda med Regeringens nya regler inom sjukförsäkringen. Undersökningen visar ett massivt missnöje med de försämringar regeringen infört.

Så många som 69 procent svarar att sjukförsäkringen är viktig för den personliga tryggheten på arbetsmarknaden. 20 procent svarar att den inte är viktig. 65 procent av svenskarna anser att de sjukskrivna borde ha bättre villkor än i dag, endast fyra procent tycker inte att det behövs. Bara 16 procent av svenskarna tycker att sjukskrivna behandlas väl i Sverige i dag. 64 procent tycker att de behandlas sämre i dag än innan den borgerliga regeringen tog över, enligt Novusundersökningen.
Bloggar: , , , , , värk, , Regeringen, moderaterna,val 2010, , Regeringen moderaterna,socialdemokraterna, opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, intressant,arbetslinjen,rehabiliteringskedjan
Mona Sahlin

torsdag 26 augusti 2010

Ännu ett självmord på grund av Regeringens hårda reglerÄnnu ett självmord pga Alliansens sjukregler! När ska vansinne detta ta slut! Sjuka männsikor tar livet av sig för att de inte orkar kämpa längre. Själv har jag fått gå ända upp i Regeringsrätten utan att få den livränta jag har rätt till. Whiplash läker ju på alla och har man ont flera år efteråt är det psykiskt, säger FK. Sätt stopp för Alliansens fortsatta makt genom att rösta på de Röd-gröna!
Bloggar: , , , , , värk, , , , Regeringen, moderaterna,val 2010, , , , Regeringen moderaterna,socialdemokraterna, opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL intressant,arbetslinjen,rehabiliteringskedjan

tisdag 24 augusti 2010

Kronisk ryggsmärta orsakas av störningar i smärtsystemet

I en studie av Giesecke och medarbetare presenteras ytterligare evidens för att långvarig smärta i rörelseapparaten, i detta fall lumbago (”chronic low back pain”; smärtanamnes >12 månader), till väsentlig del orsakas av störd central smärtmodulering (central hyperexcitabilitet). I undersökningen deltog patienter med kronisk lumbago, fibromyalgi och friska kontroller.


Smärttröskelmätning med tryck över tumnageln med samtidig funktionell MR (fMRI) för kvantifiering av hjärnans smärtsensoriska aktivitet visade på signifikant sänkta smärttrösklar vid fibromyalgi och kronisk lumbago jämfört med dem hos kontrollerna. Vid fMRI påvisades en likaledes abnorm aktivitet i hjärnan (bl a inom somatosensoriska kortest, nedre parietalloben och cerebellum) hos patienter med fibromyalgi och hos dem med lumbago. Resultaten ansågs ge stöd för att kronisk ländryggssmärta, liksom den generella smärtan vid fibromyalgisyndrom, orsakas av störd smärtmodulering inom centrala nervsystemet.

Kunskaperna om centralt störd smärtmodulering vid långvarig smärta har fått allt större betydelse inom den specialiserade smärtvården (smärtlindring; algologi). Sådan dysfunktion kan påvisas i undersökningsrummet och med enkel klinisk smärtanalys [Lidbeck J. Svensk Rehabilitering 2001;2:9-12]. Men fortfarande saknas inom större delen av svensk sjukvård kunskaper om neurobiologiska mekanismer vid långvarig smärta. Och ämnet algologi ingår ännu inte i läkares grundutbildning trots att smärta är den vanligaste besöksorsaken i öppen vård och ofta medför långvarig (ibland onödig) sjukskrivning.

Skönt att det kommer forskning som säger att det inte är pga psyssika orsaker vi har ont i ryggen!
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,

Bra sida om TMJ, käkledsproblem

Käkledssyndrom (Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome)


Ett symtomkomplex bestående av smärta, muskelömhet, ledknäppande och begränsad rörlighet i käkleden. Men kan även ge en mängd andra symtom. ett trauma, till exempel en trafikolycka eller ett slag mot ansiktet. Även subtila upprepade trauman, som tandgnissel eller överdrivet tuggummituggande, nagelbitning eller hålla telefon mellan axeln och sidan av huvudet kan orsaka TMJ / TMD. Dessa förhållanden kan också orsakas av en dåligt bett, som inte är synkroniserad med frisk muskel-och ledfunktion. Systemiska sjukdomar och utvecklingsmässiga abnormiteter också kan orsaka TMJ / TMD. Stress kan också spela en roll .

Stress och spänningar kan väcka en lugn, asymtomatisk TMJ / TMD eller förvärra existerande . Däremot orsakar stress inte ensam TMJ / TMD om en patient har frisk tand- och käkfunktion.

Viktiga symtom på TMJ Dysfunktion

Ögonsmärta och ögonproblem:


Blodsprängda ögon

Dimsyn

Ögonsmärta över, under och bakom ögat

Tryck bakom ögonen

Ljuskänslighet

Rinnande ögon

Huvudvärk, ansiktssmärta:

Migrän

Pannsmärta

Cluster huvudvärk

"Sinus Typ" huvudvärk - värk över bihålorna

Hår och / eller hårbotten smärtsamma eller känsliga för beröring

Huvudvärk på baksidan av huvudet, med eller utan smärta

Tänder och problem

Tugga tuggummi

Bita ihop käkarna

(bruxism) Gnissla tänder på natten 

Tandsmärta

Känsliga tänder

Mun, ansikte, kinder och problem 

Obehag eller smärta till något av dessa områden

Smärta i kinden, muskler

Okontrollerbara tungrörelser

Käke och käkledbesvär

Begränsad öppning av munnen

Oförmåga att öppna käken smidigt eller jämnt

Käken drar åt sidan när du öppnar öppnar munnen

Oförmåga att hitta rätt bett med tänderna

käkleden klickar eller poppar

Okontrollerbara munrörelser

Öronvärk, Öron problem:

Fräsande, surrande, ringande eller brusande ljud

Minskad hörsel

Igensatt, "instängt", kliande öron

Fyllnadskänsla

Öronsmärta utan infektion

Balansproblem, yrsel

Svalgproblem:

Svårigheter att svälja

Tät i halsen

Halsont utan infektion

Röstfluktuationer

Laryngit

Smärta i tungan

Nack-och bröstkorgsproblem

Nacksmärta

Trött, ont i halsen problem

Skuldervärk

Ryggvärk (övre och undre)

Arm-och finger stickningar, domningar och / eller smärta

Stelhet

Det är mycket viktigt att komma ihåg att alla är olika. Sök en tandläkare/läkare för att få en grundlig undersökning och diagnos.

Jag undrar om det kan finnas något samband mellan min käk-,nack- och ryggsmärta? Jag fick nämligen mindre ont i nacken och ryggen sedan jag använt min bettskena en längre tid i dag. Det finns forskning om sambandet käk-och ryggsmärta som visar att det kan finnas ett samband.Sammantaget visar studierna att det finns en stark koppling mellan ryggvärk och värk/dysfunktion i käksystemet, vilket tyder på att de har gemensamma orsaksmekanismer. Om man i framtiden kan identifiera gemensamma mekanismer för de två tillstånden så kan det få stor betydelse för behandlingsstrategier, och därmed ha positiv inverkan på folkhälsan skriver forskarna.
Bloggar: , , , , , Göteborg, , , , ryggont, , medicin

Dålig barndom förkortar livet

Mer och mer forskning tyder på att stress i barndomen orsakar fysisk ohälsa senare i livet. Det har framkommit under en konferens för organisationen American Psychological Association, skriver BBC news.
Ju sämre barndom desto kortare liv. Motgångar och stress tidigt i livet leder långsiktigt till ohälsa visar ny forskning. Fattigdom, missbruk samt fysiska och psykiska övergrepp är några händelser som kan förkorta människors livslängd mellan 7-15 år.

Inte så konstigt tyckerjag. Om man utsatts för stress tidigare är man mer sårbar för senare stress, så är det när man är vuxen också och barn är ännu mer sårbara. Var därför rädda om era barn!
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  , medicin

Snälla bakterier mot UVI

Ett alternativ till antibiotika kan i framtiden bli ”snälla” bakterier som hindrar ”elaka” bakterier från att slå till, vad gäller behandlingen av återkommande urinvägsinfektioner. I en studie har forskare vid avdelningen för urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet riktad in sig på personer som har svårt att tömma blåsan helt, vilket ökar risken för att drabbas av återkommande urinvägsinfektioner, rapporterar nyhetsbyrån TT.

I dag behandlas komplicerade urinvägsinfektioner med långvarig kurer antibiotika. Det kan leda till resistensutvecklin av bakterierna mot antibiotikan och svampinfektioner.Men nu visar ny forskning från Lund att om en speciell typ av bakterie förs in i urinblåsan med en kateter så kan den hindra att sjukdomsalstrande bakterier får fäste. I studien har en grupp patienter som lider av återkommande urinvägsinfektioner fått prova på att leva ett år med och ett år utan bakteriebehandling, och resultaten talade sitt tydliga språk.

Både de ”snälla” bakterierna som förhindrar urinvägsinfektioner samt de bakterier som orsakar besvären är av gruppen E.coli. Skillnaden mellan dem tycks bland annat bestå i att bakterier som orsakar sjukdom har bättre förmåga att fästa på urinblåsans slemhinna. Den ”snälla” bakterien, som fått namnet E.coli 83972, skulle kunna fungera i förebyggande syfte, men för att bota en redan pågående infektion krävs däremot fortfarande antibiotika.

Hög tid att det forskas på urinvägsinfektioner som är ett vanligt problem för kvinnor.Särskilt äldre.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, , , medicin

måndag 23 augusti 2010

Här är Röd-grönas förslag till sjukförsäkring

Oppositionen ( de röd-gröna) säger nej


• till sänkta ersättningsnivåer och till stupstocken i sjukpenningen som gör människor försäkringslösa och där många tvingas leva på mindre än 4 000 kronor i månaden. Bra!

Den som efter individuella rehabiliteringsinsatser inte kommer tillbaka i för individen lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden ska på sikt kunna erbjudas olika möjligheter på en utvidgad arbetsmarknad.Bra!

Förtida pension ska bara kunna vara ett alternativ för den som är över 58 år först när inga åtgärder återstår som kan öka en persons möjligheter till anställning på den öppna arbetsmarknaden och när det heller inte är möjligt med en anpassad arbetssituation. Bra! Men då ska kraven också vara rimliga.

• Där så är nödvändigt ska individen kunna få sjukpenning även under längre tid.Bra!

• Den sjukförsäkring regeringen har utformat är inte värdig ett välfärdsland som Sverige. Bra!

Människor under 58 år med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga kommer inte att få sänkt ersättning.Bra!

De som fått permanent sjukersättning berörs inte av förslaget utan fortsätter som förut. Däremot de som har tidsbegränsad sjukersättning berörs av Oppositionens förslag och prövas igen. Inte bra! allt för många lever i ovisshet och har redan pressats hårt av Alliansregeringen.

Den som inte bedöms kunna återgå till sin arbetsgivare inom en rimlig tid ska erbjudas andra möjligheter.Vilka?Efter hur länge?

• Arbetsförmågan ska då prövas bredare än hos den befintliga arbetsgivaren mot en för individen verkligt existerande arbetsmarknad.Bra!

• För detta krävs en ny definition av arbetsförmågebegreppet som är ändamålsenlig.Bra! Men hur?

Bloggar: , , , , , värk, , , , , Regeringen, moderaterna,val 2010

söndag 22 augusti 2010

Funktionshindrade osynggörs i valet

Samtliga politiska partier har medvetet valt bort att lyfta handikappfrågorna, skriver Per-Olof Larsson och Jörgen Lundälv i GP. Medierna bevakar inte heller dessa viktiga frågor i valtider. Funktionshinder är något som kan drabba vem som helst av oss. Vem som helst kan under livet få en funktionsnedsättning vilket gör tillgänglighet till en angelägenhet för alla.

Skribenterna har också noterat hur statsmakterna försöker försämra för personer med funktionshinder genom att urholka sociallagstiftningen till exempel genom att spara in på personligt assistent enligt LSS – Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Dessvärre finns det tyvärr inte bland de politiska partierna något större intresse för så kallade handikappfrågor. Kvinnors, invandrares och ungdomars situation har funnits på dagordningen. Men något intresse för funktionshindrade och deras situation finns inte och har inte funnits under de senaste tio åren. Det skulle överhuvud taget behövas en större disussion om funktionshinder där man diskuterade vad som räknas som funktionshinder och inte. Ett rörelsehinder i form av rullstol är jobbigt, man att tex inte kunna sitta eller stå en längre tid , som många ryggskadade, är också väldigt handikappande.

Jag tycker att det inte bara är viktigt att komma in i lokaler, utan också att kunna stanna där! Om det tex inte finns någar bekväma sittplatser är det omöjligt för ryggskadade att stanna där. Det samma gäller kollektivtrafiken om det är långt mellan turerna och man måste stå och vänta eller om det tar för lång tid som flexlinjen i Göteborg.Att sitta länge är för en ryggskadad lika jobbigt som att stå en längre tid. Jag tycker också att sjukpensionärer osynliggörs i politiken. När ska vi få skattesänkningar som andra pensionärer?
Bloggar: , , , Göteborg,, värk, , , , , Regeringen, moderaterna,val 2010

torsdag 19 augusti 2010

Nya lagen om sjukskrivning liknar tidigare tvångssteriliseringar

Distriktsläkaren och forskaren Karin Starzmann menar att attityden och hanteringen av sjukskrivna i Sverige i dag bär stora likheter med de rashygieniska idéer som ledde till lagstiftningen som tvångssteriliserade 63 000 svenskar mellan 1935 och 1975.

Nu har lagen om allmän försäkring ändrats och Försäkringskassan har genomgått omfattande omstrukturering. Försäkringskassan har tolkningsföreträde för vilka sjukdomar och symtom som ger arbetsoförmåga och hur länge arbetsoförmågan kvarstår. Läkarna är helt styrda av hur Försäkringskassan vill att intygen ska skrivas. Individuella bedömningar finns det inte utrymme för utan försäkringskassetjänstemannen följer bara den nya lagen oavsett vilka konsekvenser det får.


Starzman skriver att om man tittar på likheterna mellan steriliseringslagen och den nya sjukförsäkringslagen är de instiftade för samhällets bästa och tar inte hänsyn till vilka konsekvenser det medför för individen. Vidare anser hon att om vi inte gör något nu kommer vi att få göra upp med detta i vår historia senare! Hon undrar om opinionen och politikerna vill se hela problemet kring sjukskrivning och rehabilitering eller vill de bara falla in i det allmänna ogillandet och låta denna farliga process fortgå utan moraliska betänkligheter? Ska sjuka offras för den goda saken skull, på samma sätt som epileptiker steriliserades på 40-talet?

Jag har ju skrivit tidigare i bloggen att Regeringen beter sig som nazister och diskriminerar oss sjuka genom att vi bl a får betala högre skatt och behandlas som mindre vetande och omoraliska.Vi sätts i tvångsarbete också genomde sk. rehabiliteringsprogrammen. Här kan Du läsa mer om hur läkare, försäkringskassa och rättsystemet ser på trafikskadade och bortförklarar deras skador.

Bloggar: , , , , värk, , , , , Regeringen, moderaterna,val 2010

tisdag 17 augusti 2010

Rikshäxan Husmark-Pehrsson bluffar - igen!

I en debattartikel på protestera.com skriver Nätverket protestera.org  så här: Cristna Husmark-Pehrsson har vaknat till liv igen och i en debatt i GP hoppas hon att läsarna inte har insett sanningen och använder sig återigen av myter och vilseledande statistik. I brödtextens 2 första meningar lyckas hon ljuga hela 3 gånger! Naturligtvis inleds debatten, som de flesta andra, med de berömda 140 personerna - en siffra som är helt uppåt väggarna felaktig om man ska se till antalet verkliga förtidspensioneringar.

Snälla Christina Husmark-Pehrsson, en gång för alla:

1. Vi har ALDRIG varit sjukast i Världen eller ens i Europa! Detta avslöjades redan år 2003 och senast detta år. Se länkar i slutet av pressmeddelandet. Här finns inget mer att tillägga och uppgifterna kommer från forskare.

2. Sverige har ALDRIG förtidspensionerat 140 personer om dagen. Däremot nybeviljades genomsnitt 149,5 personer per dag sjuk- eller aktivitetsersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns, mellan åren 1998-2006.

Man var inte förtidspensionerad/förtidspensionär då man arbetade upp till 75% och exempelvis hade 25% tidsbegränsad aktivitetsersättning resterande tid! Däremot förtidspensionerades 51 personer om dagen mellan 1998-2006. Vi förstår dock om detta inte låter lika dramatiskt i media.

3. Vi har ALDRIG haft över 500.000 förtidspensionärer. Däremot hade vi som mest 556.789 personer (år 2005) med sjuk - eller aktivitetsersättning på 25-100%, antingen med eller utan tidsgräns. Här ingår alltså de som arbetade upp till 75% och hade någon form av ersättning resterande tid. Dessa var inte förtidspensionerade!

4. Husmark-Pehrsson skriver också "Vi vet också att sjukskrivningarna halverats och att det i dag är 91 000 färre förtidspensionärer än när (S) förlorade valet 2006".

Att statistiken kraftigt sjunkit beror på att regeringen tagit bort den tidsbegränsade sjukersättningen (med vissa övergångsregler) och att äldre sjuka, som tidigare hade sjukersättning, har gått över till ålderspension. År 2008 hade exempelvis 171.665 personer mellan 60-64 år sjukersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns. Samma år var det exempelvis 25.497 personer mellan 35-39 år.

Christina Husmark-Pehrsson som gammal sjuksköterska borde förstå att bakom statistiken finns människor som far riktigt illa. Protestera.org ifrågasätter hur hon har samvete att vilseleda väljarna med fakta som hon vet är så uppenbart fel. De undrar också vilket parti det är som verkligen gömmer sjuka i statistik? I GP.s debatt anklagas nämligen socialdemokraterna för att de gjorde detta.

Kan inte annat än instämma i ovanstående!
Bloggar: , , , , , värk, , , , , Regeringen, moderaterna,val 2010

måndag 16 augusti 2010

Husmarks lögner allt mer uppenbaraChristina Husmark ljuger,men verkligheten ljuger inte. Alliansen har inga skrupler och gör allt för att verkställa systemskiftet och behålla makten. Det enda Arbetspartiet! Skrattretande, de har väl aldrig sett en arbetare på nära håll?

Bloggar: , , , , värk, , , Regeringen, moderaterna,val 2010

lördag 14 augusti 2010

Råd om fotproblem

Det är vanligt att ha ont i fötterena på sommaren. Shoppingrundor, joggingturer och långa promenader. Under sommaren utsätts fötterna för stor belastning varje dag. En viktig åtgärd är att välja skor med omsorg. Bra skor kan hjälpa till att stabilisera foten om du har fel biomekanik, säger Michael Weber specialist inom fotvård.

Det är viktigt att vila och lyssna på kroppen. Fundera på varför du har ont. Får man ont av att spela tennis bör man ta ett uppehåll, säger Michael Weber. Han framhåller samtidigt att det är viktigt att söka hjälp om smärtan inte upphör. Vilket jag inte nog kan understryka.

Råd om behandling av vissa fotproblem från fotspecialisten

1. Hälseneinflammation. Smärtan beror på överbelastning.

Hjälp: Det är viktigt att kyla med is, samt att vila. Vid behov kan antiinflammatoriska läkemedel ha god effekt. Om smärtan inte upphör efter 7–10 dagar ska man söka hjälp.

2. Slemsäcksinflammation i hälen uppstår efter belastning från hälsenan eller på grund av tryck från skor, till exempel högklackade skor.

Hjälp: Se till att skaffa rymliga skor och kyl hälen med is. Ibland kan det vara aktuellt med silikoninlägg som avlastar foten från trycket. Även stretching är bra.

3. Hälsporre/plantarfasciit. Smärtan, som känns mitt under hälen, beror på belastning när man går mycket eller på ett felaktigt sätt.

Hjälp: Behandlas med bättre skor, kyla, stretching, inlägg, speciell slagstejpning, massage, antiinflammatoriska läkemedel och kortisoninjektioner. Ibland används kirurgi.

På Apoteket finns det en inlägg för hälen som man kan lägga i skon som är bra också (min anm.).


4. Hallux valgus har flera orsaker, däribland vilka skor man använder samt gener.
Hjälp: Bra och rymliga skor är viktigt. Man kan avlasta med en tåspridare dagtid och eventuellt en tåskena nattetid. I besvärliga fall kan man operera och det finns i dag två olika operationsmetoder som används i Sverige.

5. Hammartå, klotå och blånaglar.

En av de vanligaste orsakerna till dessa smärtor är att man använder skor som skadar fötterna.

Hjälp: Man måste ge plats, cirka en centimeter, åt tårna i skorna. Foten sväller vid träning. Allmän fotvård med nagelsax och fil.

6. Lateral ligamentskada uppstår när man trampar snett.

Hjälp: Kyl med is och vila mycket. Linda foten och håll den under tryck i cirka 48 timmar. Om det inte hjälper kan man köpa ett ankelskydd som stabiliserar. Vid behov kontakta podiater, sjukgymnast eller naprapat som kan utforma ett särskild träningsprogram.

7. Plantarfasciit under hålfoten beror på belastning när man går mycket eller på ett felaktigt sätt.

Hjälp: Behandlas med bättre skor, kyla, stretching, inlägg, speciell slagstejpning, massage, antiinflammatoriska läkemedel och kortisoninjektioner. Ibland används kirurgi.

Mina egna råd:

* Om du har återkommande fotproblem, gå till en fotspecialist som ställer "diagnosen".
* Köpa skor som har utbytbar innersula, t ex Ecco. Då kan man lägga in ett anpassat inlägg i skon istället.
* Satsa på ett specialanpassat inlägg om du ofta har skavsår och ont i fötterna.
* Undvik att gå i högklackat och absolut inte i för trånga skor. Om du vill ha högklackar på fest, kan du byta skor då du kommer fram och ha bekväma skor på vägen dit.
* Förebygg skavsår genom att sätta på skavsårsplåster där du brukar få skavsår.
Bloggar: , , , Göteborg, värk, , ,

fredag 13 augusti 2010

Högklackat kan ge knäartros

Hur snyggt det än må vara kastar en ny studie skuggor över trippandet i pumps, stilett- och kilklackar. Den visar hur chockvågor skickas från hälen upp genom kroppen och hur insidan av knäna utsätts för väldig belastning. I längden kan det leda till ledförslitningar, enligt forskare på Iowa State University. Jag som har ryggbesvär har känt att det är jobbigt framförallt för ryggen att gå med högklackat. Många upplever att kroppshållningen blir bättre i klackar, men hållningen förändras på grund av att ledernas vinkling i vrist, knä, höft och bål, gör det. Det kan leda till belastning av ländryggen, skriver Mail Online.

Dessutom får man korta hälsenor och fula fötter av att gå i pums mycket. Snyggt men skadligt i längden alltså.

Bloggar: , , , Göteborg, värk, , ,,

onsdag 11 augusti 2010

Triggerpunktsmassage bra behandling vid långvarig smärta

I en artikel i Läkartidningen, skiver Tomas Ekström leg läkare, specialist i smärtlindring och internmedicin, att det saknas bra behandlingsmetoder och forskas för lite om långvarig smärta. Men vid Smärtkliniken i Piteå har man praktiserat triggerpunktsmassage som visat sig vara en bra behandling för många smärttillstånd.Här kan du läsa mer om Janet Travells metod Själv får jag triggerpunktsblockad sedan flera år och det funkr jättebra.Effekten sitter i ca 6 veckor.

Skribenten menar vidare att forskningen om långvarig smärta i organiserad internationell form har skett sedan början av 1970-talet. En mängd data har utvunnits som förklarar långvarig smärta, men kunskapen når inte fram till vårdpersonalen. Dels saknas ämnet kronisk smärta i stort sett på läkarutbildningen, dels är smärta enligt definitionen inte mätbar, och det är psykologiskt svårt för personal att arbeta med symtom som inte syns. De kan få uppfattningen att patienten antingen överdriver eller underdriver sina besvär, och det är lika svårt att förstå när patienten känner sig frustrerad, delvis nöjd eller botad.


Långvarig smärta har också låg status bland vårdpersonal och politiker som inte vill satsa pengar på kvalificerad smärtvård.

Bloggar: , , , , , Göteborg, ,

Långtidssjuka kränks ofta i sjukvården

Av drygt 5 800 långtidssjukskrivna män och kvinnor var det drygt var fjärde som uppgav att de hade dåliga erfarenheter av sina möten med vården. En stor del av dessa kände sig även kränkta. Det äralltså inte ovanligt att långtidssjukskrivna personer känner sig kränkta inom vården. Att inte ha mötts av respekt eller att ha behandlats nonchalant av vårdpersonalen är faktorer som är allra starkast kopplade till att känna sig kränkt. Det visar de första resultaten från en enkätstudie bland långtidssjukskrivna i Stockholms län som på måndagen redovisades vid den internationella konferensen i medicinsk etik i Uppsala.

Bloggar: , , , , , Göteborg, ,

tisdag 10 augusti 2010

Regeringen har missbrukat sin makt - trakasserar sjuka

"Sjukförsäkringen är en grundsten i vårt samhälle och den är alldeles för viktig för att låta sig formas av politisk pajkastning som därtill förolämpar svaga och sjuka. Det är tämligen uppenbart att regeringen försummat att i erforderlig utsträckning ta råd från försäkringskunnig expertis. Oacceptabelt många och viktiga frågor står fortfarande helt obesvarade." Försäkringskassans bristfälliga kompetens försämrar rättssäkerheten, skriver Thomas Ek på Newsmill.


Regeringen har i tysthet brutit mot etikens mest grundläggande kod - humaniteten.  Etiska regler som styr våra lagar och dess tillämpning är människovärdeprincipen, godhetsprincipen, autonomi- och självbestämmandeprincipen, solidaritets eller medmänsklighetsprincipen. Var tog de vägen? Istället har Regeringen grovt överskridit sina befogenheter när den tagit beslut om den sk. Rehabiliteringskedjan och ändringar i sjukförsäkringen.

Skribenten belyser på ett utmärkt sätt det utsatta läge sjuka och skadade befinner sig i. Vem ska de tro och lita på när samhället sviker?

Bloggar: , , , , värk, , , Regeringen, moderaterna,val 2010

Svårt få ersättning för whiplashskada

Det är första gången som Regeringsrätten prövat frågan om pisksnärtsskada och livränta. Rättsläget har länge varit oklart. De som har ansökt om livränta har ofta fått nej av Försäkringskassan och ärendena har då, med få undantag, överklagats till länsrätten, som numera heter förvaltningsrätten.Den som har skadats på arbetet eller på väg till eller från arbetet kan ha rätt till livränta. Inkomstbortfallet vid sjukersättning eller liknande täcks då av livräntan.

I ett internt informationsmaterial konstaterar Försäkringskassan nu bland annat: ”Enligt Regeringsrättens mening kan förekomsten av besvär efter en trafikolycka inte i sig utgöra tillräckligt bevis om orsakssamband med trafikolyckan.” Märkligt resonemang! Om man förlorat en arm eller krossat ryggen vid olyckan så spelar det tydligen heller ingen roll.

Det bekräftar vad vi redan visste: Att samhället negligerar och smutskastar oss whiplashskaadde, dessutom får vi inte den ersättning vi är berättigade till enligt Arbetsskadeförsäkringen ( som går med vinst). Man kan bli rättshaverist för mindre....

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

WAD-skadade får ofta käkproblem

Bara att tugga/äta”kan normalt belasta hjärt-kärlsystemet som när man går fort visar en ny studie vid Umeå Regionsjukhus. De högre värdena hos whiplashskadade (som liknar ansträngning för att springa hos oskadade) och ofullständig återhämtning efter tuggning tyder på att whiplashskadade är särskilt känsliga för belastning i käk-nacksystemet. Detta kan i sin tur förklara den nedsatta uthålligheten vid naturlig tuggning, och varför en måltid kan provocera smärta och många andra obehag som gör att den skadade mer eller mindre omedvetet ändrar kost- och ätvanor och sociala beteenden. Belastningstestet som utformats vid studien är lämpligt för objektiv värdering av funktionsnedsättning såväl vid utredning och diagnostik som vid uppföljning efter rehabiliteringsåtgärder.

Undersökningen med titeln ”Cardiovascular and muscle activity during chewing in whiplash-associated disorders (WAD)” publiceras i juninumret 2010 av den vetenskapliga tidskriften Archives of Oral Biology.

Läs mer om studien här
Bloggar: , , , , , värk, ,

Gunilla Bring landets ledande Whiplashexpert

Gunilla Bring utnämndes i går av Svea hovrätt till landets ledande whiplashexpert. I juni skrev domstolen: ”Gunilla Bring framstår som den främsta experten på whiplashskador i stort, eftersom hon har disputerat på och därefter arbetat inom det området”.

Hon har länge stått på försäkringstagarnas sida. Men det har inte alltid varit lätt. Hon beskriver en mycket tuff atmosfär där försäkringsbolagen står rustade med en tung arsenal av medicinska experter som alltför lätt ansluter sig till bolagens bedömning.

Det är ännu värre när man som skadad ska möta Försäkringskassan, som verkar ha outtömliga resurser (skattepengar) att lägga på sk. experter i form av Försäkringsläkare som gör ogrundade antaganden och spekulationer. Ett sjukt system där samhället inte står på de svagas sida utan blir deras motpart. Läs mer om trafikskadades osäkra rättsläge och om trafikskador på Whiplashinfo. Här kan du beställa Gunilla Brings avhandling om whiplashskador.

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

söndag 8 augusti 2010

Cancervården reserverad för yngre patienter

Ren åldersdiskrimenering av sjukvården att inte ge äldre cancerdrabbade samma vård som unga!
I dag presenterar Cancerfonden sin årliga rapport för cancerläget i landet. Cancerfonden spår att allt fler kommer att få den dödliga sjukdomen, eftersom vi blir allt äldre. Cancerrisken ökar ju med åldern. Men både vården och forskningen är inriktad på de yngre.

Några exempel:

En studie i Örebro visade 2006 att cancerpatienter som är över 70 år gamla får sämre behandling i hela vårdkedjan:

* Tumören upptäcks senare och är därför större.
* De undersöks mer sällan och därför blir behandlingen sämre.
* De får mer sällan bröstbevarande kirurgi och strålbehandling.

En annan studie visar att nästan alla yngre patienter med akut leukemi fick den viktiga undersökningen cytogenetik. Bland patienterna över 70 år undersöktes bara hälften. Medan 92 procent av de yngre fick remiss, fick bara 40 procent av de äldre.

Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor mellan 40 och 74 år regelbundet kallas till mammografi. Men flera landsting struntar i rekommendationen och sätter stopp för undersökningarna mycket tidigare. De senaste decennierna har dödligheten i bröstcancer sjunkit i alla åldersgrupper upp till 70. För kvinnor över 80 har dödligheten där­emot ökat.

Listan på underbehandling av äldre kan göras ännu längre. Ibland får de ingen behandling alls vid till exempel lungcancer eller prostatacancer. Ofta är förklaringen att behandlingen är för tuff. Det är vad man tar för givet,men många äldre är idag vältränade och fyskt aktiva långt upp i åldrarna.m Skärpning!
Bloggar: , , , , , Göteborg, ,

torsdag 5 augusti 2010

Bara två procent av utförsäkrade har fått jobb utan subvention

Av de tidigare sjukskrivna som utförsäkrats och gått över till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion har bara två procent ett arbete utan någon form av lönesubvention. Trots att så få har fått jobb utan lönesubvention är Arbetsförmedlingen nöjd med sin insats(!!)Märkligt resonemag.
Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

Ny metod för att bota diabetes på gång

Transplantation av insulinproducerande celler direkt in i en armmuskel kan vara en ny metod för att bota diabetes. Det har forskare vid Uppsala universitet upptäckt. Det är personer som har svår typ 1-diabetes som kan bli hjälpta av de nya forskningsresultaten. Tack vare de nya rönen kan dock diabetikerna komma att slippa detta problem. Forskarna vid Uppsala universitet har kommit på att man kan transplantera insulinproducerande celler rakt in i en armmuskel. Hittills har man prövat på möss och på tre mänskliga patienter.

Om det här fungerar även på människor betyder det förhoppningsvis att fler patienter med väldigt svårreglerad typ 1-diabetes därmed skulle kunna få en sådan här transplantation, säger Mia Philipson, forskningsledare för studien vid institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.
Bloggar: , , , , , Göteborg, ,

onsdag 4 augusti 2010

Hypokondriker belastar akuten i nödan

Patienterna som kommer till akuten oftast är inte de som är svårast sjuka. Den slutsatsen drar forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

När ska folk lära sig att själva ta hand om sina egna och barnens små krämpor, tex vrickningar, förkylningar och magsjuka? Man borde få lära sig egenvård redan i gymnasiet. Nu när man dessutom kan köpa receptfria läkemedel i vanliga livsmedelsaffärer är det mycket lättare. Det mesta går faktiskt över av sig själv om man väntar några dagar. Det finns också mycket information på nätet om olika sjukdomssymtom. Vården överbelastas av folk som skulle kunna kurera sig själva.  Det leder till dygnslånga väntetider på akuten och att de som verkligen är sjuka inte orkar åka dit pga väntetiderna.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,

söndag 1 augusti 2010

Nytt smärtstillande medel av snigelspott

En särskild art kägelsnäckor som lever i vattnen utanför Australien har visat sig ha oväntade användningsområden. De använder giftiga spottloskor för att fånga byten som passerar i vattnet. Forskarna har tidigare vetat att kemikalier i spottet kan användas i smärtstillande mediciner för människor. Tidigare har det emellertid varit en synnerligen omständlig procedur som kräver en injektion i patientens ryggrad. Men nu har forskare i Australien lyckats tillverka ett smärtstillande piller som kan sväljas, rapporterar Chemical & Engineering News.

I försök med råttor dämpade den nya medicinen svår smärta redan vid betydligt mindre doser än existerande mediciner. Forskarna menar att medicinen är lika effektiv som morfin, fast utan morfinets beroendeframkallande egenskaper.

Det låter bra. Hög tid att det kommer bättre smärtstillande läkemedel utan en massa biverkningar.
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,

Smärta efter ryggoperation

Tyvärr har det kommit bakslag efter min steloperation. De första fyra månaderna gick det jättebra. Jag tränade tre ggr/vecka och mådde jättebra även om jag blev trött i ryggen om jag stått och gått mycket. Sedan började eländet! Jag fick så ont att jag inte kunde sitta och var tvungen att lägga mig flera ggr/dag. Tror själv att det var pga överansträngning. Tränade kanske för hårt och ansträngde mig för mycket när vi hade gäster. Min man fyllde bl a år och jag hade gäster från Norrland måndag-fredag.

Jag mår nu bättre, men det har tagit flera veckor och jag har inte kunnat göra något på hela semestern. Bl a har jag gått hos osteopat några ggr och går fortfarande hos massör på behandling.Han stretchar, ger massage och elbehandling. Det verkar ändå som det är något muskulärt betingat, tex piriformissyndrom som kan ge falsk ischiassmärta.

Något som har varit till stor hjälp är Back-on-track , ryggbälte, som jag köpte förra veckan. Det var jättebra! Spikmattan som jag hade glömt bort funkar också bra. Äntligen orkar jag sitta ( max 1 timme) och kan gå längre sträckor.

Nu när sjukgymnastiken har semesterstängt tränar jag med min pilatesboll och ett hemträningsprogram som sjukgymnasten gjort upp.
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,