måndag 31 maj 2010

Inflammationer i tandköttet orsak till hjärtinfarkt

Personer som inte borstar tänderna ordentligt har en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Flera vetenskapliga studier har funnit en koppling mellan dålig tandhälsa och ökad risk att drabbas av t ex hjärtinfarkt. Anledningen till detta tror forskarna kan vara att inflammationer i tandköttet banar väg för bakterieangrepp som triggar inflammation även i andra kärl.

Och nu visar ännu en studie på tandborstningens betydelse för hjärtat. Omkring 11 000 vuxna personer i Skottland fick svara på en rad frågor om sin hälsa, sina levnadsvanor och sina tandvårdsrutiner. När personerna följdes upp åtta år senare kunde forskarna konstatera att drygt 550 personer drabbats av hjärtinfarkt.

Enligt statistiska beräkningar löpte personer som borstade tänderna mer sällan än två gånger dagligen 70 procent ökad risk att drabbas jämfört med de som borstade tänderna oftare. De som var minst flitiga med tandborsten hade dessutom oftare markörer i blodet som signalerade pågående inflammation.

Det stämmer in på min mamma som inte kunde sköta sina tänder själv därför hon var dement och fick inflammationer i tandköttet vid en brygga som hon hade i överkäken. Det visar hur viktigt det är att hjälpa dementa och gamla med sin munvård! Även psykiskt sjuka och utvecklingsstörda kan ha problem att sköta sin munhygien.

Bloggar: , , , , , , , medicin,

söndag 30 maj 2010

35% av de utförsäkrade för sjuka för att arbeta

Av årsskiftets 14.667 utförsäkrade har hittills 5.104 personer skickat in nya ansökningar till Försäkringskassan, det motsvarar 35 procent av gruppen. Var femte har sökt rehabpenning och resten har sökt sjukpenning. De är alltså för sjuka för att arbeta. Men varför skulle de överhuvudtaget friskförklaras? Är Alliansregeringen helt utan empati, heder och samvete?


Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010

100 000 patienter skadas varje år i vården

Enligt Socialstyrelsens skadas cirka 100 000 patienter varje år i hälso- och sjukvården. Cirka 10 000 får bestående men och i cirka 3 000 fall kan vårdskadan ha varit en bidragande orsak till att patienten avlidit. Och av 100 inträffade vårdskador rapporteras i dag bara en enda. Vad görs då för att komma till rätta med dessa skrämmande siffror?

Inom modern säkerhetsforskning talar man allt mer om organisationsolyckor som har sin grund i de förändringar som den tekniska utvecklingen inneburit för relationen mellan oss människorna och de system vi verkar i. Att människor begår fel är något som vi tyvärr inte kan ändra så mycket på. Däremot kan vi påverka de förutsättningar under vilka vi arbetar och på så sätt minska riskerna för allvarliga konsekvenser när fel begås. Eller ännu bättre – fånga upp felen innan de ställt till det.

Dagens hälso- och sjukvård är avancerad skriver civilingenjör Ingvar Ericson.. Det finns därför ingen anledning att den inte ska kunna nå upp till samma säkerhetsnivå som till exempel flyget. Säkerheten är inte knuten till enskilda personer utan måste vara en ständigt pågående process i hela organisationen och den börjar med ett starkt och synligt engagemang uppifrån.

Min mamma dog utan att ha fått hjälp med sin parkinson och sina sväljsvårigheter. Hon var dement, kunde inte tala och fick problem med tänderna. Därför fick hon ont i munnen och hade svårt att svälja pga sin parkinson. Hon slutade äta och gick ner i vikt. Men ingen inom vården slog larm, varken hemtjänsten eller distrikssköterska som var där en gång i veckan. De fick dra ut alla hennes tänder.Trots att hon togs in på demensboende fick hon svälta ihjäl till slut. Det hade gått för långt. Jag hade unnat min gamla mamma ett bättre slut. Det är en sorg kah aldrig kommer över - att min gamla mamma fick svälta ihjäl.

Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

söndag 23 maj 2010

Regeringen får kritik av Riksrevisionen

Rehabiliteringskedjan, med fasta tidpunkter för olika bedömningar av arbetsförmågan, infördes i juli 2008. Enligt Riksrevisionens granskning gick det för kort tid mellan riksdagens beslut och att de nya reglerna började gälla. Det innebar att Försäkringskassans handläggare inte hade tillräcklig kunskap eller tillgång till något anpassat IT-stöd.

”Regeringen gav inte Försäkringskassan tillräckliga förutsättningar att införa rehabiliteringskedjan på ett bra sätt”, skriver Riksrevisionen i sin rapport.

Nej de sjuka skulle sättas åt till varje pris! Att sedan tusentals människor kom i kläm i maskineriet hade ingen betydelse. Det verkliga utanförskapet kom när Alliansen tillträdde och sjuka blev socialbidragstagare. Regeringen har sett till att det är stigmatiserande att vara sjukskriven eller förtidspensionerad.

Bloggar:, , , , ,Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, ,

Risk för leverskador och njursvikt av stattiner

Statiner är blodfettssänkande läkemedel som används för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med hög risk för sådan sjukdom. Nu har forskare vid University of Nottingham gått till botten med vilka risker och nyttoeffekter som är kopplade till användning av läkemedlen.

Bakgrunden är att statiner blivit en av de mest förskrivna typerna av läkemedel och att ett flertal studier har pekat på både möjliga biverkningar och skyddseffekter av statiner. Forskarna har analyserat data från en stor primärvårdsdatabas med mer än 2 miljoner patienter från England och Wales, varav runt 225 000 nyligen hade inlett behandling med statiner. Patienterna följdes under perioden januari 2002 till juni 2008.

Forskarna konstaterar att statinanvändning ökade risken för akut njursvikt, grå starr, muskelsjukdom och leverdysfunktion. De två sistnämnda tillstånden är sedan tidigare kända biverkningar av statiner.

På den positiva sidan fann forskarna att statiner skyddade mot matstrupscancer och – som väntat – mot hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna hittade dock inga samband alls mellan statinanvändning och risk för bland annat Parkinsons sjukdom, demens, venös blodpropp eller övriga cancersjukdomar.

I nya studier har forskare funnit en koppling mellan statinanvändning och nyinsjuknande i diabetes, se länk här intill, men detta samband undersökts inte i den aktuella studien.

Undersökningen publiceras i tidskriften British Medical Journal.

Men är det någon som forskat på om högt kolesterol är farligt över huvud taget?

Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

onsdag 19 maj 2010

Fas 3 i sjukförsäkringen ett slavkontrakt

Skrivet i JUSEK: "Den långtidsarbetslöse som är i fas tre drar den ultimata nitlotten och blir betraktad som kriminell och åläggs att utföra samhällsnyttig tjänst. Denna samhällstjänst förläggs till en arbetsplats med bibehållet aktivitetsstöd. Ledande politiker förespråkar att det skall löna sig att arbeta. GÖR DET? Ja, det lönar sig att arbeta för arbetstagaren men inte för den långtidsarbetslöse som är hänvisad till samhällstjänst. Den långtidsarbetslöse “tvingas” att skriva på ett slavkontrakt och acceptera “löner” som inte ens kommer i närheten av arbetstagarnas lägstalöner. Den långtidsarbetslöse är rättslös, eftersom gällande arbetslagstiftning och kollektivavtal endast gäller för arbetsmarknadens parter (arbetstagare och arbetsgivare). Den arbetslöse kan inte kräva att få en lägstalön och semester med semesterlön. Den ultimata förnedringen är när slavkontraktet godkänns och skrivs under av den arbetslöses fackförbund.

Arbetsgivaren är den som drar vinstlotten och kan utnyttja en eller flera långtidsarbetslösa. Arbetskraften är inte bara gratis, utan arbetsgivaren får dessutom BETALT (225 kr dagen) för att ta emot en fas trea. Arbetsförmedlingen förklarar ersättningen med att arbetsgivaren belastas med omkostnader. Hur kan omkostnader ens motiveras, när arbetskraften är gratis? Istället skulle dessa 5 000 kr i månaden oavkortat gå till den långtidsarbetslöse som utför ett arbete. Har politikerna över huvud taget tänkt över vad detta sänder för signaler? Som arbetslös kan man uppleva att man är en belastning och inte en tillgång på arbetsmarknaden och belöningssystemet, som riktas till arbetsgivaren, förbättrar inte den arbetslöses självförtroende. "

Man kan inte tro att detta är skrivet i ett välfärdsland som Sverige, men tyvärr är det Alliansregeringens åtgärder som orsakat att männsikor utnyttjas och förnedras på detta sätt. Sedan luras vi att tro att det är för deras eget bästa.....

Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010

Huvudvärkstabletter orsakar huvudvärk

Överanvändning av värktabletter orsakar kronisk huvudvärk hos 150.000 svenskar, visar en ny stor studie. Medicinerar man oftare än tio dagar per månad under minst tre månaders tid löper man stor risk att drabbas. Omfattningen har kartlagts i en pågående studie där 45.000 personer blivit uppringda av undersökningsföretaget Sifo.

Snabbast går utvecklingen med så kallade triptaner, medicin som är specifik mot migrän, tex Imigran. Men även receptfria läkemedel som Alvedon och Treo.

De flesta frågorna i undersökningen ställdes innen butiker fick sälja receptfria läkemedel. Dagens Nyheter har tidigare rapporterat om bristande kontroller och att försäljningen har exploderat. På patientföreningen Svenska migränförbundet har man märkt att huvudvärk orsakad av värktabletter har blivit vanligare. Främst drabbas personer som redan har exempelvis spänningshuvudvärk eller migrän.

Den vanligaste metoden för att bli av med sjukdomen är att kraftigt dra ned på läkemedelsanvändningen, så kallad avgiftning. Det kan vara besvärligt för många eftersom man under perioden ofta får ökad huvudvärk och illamående. Gör man det och går igenom avgiftningen så kan huvudvärken minska.

Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

tisdag 18 maj 2010

Många läkemedel oförsäkrade

Många vanliga läkemedel som säljs på Apoteken omfattas inte av den så kallade läkemedelsförsäkringen. Därmed är möjligheten att få ersättning för en eventuell biverkning sämre. Du kan få din medicin utbytt på Apoteket, mot en billigare kopia, som inte är försäkrad! Vanliga mediciner, till exempel mot högt blodtryck, svampinfektioner och depression finns med på listan över billiga kopior som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen, men som apoteken enligt utbytesreglerna måste sälja till alla kunder.

Det här leder till ett försämrat patientskydd, säger Richard Bergström, som är vd på branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen.

– Det här är ju ett jättestort problem, med patienter i Sverige som tror sig få fullgoda läkemedel med försäkring, och helt plötsligt upptäcker att det här inte är försäkrat.

Läkemedelsförsäkringen gör det lättare för patienter att få ersättning om man skadats av sin medicin, men det är frivilligt för bolagen att vara med. Nästan alla deltar ändå, men 58 företag som säljer läkemedel i Sverige står utanför. Dåligt att de riskerar patienternas liv och hälsa! Inte konstigt att de kan vara billigare då!

Tack och lov är en lagändring är på gång, så att försäkringsskyddet ska bli lika för alla läkemedel, men de nya reglerna kan träda i kraft tidigast vid årsskiftet.

Bolag som inte är med i LFF
A
Amdipharm, Aton Malta, Ayrton Saunders
B
Beiersdorf, Biocodex, Bioenvision, Bröderna Berner
D
Dab Dental, Dentirol, Dentsply, Diatos
E
Encysive, Erol, Eurocept
F
Ferrosan A/S, Goldshield
I
Intercell
K
KRKA AB
L
Lab Almirall, Lab Farmaceutical, Les Lab Servier, Lipomed
M
Medicines Co, Medlite, Mip Int Research, Mip Pharma, Mitsubishi
N
Niconovum, Norgine
O
Omnivision, Ovation Health
P
Parallell Pharma, Pharmacuro, Pharmapole, Pinnacle, Powecliff, Proctor & Gamble
R
Ranbaxy, Regent Medical
S
Scan Regulator, Servier Svenska, Shire Pharma Irland, SSI Sverige
T
Tiemser Arzn, Tolmar
V
Virbac, Vitrolife
Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

En snabb lösning?Hjälper för stunden, men kan vara skadligt på sikt....

Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

onsdag 12 maj 2010

De röd-gröna har KU-anmält regeringen för hanteringen av sjuka

Oppositionen vill reda ut varför regeringen inte klarade inte av att utreda konsekvenser och vidta åtgärder i tid vad gäller förändringarna inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Detta är en fråga som även Personskadeförbundet RTP ställt sig, skriver ordf. Pelle Kölhed. Vidare: Varför skulle det ske med en sådan fart att det ledde till rättsosäkerhet för den enskilde, som i förväg inte kunde anpassa sitt handlade till de nya reglerna?

Oppositionen tycker inte heller att regeringen lyssnade på de varningssignaler som fanns i flera berörda myndigheters remisser. Socialförsäkringsministern Husmark, hävdade till och med vid ett tillfälle att regeringen inte fått varningssingaler, och detta gör ju att man ställer sig flera följdfrågor om hur arbetet går till på departementet egentligen. Vem gör vad, vad väljer man att lyssna på och vad struntar man i när det är viktigare att följa en i förväg utstakad ekonomisk politik? Detta kanske vi kan få ett svar på när utfrågningarna drar igång.

Ytterlige en fråga som oppositionen vill granska är styrningen av bland annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  Försäkringskassan säger att de följer de regler som finns och regeringen säger att det inte var meningen att tolkas så som det gör? Vem är det då som styr?

Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , val2010

Myter om sjukskrivningar avslöjas av samhällsforskare

Alliansen har spätt på myten om att det fuskas med sjukskrivningarna och att alla kan jobba om de vill. Nu senast påstår man att de flesta som utförsäkrats återgår i arbete eller studier. Men vad har de för val? För att få socialbidrag tvingas du t ex sälja ditt hus eller lägenhet. Jag misstänker också att statistiken ljuger som vanligt. Hur många långtidssjuka göms i arbetslöshetsstatistiken?

Försäkringskassans siffror visar att, tvärtemot regeringens löften, flertalet utförsäkrade fått sänkta inkomster – hälften har förlorat minst en hundralapp i månaden, medan bara en tredjedel fått en ökning med så mycket eller mer. Omkring 80 procent av de utförsäkrade har accepterat Arbetsförmedlingens introduktionsprogram, medan resten ansett sig för sjuka för att kunna delta. De som har ansökt om förlängd sjukpenning har automatiskt fått avslag av Försäkringskassan om de skrivit in sig på introduktionsprogrammet – enda möjligheten att få ansökan beviljad är alltså att avstå från ersättning och chansa på att i stället få sjukpenning retroaktivt.

Nu skriver statsvetaren Björn Johansson att sjukskrivningsexplosionen inte förklaras av förändrade normer, regionala skillnader i sjukskrivningar eller arbetslösas sjukskrivning, inte heller av alltför långtgående jämställdhet, medikalisering med modediagnoser, t ex utbrändhet, eller läkares slapphet med nysjukskrivningar och intyg. Han har skrivit en ny bok "Kampen om sjukfrånvaron" .

Istället ges en rimlig förklaring genom att sociologen på Arbetslivsinstitutet Tor Larssons nedtystade forskning får upprättelse.

Den höga sjukfrånvaron kan förklaras av :
1.Den kommunala sektorns försämrade ekonomi på 1990-talet.Dels slimmade kommuner och landsting, men även större företag, sina organisationer och processer, vilket gjorde det svårare att anpassa arbeten till personer som inte kunde prestera 100-procentigt.
2.Förändrad lagstiftning. Den bakband rehabiliteringsaktörerna och berövade dem deras viktigaste redskap för att få tillbaka de sjukskrivna i arbete.
3.Indragna stats­bidrag till företagshälsovården bidrog liksom anpassningsgruppernas avveckling.
4.Medicinskt navelskådande, där man inte ser patientens arbetsförmåga i en psykosocial helhet, den s k renodlingen av sjukförsäkringen, bidrog och är lika aktuell i dag. Johnson skriver:"Den nya rehabiliteringskedjan framstår i själva verket som direkt kontraproduktiv, eftersom den förstärker den renodling av försäkringen som var grunden till en stor del av problemen."

Han skriver också att statsfinansernas haveri var en myt. Kostnaderna för såväl sjukskrivning som socialförsäkringar i förhållande till BNP var lägre än tidigare decennier.

Hög tid att sjuka och skadade får upprättelse och att snacket om fusk och press på läkare upphör. Läs också Utslitna arbetare sparkas med nya regler och Bidragsberoendet ökar.

Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , val2010

tisdag 11 maj 2010

Waking Up Is Hard To DoÄr det så här att bli sövd, hi ,hi?

Fräck dans för bröstcancerdrabbade


En dans för drabbade av bröstcancer! Se den du också!Absolut sevärd.
Bloggar:, , , , , Göteborgvärk ,

torsdag 6 maj 2010

Oförändrade kostråd vid diabetes

En omdebatterad fråga är om man bör äta kost med lite fett eller lite socker när man har diabetes. SBU konstaterar att båda metoderna tycks ge liknande effekt på både HbA1c (långtidsblodsocker) och vikt. När det gäller effekterna av kost med extremt lite kolhydrater och mycket fett finns det i dag inga studier av tillräckligt hög kvalitet publicerade. Om man tittar på enskilda livsmedel noteras att det finns »begränsat vetenskapligt stöd« för att baljväxter, fisk och grönsaker skulle skydda diabetiker mot insjuknande och död i hjärt–kärlsjukdom. Däremot verkar måttligt intag av alkohol kunna skydda mot hjärt-o kärlsjukdomar. Frågan är om det forskats tillräckligt på andra alternativ?
Bloggar: , , , , , Göteborgvärk ,

Guldpiller mot läkemedelsfel

Tillsammans med Dagens Medicin och systertidningen Dagens Apotek instiftar nu Läkemedelsförsäkringen utmärkelsen Guldpillret som ska uppmärksamma behovet av bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

Läkemedelsbiverkningar är en direkt eller indirekt dödsorsak i 3 procent av alla dödsfall i Sverige. Av dödsfallen på sjukhus är siffran dubbelt så hög – 6 procent av de inlagda patienterna dör av biverkningar av läkemedel, enligt siffror från en svensk avhandling.

Dessutom beräknas uppemot var tionde inläggning på sjukhus ha koppling till läkemedel. Det handlar om enorma förluster både i kostnader för sjukvården och i lidande för dem som drabbas, säger Anders Öhlén, läkare och vd i Läkemedelsförsäkringen.
Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

måndag 3 maj 2010

Vaccinliknande behandling mot prostatatacancer godkänt

En vaccinliknande behandling har testats mot prostatacancer och nyligen godkänts i USA. Metoden har ännu inte lett till någon dramatisk förbättring hos de män som provat men det faktum att det nu går att få kroppen att bekämpa cancerceller anses revolutionerande.

Det är alltså inte frågan om ett vaccin i vanlig mening då det inte går att förebygga cancern. Principen är dock densamma, att kroppen får hjälp att känna igen tumörcellerna så att mannens eget immunförsvar kan bekämpa dem, skriver Vetenskapsradion på sin hemsida i dag. Vaccinet framställs med hjälp av celler från den som drabbats av prostatacancer och blir därför unikt för varje patient.

Metoden kanske går att använda för att bekämpa andra sjukdomar också, t ex kroniska infektioner?
Bloggar: , , , , , Göteborgvärk ,

Deltidsarbetande läkare sjukskriver mer

Allmänläkare som arbetar deltid tycks sjukskriva sina patienter i större utsträckning än andra. Det är ett av fynden i distriktsläkaren Gunilla Norrméns avhandling, som analyserar faktorer som påverkar beslut om sjukskrivning.

De kanske är mer empatiska därför att de själva är drabbade av sjukdom än friska läkare? Eller också har de mer tid att sätta sig in i patientens situation.
Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , ,

söndag 2 maj 2010

Vårdgarantin gör att kroniskt sjuka missgynnas

En ny undersökning tyder på att kroniskt sjuka drabbas negativt av vårdgarantin. Socialminister Göran Hägglund (kd) lovar att vidta åtgärder.

Vårdgarantin är utformad för att nya patienter inte ska behöva vänta för länge på att få träffa läkare och inleda sin behandling. Under flera år har det diskuterats om systemet bidrar till att kroniskt sjuka patienter som besöker vården vid upprepade tillfällen prioriteras ned.

Nu tyder en ny undersökning från Västra Götaland på att så är fallet. Fem verksamhetschefer som har djupintervjuats uppger att läkarna visserligen gör en strikt medicinskt bedömning. Däremot förekommer det att personalen som ansvarar för tidbokningen ger de patienter som omfattas av vårdgarantin förtur, rapporterar Sveriges Radios Ekoredaktion.

Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , alliansen, ,

Bojkotta apotek som ägs av riskkapitalbolag

Nettoomsättningen ökade med 3,2 procent för de apotek som företaget fortfarande äger.

Men totalt sett minskade Apotekets omsättning inte oväntat, eftersom företaget successivt blev av med hundratals apotek under det första kvartalet. Nettoomsättningen för första kvartalet var 8,1 miljarder kronor, mot 10,6 miljarder året innan.

Som skattebetalare tycker jag det är bra att Apotek som ägs av staten går med vinst. Jag vill inte stötta riskkapitalbolag genom att hämta recept och  handla på Apotek som ägs av ett riskkapitalbolag, som många av de privata Apoteken gör. Gör likadant du också! Även om det bara är en sk. shop kan man beställa medicin via telfon och hämta dem nästa dag. Det går också att beställa personligen och hämta nästa dag.

Läs också artikeln i Dagens medicin om omstruktureringen av Apoteket som Regeringen har beslutat om : 2,4 miljoner till OAB:s vd

Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt,

Test av whiplashskydd i bilar

Saab, Volvo, Alfa Romeo, Audi, BMW och Mercedes får högsta betyg på samtliga modeller i testet, rapporterar TT.
Det lägsta betyget fick Opel Agila, Peugeot 308cc och Suzuki Splash. Av märkena var Daihatsu, Suzuki och Citröen sämst.
Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk