lördag 24 juli 2010

Laptop i knäet kan ge hudförändringar

Trots datortillverkarnas instruktioner att en laptop ska stå på stabilt underlag med fri zon runt om, är det vanligt att man sitter i sängen eller på golvet med sin laptop direkt i knät. Jag brukar själv sitta med den i knäet när jag ligger eller halvsitter i soffan. Inte bra!

Datorns utformning och namn (laptop = på knät) uppmanar också till placering direkt i knät. Eftersom batteri och fläktsystem hos de flesta datormodeller sitter till vänster på datorns undersida uppkommer hudföreändringarna förändringarna oftast bara på vänster lår. Har utslaget väl uppstått kvarstår det ofta i månader, även sedan man upphört med direktkontakt med värmekällan.
Erythema ab igne, som hudförändringaren kallas,  är i sig ett godartat, icke-symtomgivande tillstånd med i huvudsak kosmetiska konsekvenser. Det finns dock beskrivet som en riskfaktor för cell­atypier, skivepitelcancer och Merkelcellstumör i huden . Sheynkin et al har också i en studie uppmätt påtagligt förhöjd skrotaltemperatur hos laptopanvändare och diskuterat potentiell risk för framtida infertilitet.
 
Skärpning alltså! Ingen laptop i knäet. Tips: IKEA har en bricka för laptop med kudde med kulor under brickan. Designtorget har också en bricka för knäet som har anti-glidmatta och kan beställas från deras hemsida.
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,

Stillasittande förkortar livet.

Högst fyra timmar om dagen bör vi sitta still. Börja gå till jobbet 3-5 dagar/vecka. 35–40 minuters promenad skulle påverka din blodfettsrubbning direkt. Bukfetma är en hälsorisk även hos den som är normalviktig och har ett normalt BMI. En stor mage kan fördubbla risken att dö en för tidig död. Var fettet tenderar att placera sig är till stor del ärftligt.

 Visst är generna viktiga, men ny forskning visar att livsstilen är ännu viktigare. Bukfetma är en hälsorisk även hos den som är normalviktig och har ett normalt BMI. En stor mage kan fördubbla risken att dö en för tidig död. Var fettet tenderar att placera sig är till stor del ärftligt.

En lång rad studier har visat att Medelhavskost kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Den är också förknippad med mind­re risk för cancer och för sjukdomar som påverkar nervsystemet och minnet, till exempelvis Parkinsons sjukdom och alzheimer. Enligt en ny spansk studie drabbas människor som håller sig till Medelhavskost inte av depression i samma utsträckning som andra. Det finns enligt nya studer ett samband mellan inflammation i kroppen och depression. Nyttig kost som t ex innehåller Omega 3, minskar inflammatoriska processer i kroppen.
Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, , , medicin

torsdag 22 juli 2010

Ett fåtal utförsäkrade får jobb

De nya sjukpenningsreglerna är ett fiasko. Av de 12 600 utförsäkrade fick bara 370 personer riktiga heltids- eller deltidsjobb. Totalt har 1 800 personer fått någon form av jobb, men de flesta har fått det med hjälp av lönebidrag eller annat statligt stöd. Omkring 60 procent av alla som förts över till Arbetsförmedlingen finns kvar i något av myndighetens program. 40 procent har inte kunnat delta i Arbetsförmedlingens program.

Enligt Veronica Palm visar det på problemen med de nya reglerna. 40 % är så pass illa däran att de inte ens kan delta i arbetsmarknadspoliktiska program på Arbetsförmedlingen utan kommer tillbaka till sjukförsäkringen efter en karenstid på tre månader då de är utförsäkrade. Vad var det vi sa?
Bloggar: , , , , , Göteborg, värk,ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010

Sverige snart ett nytt Östtyskland - grannen tipsar FK

Det senaste året har debatten om de nya hårdare sjukskrivningsreglerna rasat. Men samtidigt som vissa blivit av med sin ersättning lurar andra till sig mångmiljonbelopp - på allt fulare sätt. De förstör för alla som verkligen har orsak att vara sjukskrivna, har förtidspension eller har någon annan form av ersättning för sitt handikapp.

På tre år har summan pengar som försäkringskassan krävt tillbaka dubblerats - från 181 miljoner kronor år 2007 till 360 miljoner förra året .De upptäckta bluffarna blir allt fräckare. Det senaste exemplet i en rad av fall de senaste åren är fängelsedomarna som föll den här veckan mot tre män i Halmstad. Sedan 2007 hade 32-åriga Ali Al-Mozani fått ut drygt fem miljoner i ersättning genom att låtsas vara cp-skadad. Det är skamligt att utnyttja samhället och skattepengar på detta sätt.

Men skumt och otrevligt är att de flesta anmälningarna som kommer in görs av anonyma privatpersoner, dvs grannar, kollegor eller före detta partners. Förra året gjordes 24 000 sådana anmälningar. Man kan misstänka att anmälningar görs för att man är arg på eller avundsjuk på den man anmäler. Sverige är på väg att bli ett nytt Öststtyskland där man inte kan lita på någon. För det händer ju nästan alla svårt sjuka eller handikappade att de har bättre dagar, då de kan göra saker som de inte klarar annars. Eller de kanske får betala med mer smärta om de gör något.

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk,ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010

Dubbelt så svårt för kvinnor att få godkänd arbetsskada

Det är nästan dubbelt så svårt för kvinnor som för män att få sina arbetsskador godkända hos Försäkringskassan. Ett skäl är brist på ny forskning, men det riktas också kritik mot lagstiftningen. Bevisreglerna mjukades upp genom att man tog bort kravet på ”hög grad av sannolikhet” och införde det enhetliga beviskravet ”övervägande skäl”. Skador som inträffat före 2002 bedöms dock enligt de gamla reglerna. Ett viktigt syfte med ändringarna var att det skulle bli lättare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända, men ingen förändring har skett.I stället visar nya siffror som Försäkringskassan tagit fram för DN:s del att det fortfarande är betydligt svårare för kvinnor att få sina arbetsskador godkända. Under första halvåret 2010 bifölls 23 procent av männens ansökningar och endast 13 procent av kvinnornas.

Det är Försäkringskassan som bedömer om en person fått en arbetsskada och därmed får rätt till ersättning i form av livränta. Livräntan ska kompensera den förlorade inkomst som en varaktigt sjuk person får. Den som fått avslag från Försäkringskassan kan överklaga ärendet till förvaltningsrätten, kammarrätten och till Regeringsrätten som sista instans. 

Jag har upplevt detta själv. Blev trafikskadad två gånger i arbetet senast 2000,och har bara fått beviljad 1/2 livränta  fastän jag är helt arbetsoförmögen. Vid rättegången i Kammarrrätten fick jag klart för mig att det var jag som skulle bevisa (dvs "hög grad av sannolikhet") att det var skadorna som gjorde att jag inte kunde arbeta. FK däremot behövde inte bevisa någonting. De kunde utan saklig grund ifrågasätta alla expertutlåtanden som jag hade och skylla mina funktionshinder på skilsmässa, stress mm.Som jag upplevde det skulle jag ha gått direkt till en specialist när jag skadadas och skaffat intyg. Men om man tror man ska bli frisk gör man ju inte det! Ist'llet kämpar man på så länge man kan. För dj---igt att staten kan göra sig en hacka på alla människor som skadas i jobbet och inte får den ersättning de har rätt till!

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk,ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010

onsdag 7 juli 2010

Stora brister i den svenska sjukvården

Sjukvården i Sverige är av »världsklass« – men har ändå stora brister, t ex ojämlikhetenoch patientsäkerheten. Ett granskningsorgan som kontrollerar effektiviteten i vården bör därför inrättas. Det är en del av innehållet i den rapport som alliansens sjukvårdsgrupp lämnade på onsdagen 30 juni.

I det här fallet har gruppen fattat ett bra beslut. Men tyvärr har Alliansen också samtidigt beslutat om skattesänkningar och privatiseringar av statliga företag som tex Apoteket, vilket gör att vården får mindre pengar.Hittils har inte vårdgarantin lyckats förbättra vården i någon större omfattning, Istället har den tagit resurser från andra grupper som inte omfattas av vårdgarantin, tex smärtvården.

Sverige lyckas inte leva upp till målsättningen om vård på lika villkor, menar gruppen och hänvisar till en OECD-jämförelse från 2006 som säger att Sverige var ett av de länder i västvärlden där skillnaden var störst i fråga om hur höginkomsttagare fick vård jämfört med dem med lägre inkomst.

Bland förslagen på hur detta kan förbättras finns i sjukvårdsgruppens förslag:


• en nationell satsning på att mäta jämlikheten i vården

• satsning på elevhälsan

• ett granskningsorgan som ska mäta effektiviteten och göra öppna jämförelser mellan olika vårdgivare.

Det är helt orimligt att man ska tvingas vänta på akuten Sahlgrenska och Östra sjukhuset upp till ett dygn. Det är också helt orimligt att den som har långvarig smärta inte ska få behandling i Göteborg  av en utbildad smärtläkare som är ansluten till Försäkringskassan, utan istället får bekosta resor och avgifter ut egen kassa.

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

Inte ens moderater är skonade från sjukdom och kris

Men till skillnad från andra sjuka och  personer i kris, har han en rejäl kassa och antagligen privata försäkringar att att pengar från och behöver därför inte gå till sociala när han inte klarar jobbet längre. Han behöver inte heller sitta på akuten i ett dygn när han behöver sjukvård. Synd, han borde ha fått smaka på sin egen medicin!
Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

tisdag 6 juli 2010

Subventioner för migränmediciner begränsas

I höst begränsas subventioneringen av samtliga triptanläkemedel mot migrän, med undantag för sumatriptan (t ex Imigran och Imigran Novum).


Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har granskat alla triptanläkemedel mot migrän som omfattas av högkostnadsskyddet. Myndighetens slutsats är att det är stora skillnader i pris på läkemedel som har likvärdig medicinsk effekt. Behandling av migrän ska därför inledas med generiskt sumatriptan, anser TLV. Andra, dyrare, triptanläkemedel bör endast användas när sumatriptan inte ger tillräcklig effekt. Dvs det billigaste läkemedlet även om det inte är försäkrat mot patientskador.
Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Läkare som drabbats av whiplash osynliggjord i sjukvården

Ulla Bergholm, den disputerade och skickliga kirurgen, drabbades av en invalidiserande sjukdom som hon i egenskap av aktiv läkare inte kunde erkänna. Från att ha varit en högpresterande kirurg hamnar hon aningslöst i en sjukroll utan att förstå.

Mitt i karriären, med eget operationsteam, blev hon en dag påkörd bak­ifrån av ett gäng unga killar. Hon uppsökte inte sjukhus, hon var ju läkare och kunde bedöma sin skada. I hennes kretsar betyder det att sådan skada inte förorsakar bestående symtom eller, om så skulle vara fallet, att symtomen ska arbetas bort. Läkaren fortsatte alltså att arbeta trots sina symtom efter olyckan. Först försvann en sjuksköterska från hennes team, sedan den andra. Hon försökte med andra arbetsuppgifter, misslyckades men gav inte upp. Så småningom kom sjukdomen ifatt henne med full styrka. Hon företedde då den symtomatologi som  är vanlig vid whiplash­relaterat syndrom.

Alla whiplashskadade som fått bestående men kan nog intyga att det hon skriver stämmer till 100%. Det senaste exemplet är att jag inte får komma till någon smärtklinik i Göteborg för att få de smärtstillande injektioner jag måste ha i huvud och nacke (botox, narup). Patienter med långvarig smärta tas endast emot för utredning i Göteborg! De som behöver kontinuerlig behandling hänvisass till primärvården! Detta gäller förstås inte om man har obotlig cancer eller bågon annan dödlig sjukdom. Men whiplash och ryggsjukdom är ju inte dödliga och då kan man bli tvungen att åka tåg i flera timmar för att få sina sprutor, som är helt nödvändiga för att man ska kunna leva ett drägligt liv.
Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,

Bidragen ökade i Alliansens Sverige

2009 vände trenden och antalet personer som försörjs av bidrag och sociala ersättningar ökade med fem procent jämfört med 2008.
Antalet svenskar som lever på bidrag sjönk med 23 procent mellan 2004 och 2008. Men 2009 vände trenden och antalet så kallade helårspersoner som försörjs av bidrag och sociala ersättningar ökade med omkring fem procent jämfört med 2008. Arbetslösheten stod för den största ökningen. Antalet arbetslösa steg med 42 procent, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Under 2010 väntas antalet helårspersoner på bidrag ligga kvar på ungefär samma nivå som 2009, enligt SCB.

Orsaken är ju inte svår att förstå. Alla de som blivit nekade sjukersättning och sjukpennning och inte kan ta eller får ett arbete tvingas till socialbidrag istället. När man varit långtidssjuk är man inte särskilt attraktiv på arbetsmarknaden. Vad hjälper det då att Regeringen hävdar den sk. arbetslinjen?
Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

söndag 4 juli 2010

Elstimulering av ryggraden

Här kan ni läsa om elstimulering av ryggraden som man kan få vid olika typer av svår nervsmärta. Elektrisk stimulering av centrala nervsystemet för behandling av svåra smärttillstånd har varit i bruk sedan 1960-talet. Den vanligaste metoden i dag är elektrisk ryggmärgsstimulering (spinal cord stimulation, SCS). SCS var den första kliniska tilllämpningen av portteorin (gate control theory) från 1965.

SCS är framförallt effektiv vid neuropatiska smärttillstånd. Elstimulering av ryggmärgen har visats ge upphov till olika effekter, beroende på vilken nivå den appliceras. Därför kan metoden också ha effekt på ischemisk smärta, och när det gäller denna typ av smärttillstånd (ischemisk smärta i extremiteter eller angina pectoris) anses metoden inte direkt verka på den smärtgenererande mekanismen utan primärt på den lokala ischemin. När denna hävs får man också lindring av smärttillståndet.

Bloggar: , , , , , , , medicin,

Hård kritik mot nya sjukförsäkringen

Personskadeförbundet har gjort en undersökning bland sina medlemmar. Det handlar bland annat om personer med whiplashskador eller hjärnskador efter trafikolyckor. Rapporten som presenteras på Almedalsveckan i morgon visar ett stort missnöje med förändringarna i sjukförsäkringssystemet.

Hela 82 procent uppger att de sedan nyår inte fått några nya rehabiliteringsinsatser, inga medicinska bedömningar eller åtgärder för att underlätta en återgång till arbetslivet. Det är inte bara en återgång till arbetslivet som är viktigt för skadade. Om man är för skadad för att arbeta borde man kunna få rehabilitering för att få en förbättrad livskvalitet.

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk,ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010

Svårt att hålla sig på mattan!

Nu är det fyra månader efter min ryggoperation. Jag har haft fullt upp med att träna på sjukgymnastiken (fick börja med det efter två månader) och gick först 3 ggr/vecka och nu sista månaden 2 ggr/vecka. Träningen har varit rolig och gett mig energi och stimulans. Nu känner jag mig riktigt stark och i ganska god form, men en hel del återstår att göra.

Min sjukgymnast är helt underbar och stöttar mig på alla sätt. Nu under semesterstängningen  har hon gjort ett sommarprogram som jag får träna själv 3 ggr/vecka. Jag köpte en pilatesboll med pump och cd-skiva på Team Sportia,  som jag tänker använda.

Om du ska stelopereras får du ställa in dig på att träna mycket efter operationen för att återfå konditionen. Senor och muskler som varit avskurna  eller dysfunktionella, ska återfå kondition och styrka. Nerver i ryggen, som varit i kläm ska också återfå funktionen.

Jag har fått tillbaka styrkan i högerbenet, men tyvärr har jag fått mer ont i ryggen och foten domnar lite.  Sjukgymnasten tror att jag varit för aktiv och inte lyssnat på min kropp, som tydligt skriker när jag står framåtlutad eller sitter för länge. Det har varit för mycket aktiviteter sista tiden med besök från Norrland och min älsklings födelsedag. Jag har så svårt att hålla mig på mattan när jag ser saker som ska göras och vill så mycket. Jag älskar tex att pyssla i min lilla trädgård, men det tycker inte ryggen om. Det här att inte böja sig fram för att plocka upp saker från golvet och plantera blommor som jag köpt är ren tortyr.

Jag har också svårt att sitta och stå längre stunder, vilket ställer till problem när man vill gå på bio eller konserter. Försöker nu använda korsetten jag fick före operationen och den är bra när man ska shoppa eller gå längre sträckor. Men jag har ännu inte kommit tillbaka till samma aktivitetsnivå som jag hade innan operationen utan måste lägga mig och vila ryggen några gånger per dag.

Som ni förstår, känner jag mig otålig och vill få resultat snabbt. Men så funkar det inte, har man haft problem i årtal kan man inte bli fullt frisk på ett par månader. Ett helt lass med tålamod krävs.
Bloggar: , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, ,

torsdag 1 juli 2010

Stupstocken gillas av Försäkringskassan,men röd-gröna kritiska

Försäkringskassan är positiv till förändringarna i sjukförsäkringen, som de menar har lett till att sjukskrivna får bättre och snabbare hjälp. Men de rödgröna fortsätter att kritisera ”stupstocken”. De är mycket kritiska till att personer som uppnått det maximala antalet sjukdagar utförsäkras, och tycker inte att sjuka ska behöva oroa sig över att bli utförsäkrade.

"- Tidsgränser i sig är ju inget problem, men här utförsäkras ju människor, oavsett om de är friska eller inte. Stelbenta tidsgränser och utförsäkring gör att människor som är sjuka tvingas lämna sjukförsäkringen — även om de inte har återfått arbetsförmågan, säger Veronica Palm (S)."

Som sagt, folk har inte blivit friskare av de nya sjukreglerna. Man har bara flyttat "problemet" till arbeteförmedlingen och Sociala. Jag tvivlar på att så många sjuka verkligen har fått arbete. Senast i dag visade en ny raport att funktionshindarde hade väldigt svårt att komma ut på arbetmarknaden och funktionshindrade är inte bara de sim sitter i rullstol, som man kan tro. Det kan även vara whiplashskadade, synskade och psykiskt sjuka.

Läs om hur Staten har misslyckats med stöd till funktionshindrade:

Rapporten ”Alltjämt ojämt” lämnades över till regeringen i förrgår. Den bygger på en undersökning om livsvillkoren för 57 500 vuxna funktionshindrade personer med insatser från socialtjänsten enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det handlar bland annat om personer med psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, rörelsehinder, tal­svårigheter och synnedsättning. Resultaten visar på stora skillnader i levnadsförhållanden mellan funktionshindrade och befolkningen i övrigt. Det gäller samtliga undersökta områden – utbildning, arbete, ekonomi, aktiv fritid och hälsa med boendestandard som enda undantag. Nu visar det sig också att många har fått sin personliga assistans indragen av FK.

Mest oroväckande är situationen för personer i åldern 20–29 år med insatser enligt socialtjänstlagen. I gruppen finns många personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Många har en låg utbildningsnivå och står helt utanför arbetsmarknaden samtidigt som de har en svag personlig ekonomi och en mindre aktiv fritid. I rapporten konstaterar Socialstyrelsen behovet av fördjupade analyser och ansträngningar inom flera områden.
Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,