fredag 30 oktober 2009

Försäkringsläkaren Jorma Styf smutskastar whiplashskadade

Jorma Styf,försäkringsläkare och författare av rapporten "Besvär efter stukad halsrygg", som fick mycket kraftig kritik av en mängd specialister vilket gjorde att Försäkringskassan tog avstånd ifrån den. Han har nu kommit med två nya artikler i Läkartidningen där han fortsätter på samma tema som i rapporten och hans tes är att whiplashkador är påhittade och att de som drabbats och fått långvariga besvär är psykiskt sjuka.Så här skriver han:

Nio av tio personer med långvariga besvär efter distorsion av halsryggen (whiplash)lider också av samsjuklighet med både psykiatriska och somatiska dia­gnoser. Depression med och utan ångest samt andra psykiat­riska tillstånd beskrevs hos hälften av försäkrade personer med samsjuklighet. Frakturer som inträffat vid annat tillfälle och med annan lokalisation samt cervikal spondylos var de vanligaste diagnoserna vid somatisk samsjuklighet.

Det innebär att de som är whiplashskadade ofta också har andra sjukdomar. Så konstigt då! För det första drabbas man ofta av komplikationer i form av sensitisering(smärtspridning), käkledsproblem, ryggproblem, synstörningar, yrsel och stresskänslighet. Sedan är whiplashskadade som andra människor, att de också har andra sjukdomar som alla kan drabbas av. Att man drabbas av depressioner är inte det minsta konstigt heller, om man har ständig smärta.

Han har också skrivit en annan artikel i Läkartidningen tillsammans med Eddy Holmgren, också försäkringsläkare.Se här . Där har han tillsammans med Eddy Holmgren och Claes Berlin, konstruerat en "checklista" som har som enda syfte att neka den skadade ersättning.De skriver så här:

I flera ärenden har samma besvärsbild som var föremål för prövning, ofta en kombination av värkproblematik och depressiva besvär, förelegat redan före den aktuella exponeringen. Sådana faktorer kan ha en stor roll för besvärsutvecklingen, t ex kan depression vara en stark och oberoende riskfaktor för uppkomst av ospecifika värkproblem [4, 5]. Av flera skäl är det alltså angeläget att samsjuklighet belyses inte bara i journalhandlingar utan även i läkarintygen.

De villl alltså understryka att det inte är whiplashskadan som orsakar arbetsoförmågan utan andra sjukdomar! De skyller alltid på att depression orsakat symtomen. I alla utlåtanden från Försäkringskassan i Göteborg, där dessa läkare arbetar, går detta tänkande igen. På så sätt förskre de förhindra att den skadade får sin rättmätiga ersttning. Dessa ärenden gäller de som skadats i arbetet (färdolycksfall) och söker livränta.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , ,

Botox bra mot migrän

Anette Falk, 40, har haft migrän sedan hon var nio år. De senaste åren var anfallen så våldsamma att hon inte kunde leva normalt.Men nu har hon fått ett nytt liv – tack vare ”skönhetsmedlet” botox. Botox fungerar jättebra för henne. Hon har färre migrän-dagar och anfallen är inte lika hemska längre, säger hon.

Jag kan bara intyga att det stämmer. Med hjälp av Botox har jag också fått ett nytt liv med högre livskvalitet. Min migrän har i stort sett förvunnit och min nacke är inte lika ond som tidigare.
Bloggar: , , , , ,, , ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar
värk

torsdag 29 oktober 2009

Hjärntumör av mobilpratande

Det finns en koppling mellan mobilpratande under en lång tid och hjärntumörer. Det kommer den största studien av mobilanvändade hittills att visa, skriver The Telegraph. Studien ska presenteras av WHO i slutet av året. Studien kommer att presentera bevis på att personer som pratar mycket i mobilen och har gjort det länge löper en högre risk än andra att utveckla hjärntumörer senare i livet, skriver The Telegraph. Interphone-studien har pågått i nästan tio år och har utförts i 13 länder. 12 800 personer har intervjuats i undersökningen som har kostat över 220 miljoner kronor att utföra.

Bloggar: , , , , ,, , ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

Gurkmeja dödar cancerceller

En grupp forskare vid Cork Cancer Research Centre i Storbritannien har gjort en stor studie på gurkmeja - den krydda som ger curryn dess gula färg - och har upptäckt att den kan döda cancerceller. Det är ämnet curcumin i gurkmejan som verkar ha den effekten, uppger BBC News.Redan efter 24 timmar kunde man se hur cancercellerna började dö. Ämnet har tidigare testats mot reumatism och demens. Läs också om Curcumin
Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

onsdag 28 oktober 2009

Oron för utförsäkringen av sjuka befogad

Kjell Rautio skriver på bloggen Utredarna en slagfärdig artikle som är mitt-i- prick:

Idag skriver socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och utskottsordförande Gunnar Axén i Aftonbladet att oppositionen “med alla medel försökt skapa oro bland människor som idag är sjukskrivna eller har sjukersättning“. De menar att “oron att stå utan pengar är obefogad - skyddsnätet finns kvar“.

Problemet för Husmark Pehrsson och Axén är bara att det långt ifrån enbart är oppositionen som är oroad över vad som ska ske med de ca 50 000 som utförsäkras nästa år. Det är också Försäkringskassan och dess anställda. Det är också en rad andra remissinstanser.

Siv Norlin, som är ST-ordförande inom Försäkringskassan, uttalar sig i synnerligen kritiska ordalag idag i ST-Press. Läs artikeln i ST-press och lägg den sedan brevid Husmark Pehrssons och Axéns debattartikel i Aftonbladet.Man kan onekligen tala om att två skilda “verklighetsbilder” krockar. Norlins och de Försäkringskasseanställdas beskrivning kolliderar med Husmark Pehrssons. Frågan är vilken av dessa två bilder som ligger närmast det som sker och faktiskt är på väg att ske? Vad tror du?

Regeringen har både skygglappar och dålig verklighetsuppfattning när de tror att vi inte är oroliga för att folks slängs ut på gatan. Eller också är det en medveten lögn för att det ska se bättre ut än det är att deras skattesänkningar försämrar välfärden för de som har det sämst. När ska vi börja omvärdera begreppet "tillväxt" som är helt föråldrat och är marknadens krav på ständigt ökande konsumtion?

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

måndag 26 oktober 2009

Regeringens bro från utanförskap är felkonstruerad

Så här skriver K.S Mellberg på Newsmill om Regeringens sjukskrivningsregler som är mer en ättestupa än rehabilitering och frågar var ska sjuka människor som inte klarar arbetsförmedlingens introduktionsprogram ta vägen?

Den frågan besvaras inte heller av regeringens företrädare. För dessa människor gäller att från ögonblicket de skrivs in hos arbetsförmedlingen så upphör sjukförsäkringen. De är då medicinskt rehabiliterade och friska enligt Försäkringskassan. Vad händer då med de människor som senare bedöms sakna tillräcklig arbetsförmåga hos arbetsförmedlingen, men är fortsatt för friska för Försäkringskassan?

Regeringens bro ut från utanförskap är felkonstruerad och vad värre är ,saknar avgörande filer. Det existerar ingen brygga där ersättning utbetalas från sjukförsäkringen under tid med arbetsprövning genom arbetsförmedlingen. Det existerar inte någon valfri lagtolkning hos Försäkringskassan som gör att de som inte klarar arbetsförmedlingen krav får återvända in i sjukförsäkringen. Det är samma regelverk som tidigare betraktade dig som frisk som nu stänger dig ute.

Vilken arbetsgivare anställer en funktionsnedsatt som möjligen kan arbeta några timmar en eller ett par dagar för att sedan ligga i sjuk av smärta lika lång tid? Glöm aldrig att det handlar om människor med långvarig medicinsk utredning bakom sig, där behandlande läkare återkommande bedömt dem som sjuka. Allt medan regeringen leker statistik och rehabiliteringskedja med deras liv. Inte på något sätt har regeringen kunna framställa hur dessa tusen och åter tusen människor inte ska falla mellan stolarna. Men som sagt, Hur ska de kunna det när inte ens Försäkringskassan (Dnr 79932-2009-FP) eller Arbetsförmedlingen kan ge svar i hur reformerna ska kunna implementeras på ett fungerande sätt, eller ens ett rättssäkert sätt?
Det finns människor som aldrig kan återgå till arbete och för dem väntar i bästa fall sjukersättning utan tidsbegränsning (förtidspension). Den majoritet som har oturen att inte uppfylla regeringens kriterier om livshotande sjukdom utan bara lever under svåra fysiska eller psykiska förhållanden och uppbär tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsstöd, för dem väntar inga 75 % av lönen. För dem väntar arbetsmarknadens krav och mellan 4800 kronor och 6900 kronor brutto per månad i heltidsersättning, i 1 till 3 månader. Sen är det socialbidrag för att överleva. Eller ska vi repetera igen, det är arbetsmarknadsmässigt funktionsnedsatta människor det handlar om.

Bra och insiktfullt skrivet. Han har fattat vad det handlar om. Sjuka är bara siffror och statistik som ska snyggas till. Ingen tror väl på allvar att svenska folket har blivit friskare?

Min äldste son, som också är moderat och egen företagare, sa föraktfullt till mig: "Det är väl bara att du går ut och jobbar. Du inbillar dig bara". Men vi har ingen kontakt med varandra längre heller. En dag slutade jag finna mig att bli bespottad och kränkt för att jag inte kunde arbeta. Inte ens min egen son får kränka mig därför att jag är skadad. Det ska inte heller samhället få göra. Läs artikeln i SvD Europas sjuka man kvicknar till av PJ Anders Linder,politisk chefredaktör i SvD. Tal om att vara Regeringens megafon. Vem tror på det svamlet mer än regeringen och deras anhängare?

Regeringen är ansvarig för alla självmord och psykiatriska tillstånd som kommer att följa i spåren av den sk. rehabiliteringsstegen. Om man lever ett liv i ständig smärta och varje dag är en kamp för att hålla humöret uppe, då orkar man inte kämpa emot Försäkringskassan och deras "experter". Många utvecklar ger upp och utvecklar i stället depressioner och psyko-somatiska besvär när de utsätts för press från FK.

Under de år jag röstat har jag aldrig varit med om en så omänsklig regering. Jag börjar förstå hur det kändes för judarna i nazityskland.Var ska det sluta? Har humanismen dött ut?

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

A-kassan kan betalas i onödan

Försäkringskassan uppmanar långtidssjukskrivna att gå med i a-kassan för att få högre ersättning när de blir utförsäkrade. Men för dem som inte uppfyller arbetsvillkoret är det ändå kört.

Enligt Arbetslöshetskassornas samorganisation spelar det ingen roll att man är med i a-kassan om man inte samtidigt uppfyller arbetsvillkoret , man får ändå inte högre ersättning. Det betyder att de personer som väljer att gå med i a-kassan kan få betala medlemsavgiften utan att ha nytta av det. A-kassorna kan inte heller ge något förhandsbesked om vem som är berättigad till högre ersättning eftersom varje fall först måste prövas av dem, säger Henrik Frihammar, jurist på Arbetslöshetskassornas samorganisation

De nya reglerna

Regeringens förslag om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen ska klubbas av riksdagen innan årets slut och börjar gälla från den 1 januari. För att vara behörig till högre aktivitetsersättning ska man uppfylla följande villkor:
• Man ska ha gått ur en a-kassa mellan den 1 januari 2007 och den 30 september och sedan inträtt på nytt mellan den 1 oktober 2009 och 31 december 2010.
• Varit medlem i minst tre kalendermånader efter det senaste inträdet, samtidigt som man måste ha uppfyllt arbetsvillkoret vid tidpunkten för utträdet.
• För att uppfylla arbetsvillkoret måste man ha arbetat minst sex månader under en period på tolv månader. Varje månad ska innehålla minst 80 timmars arbete. När a-kassorna letar efter ett arbetsvillkor kan de gå tillbaka upp till tio år i tiden om man har varit sjuk.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

tisdag 20 oktober 2009

Samband mellan miljögift och diabetes

Prover som tagits på kvinnorna innan de insjuknade visade att de hade en högre halt av en nedbrytningsprodukt av miljögiftet DDT i kroppen än kvinnor som inte fick diabetes. DDT användes tidigare inom jordbruket för att bekämpa skadedjur. Det förbjöds i Sverige på 1970-talet, men är en extremt långlivad klororganisk förening.

Forskaren Anna Rignell-Hydbom och hennes kollegor har tidigare sett ett samband mellan höga miljögiftshalter och diabetes hos östersjöfiskare och deras hustrur. Men det är för tidigt att slå fast att miljögifter av den här typen verkligen utlöser diabetes typ 2, understryker hon.Klororganiska föreningar är hormonstörande. En möjlighet är att de påverkar ämnesomsättningen och därmed diabetesrisken. Vissa människor kan vara mer känsliga än andra. Studien har nyligen publicerats i vetenskapstidskriften Plos One.

Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap, gnäll ,värk

Risken med Botox överdriven

Är det sant att man kan dö av botoxinjektioner?

Helt riktigt är det möjligt, och det har hänt – i mycket stora doser, och hos patienter med annan sjukdomshistoria bakom. Men risken är, statistiskt sett, inte större än att dö av en Alvedon. Botox, eller botulinumtoxin som det egentligen heter, bildas av en förruttnelsebakterie som kan växa i bland annat konservburksmat, korv och sillinläggningar (därför använder vi ättika och nitrit i korv och skinka). Giftet är dödligt även i extremt små mängder – det påstås vara sex miljoner farligare än ett skallerormsbett, och ett snapsglas ska räcka för att döda hela Sveriges befolkning. Då kanske jag ska återställa flaskan på 20 ml som jag har i kylskåpet...

Toxinet förlamar musklerna med andnöd som följd. Och det är precis denna egenskap som utnyttjas i medicinska behandlingar. I rynksprutor är dock giftet utspätt så många gånger att förlamningen blir minimal och släpper med tiden. Betydligt vanligare biverkning är att medlet hamnar på fel ställe – och att du får hängande ögonlock i stället för en piggare panna ...

Men Botox används ocksså vid smärtlindring. Jag har fått det för min nackskada i fyra år och inte känt av några biverkningar.

Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap

LO-TCO rättsskydd hjälp mot Försäkringskassan

Deras uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse. Försäkringsrättsenheten driver ärenden som rör arbetsskador, skadeståndsrätt samt tvister om rätt till olika sociala förmåner. Motpart i de tvisterna är normalt staten eller försäkringsbolag.

Arbetsrättsenheten driver tvister som rör arbetsrätt, dvs tvister om lön, uppsägningar och avskedanden, kollektivavtalstolkningar mm, lönegaranti, brottmål som har samband med arbetet och civilrättsliga tvister med anknytning till arbetet. Motparter i dessa ärenden är normalt enskilda arbetsgivare och deras organisationer samt staten.

Båda enheterna har vidare en omfattande rådgivningsverksamhet, gör rättsutredningar och tar fram juridiskt underlag åt LO och förbunden i olika frågor, arbetar med svar på remisser samt deltar i LO och förbundens utåtriktade verksamhet. Här kan du läsa LO:s lilla lathund om försäkringsfrågor.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

fredag 16 oktober 2009

Det var en gång en sjukförsäkring

Regeringens politiska ambitioner inte bara omyndigförklarar en hel läkarkår. Den hånar, förnedrar och själ människovärdet från redan svaga genom en Kafka-liknande process vars regelverk urskiljningslöst klassificerar potentiell produktivitet hos medicinskt dokumenterat funktionsnedsatta människor. Det sker dagligen och det är avskyvärt, skriver artikelförfattarna på Newsmill. Jag återger den här i avkortad form,men läs hela . det är den värd. den ger en svidande, men saklig kritik av Regeringens sjukförsäkringspolitik och sk, rehabgaranti. Det är väl snarare en garanti att hamna på gatan?

Så här skriver de:

För att en människa som under lång tid återkommande bedömts sjuk av medicinskt
sakkunniga plötsligt ska betraktas som frisk krävs inga mirakel. Det Gudskomplexet har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson överlämnat till
Försäkringskassan. En myndighet som en gång i tiden utgjorde välfärdssamhällets
kärna. Hur var tanken när riktlinjerna gavs att ignorera prevention,
flexibilitet och graden av sjukdom? Att enbart bedöma utifrån det otydligt
definierade och subjektiva begreppet arbetsförmåga - oavsett ålder, utbildning eller erfarenhet på den reguljära arbetsmarknaden?

Att situationen är fel framstår inte minst i domstolarna som återkommande
ändrar Försäkringskassans ursprungliga beslut. Statistisk de senaste åren visar
att mellan vart tredje och vart fjärde beslut som når Länsrätterna är fel. 25-35 % av Försäkringskassans beslut i försäkringsfrågor om långvarig sjukdom är alltså felaktiga beslut.
Sådan felprocent i enbart denna grupp kan inte accepteras. Sådan felprocent
oavsett grupp får inte accepteras. Vad hade statistiken visat om parterna varit
jämställda? Om alla som inte haft kraften att hävda sin rätt faktiskt hävdat sin
rätt? För glöm aldrig att det är de redan försvagade och utsatta människorna som
här ska orka och ha kunskap att föra sin rätt mot en massiv och resursstark
myndighet. Här finns ingen rättshjälp eller offentliga ombud för individen. Söker du upprättelse så får det ske från sjuksängen och med egna medel. Frågan är hur ett sådant systems konstellation kan motiveras vara rättssäkert under denna ojämlika tillgång av resurser mellan parterna? För oavsett intentionen att Försäkringskassan är en myndighet med ett oberoende utredningsansvar så utgör utredaren alltid
potentiell motpart efter beslut. Om beslutet dessutom når Länsrätternas
utredningsansvar så kvarstår faktumet att ärendets beredning fram till denna
punkt har genomförts av en förfördelad part. Var i ligger rättssäkerheten för
den försäkrade?


Ja, den är obefintlig...

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

onsdag 14 oktober 2009

Dyrt att ta strid mot Försäkringskassan

Den som strider mot Försäkringskassan i länsrätten kan få betala tiotusentals kronor ur egen ficka. Går ärendet vidare till kammarrätten blir det ännu dyrare. Domstolsverket är kritiskt till detta och regeringen ser nu över reglerna för rättshjälp.Som DN skrev i måndags får var fjärde person rätt i länsrätten när de överklagar Försäkringskassans beslut om sjukpenning och havandeskapspenning. Men en vinst där kan gräva stora hål i den egna plånboken.

Rättshjälpsmyndigheten får många samtal om socialförsäkringsmål, som sjukpenning. De många samtalen samt att försäkringsbolagens rättsskydd i hemförsäkringen inte heller omfattar förvaltningsmålen, har fått Domstolsverket att reagera. I en utredning till regeringen tidigare i år konstateras behovet av att se över rättshjälpen på det förvaltningsrättsliga området.Enligt Martin Valfridsson, pressekreterare hos justitieminister Beatrice Ask (M), bereds frågan nu inom regeringskansliet.

Hur tänker Regeringen?
Undrar hur Regeringen resonerar? Det är ju de själva som orsakat alla indragningar av sjukpenning och sjukersättning genom beslutet om hårdare regler inom sjukförsäkringen. Men knappast veknar de av detta. Jag förväntar mig snarare att att de beslutar att vi ska elimineras - stenas på närmaste torg för att minska kostnaderna, som kvinnorna i muslimska länder.


Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

tisdag 13 oktober 2009

Rinexin kan orsaka stroke

Varje år säljs mellan fem miljoner och sex miljoner dygns-doser av förkylningsmedicinerna Rinexin och Rinomar i Sverige. De är slemhinneavsvällande medel. Jag har själv använt Rinexin flitigt vid förkylning och flygresor. De senaste årens forskning har visat att de har ovanliga, men allvarliga, biverkningar. Därför har substansen stoppats i både USA och Australien.Studier har visat att fenylpropanolamin ökar risken för stroke, med trefaldigt ökad risk för kvinnor som använder substansen för första gången.

Läkemedelsverkets utredare Svante Ingmar säger att myndigheten anser att nyttan överväger risken."- Doserna är låga och substansen finns bara i recept-belagda förkylningsmediciner. Många läkemedel har sällsynta och allvarliga biverkningar som kan dyka upp." Men detta är inte acceptabelt anser jag. Nu slutar då i all fall jag att använda det.

Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap

måndag 12 oktober 2009

Virus orsakar kronisk trötthet?

Ett virus med koppling till prostatacancer verkar också spela en roll för kroniskt trötthetssyndrom. Forskare i USA hoppas detta kan leda till en läkemedelsbehandling mot en förbryllande diagnos som berör 17 miljoner människor världen över. Forskarna fann viruset, känt under namnet XMRV, i blodet hos 68 av 101 patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Samma virus hittades bara hos åtta av 218 friska personer, skriver forskarna i tidskriften Science.

Studien ger hopp om att de som lider av kroniskt trötthetssyndrom skulle kunna bli hjälpta av en kombination av mediciner som används för att bekämpa aids, cancer och inflammationer. Kliniska försök med ett antal kombinationer av läkemedel skulle kunna inledas redan nu.

Bloggar: , , , ,

söndag 11 oktober 2009

Whiplash prövas i regeringsrätten

Regeringsrätten ska för första gången bedöma när personer med pisksnärts-skada ska få livränta från Försäkringskassan. Under första halvåret 2009 fick drygt 3.600 personer avslag av Försäkringskassan på ansökan om egenlivränta. Hur många som rör pisksnärtsskador är oklart. Livränta kan utbetalas när en person skadats på, eller på väg till eller från, arbetet eller för arbetssjukdom. Livräntan gör att personens inkomst motsvarar lönen på det gamla arbetet.

Regeringsrätten har givit prövningstillstånd i två fall. Båda gäller personer som blivit påkörda eller krockat under resor kopplade till arbetet. Ärendet kommer upp under hösten, men domen kan dröja till nästa år. Varför det har givits prövningstillstånd först nu i den här typen av mål framgår inte, men det behövs ett prejudikat för att vägleda underinstanserna, säger Anna Heilbrunn, regeringsrättssekreterare och föredragande jurist.

Några exakta siffror finns inte, men de flesta som ansöker om livränta får nej av Försäkringskassan. På det följer ofta juridiska processer som kan pågå i åratal. Personer med nackskada ser den långa väntan som ett stort aber eftersom ju längre tid som har gått efter att skadan uppkom, desto svårare är det att bevisa att besvären beror på olyckan. De långa juridiska processerna gör dessutom att eventuell ersättning från försäkringsbolagen kan dröja länge. Vanligen agerar de inte förrän frågan om livränta är utredd. Det innebär också att man blir återbetalningsskyldig till SPV ( kan röra flera år) om man skulle få rätt om livräntan.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

Smärtläkare kritisk mot Försäkringskassans metoder

Så här skriver smärtläkaren Jan Lidbäck , som kommer med en ny bok i höst:

Jag delar uppfattningen att förkunnelsen från statsmaken (regering och dess verkställande organ) har varit dåligt underbyggd, ensidig och grovt generaliserande. Budskapet har varit, att all sjukskrivning är av ondo, att de
sjukskrivna har låg moral, är ohederliga eller arbetsskygga och att läkarna är alltför medgörliga och låter sig luras. Detta sägs vara orsakerna till de höga sjuktalen (sjukskrivningar och sjukersättningar) och att detta urholkat sjukförsäkringen och landets ekonomi. I denna destruktiva process har inte haft någon betydelse vem som innehaft regeringsmakten. Båda politiska blocken har bidragit med sina delar och i mycket har man varit överens. Kritik och sakliga invändningar har inte påverkat makthavarna. Strategin tycks ha varit att tiga, negligera eller lägga locket på.

Det är riktigt att Sverige haft de högsta sjuktalen i Europa. Men i stället för att se till andra orsaker har syndabockarna sökts bland de sjukskrivna. Visst finns det sådana som missbrukar systemet. Men bland de många svårt smärtsjuka (runt 7% av befolkningen) är överutnyttjande av sjukförsäkringen mycket sällsynt.

I alla samhällen finns det individer som offras. De som avviker från normerna och de som belastar systemet skall ställas åt sidan och elimineras. I min berättelse använder doktor Jäger en metafor: ”om livbåten är överfull och hotar sjunka så måste ju några stiga ur”, och den är inte orealistisk i detta sammanhang. Det har inte saknats varningar om att svårt sjuka som dras in i ”spelet om de sjukskrivna” riskerar drivas in i depression eller till självmord.

Då jag skriver detta (sommaren 2009) har sjuktalen minskat. Många tillfälligt sjukskriva, kanske även en del otillbörligt sjuklediga, har återgått i arbete. Det är riktigt och bra. en även sådana som blivit sjuka av sitt arbete, eller som ännu saknar tillräcklig arbetsförmåga, har tvingats tillbaka. Anpassade arbeten och
deltidstjänster finns inte lägre. Många läkare tycks idag sakna civilkurage eller ”vågar” inte sjukskriva, inte ens i fall där det är klart medicinskt berättigat. Det finns en ökande ”sjuknärvaro” på många arbetsplatser. Risken är
att detta (liksom i slutet av 90-talet) leder till uppdämd sjuklighet och en ny ”sjukskrivningsexplosion” om några år.

Statsmaktens och Försäkringskassan kampanjer har sålunda lyckats. Men det har skett till priset av stort lidande. Det har också lett till ökat politikerförakt, raserat förtroende för Försäkringskassan och läkarkårens anseende har fått sig allvarliga törnar. Var det värt priset? Ja, många anser nog det. I enlighet med bilden om den överfulla livbåten måste man ha kalkylerat med ett ”visst svinn”, eller som doktor Jäger hade hört sägas: ”Om hundra långtidssjukskriva kan förmås att återgå i arbete mot att tio faller ifrån, så är ändå nettoeffekten för samhällsekonomin mycket gynnsam”. Men hur väl ett samhälle fungerar kan inte mätas i bruttonationalprodukt eller ekonomisk tillväxt. En av mina lärare, en professor i allmänmedicin, gjorde tidigt klart för mig att den verkliga måttstocken på ett lands inneboende kvalitet är hur man sörjer för sina sjuka och svaga. I mitten på 70-talet flyttade min ålderstigna farmor in i ett nybyggt kommunalt äldreboende. Hon var rädd att hamna på ”fattighuset” men hon fick alla omsorger hon behövde. Den gången kände jag mig stolt över mitt land.

Idag lever vi ett annat samhälle. Men det är vi som bestämmer hur samhället ska se ut. Vi skapar själva vårt livsrum. Har man aldrig varit sjuk, eller ens sett sina närstående insjukna, aldrig drabbats av svårbehandlad värk eller varit långvarigt sjukskriven, så är kanske annat viktigare än att bry sig. Det också är ganska få av oss läkare som dagligdags ställs inför sjuka människor svårt sargade av samhället. Våra röster blir inte hörda. Det bara de drabbade själva som kan göra något. Många patientorganisationer är förvisso små, dess medlemmar sjuka och alla orkar inte engagera sig. Men tillsammans de är många och de har makt att förändra. Det är den enda vägen."

Den boken blir spännande att läsa. Vad han säger är att vi som är sjuka/skadade måste ta upp kampen och att det enda sättet är att vi organiserar oss i patientorgansiationer, handikappföreningar eller nätverk.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

Vanlig med käkproblem vid rygg-och nackbesvär

Kvinnor löper högre risk än män för långvariga symtom på käkfunktionsstörning. Värk i nacke, axlar eller rygg ökar också risken för att utveckla käk- och huvudvärk. Det visar Susanna Marklund i den avhandling hon försvararde vid Umeå universitet 25 september 2009.

I avhandlingen studerar Susanna Marklund uppkomst (incidens) och förlopp av käkfunktionsstörning i förhållande till kön, tandgnissling och tandpressning (bruxism), olika bettförhållanden samt huvudvärk, nackvärk och ryggvärk som möjliga riskfaktorer. Observationerna är gjorda under en period av två år.

De som rapporterar tandpressning eller tandgnissling eller har korsbett har en förhöjd risk att utveckla nya käkledssymtom. Personer med instabila tandkontakter vid sammanbitning har ökad risk för kvarstående symtom och personer med nack- och ryggvärk har även de förhöjd risk att utveckla värk i käken och huvudvärk. Kliniska tecken på käkfunktionsstörning innebar högre risk för nya symtom som käkledsknäppningar, värk i käken, huvudvärk och ryggvärk. Den som har denna typ av bevär bör tas om hand av ett tema med olika kompetenser.

Bloggar: , , , ,

Försäkringskassan den mest utskällda myndigheten

Försäkringskassan är en av Sveriges mest utskällda myndigheter. Handläggningstiderna har drivit förtvivlade människor till socialen och kyrkans soppkök. Sjukskrivna får se sina läkarintyg rivas av försäkringskassans läkare. Missnöjet har nu gått så långt att anställda mordhotas och hängs ut på internet. På Whiplashinfo kan du tex läsa om försäkringsläkare som systematiskt nekar sjuka deras ersättning .

De behandlande läkarna, blir allt oftare överkörda av försäkringskassans egna läkare. Vanligast är det vid beslut om sjukpenning. Men det förekommer också vid beslut om livränta och handikappersättning. Då ska försäkringsläkaren bara granska underlaget, inte träffa patienten. Det förhållandet är unikt för Sverige. Inget annat land har läkare som avgör sjukskrivnas rätt till ersättning - utan att träffa den sjuke! Motivet är att då kanske läkaren förstår att det är en person det handlar om och att läkaren kan känna empati för patienten.

Försäkringskassan har numera ett batteri med motiv för avslag. Läkaren kan t ex ha bedömt att patienten ska vara sjukskriven längre än vad som är tillåtet. För en måttlig depression gäller sjukskrivning i maximalt tre månader, vid ryggskott upp till en vecka och vid blindtarmsinflammation inte en enda dag. (!) Du ska nyopererad gå tillbaka till jobbet. Hur sjukt kan det bli?Min styvson fick en blodpropp i benet pga att han jobbade för tidigt ,efter att ha blivit opererad i foten och började arbeta direkt.

De mest kritiserade avslagen handlar om sjukskrivningar över 180 dagar. Då undersöker försäkringskassan om den sjuke kan klara något arbete på hela arbetsmarknaden. Det räcker med att någon i teorin kan utföra ett visst arbete - som inte alls behöver existera i verkligheten - för att rätten till ersättning ska upphöra.- Väldigt få klarar denna granskning, säger försäkringsläkaren Tommy Elfstrand. Är det det här vi har betalat skatt för?

Bland allmänheten är förtroendet för försäkringskassan fortfarande i botten. En undersökning från LO visade senast i april att varannan svensk inte litar på att bli rättssäkert behandlad hos myndigheten.

Whiplashinfo och Processjuridikbloggen kan du får mer information om juridik, skadereglering, sjukskrivning mm.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

torsdag 8 oktober 2009

Fler får rätt mot Försäkringskassan

Fler och fler överklagar försäkringskassans beslut och allt fler får rätt i länsrätten.Oftast handlar det om ärenden som rör sjukpenning eller sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Marianne Allgurén i på Länsrätten i Linköping märker också av ökningen.För fyra år sedan hade de hur mycket arbetsskademål som helst. De har de få av idag. Antalet mål som handlar om sjukersättning och sjukpenning har ökat mycket.Färsk statistik visar att länsrätten i Östergötland ändrade totalt 47 sjukpenningärenden under 2006. Detta tål att jämföras med siffror från i år. Bara under årets första fem månader har 62 sjukpenningsärenden ändrats.

Länsrätten och försäkringskassan har samma underlag för sina bedömningar. Det kan vara intyg från distriktsläkare, sjukgymnaster, specialistläkare, försäkringsläkare och så vidare. Trots det gör länsrätten en annan, ofta "snällare", bedömning än försäkringskassan. Marianne Allgurén tycker det är svårt att reda ut vad skillnaden beror på. Det är ingen exakt vetenskap utan bygger ofta på subjektiva bedömningar av de intyg och handlingar som finns.

Jag blir glad när jag läser detta. Det kanske ändå finns någon rättvisa i samhället?

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, ,utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar

Regeringen borde gå empatikursen först

Regeringen presenterar nytt program i dag: Kunskapen om och attityderna till personer med psykisk sjukdom måste förändras. Företag ska engageras för attityderna i arbetslivet, attitydambassadörer ska utbildas, massmediernas beskrivning av psykisk sjukdom ska analyseras.

Jag tycker att regeringen borde gå kursen först av alla! De nya reglerna i sjukförsäkringen visar att regeringen har stora brister inom det området. Istället skulle det behövas mer medicinsk rehabilitering för den här gruppen och för andra sjuka. Då blev de bättre rustade att möta okunniga politiker och tjänste män inom Försäkringkassan. Man ska vara frisk för att orka vara sjuk, är ett talesätt.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna,utanförskap ,sjukförsäkringensjukskrivningar

måndag 5 oktober 2009

Generalhäxans sjuka friskreform

Nu talar "Rikshäxan" Husmark om hur många som blivit "friska" av Regeringens åtstramningar. Hon kan omöjligt förstå varför sjukskrivna och förtidspensionärer protesterar mot att deras livskvalitet försämras och ekonomiska grund försvinner. Den som kanske bara kan arbeta 10-20%, kan inte försörja sig och hamnar utanför socialförsäkringssystemet . Man måste tex arbeta minst 17 tim/ vecka för att få tillgodoräkna sig pension.

Den som mot alla odds lyckats skaffa sig ett arbete, trots lågkonjunkturen och krav från arbetsgivarna att du ska prestera minst 100 %, blir förmodligen istället sämre i sin sjukdom av att att inte kunna träna och vila som tidigare. Att träna fför att inte bli sämre tar mycket tid och funkar inte om man är dödstrött när man kommer hem från jobbet. Det medför i längden sämre livskvalitet för den enskilde och högre kostnader för samhället, därför att sjukvårdskostnaderna och socialbidraget kommer att öka.Sociaalbidraget kommer att vara enda alternativet för den som inte orkar arbeta, men inte har en livshotande sjukdom. Vad som retar mig mest är att den självgoda Alliansregeringen tror sig veta vad som bäst för landets alla sjuka! Vi ska ut och jobba för att finansiera skattesänkningarna.
sjukskrivningar

lördag 3 oktober 2009

Läkemedelsverket utreder strängare miljökrav

Efter avslöjanden om missförhållanden i lågkostnadsländer vill regeringen ta reda på om det går att skärpa miljökraven vid läkemedelstillverkning. Vid årsskiftet ska Läkemedelsverket lägga fram ett förslag om hur kraven kan skärpas. Läkemedelsverket ska titta på så väl möjligheter till lagstiftning som frivilliga branschinitiativ och globala initiativ på FN-nivå. Arbetet sker i samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Det finns flera möjliga alternativ som utredningen kan ta fasta på.

Konsumentmakt och upphandling
Ökat konsumenttryck genom miljömärkning av läkemedel utifrån produktionsförhållandena är en väg. Det kan dock bli knepigt på grund av sekretessreglerna inom läkemedelsbranschen som säger att de inte behöver redovisa var de hämtat substanserna till läkemedlet. Landstingen är intresserade av möjligheten att kunna ställa produktionsrelaterade miljökrav vid upphandlingen. Det finns dock frågetecken om det går att vidga upphandlingskraven från att gälla produkten till att även omfatta tillverkningsförhållanden.

I nuläget ställer GMP (Good Manufacturing Pratice). höga krav på att fabrikerna kan tillverka läkemedel av godkänd kvalitet, men kraven omfattar inte utsläppen från fabriken. Om GMP-reglerna skulle vidgas till att även omfatta utsläppen skulle en fabrik inte få tillverkningstillstånd om de inte höll tillräckligt hög miljöstandard.

Det är ett problem att apoteken alltid måste välja det billigaste alternativet när de ska välja läkemedel. Det ger, enligt Bengt Matsson, CSR- och miljöchef på Pfizer, inga ekonomiska incitament för företagen att göra miljösatsningar.

Vi som konsumenter kan ställa krav på läkemedelsbolagen och landsting/regioner via patient- och konsumentföreningar.

Så här säger Läkemedelsindustrin själv: Försumbar risk Jag har lite svårt att förså deras resonemang när undersökningar i Indien tex visat att grodor bytte kön och att resistenta bakterier finns i avloppsreservoarer. Se mina inlägg om avloppsslam i Matbluffen

Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap

fredag 2 oktober 2009

Ständig smärta stör återhämtning

Kronisk smärta stör balans och viloläge i hjärnan och kan leda till andra hälsoproblem som depression, oro, sömnstörningar och svårigheter att fatta enkla beslut. Det visar en studie i Journal of Neuroscience.

Det är forskare i Chicago, USA som har hittat en förklaring till varför kronisk smärta leder till andra smärtrelaterade symtom. Hos personer som har smärta 24 timmar per dag, sju dagar i veckan år efter år gör den permanenta upplevelsen av smärta att de områden i hjärnan som tar emot signalerna är konstant aktiva. Detta påslag av smärtsignaler stör i jämvikten i hjärnan och kan förändra nervsignalerna permanent och skada hjärnan, menar forskarna.


Bloggar: , , , ,värk,

torsdag 1 oktober 2009

Miljögift kan öka prostatacancer

Forskare vid Örebro universitet har upptäckt att flamskyddsmedel kan vara en viktig orsak till prostatacancer. Det är flamskyddsmedlet TBECH som har visat sig binda cellerna på samma sätt som testosteron, och kan därför påverka tillväxten av kroppens organ och deras funktion.
Flamskyddsmedel används i ett stort antal produkter, som människan är i ständig kontakt med. Bland annat återfinns det i stoppning i möbler, elektronik, plastvaror, isoleringsmaterial och byggmaterial. Dessutom har rester av TBECH återfunnits i naturen, bland annat i fågelägg. Forskarnas nya rön presenteras i vetenskapstidskriften Environmental Health Perspectives.Flamskyddsmedel finns väl då också i det avloppsslam som kommunerna lägger på våra åkrar och byggarbetsplatser.


Bloggar: , , , , gnäll ,värk ,, , , miljö, Göteborg, jordbruk, odlingsmark, ekologisk odling, SLU,lantbruk, vetenskap,

Försäkringskassan tar över långa sjukskrivningar

Försäkringskassan tar över ansvaret för dem som varit sjukskrivna i 180 dagar. Det kommer att föreslås i en utredning, som lämnar slutbetänkande inom kort. Regeringens särskilda utredare Anna Hedborg lämnar den 5 oktober över sitt slut­betänkande i utredningen om arbetsförmåga och sjukdom ur ett sjukförsäkringsperspektiv. Hon kommer att föreslå att Försäkringskassan tar över beslut om sjukförsäkring vid 180 dagar, inklusive det medi­cinska beslutsstödet, säger Anna Hedborg.

Arbetet har varit mer omfattande än planerat. Utredningen fick i våras ytterligare tid för att under sommaren utreda möjligheterna att tillsammans med Försäkringskassan ta fram ett underlag för ett standardiserat nationellt instrument för att bedöma arbetsförmåga hos utförsäkrade gentemot hela arbetsmarknaden, »Medicinska förutsättningar för arbete«.

Det är väl lika bra att F-örsäkringskassan tar över alltihop. De lyssnar ju i alla fall inte på den sjukes läkare.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna,utanförskap ,sjukförsäkringen