onsdag 22 december 2010

Ännu svårare få p-tillstånd med nya regler

Allt fler får sina parkeringstillstånd indragna och handikappföreningarna tänker ta strid. Lagen har alltså inte förändrats. Det är tillämpningen som blivit hårdare.

Särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade regleras liksom tidigare av Trafikförordningen 13 kap. § 8.Det nya finns i den föreskrift som Transportstyrelsen får meddela enligt paragraferna 7 och 9 i samma lag. Den 24 juni 2009 beslutade myndigheten om nya föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73).

Redan sommaren 2008, under remissarbetet, reagerade DHR på vissa formuleringar i förslaget. I ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson varnade DHR för de negativa följderna.Enligt DHR innebär TSFS 2009:73 att kommunerna nu tillämpar en striktare bedömning när de tar ställning till en ansökan om nytt eller förlängt parkeringstillstånd.Det gäller även när det finns läkarintyg som styrker behovet hos personer med mycket omfattande funktionsnedsättning.

Kan en person stappla de få metrar som Transportstyrelsen menar är gränsen för rätten till parkeringstillstånd så avslås ansökan”, skriver DHR, som efterlyser en mer individuell prövning.

Även passagerartillstånden begränsas onödigt ofta, konstaterar DHR. Handläggningsrutinen när ett ärende överklagas är också märklig. Kommunerna tillämpar Transportstyrelsens föreskrift när de behandlar en ansökan. Vid avslag kan den sökande överklaga till Länsstyrelsen, som i flera fall ger den enskilde rätt. Men Kommunerna kan sedan överklaga Länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen, som är sista instans - och samma myndighet som skrivit föreskriften.Konstigt! Men man ska aldrig sluta förvånas över Regeringens åtgärder.

Bloggar:intressant,sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinionhälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna

lördag 18 december 2010

Vårdgaranti ger felaktiga prioriteringar

En majoritet av drygt 500 ortopeder svarar i en enkät att de anser att vårdgarantin leder till att svårt sjuka, äldre och kroniskt sjuka patienter får stå tillbaka för yngre, välutbildade och mind­re allvarligt sjuka – tvärtemot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov.

Det framgår av en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som också visar att att flertalet ortopeder inte anser att de själva kan påverka hur vårdgarantin uppfylls och inte regelmässigt informerar patienterna om deras möjligheter att utnyttja garantin.

Här kan du läsa mer om vårdgaranti
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   intressant,

onsdag 15 december 2010

Stress och nackskada kan leda till tandgnisssel

Stress är den vanligaste orsaken till att tandgnisslande blir ett problem. För många hjälper en bettskena för att få en god natts sömn.Var uppmärksam på om du ofta vaknar med huvudvärk, ömmande tänder eller irriterad tunga. Det kan vara symtom på bruxism - en ofrivillig rörelse av käken där du gnisslar eller pressar ihop dina tänder - och du kan behöva en bettskena.

Nackskador är ett också en vanlig orsak. Själv tillhör jag den kategorin.Nu mera har jag ständig smärta i munnen. Tungan domnar bort och det sticker i gommen. Jag är också överkänslig mot kryddor och andra starka smaker.Min bettskena är inte alls behaglig att använda, som det står i artiklen, Tvärtom, ibland känns det som att jag ska kvävas och om jag är tätt i näsan är det omöjligt att andas genom munnen och jag blir torr i munnen.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   intressant,

Vädjan till riksdagsledamöter i Allianspartierna om sjukförsäkringsfrågan!

Allianspolitiker går samman med patientorganisationer, vårdpersonal och forskare i en vädjan till Alliansens riksdagsledamöter: rösta bort utförsäkringarna i sjukförsäkringen den 16 december!


Deras vädjan riktar sig till de riksdagsledamöter i Allianspartierna som har gjort uppror mot den omänskliga sjukförsäkringspolitiken att visa att de menar allvar! Rösta den 16 december för den motion som skyndsamt vill stoppa alla utförsäkringar enligt fasta tidsgränser och istället göra individuella bedömningar!

Ett bifall av motionen ger nytt hopp åt tiotusentals sjuka som behöver lång tid för att läka och återfå hälsa och arbetsförmåga. Det stoppar ett system som har förvärrat situationen för många som pga svår sjukdom eller sviter efter skador och funktionsnedsättningar är helt oförmögna till arbete. Följ därför ert samvete den 16 december och rösta för ett nödstopp av utförsäkringarna!

De vädjar också till er att på sikt ta ansvar för en hållbar sjukförsäkring och inte nöja er med kosmetiska förändringar. Det räcker inte att ”slipa av kanterna”, som ledarna för C, Fp och Kd säger sig vilja, eller titta på enstaka detaljer ”med förstoringsglas”, som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson uttrycker det. Felet sitter inte i detaljer eller i att enstaka individer har kommit i kläm, som regeringen gör gällande. Felet sitter i själva systemet, som grundar sig på tron att så gott som alla sjuka klarar någon form av arbete.

Våga rösta för förslaget att stoppa de förgörande sjukförsäkringarna! Sjuka människor måste ha rätt att vara sjuka utan ständig oro för sin försörjning.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant,

torsdag 9 december 2010

Snabbspår på akuten ska korta väntetiden

Landets akutmottagningar är ofta överfulla. Väntetiden kan vara åtta-tio timmar. Resultatet är att de sjuka riskerar att skadas och att personalen får en dålig arbetsmiljö.

Statens beredning för medicinsk utvärdering har därför fått i uppdrag att utreda vad man kan göra för att korta väntetiderna. På läkarstämman i Göteborg presenterade de i dag sina förslag.En lösning kan vara att patienter med enklare åkommor ska få en gräddfil, eller ett snabbspår och tas om hand i en egen process.

Att patienten genast bedöms av ett personalteam med en erfaren läkare i spetsen, så kallad teamtriage, är en annan modell som också visat sig effektiv för snabbare vård. Om akutmottagningarna kan göra fler blodprovsanalyser och om sjuksköterskor kan få rätt att remittera sjuka till röntgen kan väntetiderna också förkortas.

Men detta hjälper inte om inte det finns en läkare som har tid att titta på rtg-bilderna elelr provsvaret och ordinera vad som ska göras. När jag t ex bröt fingret fick jag vänta i 14 timmar trots attdet gjordes ensnabb bedömning av sköterskor och läkare. Men problemet var att ingen läkare kunde följa upp rtg-resultatet.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant

måndag 6 december 2010

Göteborgs kvinnoklinik och VG-regionen sviker inkontinenta kvinnor!

Med bestörtning och stor besvikelse måste jag meddela att Göteborgs Kvinnoklinik har sagt upp avtalet med sin uroterapeut Lena Joanzon. Det innebär att från 1/2 2011 har kvinnnor som är inkontinenta ( urin- och avföring),kronisk uretrit och andra urinvägsssjukdomar ingen specialistsjuksköterska att få råd och behandling av i Göteborg, utom möjligen på,Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vilka väntetider det är där vet vi ju om det ens finns vård att få?

Göteborgs Kvinnoklinik tog över Avenykliniken i höstas och tycker uppenbarligen att det kostar för mycket att ge kvinnor en högre livskvalitet och minska det lidande och sociala handikapp det innebär att tex inte kunna hålla urin- och avföring eller ha sex pga svåra smärtor. Läs t ex här Många lider av bajsläckage i onödan. Detta gäller både unga och gamla kvinnor. Men kvinnors hälsa är tydligen inte värd att satsa på. Det är skrämmande att pengar styr så mycket inom vården! Till grund för detta beslut ligger att ersättningen från Regionen för den här typen av behandlingar är för liten när kliniken har vårdavtal med regionen och patienten kan utnyttja frikort.

Jag frågar mig därför, till vilken nytta har alla privatiseringar varit? Vad har blivit bättre? Jag tycker istället att patienten har blivit mer utsatt och en handelsvara som man kan skyffla hit och dit. Är det ingen som kan tjäna pengar på en, så får man ingen hjälp. Det är nog därför den alternativa vården är så populär. Men detta system skapar en djup orättvisa och klassskillnad då det blir patienterna med den tjockaste plånboken som har råd att köpa sig behandling privat, för det är inte många som kan lägga upp 500-1000:- / behandling under flera perioder under året..

Min besvikelse på Västra Götalandsregionen och den privata vården är som sagt stor.Ring och maila våra politiker ! Det är dem som i grunden har ansvaret för hur resurserna fördelas inom vården. Här kan du maila dina åsikter: Hälso- och sjukvårdsutskottet och Kontaktuppgifter politiker

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant,

fredag 3 december 2010

Mycket bluff inom alternativ hälsovård

Blufflistan är lång. Etablerade metoder som akupunktur och kiropraktik har förvånansvärt tunn dokumentation, anser han. Homeopati, som han själv utövat och som är den snabbast växande alternativmedicinen i Europa, anser han dock vara den största bluffen.

Edzard Ernst är världens förste professor i komplementär medicin. Han är född i Tyskland där han utbildade sig till läkare och arbetade på ett alternativmedicinskt sjukhus med såväl akupunktur som homeopati. Han har publicerat över 200 studier och anses vara den främste på att granska alternativ medicin. Numera arbetar han på universitetet i Exeter i Storbritannien. Han har bl a skrivit boken " Salvekvick och kvacksalveri".  I boken listar de ett 40-tal av de mest populära metoderna och redogör för vilka som haft bevisad effekt. Intressantläsning,men man funderar över vem vad som styr forskningen, som borde vara oberoende. Nu är det läkemedelsindusttin som finansierar den mesta forskningen.
I boken listar de ett 40-tal av de mest populära metoderna och redogör för vilka som haft bevisad effekt.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvårdsmärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Försäkringskassans riktlinjer ovetenskapliga

En artikel av försäkringsläkarna Berlin, Holmgren och Styf kritiseras av de erfarna läkarna Olle Bunketorp, Malin Lind och Hans Westergren som skriver att konsensus (enighet)  för bedömning av samband mellan distorsion av halsrygg (whiplashskada) och lång­variga besvär saknas i motsats till vad försäkringsläkarna påstår. Författarna menar att den checklista som tagits fram inte har tillräckligt vetenskapligt underlag.

"Vi anser att pisksnärtsproblematiken är svårare än vad checklistan ger intryck av. Det finns ännu inte tillräckligt vetenskapligt underlag för checklistans tillämpning i den föreslagna formen. En checklista kan dock behövas, men den bör utformas med bredare konsensus. "

Det är bra att läkare ifrågsätter Försäkringskassans köpa lakejer som bara går i myndighetens ledband vilket drabbar oskyldiga trafikskadade orättvist.Berlin, Holmgren och Styf som redan är ökända inom sitt gebit , påstår att de som nackskadas pga olycksfall har långvarig smärta pga psykiska och sociala orsaker. Vilket det enligt artikeln inte finns vetenskapligt belägg för.

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin Regeringen  ,opinion, hälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,