tisdag 27 november 2012

Nytt hopp för cancerbehandling


http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/nytthoppforcancerbehandlingsomtidigareomgardatsavforskningsmotgangar.5.3a187a4f13b3b6db46779.html

Flera läkemedelsbolag har utan framgång försökt ta fram antikroppar som binder för receptorn IGF-1, som finns på cellytan och har en avgörande betydelse för cancerutveckling. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kartlagt hur dessa antikroppar fungerar – och på det sättet lyckats förklara varför bara vissa cancerpatienter blivit hjälpta av de så kallade IGF-1-receptorblockerarna vid kliniska tester. Forskarna presenterar samtidigt en möjlig lösning för hur preparat av detta slag skulle kunna hjälpa fler cancerpatienter.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet systematiskt analyserat vad som händer med de olika kommunikationskanalerna hos en cancercell som är relaterade till IGF-1. Av studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), framgår att den ursprungliga tanken är riktig; vid behandling med antikroppar öppnas aldrig de kommunikationskanaler som vanligen öppnas när IGF-1-receptorn träffar rätt hormon. Men med ett mycket viktigt undantag: den så kallade MEK-kanalen öppnades och blev kraftigt stimulerad av behandling med antikroppar. Antikropparna fungerade lika effektivt som själva hormonet och hjälpte cancercellerna mycket aktivt i att överleva genom kommunikation via MEK-kanalen.

Att lyckas binda denna receptor med en antikropp, som gör receptorn blockerad och otillgänglig för hormoner IGF-1, har länge ansetts vara en möjlig terapi vid cancer. Tanken är att det skulle hindra cancercellen från att öppna sina kommunikationskanaler, vilket skulle stoppa dess tillväxt och helst få den att dö. Därför har flera läkemedelsbolag utvecklat sådana antikroppar, i syfte att behandla de mest aggressiva formerna av cancer. Efter lovande tester i laboratoriet har flera av dessa preparat testats på patienter i kliniska prövningar. Generellt har preparaten dock varit en besvikelse och hjälpt endast ett fåtal patienter, bland annat några barn med Ewings sarkom. Eftersom läkemedlet inte visade sig vara så effektivt som önskat har flera läkemedelsbolag avslutat sina kliniska prövningar med fokus på IGF-1-receptorn.

Bloggar:samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

En läsk om dagen kan orsaka cancer


http://www.aftonbladet.se/halsa/article15837841.ab

Män som drack en burk läsk om dagen drabbades oftare av prostatacancer.Det visar en kostundersökning bland 8 000 män i Malmö. Det handlar företrädesvis om allvarliga cancerformer, som spritt sig till skelett och lymfkörtlar, säger epidemiologen Isabel Drake.

De män som i början av 1990-talet drack en burk läsk om dagen hade hela 38 procents högre risk att fram till 2009 drabbas av prostatacancer. Forskarna följde medelålders äldre män, som var mellan 48 och 73 år när de inledde studien. Gruppen som hade högst intag drack i genomsnitt 33 centiliter per dag. Det är inte den jättestora konsumtion som man kanske har i dag i yngre åldersgrupper.

Det finns ingen forskning på yngre män, som dricker 1,5 liter läsk om dagen. Forskarna har inte haft möjlighet att följa dem så länge att de blivit så pass gamla. Prostatacancer får man oftast efter 65 års ålder. Men tendensen är att yngre äter och dricker sämre än äldre generationer. Man vill undersöka detta samband närmare, säger epidemiologen Isabel Drake, som tillsammans med sex andra forskare står bakom artikeln om kost och cancer i American Journal of Clinical Nutrition.

Det är möjligt att hela kostmönstret spelar roll, inte bara mängden kolhydrater. Det kan vara så att man dricker läsk mellan måltiderna och då ger det ytterligare blodsockersvängningar som påverkar.

Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi, Intressant

Nytt läkemedel mot IBS

http://www.aftonbladet.se/halsa/mage/article15740537.ab

För första gången har läkemedelsmyndigheterna i Europa och USA nu godkänt en medicin mot IBS. Behandlingen hjälper framförallt mot förstoppning.

Många har stora förväntningar på Constella, som det nya läkemedlet heter i Europa. Det består av substansen linaclotide och ska ges till vuxna vid måttlig eller svår förstoppning som inte blivit hjälpta av gängse behandling.

Kapslarna tas en gång per dag minst en halvtimme före frukost. Medicinen skyndar på matens väg genom tarmen och verkar inte bara lösande utan ger även effektiv hjälp mot smärtan. En halvår lång blindstudie på 804 IBS-patienter som nyligen publicerades i American Journal of Gastroenterology visar tydliga resultat. Av dem som behandlades med linaclotide var 45 procent ”väldigt” eller ”ganska” nöjda. Hela 72 procent kände ”någon”, ”betydande” eller ”fullständig” lindring av besvären.

Tyvärr kan medicinen kan ge svåra biverkningar. Vanligast är diarré, gaser och värk i magen.

EMA rekommenderar att preparatet blir receptbelagt.I USA har den amerikanska läkemedelsmyndigheten också godkänt substansen men under namnet Linzess.

måndag 12 november 2012

Apropå! När man som läkare blir den ofrivilliga patienten


"Förr fanns vårdkedjor för att rätt kunna ta hand om en patient som sökte hjälp i sjukvården. Vem pati­enten än vände sig till hän­visades han eller hon först till läkarbesök för undersökning, diagnos och behandlingsförslag. Doktorn, som visste mest, kunde sedan via remiss eller muntlig kontakt med sin personal ordna så att patienten fick träffa all ­erforderlig expertis. Det gällde andra läkarspecialister och/eller ­andra personalgrupper, och dessutom till dess att alla åtgärder som patienten behövde hade genomförts och vårdbehovet så långt det gick var tillfredsställt.

I dag saknas vårdkedjor, i både den offentliga och den privata vården. Det är inte ens någon skillnad mellan dessa båda vård­givare, då båda synkroniseras av landstingen och mest liknar två syskon med samma föräldrar. Var och en sköter sin uppgift, och ingen tar på sig uppgiften att diagnostisera och leda patienten rätt, ända fram till mål. Vårdgivaren tycks i dag inte ha detta uppdrag, utan stoppar i stället processen hos sig själv. Patienterna, som enligt landstingen är lyckligt lottade, får välja vårdgivare. Det låter bra, men hur fungerar det i verkligheten?

Där patienten hamnar ­genom det egna valet, fastnar hon som kund."

Läs Ulla Bergholms berättelse om vägen från läkare till patient med whiplashskada.Nu mera ska man som patient vara påläst och krävande för att få sina behov tillgodosedda.Man kan inte förvänta sig att doktorn ska föreslå ändring av medicinerna eller nya undersökningar/prover, för det kostar ju pengar!

Bloggar:,, Göteborg, debatt, , Intressant,

fredag 9 november 2012

Vad är funktionella rörelserubbningar?

Funktionell rörelserubbning betyder att man har onormala rörelser eller lägen i en kroppsdel, som beror på onormal funktion i nervsystemet, men inte en neurologisk sjukdom.

Patienter med funktionella rörelserubbningar kan uppleva en rad olika oroande och besvärliga symptom:

Skakning / Tremor – Okontrollerbara vibrationer eller rytmiska skakningar i en arm eller ett ben. Vid funktionell tremor är rytmen och styrkan i skakningarna ofta varierande. Symptomet kan till och med försvinna när man är distraherad, men sporadiskt vara väldigt besvärande.

Ryckningar – En del kan uppleva ryckiga rörelser i en arm eller ett ben. De kan uppstå speciellt i samband med överraskande, höga ljud, i vissa typer av belysning eller vid smärtgenombrott.

Spasm / Muskelkramp – Ibland kan händer och fötter ”fastna” i onormala lägen som är svåra att bryta. Detta kan vara ett övergående problem (spasm) eller utvecklas till en länge stående, så kallad fixerad funktionell dystoni eller kontraktur. Patienter med funktionell dystoni har ofta en knuten eller kloformad hand eller en inåtvriden fot.

Gångrubbning – Olika funktionella problem med gångmönstret är relativt vanliga. De kan yttra sig som ett ben som släpar efter när man går, ben som sporadiskt ”viker sig”, fötter som upplevs som ”klistrade vid golvet” vilket leder till en skridsko-liknande gång eller att man helt enkelt känner sig ostadig när man går. Ibland uppstår gångproblem efter att man har fallit omkull av någon anledning och förvärras av en fortsatt rädsla för att ramla igen.

Till skillnad från andra rörelserubbningar (t.ex. Parkinsons sjukdom), beror en funktionell rörelserubbning inte på en skada eller en sjukdom i nervsystemet. De har sin grund i ett behandlingsbart och botbart problem med hur nervsystemet fungerar.

Detta betyder att funktionella rörelserubbningar kan bli lindrigare och till och med läka helt.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

söndag 28 oktober 2012

Veckans blogg-tävling

Ni får gärna gå in och nominerna mig som veckans blogg hos Sjubarnsmamma

onsdag 24 oktober 2012

Löpning förlänger livet

Lev längre genom att jogga lagom och kontinuerligt. Det är resultatet som danska forskare kommit fram till efter att ha studerat mer än 24 000 danskars motionsvanor under 36 år, skriver Dn.se.

Det du behöver göra är att jogga i en till två och en halv timme i veckan sammanlagt, fördelat på två eller tre tillfällen. Joggingen ska ske i långsam eller måttlig takt. Enligt studien som kallas för Copenhagen City Heart Study förlängs då livet med 6,2 år för män och 5,6 år för kvinnor.Detta måste väl även gälla annan konditionsträning?

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant
Samband mellan halsbränna och astma

Halsbränna och sura uppstötningar kan vara kopplade till andra problem. Det visar en ny studie bland närmare 1 800 kvinnor och män i Uppsala, Göteborg, Reykjavik och Antwerpen.

När studien inleddes hade ingen av deltagarna luftrörsbesvär, men senare diagnostiserades sex procent med astma. Merparten av dessa led av halsbränna. Nu tror forskarna att halsbrännan kan vara en bidragande orsak till andra problem så som astma.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant

tisdag 23 oktober 2012

Patienter nekas viktig behandling

Svenska patienter kan inte längre räkna med att få tillgång till bra och nya cancermediciner. Det skriver läkare och representanter från tre patientorganisationer i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I en internationell jämförelse har cancersjuka i Sverige haft en bra prognos, men de uppgifterna reflekterar hur det var i Sverige för fem-tio år sedan. Långsamma processer gör att det i dag tar tid för cancerläkemedel att introduceras på svenska sjukhus.

På vissa sjukhus får patienterna köpa sin egen medicin. Debattörerna tar upp tre exempel på cancerläkemedel som patienter inte fått tillräckligt snabb tillgång till på grund av att de anses för dyra; ipilimumab (Yervoy) mot hudcancer, everolimus (Afinitor) mot bröstcancer och abiraterone (Zytiga) mot prostatacancer.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant


Prac ska utreda diklofenak

I utredningar som genomfördes 2005 och 2006 upptäcktes en något förhöjd risk för hjärt-kärlbiverkningar för diklofenak, efter längre tids behandling med högre doser. Nya data stöder de resultaten, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket. Nu ska EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC, ta ställning till om rekommendationerna behöver uppdateras.

Diklofenak ingår som aktiv substans i ett stort antal läkemedel, till exempel Voltaren, Diclok, Dicuno, Diklotab och Eeze.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant


söndag 21 oktober 2012

Vill du veta mer om ryggoperationer och vilka resultaten blir?

Här kan du läsa resultat baserade på det material som samlas in till det
Svenska Ryggregistret - SWESPINE. Resultaten uppdateras på halvårsbasis och presenteras tillsammans med en överskådlig analys och kommentar ställd av professionen

Svenska Ryggregistret - SweSpine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Registret startade 1993 med 8 aktiva kliniker. Idag är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt. Det utgör ca 95% av landets kliniker där ryggkirurgi bedrivs.

SweSpine ägs och administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant

lördag 29 september 2012

Dödsfall pga inaktivitet

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?sectionId=0&articleId=18690

Fysisk inaktivitet har definierats som att inte vara fysiskt aktiv på medelnivå (t ex gång) i minst 30 minuter och minst fem gånger per vecka eller på hög nivå (t ex löpning) minst 20 minuter per gång och minst tre gånger per vecka. Författarna har sedan gjort en omfattande genomgång av publicerade studier och undersökningar och sammanställt hur stor andel av befolkningen i ett stort antal länder som uppfyller kriterierna för detta.

Sammantaget beräknas att fysisk inaktivitet orsakar 5,3 miljoner för tidiga dödsfall per år globalt, vilket är i samma storleksordning som rökning. Det är onekligen en stor andel av de totala 36 miljoner dödsfall per år i icke-smittsamma sjukdomar, infektionssjukdomar undantagna.

Författarna har därtill beräknat hur stor del av den totala sjukdomsbördan av typ 2-diabetes, hjärt–kärlsjukdom och cancer som beror på fysisk inaktivitet. För det sistnämna har man använt sig av »population attributable fraction« (PAF), ett epidemiologiskt mått på hur stor del av sjukdomsbördan som skulle minska givet att en riskfaktor, i detta fall fysisk inaktivitet, eliminerades eller reducerades. För hjärt–kärlsjukdom beräknas fysisk inaktivitet ligga ba­kom 5,8 procent av den totala sjukdomsbördan globalt. För typ 2-diabetes är andelen 7,2 procent och för cancer i bröst och kolon är siffrorna 10,1 respektive 10,4 procent.

Tittar man specifikt på Sverige noteras att 7,3 procent av alla fall av hjärtinfarkt beräknas bero på fysisk inaktivitet. För diabetes och bröst- och koloncancer är siffrorna 11,5, 13,1 respektive 11,8 procent. Effekten av att få fler att röra på sig analyseras också i studien. Att alla människor skulle kunna uppfylla kriterierna för att vara fysiskt aktiva är naturligtvis inte realistiskt.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

måndag 24 september 2012

Vi bör få en arbetsskadeförsäkring som är värd namnet!

http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/29/s-f-r-vi-en-arbetsskadef-rs-kring-som-fungerar


Dan Holke & Claes Jansson skriver:

På den svenska arbetsmarknaden finns idag drygt 4,5 miljoner arbetstagare. Enligt Arbetsmiljöverket rapporterades år 2011 drygt 107 000 arbetsskador. Det är drygt 2 000 arbetstagare varje vecka. Nästan en tredjedel av arbetsskadorna ledde till sjukfrånvaro från arbetet. En viktig indikation på allvaret i olyckorna. Men dagens arbetsskadeförsäkring fungerar inte som den var tänkt.

Mellan åren 2005 – 2011 sjönk antalet godkända arbetsskador med hisnande 79,6 procent, från 7 282 till 1 486. Har arbetsmiljön förbättrats i sådan utsträckning? Svaret är självklart nej. Lo-TCO Rättsskydd menar att utvecklingen är en kombination av hårdare bedömningar hos Försäkringskassan och att många drabbade tyvärr anser att utsikterna att få skadan godkänd är så små att man helt enkelt inte anmäler skadorna.

Vi behöver ett system för arbetsskador som tar hänsyn till den arbetsmarknad som vi har. Riskerna för arbetsskador är oerhört ojämnt fördelade. Den individ som arbetar i ett högriskyrke får inte straffas dubbelt för det. Den som i högre utsträckning än andra sätter sin hälsa på spel ska inte tvingas betala mer för sin trygghet genom att avstå löneutrymme. Även vissa farliga arbeten behöver bli utförda för att vårt samhälle ska fungera. Det måste till en utjämning samtidigt som det måste finnas incitament för att förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna för arbetsskador menar LO-TCO Rättsskydd.

Det är dags att agera nu. Sverige behöver en arbetsskadeförsäkring som fungerar. Inte bara för de över fyra miljoner arbetstagare som finns i arbetslivet idag utan också för alla våra unga som nu träder in i arbetslivet.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,fredag 21 september 2012

http://www.svtplay.se/video/293856/sjukdomar-ab

Se Den franska filmen Sjukdomar AB som handlar om den minst sagt sjuka läkemedelsindustrin som i jakten på pengar tom hittar på sjukdomar och ändrar kriterier för vad som ska räknas som sjukdomar.

Som exempel ges kolesterolmyten, som fått massor av friska människor att äta statiner trots att de inte löper någon större risk att drabbas av hjärt- o kärlsjukdomar. Samma sak gäller mediciner mot högt blodtryck, där läkemedelsföretagen fått läkarna att sänka gränsen för vad som sjukligt högt blodtryck. Bara för några år sedan var gränsen för ett normalt blodtryck 140/90. Idag ligger det på 130/80. Därmed omfattas fler av sjukdom och behöver därför medicin och företagen får sälja mer.Till sin hjälp att marknadsföra sina läkemedel tar de forskare och läkare som talar för deras varor.

En sjuk industri som tjänar pengar på andras olycka och skiter i vilka konsekvenser det får för patienterna!

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

måndag 17 september 2012

Omega 3 ger inget skydd mot hjärtinfarkt visar ny forskning

Läkartidningen
Tillskott av omega 3-fettsyror marknadsförs ofta med olika argument för deras sjukdomsförebyggande effekt. Nu visar en studie i New England Journal of Medicine att omega 3-fettsyror inte skyddar mot kardiovaskulär sjukdom.

Det är ett omfattande material med 12 536 individer, 35 procent kvinnor och 65 procent män, samtliga över 50 års ålder och med en genomsnittsålder på 64 år, som har följts under i genomsnitt 6,2 år. Samtliga hade eller löpte ökad risk för diabetes, där ökad risk omfattar sänkt glukostolerans eller påverkat fas­teglukos. Deltagarna lottades till dagliga tillskott av omega 3 (minst 900 mg) eller placebo. Viktigt att notera är att samtliga deltagare i studien löpte ökad risk för kardiovaskulär sjukdom då de, vid sidan av diabetes, bl a haft tidigare infarkt, stroke eller angina.

Att det rör sig om ett högriskmaterial illustreras av att hela 59 procent hade haft hjärtinfarkt eller stroke eller hade genomgått revaskularisering då studien startade. Primärt effektmått var andel deltagare i respektive grupp som avled till följd av kardiovaskulär sjukdom.

Några statistiskt säkerställda skillnader mellan deltagare som fått omega 3 och placebobehandlade noterades inte efter uppföljningstiden (drygt sex år.) Man tittade också på effekten i ett antal subgrupper, där deltagarna delades in efter triglyceridnivåer och glykemiskt status, men inte heller i någon av dessa grupper kunde man se att omega 3 skyddade mot att avlida i kardiovaskulär sjukdom. Inte heller när man undersökte förekomst av stora vaskulära händelser utan dödlig utgång noterades några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,


Hemtjänsten lämnar dörrarna olåsta!

Nu har det hänt för tredje gången att städbolaget Rhimab öppnat altandörren och sedan glömt låsa den.De städar hos oss på uppdrag av Göteborgs Kommun. Sist upptäckte jag det inte förrän på kvällen nästa dag och där förra gången sov vi också med öppen balkongdörr. Dåligt! Tänk om de städar hos någon som inte kan låsa själv? De kanske tänker komma och göra inbrott sedan. Vad vet man? Som kund är det inte lätt att hållareda på vilka dörrar de öppnat och inte. Särskilt om bostaden är i två plan

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,Försäkringskassan backar om förtidspension


Sveriges radio.se

Försäkringskassan ändrar bedömningen av vilka som ska få sjukersättning, eller förtidspension som det tidigare kallades. Efter att ha granskat ett flertal fall i domstol backar nu myndigheten när det gäller den hårda tillämpningen av reglerna.

Antalet förtidspensionärer har sjunkit dramatiskt sedan regeringen ändrade sjukreglerna 2008. Då blev det svårare för den som varit sjuk länge att bli förtidspensionär.
Men Försäkringskassan har i dag informerat alla anställda om att tillämpningen nu måste ändras.
Efter att ha granskat ett antal domar med svårvärderade sjukdomsbesvär konstaterar myndigheten att även personer "med kroniska sjukdomar eller irreversibla skador" ska ha rätt till förtidspension.

Försäkringskassan ska alltså inte längre kunna neka någon sjukersättning bara genom att motivera det med att "arbetsförmågan inte kan anses stadigvarande nedsatt". En formulering som infördes när reglerna ändrades 2008 och som inneburit att många långtidssjuka som sökt förtidspension fått nej.
Från och med nu måste Försäkringskassan också väga in hur länge personen varit sjuk. Bland domarna som granskats finns exempel på personer som insjuknat redan 2000 och sen varit sjukskrivna, men inte fått rätt till förtidspension.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,


tisdag 4 september 2012

Folksam uppträder som svin mot trafikskadade


Mitt ärende (trafikskada) har pågått i 12 år (!) och nu har Folksam kommit med ett skambud, en sk "förlikning" för att slippa betala ut min rätmätiga ersättning för inkomst-och pensionsförlust som handlar om flera hundra tusen kronor. Jag har nämligen inte kunnat jobba pga skadorna de senaste 10 åren och lider av ständig smärta som det inte biter några smärtstillande mot. Mitt smärtsinne har nämligen överaktiverats av alla sprutor jag fått.Så nu mera tål jag varken akupunktur, sprutor eller massage. För detta skulle jag få 250:- /månad (!).

Folksam verkar satsa på att jag ska ledsna eller hinna dö innan ärendet slutbehandlas eftersomde hela tiden förhalar ärendet. De kommer dessutom med förtäckta hot om att jag inte ska få ett öre om jag inte godtar detta.SKAMLIGT att de beter sig på detta vis!Jag ska säga upp alla försäkringar i Folksam pga detta och det är en hel del: villa,bil, hemförsäkring, pensionsförsäkring, företagsförsäkringar mm.

Mitt juridiska ombud tycker inte att jag ska acceptera detta och nu går istället ärendet vidare till Trafikskadenämnden som inte är någon oberoende instans bl a utan består av ledamöter från de olika försäkringsbolagen. Det innebär att jag får vänta ett år till på beslut som antagligen inte är opartiskt.Som trafikskadad är man helt rättslös

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

Stillasittande livsfarligt!


Längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig medel- och högintensiv fysisk aktivitet, ökar risken för flertalet av de stora folksjukdomarna och förtida död.

Stillasittande innebär att de stora muskelgrupperna (framför allt sätes- och benmuskulatur) inte används, dvs muskulär inaktivitet.

Bakomliggande patogena mekanismer som kopplar långvarigt stillasittande till negativa hälsoeffekter har föreslagits vara låg energiomsättning, vilket leder till ansamling av bukfett och inflammation; uteblivna endokrina svar från den inaktiva skelettmuskulaturen med påföljande försämrad effekt i flera organ och vävnader samt låg s k skjuvspänning.

Minskad tid i stillasittande och ökad lågintensiv vardaglig aktivitet kan alltså motverka framtida ohälsa.Bara genom att stå i stället för att sitta fördubblas energiomsättningen [8]. Tillskott av lågintensiva rörelser, som att gå i trappor, mångdubblar energiomsättningen.

Jag brukar gå en sväng i köket eller upp och nedför trapporna när det är reklamavbrott. Kanske inte så dumt?

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,Brister hos Apoteken hålls hemliga

Fel mediciner och brister i dokumentationen är de vanligaste bristerna på den avreglerade apoteksmarknaden. Men Läkemedelsverkets rapporter om brister är hemliga för kunderna.

Matvarujättar, internationella sjukvårdskoncerner och riskkapitalbolag: alla gav de sig direkt in för att slåss om de svenska apotekskunderna när konkurrensen släpptes fri 2010. Det blev populärare att sälja smink än läkemedel. Men konstigt nog blev det Läkemedelsverketsom fick i uppdrag att övervaka den nya marknaden.

Det är pengarna som är viktigast, inte kunden....

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

torsdag 23 augusti 2012

Smärta och dess behandling


Grunden för all smärtbehandling är en smärtanalys vars syfte är att fastställa vilken eller vilka smärtmekanismer som ger upphov till smärtan. Som underlag för analysen används anamnes, kroppsundersökning och en smärtteckning. Smärtteckningen består av en kroppsschablon, eventuellt kompletterad med särskilda bilder för huvud och hand. På schablonen ritar patienten in de smärtande områdena vilket ger läkaren en betydligt bättre översikt än när patienten pekar på sin egen kropp. Teckningen kan dessutom skannas in i journalsystemet och användas för senare jämförelse och utvärdering.

Traditionellt indelas smärta utifrån sin genes i nociceptiv, neuropatisk, psykogen och idiopatisk smärta. Med anledning av de framsteg som gjorts inom smärtforskningen har den indelningen på senare tid utsatts för kritik. Många av de långvariga smärttillstånden klassificeras enligt den äldre indelningen som idiopatiska ( utan orsak) vilket knappast är relevant eftersom vi idag vet en hel del om mekanismerna bakom långvarig smärta. En alternativ indelning har föreslagits och används idag på vissa håll i Sverige.

Med hjälp av smärtanalysen, övriga anamnestiska data och eventuell kompletterande utredning fastställs en smärtdiagnos. Smärtdiagnosen utgör grunden för behandling men också för att ge patienten en förklaring till smärtan och en bedömning av prognosen. Om patienten får en förklaring som känns rimlig och som hon känner att hon kan tro på minskar den ångest som alltid är förknippad med smärta. Chansen är då också större för att behandlingen blir framgångsrik

Med kännedom om basal smärtfysiologi kan vissa farmakologiska behandlingsprinciper anges. Inflammationen vid vävnadsskada kan behandlas med medel som hämmar prostaglandinsyntesen (COX-hämmare). Därigenom motverkas perifer sensitisering. Antiepileptiska medel kan användas för att minska ektopisk impulsbildning vid nervskada. Vissa antiepileptika kan användas för att neutralisera effekten av NMDA-receptoraktivering. Den endogena ( egna) smärthämningen kan förstärkas av opioider men även av serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmande medel (antidepressiva).


Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

tisdag 21 augusti 2012

Diklofenak kan orsaka hjärtinfarkt

Substansen diklofenak finns i bland annat värktabletter som Voltaren och Eeze. Att äta vanliga värktabletter anses inte som någon direkt fara. Om man däremot regelbundet äter tabletter som innehåller diklofenak föreligger vissa risker.Bland annat visar studier att den som ofta äter läkemedel med substansen diklofenak riskerar att öka risken att drabbas av hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd.Det rapporterar Ekot.

Till Ekot säger Sahra Barzi på Läkemedelsverket att man inte vill avråda från att ta läkemedel som innehåller diklofenak men att man däremot poängterar vikten att veta att "alla receptfria läkemedel är för tillfällig användning".

Man ska med andra ord inte använda dessa mer än angivet på förpackningen utan att konsultera sjukvården.

Vad jag däremot undrar över är om krämer med dikofenak har samma effekt, tex Voltaren-gel?

onsdag 15 augusti 2012

Ojämlik vård ett stort folkhälsoproblem


Sedan länge är det väl känt att det är stora skillnader i hälsa mellan
olika grupper i befolkningen. På senare år har bland annat Socialstyrelsens
rapporter och analyser visat att det även finns obefogade skillnader mellan
bland annat olika utbildningsgrupper och kön när det gäller tillgång till olika
insatser i vård och omsorg. Även när det gäller utlandsfödda jämfört med
svenskfödda finns ibland betydande skillnader i hälsa, dödlighet och vård.

Våren 2009 publicerade Socialstyrelsen bland annat Folkhälsorapport 2009
och Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 [1,2]. Båda dessa rapporter visar på
skillnader mellan olika grupper både när det gäller hälsa, dödlighet i behandlingsbara sjukdomar och vårdinsatser.

Under 2010 och 2011 har ett flertal ytterligare rapporter och studier publicerats som framför allt visar på regionala skillnader i vård [3,4,5]. I mars
2011 kom en analys av cancervården som visar att de socialt betingade
skillnaderna i överlevnad och dödlighet är större än de regionala.

Denna rapport från Socialstyrelsen kom december 2011.

Träningsvärk beror på excentriskt muskelarbete


Hittade denna artikel om träningsvärk. Får nämligen jobbig träningsvärk ibland när jag tränat och gjort någon övning som min kropp inte gillar. Det är alltid värst efter 2 dagar.

Rent muskelfysiologiskt och biokemiskt har man funnit att träningsvärken lett till förändringar i små delar av själva muskelcellerna. Det är primärt efter ansträngning där muskeln arbetar under uttöjning som träningsvärk sker. Det är alltså den uppbromsning av rörelse där muskeln arbetar (kallas excentriskt muskelarbete) som leder till den fördröjda träningsvärken. Smärtan som finns kommer antagligen från den svullnad som uppstår och som i sin tur trycker på smärtkänslig vävnad. Förändringarna som man har sett mikroskopiskt i muskelcellerna har man till nyligen förklarat som små mikroskador men på senare tid pågår diskussion inom forskningskretsar att det egentligen är tal om att muskeln förbereder sig för ett nytt arbete. Det handlar allstå om en anpassning för ett nytt fysiskt arbete.

En form av träningsvärk är den stumhet och värk som inträffar direkt efter träningen. Det är detta som sker när mjölksyra ansamlas i de arbetande muskler vid hög ansträngning. Denna värk går dock över relativt snabbt över.

Vad kan man då göra för att undvika träningsvärk? 

Stretching kan inte kan förebygga uppkomsten av träningsvärk. Bästa sättet att förebygga uppkomsten av träningsvärk är istället att:

- Värma upp innan träning

- Ta inte ut dig maximalt de första träningspassen

- Öka träningsgraden successivt

- Varva ner efter träningen

De två sista är särskilt viktiga när man har långvarig smärta. Man får hålla på mycket längre innan man ökar belastning och svårighetsgrad.Jag brukar varva ner genom att gå på löpbandet eller ta en promenad. Cykel i makligt tempo är också bra.Jag brukar också smörja in ryggen med kylkräm från Apoteket.

tisdag 14 augusti 2012

Selen minskar dödlighet i bröstcancer

Dödligheten i bröstcancer är lägre bland kvinnor som äter mer selenrik föda. Det framgår av en ny studie där drygt 3 000 bröstcancerpatienter i Mellansverige följts i upp till 22 år.

Enligt studien, som publiceras i den medicinska tidskriften Breast Cancer Research and Treatment, är dödligheten drygt 30 procent lägre bland dem som fått i sig mest selen, jämfört med dem som fått i sig minst av ämnet.Men enligt Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet och en av forskarna som utfört studien, bör man inte inta selentillskott eftersom det är lätt att överdosera, utan främst få i sig mer genom vanlig mat.Selen finns främst i fisk, mjölkprodukter, kött och ägg, men även i knäckebröd.

Kolesterolets farlighet, myt eller verklighet?

Sambandet mellan hjärt- och kärlsjuklighet och metabola syndromet med delfenomenen hypertoni, övervikt, diabetes och blodfettsrubbningar är väl kartlagt. Lipidrubbningarna är visserligen markörer för metabola syndromet men betyder inte att den livsviktiga molekylen kolesterol orsakar sjukdom när den med sina transportproteiner är på väg ut till (LDL) eller återvinns (HDL) från cellerna.

Den samlade litteraturen ger följaktligen inte heller något entydigt stöd för ett samband mellan blodets totala kolesterolinnehåll och hjärt–kärlsjukdom, menar Ralf Sundberg, docent i transplantationskirurgi,och Tore Scherstén
professor emeritus i kirurgi, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, f d sekreterare i Medicinska forsknings-rådet, som hänvisar till forskning inom området.

Kolesterolhypotesen har alltför länge hållits vid liv då den varit tilltalande för en del av läkarkåren, läkemedelsindustrin och närstående intressen. Men eftersom inget orsakssamband mellan blodets kolesterolhalt och risken att dö i hjärtinfarkt föreligger är det nu dags att begrava den, menar författarna.Vad ska man tro på?

måndag 13 augusti 2012

Inbjudan till föreläsningar om trafikskador


INBJUDAN

till föreningen Trigger-Punkts seminariedag fredagen den 28 september 2012 om:

TRAFIKSKADOR OCH DESS JURIDISKA FÖLJDER

Dagen börjar med registrering kl 08.00-08.30, och avslutas omkring kl 17.00. Föreläsningarna äger rum på Scandic Norra Bantorget i Stockholm.

Föreläsare är:

Advokat Nils-Evert Andersson, Nils-Evert Andersson Advokatbyrå, Stockholm

Med Dr, leg läkare, specialist i rättsmedicin, expert whiplashskador, smärtspecialist
Gunilla Bring, Umeå


Professor, Oregon Health & Science University School of Medicine Michael D Freeman, Oregon, USA


Leg läkare, försäkringsmedicinskt sakkunnig Tomas Timander, Utredningscenter MediCare Stockholm

torsdag 9 augusti 2012

Styrketräning minskar diabetesrisk

Ny forskning visar på ett samband mellan styrketräning och minskad risk för diabetestyp 2 hos män, enligt en rapport utförd av danska och amerikanska forskare som nyligen publicerades i JAMA (Journal of American Medical Association).

I den aktuella studien studerades över 32.000 män under 18 års tid, varav 2.300 utvecklade typ 2-diabetes.Resultaten visar att 30 minuters träning med vikter, fem gånger i veckan, minskar risken för diabetes med 34 procent. Även mindre träning, upp till en timma i veckan, hade effekt och minskade risken med 12 procent.

Grapefrukt bra vid cancerbehandling

Grapefruktjuice ökar upptaget av cancermedicin, vilket gör att medicineringen har kan minskas med upp till två tredjedelar, enligt en ny studie.

Läkemedelsanvändare får annars ofta rådet att vara försiktiga med grapefrukt. Ämnena naringin och bergamottin som finns i frukten kan nämligen hämma enzymet CYP3A4. Ett enzym som behövs för att kunna bryta ner läkemedel i kroppen.

Nu har forskare vid University of Chicago Medicine presenterat resultat som pekar på att dessa egenskaper hos grapefrukten är positiva. I studien fick försökspersoner som tog läkemedelssubstansen sirolimus (som bland annat kan hindra spridning av cancer i kroppen) dricka ett glas grapefruktjuice om dagen. Resultatet visade att medicinering i den här gruppen kunde minskas med två tredjedelar eftersom läkemedlet i högre grad togs upp av kroppen.

Ett lägre intag av medicinen kan göra att patienterna får färre och mindre allvarliga biverkningar och att medicineringen blir billigare.

onsdag 8 augusti 2012

Vårdgarantin undantränger annan sjukvård

Läkarförbundet har låtit djupintervjua svenska läkare, men man har också kartlagt erfarenheter från vårdgarantier i Danmark, Norge och Finland. Vid en samlad analys framträder en tydlig bild av att vårdgarantin och kömiljarden ger undanträngningseffekter på gans­ka bred front i sjukvården. Omfattningen kan inte längre anses vara »begränsad«.

Nu vet man med säkerhet att patienter trängs undan i de skeden i sjukvården som inte omfattas av vårdgarantin. Det gäller i förs­ta hand utrednings- och eftervårdsfas i specialistvården. Återbesök, efterkontroller och medicinsk uppföljning uteblir eller skjuts på framtiden. Det gäller patienter i alla åldrar och samhällsgrupper. De mest drabbade är alltjämt patienter med komplexa och tidskrävande diagnoser.

I Läkarförbundets djupintervjuer finns flera fallbeskrivningar som visar att medicinska risker uppstått på grund av bristfällig uppföljning och försenade återbesök. Det gäller till exempel patienter med diabetes, magsår, prostatacancer, stroke, grön starr och Parkinsons sjukdom. I sin senaste uppföljning kopplar också Socialstyrelsen flera fall av vårdskador till effekter av vårdgarantin.

Som ett diskussionsunderlag föreslår Läkarförbundet en lösning som lånar sina huvuddrag från våra nordiska grannländer. Förslaget gäller den specialiserade sjukvården och innebär:

• författningsreglerad tidsfrist för medicinsk bedömning, samt därefter

• rätt till en individuellt anpassad tidsfrist för när behandling senast ska inledas.

Den här lösningen ska ge förutsättningar för en rättvisare fördelning av sjukvårdens resurser och ökad patientmakt. Den förväntas också ge också ett bättre stöd för de relevanta medicinska prioriteringar som vårdgarantin och all hälso- och sjukvård ska bygga på.

Nytt läkemedel mot bröstcancer

Afinitor har visat sig hejda tumörtillväxten och fördubbla tiden utan tumörtillväxt hos de kvinnor som behandlades. Läkemedlet godkändes nyligen inom EU i kombination med antihormonbehandling som behandling av hormonpositiv bröstcancer.

Hormonpositiv bröstcaner är den vanligaste formen av bröstcancer som drabbar över 5 000 kvinnor i Sverige. Vanligast har varit att behandla sjukdomen med bland annat antihormoner och cytostatika för att förhindra att det bildas fler tumörer. Nu har alltså EU godkänt läkemedlet Afinitor som bromsar sjukdomsutvecklingen och även fördröjer behovet av behandling med cellgifter.

Afinitor har nu godkänts inom EU för behandling av avancerad eller spridd hormonpositiv bröstcancer i kombination med antihormonbehandlingen exemestan.

Förutom att stoppa tumörtillväxten så visade studien även att risken för att cancern skulle fortsätta sprida sig mer än halverades genom den nya behandlingskombinationen.

I dagsläget finns läkemedlet redan på svenska apotek och används då som behandling av spridd njurcancer och vissa neoroendokrina tumörer.

måndag 6 augusti 2012

Vad tål människan?


Människans kropp har en viss tolerans mot yttre våld. Vi klarar att krocka i bilar och bli påkörda av bilar, förutsatt att krockvåldet som orsakas av hastigheten är dimensionerad till vad kroppen tål. Detta ställer höga krav på både säkrare bilar och bättre utformad trafikmiljö. Enligt nollvisionen har vi rätt att göra misstag i trafiken utan att det för den skull ska behöva kosta oss livet.

Enligt bilden nedan har mina två krockar i 5o km/tim motsvarat två fall från ett två-våningshus och krocken i 70 km/tim ett fall från 5:e våningen. Huga! Inte konstigt att man mår dåligt ibland och har ont överallt.

Många får svindel när de lutar sig ut och tittar ned från ett fönster på tionde våningen i ett höghus. Trillar man ut handlar skillnaden mellan liv och död bara om ett par sekunder. Sekunderna det tar att falla, sekunderna innan man slår i marken. Vetskapen om detta inger respekt. Visste Du att en krock i 90 km/h får samma konsekvenser som ett fall från tionde våningen i ett höghus?

söndag 5 augusti 2012

Narkotikaklassade läkemedel

När ett läkemedel anses framkalla rus eller bli beroendeframkallande kan Läkemedelsverket föreslå för regeringen att preparatet narkotikaklassas. Då kan förskrivningen hållas under uppsikt.

Följande läkemedel är klassade som narkotika, vilket inte säger något deras behandlingseffekt eller användningsområde för den enskilde patienten. Den eventuellt narkotiska effekten är i många fall dosberoende och uppkommer inte vid rätt användning.Se artikel...

Lyrica kan narkotikaklassas


Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beslutat att narkotikaklassa Lyrica. Svenska myndigheter överväger att göra detsamma.

Vid längre tids användning kan medicinen vara beroendeframkallande och fungera avtrubbande och bland missbrukare har preparatet blivit populärt.Det är en dyr medicin.

Försäljningen har ökat stadigt sedan lanseringen 2004 och nu tillhör läkemedlet ett av de dyraste för samhället, skriver TT.

Narkotikaklassningen innebär att läkarna fortfarande ska kunna skriva ut läkemedlet, men under lite mer kontrollerade former. Patientens namn, adress och personummer ska stå på receptet om e-recept används, annars ska blanketten "Recept för särskilda läkemedel" användas.

tisdag 31 juli 2012

Ökad cancerrisk för barn av datortomografi

Datortomografi (DT) innebär att pati­enten utsätts för strålning, vilket kan påverka risken för malignitet. Denna risk belyses i en studie i Lancet. Studien har gjorts i Storbritannien, och man har tittat på drygt 175 000 individer som alla undersökts med DT före 22 års ålder någon gång under perioden 1985–2002. Man har följt upp deltagarna fram till 2008 och bl a undersökt före­koms­ten av leukemi och hjärntumör. I genomsnitt följdes deltagarna i 10 år; för den patient som följdes längst fanns data för 23 år. Totalt noterades 74 fall av leukemi och 135 fall av hjärntumör.

Det visade sig att barn som före 15 års ålder fått en total stråldos på 60 mGy (två till tre DT-undersökningar) mot huvudet hade en cirka tre gånger högre risk för hjärntumör än barn som inte strålats eller som maximalt fått en stråldos på 5 mGy. För leuk­emi var en total stråldos på ca 50 mGy förknippad med tredubbel risk.

Även om det är stora skillnader i relativa termer är det i antal patienter räknat ganska få fall, vilket beror på att det rör sig om ganska ovanliga maligniteter. Men på populationsbasis, och mot bakgrund av den stora användningen av DT, är rönen naturligtvis mycket relevanta. Författarna uppskattar att om 10 000 DT-undersökningar görs på barn under tio år kommer det att resultera i ett fall av leukemi och ett fall av hjärntumör som annars inte hade skett.

De understryker dock att nyttan med DT generellt är större än riskerna men poängterar att man ska vara försiktig och bara använda metoden då det är motiverat och då den inte kan ersättas av andra undersökningar som inte medför joniserande strålning.

I en kommentar konstateras att den aktuella artikeln bör dämpa debatten om huruvida det över huvud taget innebär ökad risk att använda DT. Samtidigt betonas att den tekniska utvecklingen resulterat i datortomografer som ger allt lägre stråldoser per undersökning.

Bubbelpoolen en bakteriehärd

Bubbelpooler kan ge sjukdomar om de är orena och inte sköts på rätt sätt. Offentliga bubbelpooler kontrolleras av myndigheter, men på privata anläggningar brister ofta hygienåtgärderna.Man riskerar t ex att få mag-och urinvägsinfektioner

Ny medicin mot alkoholism


En helt ny sorts medicin mot alkoholberoende tas nu fram av svenska forskare och det tack vare professor Arvid Carlsson,  känd Nobelpristagare från Göteborg.

Medicinen riktar in sig på stabilisera dopaminet som är det ämne som påverkar lusten till berusning, förklarar  Arvid Carlsson. Mekanismen är följande: Den berusning eller den ruskänsla som man får när man dricker alkohol försvagas. Man känner inte ruset och därför dricker man mindre.

- I den mån man har druckit blir man inte lika trött efteråt därför att tröttheten motverkas, säger Arvid Carlsson.

Den här substansen kan lyfta och återställa dopaminfunktionen. Det handlar om en dubbel funktion - en stabiliserande funktion på dopaminsystemet. Substansen, som är unik, kan både höja och sänka dopaminnivåerna beroende på vilken rubbning man har i hjärnan.Den har redan testats på råttor och i höst kommer forskare vid Karolinska Institutet att börja pröva substansen på alkoholberoende personer.

Arvid Carlsson tror att vi snart får tillgång till den nya medicinen. Det låter hoppfullt både för beroende och anhöriga till alkoholister.

måndag 23 juli 2012

ADHD-medicin ger hjärtsvikt

ADHD-medicin%20ger%20hj%C3%A4rtsvikt

ADHD-medicin kan ge allvarlig hjärtsvikt. Det befarar nu hjärtläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala som har fått in flera fall på kort tid. Mer info om detta lär komma snart.

onsdag 4 juli 2012

Smärtlinjen ger dig info om smärta

smärtlinjenkan ni lära er mer om smärta, varför den uppstår och hur den fungerar.Det är ett webbaserat gratisprogram där man också får lära sig att hantera sin smärta.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

måndag 25 juni 2012

Tips för att inte få ont i fötterna

Så slipper du värk i fötterna

Dagens mode med extremt högklackat skapar nya ohälsoproblem. Man löper tex extra risk att få hälsporre pga att senan under foten förkortas. Överbelastningen vid hälsporre kan vara plötslig som vid hög acceleration eller desceleration. Exempelvis vid upphopp, landning efter hopp eller vid hastig löpning, vändningningar etc (innebandy, ishockey). Men vanligare är att överbelastningen vid hälsporre uppstår under en längre tid som t ex mycket gående och stående på hårt underlag, en för personen onormalt lång promenad eller användande av skor med dålig kvalitet, vanligtvis tunna och stumma i sulan (högklackat).

Andra vanliga situationer där risk för överbelastning av plantarfascian kan ske är vid byte av skor (nya skor), byte av tränings- eller arbetsunderlag, för snabb stegring av träning, det vill säga för snabba belastningsförändringar.

Hjälp för hälsporre
Apoteket har ett bra skoinlägg av gelé som hjälper.
Cortisonspruta kan också ha bra effekt,men gör väldigt ont.

Ett annat känt problem är hallux valgus (Hammartå).

Detta är Hallux valgus
Den som drabbas av hallux valgus hamnar ofta i en ond cirkel. Smärtan förvärras och det blir allt svårare att promenera i vanliga skor. Redan när du ser en rodnad på utsidan av stortån, då är det dags att göra något åt saken. Annars kan det sluta med operation.

Hallux valgus betyder ”sned stortå”. Det kan bero på ärftlighet, fel skoval eller ett nedsjunket förfotsvalv. Smärtan kommer när slemsäcken vid leden blir inflammerad på grund av trycket från skor.

Behåll rörligheten – och slipp smärtan
Spreta och knip med tårna.
Sträck och böj upp foten.
Stretcha hälsenan, bakre hälen i marken.
Balansera på ett ben i taget.
Gå på tårna.
Gå på hälarna.
Gå på utsidan och på insidan av foten.

Det här kan också hjälpa
Silikonspridare, eller tåskiljare, finns både i skumgummi ochi silikon. De kan även skräddarsys i silikon.
Step on är inlägg för högklackade.
Skor
Skoinlägg, formgjutna efter din fot.Pelotter är inlägg med stöd för det främre fotvalvet.

Byt skor ofta! Du kan ha bekväma skor vid resan till och från festen/jobbet och byta skor när du kommer. fram. Kom ihåg att när festen kommit igång, är det ingen som ser vad du har på fötterna!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

onsdag 6 juni 2012

Läkemedelsföretag har inte rapporterat biverkningar av cancerläkemedel


Det rör sig om 35 mediciner som säljs i USA och Europa.Det rör sig om uppemot 100 000 biverkningsrapporter som det schweiziska läkemedelsföretaget Roche missat att rapportera till lokala och globala myndigheter. Framför allt biverkningar orsakade av 35 olika mediciner som skrivits ut i samband med cancerdiagnoser. Alla mediciner är välkända och säljs även i Sverige och andra europeiska länder.Roche läkemedel Sverige vill inte kommentera uppgifterna men bekräftar i ett pressmeddelande att det finns biverkningsrapporter som inte rapporterats till lokala och globala hälsomyndigheter. Företaget skriver också att medicinerna är välkända på marknaden och uppfyller kraven för gällande lagstiftning.

Nu ska en utredning på europeisk nivå visa hur Roche agerat i samband med de uteblivna biverkningsrapporterna

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

måndag 4 juni 2012

Smärtvården fortfarande dålig enligt ny undersökning

För att få ytterligare kunskap om vilka de främsta problemen är för de personer som lider av långvarig smärta, genomfördes 2011
i Sverige en större s.k. PDS- studie (Problem Detection Study). Undersökningen besvarades av 1508 personer som var medlemmar iorganisationerna Reumatikerförbundet, NHR
(Neurologiskt Handikappades Riksförbund) eller RTP (Personskadeförbundet för Rehabilitering Tillgänglighet och Påverkan).

Det största antalet deltagare kom från Reumatikerförbundet.(n=1172). Undersökningen genomfördes via webbenkäter under november månad 2011 och skickades ut till totalt ca 15 000 medlemmar dvs alla de medlemmar som organisationerna hade en e-postadress registrerad till.Det övergripande syftet med studien var att identifiera de problem och behov som personer som lider av långvarig smärta upplever kring
hela sin livssituation.

Studien visar att det idag är svårt att leva med långvarig smärta iSverige. Resultaten tyder på att det finns stora möjligheter till förbättring för vården och samhället
i bemötande och vård av denna patientgrupp. Trots att dessa personer verkar ha hög tillgång till sjukvård så upplever de att de inte får den hjälp de behöver och fler av dem skulle kanske kunna gå tillbaka till arbetet om rätt åtgärder infördes. Det handlar inte bara om att öka de totala resurserna för smärtområdet utan att säkerställa att de resurser som avsätts används på rätt sätt.

Förbättringsområden.

Förbättra möjligheterna inom sjukvården så att:
• En korrekt diagnos ställs så tidigt som möjligt. Detta är en absolut nödvändighet för att kunna ta vara på de behandlingsmöjligheter som faktiskt finns för de drabbade och därmed också minska sjukskrivningar, både i antal och i tid.
• Tydliga syften och mål med olika behandlingar utarbetas tillsammans med patienten så att han/hon aktivt kan delta i sin utredning och behandling.
• Primärvården får ökad utbildning och bättre stöd inom diagnostik av de vanligaste orsakerna till långvarig smärta. Vårdprogram som är anpasade för primärvården bör tas fram.
• Primärvården har tillgång till råd och stöd från en specialist/multimodalt team.
• Insatt behandling utvärderas för att identifiera vilka metoder/behandlingar som har bäst effekt.
• Öka samordningen och synkronisering mellan olika sektorer
• Det krävs ökad samordning mellan olika delar av hälso- och sjukvården och andra parter såsom försäkringskassa, arbetsgivare och arbetsförmedling.
• Siloeffekten inom vården med separerade budgetar, bristande kommunikation och otydliga gemensamma incitament mellan olika enheter gör det svårt att ta ett helhetsgrepp om
problematiken.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Vårdgarantin tränger undan andra åtgärder inom sjukvårdenVårdgarantin innebär att patienter ska få träffa distriktsläkare på vårdcentral inom sju dagar, specialist inom 90 dagar från remiss och operation/annan behandling inom ytterligare 90 dagar.

Återbesök, akutsjukvård och diagnostiska undersökningar, exempelvis magnetkameraundersökningar och annan bilddiagnostik, ingår inte i garantin och riskerar att prioriteras ner, enligt rapporten. En annan nackdel är att patienter med ett förhållandevis lågt vårdbehov får gå före mer allvarligt sjuka, därför att de närmar sig gränsen för vårdgarantin.

I årets rapport ingår granskning av rapportering från landstingen i Örebro, Gävleborg, Jämtland, Kronoberg och Gotland.

Mätningarna har pågått längst i landstinget i Örebro län. Resultaten för 2011 visar att medicinskt måldatum, plus toleransgräns, överskreds för i genomsnitt 14 000 patienter under året. Inom reumatologin hade majoriteten av patienterna väntat minst ett halvt år för länge på återbesök, jämfört med medicinskt måldatum plus en toleransgräns.

Flera landsting uppger att problemet med uppskjutna återbesökstider är störst inom ögonsjukvården. Socialstyrelsen har också analyserat flera Lex Maria-ärenden som rör ögonsjukvården och konstaterar att 13 patienter i Västernorrland fått vänta så länge på sina återbesök att de misstänks ha fått ögonskador.

I rapporten refererar Socialstyrelsen även till en intervjustudie med läkare och annan sjukhuspersonal, som visar att tre av fyra specialister tror att undanträngning förekommer i det egna landstinget. Patientföreträdare framförde vid en hearing med Socialstyrelsen i februari att vårdgarantin inte är utformad för kroniskt sjuka och patienter med flera sjukdomar, som behöver flera undersökningar. ”Att väntetider till förstabesök eller behandling blir kortare innebär således inte att patienterna får rätt vård.” skriver Socialstyrelsen.

Analyserna av väntetider till återbesök försvåras av att alla landsting mäter på sitt eget sätt. Några landsting mäter hur länge patienterna får vänta efter medicinskt måldatum medan andra lägger till en toleransgräns av varierande längd. SKL har påbörjat ett arbete för att ta fram en nationell modell för uppfölning av återbesök inom ramen för projektet ”Led i helheten”.

Radioprogrammet Kaliber i P1 hade den 27 maj ett inslag om undanträngningseffekterna med titeln Vårdgaranti för vissa. Där intervjuades patienter och läkare med egen erfarenhet av vårdgarantins effekter, bland annat Läkarförbundets ordförande Marie Wedin.

Det är ju på tok att mindre sjuka får gå före långtidsssjuka! Detta borde omedelbart åtgärdas.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

onsdag 30 maj 2012

Ryggsmärtor kan ha olika orsaker


Smärtor i ländryggen kan uppstå i en mångfald av strukturer, var och en med sin optimala behandling. Dessa strukturer kan ge smärta lokalt i ländryggen centralt, ensidigt, utstrålning ned i skinkan, höften eller ljumsken. Vissa strukturer i ländryggen kan göra att smärtan fortsätter ned i ett ben ända ned till foten och även ge domningar och stickningar samt muskelkramper och svaghet i vissa muskelgrupper. Andra strukturer kan göra att smärtan kan skifta från höger till vänster och tillbaka igen under en viss tidsperiod.

Diskala smärtor

Diskbråck som orsak till ryggsmärta och ischiasvärk ned i benet är helt vedertaget hos alla som behandlar ryggar. Diskens bakre del är en svag punkt och kan brista vid fall, lyft, vridningar och ge omgående smärta. Även vid längre perioder av framåtböjd kroppställning, långvarigt sittande kan disken långsamt bukta bakåt och ge symptom men smärtdebut kan dröja till dagen efter. Strax bakom disken finns flera känsliga strukturer där höljet runt ryggnerverna (durasäcken/ dura mater) samt nervrötter som sedan bildar ischiasnerven kan påverkas. Påverkan kan ske både mekaniskt via tryck och kemiskt via inflammation och orsaka smärta, domningar och stickningar och nedsatt muskelkraft i nervrotens utbredningsområde. T ex ger påverkan på S1 nervroten smärta och domningar i skinkan, baksida låret, vaden och ned på utsidan av foten samt nedsatt kraft i vadmuskler och hamstringsmuskeln.

Symptomen vid diskorsakad smärta i ländrygg och/ eller ben är vanligen ökade besvär vid långvarigt sittande, arbete i framåtböjt läge, resa sig upp från stol eller bädd, ibland host-nyssmärta, vändning i säng.

Stenos smärtor
Om diskorsakad ischias är vanligast i åldrarna 25 - 60 år så är sk lateral stenos vanligare i högre åldrar över 60. Orsaken är vanligen inklämmning/påverkan av nervrot i sk foramina mellan två kotor pga bla sänkt diskhöjd, pålagringar/ osteofyter från kotor och facettleder, kotglidning ( spondylolistes). Symptomen är smärta i ländrygg ned i ben som ökar ffa vid gående och stillastående och minskar när patienten böjer sig framåt eller sitter ned. Inte sällan kan besvären efter en tid upplevas även i andra benet.

Inflammation i ligament och ledkapslar
Skador i ligament och ledkapslar kan uppstå vid fall, vridningar, direkt våld mot strukturen. Smärtan anges oftast lokalt utan utstrålning, undersökning ger exakt var. Behandling består av kortisoninjektion eller djup tvärmassage om skadan är inom räckhåll utifrån.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Deodoranter misstänks orsaka bröstcancer


Ny forskning har undersökt om parabener finns i cancerös human bröstvävnad. Det pekar åt att antiperspiranter och annan kosmetika ökar risken för bröstcancer.

Forskningen, som också granskas i en ledare som publicerades i Journal of Applied Toxicology , tittade på var brösttumörer uppträdde, och visade att högre koncentrationer av parabener hittades i de övre kvadranterna i bröstet och armhålan i områden där antiperspiranter oftast används.

Parabener är kemikalier som fungerar som konserveringsmedel i deodoranter och många kosmetika, samt solkrämer. Tidigare studier har visat att alla parabener har östrogena aktiviteter i humana bröstcancerceller.

En annan komponent av antiperspiranter, aluminiumklorid, har visat sig fungera på liknande sätt som onkogener arbeta för att åstadkomma molekylär transformationer i cancerceller. Enligt författarna till den redaktionella översynen visar forskningen "signaler på oro över att sådana föreningar inte är lika säkra som tidigare i allmänhet anses, och ytterligare forskning är motiverad."

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

torsdag 10 maj 2012

Nedläggningshotade ApotekNästa år kan du få svårt att få tag på dina mediciner pga att flera apotek hotas av nedläggning.
När regeringen skrotade det statliga apoteksmonopolet sommaren 2009 var det flera bolag som stod i kö för att köpa upp apoteken. För att ta över ett apotek blev köparna skyldiga att håll dem öppna fram till mars 2013.Men nu befarar en av de största köparna – Kronans Droghandel – att flera av deras 33 apotek i glesbygden kommer att läggas ner när de inte längre har skyldighet att driva dem vidare nästa vår. Alltså precis vad vi skeptiska till avregleringen befarade.Ännu ett nederlag för regeringen.

En ny rapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket visar dock att det är svårt för mindre apotek att gå runt. Regeringens mål med tillgänglighet på apoteksmarknaden kommer därför att vara svår att uppfylla, slår rapporten fast.

På dessa orter hotas apoteken av nedläggning
Lima
Malung
Sälen
Färila
Ljusdal
Ockelbo
Svenstavik
Arjeplog
Arvidsjaur
Malmberget
Gällivare
Likenäs
Torsby
Åsele
Dorotea
Sorsele
Storuman
Tärnaby
Vilhelmina
Vindeln
Marstrand
Virserum
Vislanda
Pålsboda
Fellingsbro
Hedesunda
Delsbo
Slite
Torsås
Hallstavik
Burträsk
Karlsborg
Färgelanda

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk,medicin

Fibromyalgi en smärtsam sjukdom

De tydligaste tecknen på fibromyalgi är trötthet och kronisk smärta, troligen på grund av överbelastning i vissa delar av hjärnan. Fibromyalgi kan drabba såväl kvinnor som män och förekommer från tidiga barnaår till ålderdom.Tidigare ansågs fibromyalgi ha koppling till reumatism, men på senare år har bland annat Bo anammat forskarna Elisabeth Hanssons och Lars Rönnbäcks teori om att syndromet handlar om en överbelastning i vissa delar av hjärnan, en neurologisk störning som påverkar det centrala nervsystemet pga ett triggat smärtsystem.

En mängd signaler går från vår kropp, våra sinnesorgan, vårt medvetande och vårt känsloliv in och ut från hjärnan. Dessa signaler är helt naturliga och passerar ett bestämt antal centra, ”filter”. Om man är född med extra känsliga ”filter” kan mängden information till slut bli så stor att ”filtren” överbelastas och nedsätts i sin funktion, enligt Bo Fråst.

Hjärnans celler, så kallade gliaceller, får svårt att städa bort de transmittorsubstanser (förmedlare av signaler mellan nervceller) som frigjorts i samband med de inkommande signalerna. På grund av svårigheten att röja bort substanserna ökar signalbruset i ”filtren”. Bruset medför två störningar: Hjärnan får svårt att skicka exakta signaler, vilket på sikt kan medföra en stor uttröttbarhet på grund av all energi som krävs för att motarbeta signalbruset. Dessutom antas signalerna störa andra viktiga funktioner som sömn och minne vilket ger obalanssymtom. Den här påverkan tycks förstärka smärtupplevelsen.

Bo anser att fibromyalgi vanligen uppkommer efter en period av långvarig smärta eller psykisk belastning såsom trauma, kris och stress.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk,medicin

Långvarigt stillasittande livsfarligt

http://www.netdoktor.se/traning-kost/?_PageId=186722

Nya rön visar att det är lika viktigt för hälsan att sitta mindre, som att träna mer. Forskare från Australien har för första gången lyckats mäta hur stillasittandet påverkar hälsan. Resultatet visar att de som satt mest löpte 40 procent större risk att dö i förtid.Forskarna har följt 222497 människor som är äldre än 45 år, ett urval som motsvarar drygt 11 procent av hela befolkningen i New South Wales.

Slutsatsen som presenteras i Archive of internal medicine är att för mycket stillasittande är en alldeles egen riskfaktor som är oberoende av exempelvis hård träning och BMI. Sju procent av de 5405 dödsfall som rapporterades under den 3-åriga uppföljningen berodde på för mycket stillasittande.Att byta ut passiv tid mot måttlig vardagsrörlighet ger en lika stor vinst som att gå från måttlig rörlighet till hård träning.Dvs att stiga upp och gå en sväng eller sträcka på sig då och då är jättebra. tex varje gång det är reklam om man tittar på TV.


Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk,medicin

måndag 7 maj 2012

Ny teknik för att operera diskbråck

Omkring 2 000 svenskar opereras varje år för diskbråck, ofta efter månader av ryggsmärta och sjukskrivning. Snart kan de erbjudas en enklare behandling, där den skadade disken behandlas med ultraljud under lokalbedövning. Kliniska försök på 100 patienter i Europa och Korea har hittills visat goda resultat.

 - Resultaten är jämförbara med kirurgiska ingrepp, men i det här fallet går man inte in i själva disken, säger Lars Lidgren, professor i ortopedi vid Universitetssjukhuset i Lund som uppfunnit tekniken.

De kliniska försöken fortsätter på ett antal ställen i Sverige. En begränsning med tekniken är att den bara kan användas på patienter där disken buktar. Har diskmassan läckt ut krävs en vanlig operation.


Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

söndag 22 april 2012

Vagifem har fått mer än halverad dos av östrogen

http://www.lif.se/default.aspx?id=64720&ptid=19178

En ny lägre styrka av Vagifem införs
Novo Nordisk drar in Vagifem 25 10 µg . Samtidigt introduceras en lägre dos Vagifem® 10 µg, för de kvinnor som lider av lokala klimakteriebesvär. Det är mer än en halvering av den tidigare dosen!Varför en del kvinnor kan drabbas av klimakteriebesvär som torra slemhinnor och samlagssmärtor igen. Denna information har tyvärr inte gått ut till alla kvinnor som berörs. Många kan därför ha fått recept på den lägre styrkan utan att märka det.
Detta har skett utan av rekommendationerna i nationellaoch internationella riktlinjer har ändrats. Novo Nordisk har därför anmälts av läkemedelsverket . Se nedan...
Anmälan
Med anledning av att Vagifem i doseringen 25 µg skulle utgå ur Novo Nordisks sortiment och att enbart doseringen 10 µg skulle tillhandahållas per den 1 mars 2011, har Novo Nordisk skickat ett informationsbrev till apotek. Informationsbrevet bifogas som Bilaga 1.

Läkemedelsverket har i anmälan till NBL hävdat att informationsbrevet strider mot artiklarna 1, 3 och 4 i Läkemedelsbranschens etiska regelverk enligt följande.

Läkemedelsverket anser att brevet i sin helhet inte uppfyller kraven enligt artikel 1 på rättvisande objektiva och balanserade sakuppgifter.


Brevet uppmanar den apotekspersonal som lämnar ut läkemedel att ändra styrka och dosering, vilket enligt Läkemedelsverket måste betecknas som oetiskt och i strid med artikel 3. Personalen uppmanas även att expediera två förpackningar första gången kunden hämtar ut läkemedlet i doseringen 10 µg vilket måste betecknas som oetiskt och i strid med artikel 3. Det är förskrivaren som avgör såväl vilken styrka och dosering av läkemedlet patienten ska behandlas med som hur många förpackningar som ska expedieras.

Som grund för bytet av dosering hänvisar Novo Nordisk till nationella och internationella riktlinjer som rekommenderar användning av lägsta effektiva dos östrogen vid behandling av klimakteriebesvär. Något dylikt ställningstagande för lokalbehandling har inte gjorts. Hänvisningen är vilseledande och i strid med vederhäftighetskraven i artikel 4.Novo Nordisk som bestrider saken och hänvisar till allmänna behandlingsrekommendationer från 2004 för allt östrogen (alltså inte lokalt verkande) döms till slut att betala 90 000 kr till Läkemedelsverket.

Snikna läkemedelsbolag som ska profitera på allt!Gynekologerna är rasande därför att styrkan på vagifem har sänks utan deras vetskap och därför allt fler kvinnor klagar på torra slemhinnor fastän de behandlas med Vagifem.

torsdag 19 april 2012

En enkät kan inte ersätta röntgen av nackskador

Professor Jorma Styf och medförfattare föreslår i Läkartidningen nummer 43 att Försäkringskassan med hjälp av ett frågeformulär ska fastställa vilka skador nackskadade har. Är tanken att en specialist, med gedigen kunskap, som gör en noggrann undersökning och använder den senaste medicinsk-tekniska teknologin, ska ersättas av ett kryssformulär för att avgöra vilka slitskador som uppstått i nackregionen? skriver läkaren Bo Sonnsjö.
Missade allvarliga skador får livsavgörande konsekvenser för den drabbade och ger stora kostnader för samhället. Men varför misslyckas då svensk sjukvård att fastställa faktiska nackskador?

Funktionell magnetkamerateknik, fMRI (funktionell magnetröntgen), har av whiplashkommissionen och Socialstyrelsens sakkunniga inte ansetts ha ”vetenskaplig” status och har därför inte införts som möjlig rutin, fastän Sverige enligt EU-domstolen har skyldighet att erkänna metoder som bygger på beprövad erfarenhet. Hårt motstånd mot anpassning utövas av vissa ledande kretsar. Ortopedprofessor Björn Rydevik rekommenderar att vanlig slätröntgen ska kunna användas vid den akuta undersökningen för att utesluta allvarliga skador, trots att tekniken inte kan fastställa mjukdelsskador. Odiagnostiserade skador medför risk för att besvär tilltar eller tillkommer, samt försämrade möjligheter till rehabilitering.

Risker med det föreslagna systemet, menar Sonnsjö är att:
  • Försäkringskassan kommer att ytterligare mista allmänhetens förtroende, när medarbetare med otillräckliga kunskaper om nack-skador inte klarar av sitt arbete.
  • Den nackskadade får varken korrekt diagnos, vård eller behandling i tid. Utan riktig dokumentation om vilka skador som föreligger kommer den drabbade att vid en eventuell konflikt med kassan eller ett försäkringsbolag att förlora i domstol.

Det finns andra och bättre förslag att genomföra:

  • Bättre än att införa ett nytt formulär är att alla läkare, även när de arbetar som medicinska rådgivare åt Försäkringskassan eller försäkringsbolagen, ska kunna stå till svars för de intyg och påståenden de gör.
  • Läkare, som arbetar som medicinska rådgivare, måste vara ekonomiskt oberoende i förhållande till de försäkringssystem de gör bedömningar åt. Samtidigt måste de vara fackkunniga inom de specialiteter där de gör sina bedömningar, samt att de i sin dagliga gärning utreder och behandlar den typ av skador och sjukdomar som de skall bedöma. Inte minsta misstanke om jäv kan accepteras.
Bo Sonnsjö är medicine doktor och ögonspecialist. Han är själv nackskadad efter en trafikolycka och är vice ordförande i Nackskadeförbundet.

Mycket bra synpunkter på en vård och ett rättssystem som fungerar katstrofalt dåligt!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna,kristersson

Nya domar om arbetsförmågebegreppet

Den som klarar ett stillasittande jobb utan krävande förflyttningar kan försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden och har inte rätt till sjukpenning.

Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en av de tre första domarna om vad arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden är. För att få sjukpenning krävs till en början att du är för sjuk för att klara ditt vanliga arbete, eller ett annat arbete hos din gamla arbetsgivare. Men efter 180 sjukdagar räcker inte det: Fortsatt sjukpenning förutsätter att du inte heller kan försörja dig genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt.

Vad det betyder har varit lite oklart. Är det ett hårdare villkor för sjukpenning än det som gällde före 1 juli 2008, nämligen att du får sjukpenning om du inte klarar ”normalt förekommande arbete”?

Regeringen och den politiska oppositionen har tvistat flitigt om den frågan.
Högsta förvaltningsdomstolens domar ger kanske inte ett entydigt svar.De tre domarna har på sätt och vis begränsat värde. Efter många turer i riksdagen har  den samlade oppositionen nämligen drivit igenom en återgång till det gamla begreppet, normalt förekommande arbete, från den 1 juli 2012. Men under en övergångstid kommer många sjuka att bedömas enligt de regler som infördes 2008.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna,kristersson