onsdag 23 juni 2010

Psykisk sjuka får sämre vård

Psykiskt sjuka dör betydligt oftare än andra när de drabbas av fysiska sjukdomar som går att förebygga och behandla, visar en utvärdering som Socialstyrelsen gjort. Av de psykiskt sjuka som drabbas av stroke dör 30 procent fler inom tre månader jämfört med befolkningen i övrigt och psykiskt sjuka som får lungcancer löper 50 procents högre risk att dö än andra lungcancerpatienter.

Psykiskt sjuka får inte heller tillgång till rekommenderade läkemedel i samma utsträckning som andra, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Psykofarmaka kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, men det räcker inte som förklaring till att fler psykiskt sjuka dör i kroppsliga sjukdomar, enligt Holm. En troligare förklaring är att symtomen upptäcks senare och att förutsättningarna för behandling då är sämre.

Ett helt oacceptabelt resultat som måste uppmärksammas och åtgärdas. Det finns en tendens i vården att allt skylls på psyket och dämed inte görs något åt.

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,

Flera upphakningar i nacken

Inte konstigt att jag varit stel och haft ont. Osteopaten knäckte till dem och fixade även upphakningar i bröstryggen.Men jag fick gå dit två ggr och efetr första behandlingen fick jag ganska ont och var trött i flera dagar. Kroppens sätt att läka säger osteopaten. Fick dem förmodligen pga ryggoperationen när jag låg framstupa i flera timmar. Dessutom fick jag en väska i huvudet på flyget i början av maj.

Som whiplashskadad är jag mer sårbar och får lättare upphakningar eftersom jag inte kan träna axelpartiet och lyfta tunga vikter t ex. Jättesvårt att träna magen också utan att anstränga nacken.

Ryggen börjar kännas ganska bra, men får fortfarande ont när jag överbelastat och t ex böjt mig framåt eller suttit mycket.

Till alla mina läsare önskar jag en TREVLIG MIDSOMMAR!
Bloggar: , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk,

Många har problem med ljudmiljön

Det är inte bara hörselskadade som tycker det är jobbigt med musik som spelas på affärer och i cafeér,även de som tex som har skallskada eller är ljudkänsliga av annan anledning. Även tal och barnskrik kan vara störande för den som är ljudkänslig.Rapporten Kakafonien Rapporten visar bland annat att:

•Varannan arbetstagare har problem med ljudmiljön på jobbet. Hela 44 procent har svårt att höra vad andra säger.

•Två av tre lärare/förskollärare tycker att ljudmiljön är ett problem varje dag/varje vecka. Över hälften har ofta/ibland svårt att höra eleverna i klassrummet.

•57 procent av dem som jobbar i kontorslandskap tycker att ljudmiljön är störande. Särskilt utsatta är journalister: två av tre tycker att ljudmiljön i öppna kontor (redaktioner) är dålig.

•Halva svenska folket har svårt att höra på caféer/restauranger. 47 procent undviker caféer/restauranger där de vet att ljudmiljön är dålig och ungefär en tredjedel har lämnat ställen på grund av dålig ljudmiljö.

Undersökningarna i HRFs rapport "Kakofonien" har genomförts i samarbete med Novus Opinion och kan beställas här.

Dålig ljudmiljö i offentliga lokaler borde räknas som "lätt avhjälpt hinder "

Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,

söndag 20 juni 2010

Unga funktionshindrade regeringens nästa slagpåse

Den som kan jobba, men inte orkar heltid, förpassas till socialkontoret. Regeringen ställer unga inför ett ultimatum: jobba heltid, eller inte alls. Tanken blir inte längre att individens arbetsförmåga ska öka och utvecklas, att få prestera efter förmåga. Istället sorteras ungdomarna i två högar: de som kan arbeta till viss del och får klara sig bäst de kan, samt de som inte kan arbete. De senare passiviseras för gott utan möjlighet till att vare sig utvecklas eller bidra.

Regeringens politik passiviserar unga. Vi Socialdemokrater vill ge ungdomar möjlighet att bidra efter förmåga. Den som har förmågan att bidra med mindre än heltid ska få chansen att göra det, skriver Siw Wittgren-Ahl är riksdagsledamot (S)från Göteborg.

Hon anser att det minsta vi kan begära av regeringen är att de utvecklar ett seriöst alternativ till aktivitets- ersättningen innan de i smyg rycker undan mattan för dem som har det svårast. JAG INSTÄMMER TILL FULLO!

Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010

Vårdgarantin tar resurser från annan sjukvård

Socialdepartementet håller på att genomföra lagstiftning om väntetider till planerad hälso- och sjukvård. Den del av hälso- och sjukvården, som nu skall prioriteras, utgör mindre än en femtedel av all sjukvård. Stora grupper av patienter med oplanerade behov lämnas åt sitt öde. När resurser förs över till den planerade vård, som omfattas av väntetidsreglerna, kommer den oplanerade vården att trängas undan ännu mer än i dag.

Förslaget till lag om väntetider till planerad vård drabbar som tidigare ”garantier” de grupper som har störst behov: personer som insjuknar akut, som har flera samtidiga sjukdomar, som inte passar in i mallen för vårdgaranti och som är gamla. Tycker någon att det är för långa väntetider på akuten? Vänta bara –det blir värre, skriver läkaren Ingvar Karlberg i sitt debattinägg i GP.

Smärtvården i Göteborg är t ex under all kritik. Det går inte att komma till smärtläkare utan att vänta flera månader, om man över huvudtaget får komma dit. Västra Götalandsregionen har nu också lagt ned Smärtkliniken i Mölndal.Var ska alla whiplashskadade vända sig? Nackskademottagningen är nedlagd också.

Bloggar: , , , , , , , medicin, intressant

Läkemedel miljöförstörare

Bra artikel av Johnny Magnusson om läkemedlens miljöpåverkan. Många av de läkemedel som förskrivs i Västra Götaland produceras och tillverkas i andra delar av världen som Indien, där höga halter av läkemedelsubstanser och antibiotika släpps ut i vattnet. Att biprodukter kommer ut i vatten och sediment påverkar tex fisk och grodor, men också människors hälsa. I förlängningen riskerar utsläppen att påskynda framväxten av antibiotikaresistenta organismer som kan göra dagens läkemedel verkningslösa. Ett problem som inte stannar vid att vara lokalt, utan som snabbt blir globalt.

Tänker du tex på att antibiotika och hormoner som du äter går rakt ut i avloppet? En del hamnar också i det avsloppslam som bönderna lägger på sina åkrar och som de får gratis av kommunen. En Krav -och rättvisemärkning av läkemedel vore på sin plats. Då kunde både konsumenter och myndigheter ta ställning till vilka läkemdel man skulla köpa. Nu är det tyvärr det billigaste som erbjuds och de tillverkas ofta i u-länder där det slarvas med avloppsrening.

Bloggar: , , , , , intressant, , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

tisdag 15 juni 2010

Långtidssjukskrivna kränkta i vården

Långtidssjukskrivna personer känner sig ofta kränkta och dåligt bemötta inom vården, visar en enkätstudie bland långtidssjukskrivna i Stockholms län.

Totalt svarade 5 800 långtidssjukskrivna på enkäten, varav drygt var fjärde, 28 procent, uppgav att de haft negativa erfarenheter av sina möten inom vården. Dessutom kände flertalet personer inom den gruppen sig kränkta. Maja Wessel berättar till Upsala Nya Tidning att både de med positiva och negativa erfarenheter från vården någon gång känt sig kränkt.

Jag som har träffat många långtidssjukskrivna kan intyga detta.Jag har också samma erfarenhet själv, tex läkare som pratar i telefon under besöket, läkare som inte lyssnar på vad man säger, läkare som inte sätter sig ner utan man får prata med dem i liggande ställning med ansiktet nedåt. När jag var nyopererad och skulle ta stygnen på VC vilade jag mig på en bänk i ett behandlingsrum . Då kommer en sköterska in och säger: Ligger du här och vilar dig? Tänk om man fått göra det?

Jag har många exempel på dåligt bemötande,men också många på bra. Bra bemötande är t ex att bli sedd och respekterad som en person inte som ettt föremål, att få vara delaktig i vård och behandling , att personalen inte pratar över huvudet utan med mig osv..
Bloggar: , , , , , , , medicin, intressant

Parkinson kan kopplas till miljögifter

Enligt forskarna, som är knutna till bland annat Université Paris Descartes i Frankrike, visar studien att klororganiska föreningar genom att interagera med den aktuella genvarianten ökar risken för Parkinsons sjukdom. De konstaterar även att studien ger ytterligare stöd för att bekämpningsmedel kombinerat med ärftliga anlag är kopplat till Parkinsons sjukdom.

Studien publiceras i veckans nummer av tidskriften Archives of Neurology.

Min mamma, som dog i sviterna av Parkinson, polockade mycket bär under sitt liv. Kan hon ha blivit utsatt för bekämpningsmedel?

Bloggar: , , , , , , , medicin, intressant

måndag 14 juni 2010

Kvinnors smärta i underlivet nonchaleras av sjukvården

Tusentals svenska kvinnor lider av vestibulit - smärtor i underlivet - som förvandlar sexlivet till en mardröm. Ofta pga att de inte varit tillräckligt upphetsade vid samlag. Här krävs information till både kvinnor och män. Men trots att behandlingar finns rekommenderar sjukvården ofta mediciner som kan förvärra problemen, t ex receptfria svampmedel. Över 30.000 kvinnor i Sverige i åldrarna 20 till 30 år är drabbade av vestibulit, men det saknas gemensamma riktlinjer inom sjukvården och enhetlig behandling.Även äldre och yngre kvinnnor har vestibulit, hur många finns det inte uppgifter om.

Vestibulit kan också uppstå pga upprepade urinvägsinfektioner och behandling med receptfria svampmedeloch p-piller misstänks även kunna vara orsak. Många skulle kunna botas om de fick hjälp i tid! Nu möts de istället av okunnig vårdpersonal.Att inte kunna ha ett normalt sexliv, kunna ha åtsittande byxor, cykla och sitta är ett stort handikapp som nonchaleras av vården, där man ofta tror att "det sitter i huvet" och ger felaktiga råd och behandling. Vården sköts ofta av "eldsjälar" vilket gör det sårbart. När eldsjälen slutar eller ledsnar upphör vården.

 Uppdrag gransknings reporter Jorun Collin har granskat hur sjukvården behandlar de drabbade kvinnorna.Bla a är det en läkare, Häger,  på Carlanderska som gjort en studie om botox på Sahlgrenska i Göteborg. Konstigt nog sägs studien inte ha gett resultat ändå ger han botox på sin privata mottagning (!) på Carlanderska. Det har heller inte kommit någon rapport om studen. Mycket mysko!Men att undvika smärta vid samlag, KBT och avslappning för bäckenbotten, har man sett varit bra.

Det är hög tid att Socialstyrelsen tar denna sjukdom på allvar och att det börjar forskas, så att dessa förtvivlade kvinnor får hjälp!Många är deprimerade och har självmordstankar på grund av smärtan. Läs mer på SVT:s hemsida Vi borde mailbomba Socialstyrelsen (socialstyrelsen@socialstyrelsen.se) och det egna Landstinget för att dessa kvinnor ska få ett bättre stöd och att forskning ska starta.

Bloggar: , , , , , , , medicin,intressant

söndag 13 juni 2010

Regeringen har överdrivit uppgifterna om antalet personer som har förtidspensionerats

Nätverken Resurs, Slussa och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, som företräder sjukförsäkrade, anklagar Försäkringskassan för att förvränga faktauppgifter så att de ska passa regeringens syften. Genom att granska hur Försäkringskassan presenterar utredningar avslöjar de tre nätverken att Försäkringskassan systematiskt ger en felaktig bild av resultaten av regeringens åtgärder. - Det är oacceptabelt att en statlig myndighet ljuger med statistik för att vilseleda allmänheten om följderna av regeringens politik, säger företrädare för nätverken.


De tre nätverken har från Försäkringskassan nu tagit emot den statistik som Cristina Husmark Pehrsson och övriga allianspolitiker baserat sin numer mytomspunna uppgift om ”140 förtidspensioneringar per dag” på. Enligt statistiken är den korrekta siffran 51 personer per dag i genomsnitt under åren 1998-2006 (se tabell nedan).

"- Regeringen har medvetet bluffat för att vilseleda väljare i syfte att vinna politiska poäng, skriver företrädare för nätverken. "

Att få ersättning en kortare period när man är sjuk är knappast att hamna i ett "permanent utanförskap", inte heller att ha en permanent partiell nedsatt arbetsförmåga, men ändå jobba upp till 75 procent, anser de tre nätverken.

Den berömda siffran "140" som påstås ha skickats till ”permanent utanförskap” räknar med alla sjuk- och aktivitetsersättningar, inklusive korta sjukfall och deltidssjuka. Alla som arbetade upp till 75% och hade ersättning resterande tid ingår alltså i "140 personer om dagen". 


Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010