onsdag 30 november 2011

Regeringen förhalar beslutet om sjukreglerna

En majoritet i riksdagen trycker återigen på för att regeringen ska ändra reglerna för när sjuka ska ut i arbete. Trots att oppositionen vann frågan i riksdagen i somras så gör regeringen ingenting åt den så kallade 180-dagars regeln.

Frågan ska upp i dag på utskottet och justeras på torsdag för att sedan klubbas den 12 december. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson hälsar via sin pressekreterare :t "Regeringen har redan tagit emot ett tillkännagivande från riksdagen i den här frågan. Ska arbetet med arbetsmarknadsbegreppet behandlas seriöst krävs det att vi inväntar underlaget från Försäkringskassan som kommer redan i mars 2012" Mer utredning alltså...

"– Frågan behöver inte utredas vidare utan man kan återkomma till riksdagen med ett färdigt förslag. Det är vad vi tänker driva igenom i riksdagen nu i höst, säger socialdemokraten Thomas Eneroth."

Det är dags att Alliansregeringen tar beslut i frågan som rör tusentals sjukskrivna, vilka lever i ständig press för att få pengarna att räcka till.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

torsdag 24 november 2011

Låter inte klokt att kvinnor och män ska dela rum på sjukhus!

Har vi sjunkit så djupt i Sverige att män och kvinnor måste dela rum på sjukhus? Det finns risk för övergrepp eftertsom kvinnan kan vara försvagad av sjukdomen/skadan eller omtöcknad av mediciner. . "Trenden mot att vid ny- eller ombyggnationer öka antalet enkelrum ger bättre möjligheter till omflyttningar för att undvika att större salar måste mixas", skriver  Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör, Läkartidningen

Det kan också strida mot religionen att blanda kvinnor och män. Låt inte jakten på besparingar gå ut över säkerheten. Att patienterna ligger i korridoren beror ju på att politikerna minskat antalet vårdplatser.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, debatt, , demokrati,

söndag 20 november 2011

Postural terapi en ny behandlingsmetod för smärta?

"Postural terapi handlar om att återställa muskulär balans. Efter att ha gjort en djupgående analys av varje individs muskulära obalans, skapas ett skräddarsytt träningsprogram bestående av specialövningar som ger kroppen den stimulans den saknar i vardagen. Muskler och leder hittar tillbaka till sin naturliga funktion, och ingen muskel eller led ska längre bli  överbelastad eller smärtande…."

Postural terapi verkar vara en blandning av olika behandlingsmetoder som tex Alexanderteknikn, yoga, osteopati, Feldenkrais terapi och Rolfing.Många tekniker som ger bra resultat var för sig.

Det låter för bra för att vara sant, men innebär förstås ett hårt arbete för patienten som måste underkasta sig ett träninsgsprogram och kanske fysiska behandlingar.Dessutom är det en väldigt dyr behandling som inte många långtidsssjuka har råd med. Det vore därför spännande att höra om någon av er testat postural terapi?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

måndag 14 november 2011

Vinstintresset går före mänsklighet i äldrevården

Det kan synas okontroversiellt att låta en verksamhet övergå från offentlig till privat utförare, men i själva verket handlar det två fundamentalt olika former. När motivet för att bedriva verksamheten vänds från att styras efter behov till att styras för vinst påverkas allt: bemanning, belöningssystem, mentalitet, organisation, ledning, kontroll, uppföljning. Framför allt förändras synen på de äldre. I stället för att se de gamla som människor som ska respekteras och vårdas i solidaritet efter sina behov, förvandlas åldringarna till varor vilka som helst; något att tjäna pengar på. Det hjälper inte att personalen sliter och gör så gott de kan. Förutsättningarna maler obönhörligt ner alla humana ansträngningar till slut.

Skandalerna, i vilken form de än yttrar sig, är inbyggda i det system vi nu har sjösatt. Oavsett hur sofistikerade och allomfattande kontrollsystem vi än bygger upp, kommer de obönhörligen att återkomma.

Det är Lars Taxén, Docent och aktiv inom Nätverket för Gemensam Välfärd, som skriver en debattartikel om äldrevården i Aftonbladet.Så länge vården är privat kommer vinstintressset att vara det primära och mänskligheten det sekundära.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,

torsdag 10 november 2011

Ryggvärksexperterna ljuger,men Wakeham ger bra tips

Boken Ryggvärksexperterna ljuger Jag har läst boken och tycker att den är läsvärd, dels för att det finns en del tips man har nytta av, dels för att det finns bra hänvisningar och länktips. Ett bra tips är att du som har ont i ryggen (eller på något annat ställe) ska skapa en egen ryggbibel (nackbibel etc) där du samlar all information om din skada/smärta, tex röntgenutlåtanden, remisser, remissvar, journalkopior, fotografier, cd-skivor med rtg-bilder mm. Den är bra att ha vid kontakter me sjukvård, advokater, Försäkringsbolag etc.

Här får du bland annat lära dig:
✓ Hur du väljer ryggvärksexpert
✓ Om du måste operera ditt diskbråck
✓ Hur du får ersättning från försäkringsbolaget
✓ Vad du kan göra för att inte bli beroende av värktabletter
✓ Nycklarna till ett bra sexliv trots din ryggvärk

Här är en lista över de tio främsta sakerna du enkelt kan göra för att slippa ryggvärken, enligt Wakeham:
  1. Börja promenera
  2. Stressa mindre genom att stryka nästan allt du ”måste” göra
  3. Se till att få mer sömn
  4. Skaffa en hobby
  5. Lyssna på din ryggexpert
  6. Ta en värktablett så att du kan återhämta dig
  7. Använd kalla och varma omslag – kalla första tiden och därefter varma
  8. Ha mer sex
  9. Sluta röka och dricka kaffe
  10. Sluta sitta stilla så förbaskat mycket
 Vad jag tycker är negativt är att det förutsätts att man kan göra allt man vill. Att det bara handlar om viljan. Så enkelt är det faktiskt inte om man har svår smärta. Det är inte bra att trigga smärtan vid upprepade tillfällen, då finns risk för smärtsensitisering ( att smärtan sprider sig och ökar). Det har Wakeham f ö inte skrivit något om. Han är inte heller smärtläkare, utan sjukgymnast, vilket förklarar hans  inställning till smärta. Dvs att med träning och vilja klarar man allt. Min erfarenhet är att vid sensitisering gäller inte dessa råd längre.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

onsdag 9 november 2011

Hjälp RTP och NHR att utvärdera smärtvården!

Bidra med dina erfarenheter av långvarig smärta genom att besvara RTP:s webbenkät. De vill ta reda på vilka problem som är viktigast att uppmärksamma bland människor med långvarig smärta. Detta för att de på Personskadeförbundet RTP ska kunna förändra sitt sätt att arbeta intressepolitiskt.

Undersökningen görs i samarbete med Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Reumatikerförbundet samt läkemedelsföretaget Pfizer. Enkäten är anonym och de kommer att återkomma med resultaten senare, både på hemsidan och i sitt Nyhetsbrev. Vi är tacksamma för att få in dina svar senast den 18 november

Eftersom undersökningen omfattar så många olika områden kommer du kanske att stöta på en del frågor som inte är aktuella för dig. Välj då bara svarsalternativet ”Ej relevant/Vet ej” och gå vidare till nästa fråga. Förhoppningsvis kommer du ändå att hitta frågeställningar som du tycker stämmer in på din situation, och det är angeläget att du går igenom hela frågeformuläret.

Frågeenkäten är indelad i 3 huvudområden, ”Att leva med smärta”, ”Livstillfredsställelse” och ”Livssituationen”.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Privata Apotek betalar ingen skatt men vill ha mer bidrag

Riskkapitalbolag som äger vissa av Privatägda Apotek och skickar intäkterna till skatteparadis eller undkommer helt beskattning,skriver SvD.

Genom att basera moderbolaget i lågskatteländer och sedan låna ut pengar till den svenska rörelsen till höga räntor lyckas de riskkapitalbolagäda apoteken undgå svensk bolagsskatt. Dessutom ser det på pappret ut som om bolagen går dåligt eftersom vinsterna äts av upp av räntekostnader. Apoteken vill därför ha högre subventioner av staten , vilket SvD Näringsliv skrev om idag.

Så går det när privata vinstintressen får ta över allmän egendom som sjukhus, äldreboenden och Apotek. Vi har ju tidigare i veckan fått rapporter om vanvård på privatägda äldreboenden .De skickade hellre vinsten till aktieägarna än att ha tillräckligt med nattpersonal!  Detta är bara början och om Alliansregeringen får fortsätta är snart all vår gemensamt ägda egendom utsåld till riskkapitalbolag.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,

måndag 7 november 2011

Förebyggande arbete måste löna sig!

I Västra Götalands ersättningsmodell saknas tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet, skriver bland andra professor Peter Friberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Socialstyrelsen publicerar inom kort riktlinjer kring sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna omfattar områdena tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor och hjälper hälso- och sjukvården med effektiva metoder för arbete med rökavvänjning, att förskriva fysisk aktivitet på recept, råd kring hälsosamma kostvanor samt rådgivning vid riskbruk av alkohol.

Det huvudsakliga uppdraget att arbeta med hälsofrämjande vård finns i primärvården, enligt författarna. I Västra Götalands ersättningsmodell saknas emellertid tillräckligt starka incitament för att stimulera primärvården till att satsa på och utveckla det hälsofrämjande arbetet. skriver de.

Många distriktssköterskor upplever att de, sedan vårdvalet infördes, inte har lika mycket tid att arbeta med hälsosamtal och rökavvänjning jämfört med tidigare. Andra arbetsuppgifter som ersätts bättre prioriteras högre, t ex att registrera diagnoskoder, kvalitetsindikatorer och att uppfylla en 100-procentig telefontillgänglighet.Allt valfrihetens och privatiseringens tecken. När ska sjukvården börja sätta patienten i centrum?När ska politikerna börja fatta att det är bättre att mota Olle i grind?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressantdebatt, , , Intressant, demokrati, Försäkringskassan, sjukförsäkring

söndag 6 november 2011

Så blundar regeringen för sjukas situation

"Ja, att personer som är i behov av socialbidrag också kan vara sjuka, det är ju ingen nyhet” suckar moderata riksdagsledamoten Gunnar Axén i radiostudion.

Allt fler sjuka förlorar rätten till sjukpenning eller sjukersättning. De blir så kallade nollklassade och kan inte bli sjukskrivna på nytt. Om det handlade morgonprogrammet i Sveriges Radios P1 om.

Fattiggörande, skulle det också kunna kallas. Den nollklassade tvingas, om han eller hon inte kan leva på sin partner eller har rika släktingar (vilket ju Reinfeldt verkar tro att alla har) att söka socialbidrag. Sälja bil, sälja hus, flytta, göra sig av med besparingar.

Allt för ett sjukförsäkringssystem som mer och mer liknar ett svart låda där du sugs in och inte vet när och om du ska komma ut igen."

Läs smärtläkaren Jan Lidbäcks bok Shamanens sångså förstår du vad det handlar om!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

Larm om biverkningar vanliga magmediciner

Över 750 000 svenskar tar magmediciner, så kallade protonpumpshämmare, mot halsbränna, sura uppstötningar och magsår, tex Losec och Omeprazol. Det visar socialstyrelsens läkemedelsstatistik för 2010.

Allt fler rapporter har visat att de populära medicinerna kan öka risken för lunginflammation, frakturer och svåra diarréer.Läkemedelsmyndigheterna inom EU utreder nu riskerna.

Magmedicinerna kan dessutom ha ett så kallat reboundfenomen. Om man äter medlen i onödan kan man få problem med magen när man slutar med den. Man tror att många magmediciner skrivs ut i nödan, för säkerhets skull. Särskilt vanligt om man äter smärtstillande läkemedel regelbundet.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Kräv återupprättelse för professionalitet inom vården

" Man berättar myten om den missnöjda patienten, sagan om läkarnas egenintresse och legenden om otillräcklig kvalitet. Ökande kostnader förklaras med bristande kostnadsmedvetenhet och låg effektivitet i vården. Alternativet – att se orsaken i accelererande möjligheter att bedriva avancerad och kostsam sjukvård, i kombination med bristande politisk vilja och förmåga att prioritera – är mindre tilltalande."

Listan kan göras lån, skriver Saskia Bengtsson, distriktsläkare i Bankeryd. I stället för att ses som samhällsfenomen, kan livsstilssjukdomar förklaras av läkarkårens ointresse för levnadsvanor och förebyggande hälsovård. I stället för att ses som uttryck för socioekonomiska skillnader, kan variationer i hälsa mellan grupper i samhället beskrivas som resultat av ojämlikheter i vården och tillgången till bra läkemedel, där ”bra” ofta jämställs med ”nya och dyra”.

Hur länge ska vi blunda för den avprofessionalisering som är en medveten strategi hos dem som styr vårdens vardag, frågar Bengtsson? Hon menar att läkare och övriga vårdprofessioner måste ta plats i debatten och begära återupprättelse för begrepp som professionalitet, integritet och beprövad erfarenhet. En sund resursanvändning inom vården är självklar och nödvändig, men patienten är inte en kund, vårdgivaren inte en maskin och hälsa inte en vara som kan köpas och säljas.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant