fredag 29 maj 2009

Fler hot mot försäkringskassan

Under 2008 sattes nytt rekord i antalet hot mot Försäkringskassans anställda. Då anmäldes 250 hot. Nu ökar antalet hot ytterligare, enligt Dagens Nyheter. Under årets första fyra månader har 181 hot rapporterats in, varav 32 har gått vidare till polisanmälan.

Hoten kommer nästan undantagslöst efter negativa besked om sjukpenning eller sjukersättning. Av de anmälda hoten handlar ungefär vart tredje om att man hotar att skada sig själv eller begå självmord.

Det är inte alls konstigt som männsikor behandlas och förnedras av Försäkringskassan. När man är sjuk och inte kan försörja sig på annat sätt blir man desperat när mattan under fötterna rycks undan. Kom ihåg att aggressivitet oftast föds ur rädsla och maktlöshet. Mer empatiska handläggar skulle göra att hoten minskar.

Bloggar: , , , , ,,

Färre patienter dog när treskift infördes i vården

Förra året började läkarna inom intensivvården på Universitetssjukhuset Mas i Malmö att schemaläggas på kvällar och helger. Då sjönk dödligheten bland patienterna.

För att öka bemanningen där under helger och kvällar började läkarna arbeta i treskift från den 1 januari 2008. Det innebär bland annat att två specialister finns på kliniken fram till klockan 23.00 varje dag. Innan dess var endast en läkare på plats från 17.00 fram till morgonen. Mortaliteten bland patienterna 30 dagar efter utskrivning från IVA låg på 17 procent 2007. Motsvarande siffra för 2008 var 11 procent. Resultatet är oberoende av blandningen av patienter och sammanfaller i tid med förändringarna. Det går dock inte att fastställa att det enbart är schemaläggningen av läkarna som givit resultatet.

Jag tror definitivt att det har betydelse. När jag jobbade i vården minns jag att den gick på halvfart på kvällar och helger. Ibland kunde man stå utan hjälp som nattsköterska för att doktorn var upptagen med en annan patient. Dessutom blir det mindre övertid för läkarna när de schemaläggs och det ger bättre kontinuitet och piggare läkare. En läkare som jobbat 24 timmar i sträck är ingen bra läkare. Som det är nu har läkarna massor av övertid att ta ut pga sina jourer , vilket gör att kontinuiteten försämras. På IVA ligger de sjukaste patienterna, men det gäller säkert på andra avdelningar också. Man skulle tex studera operationer som utförts av läkare som jobbar treskift resp. jobbar som vanligt.

Bloggar: , , , , ,


torsdag 28 maj 2009

Smärtkonferenser i Göteborg

Konferens för RTPs medlemmar och allmänheten om smärta efter hjärnskada, ryggmärgsskada och den 6 oktober, 2009 i Göteborg.

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om smärta för att i förlängningen bidra till en bättre smärthantering och därmed minskad smärta.

Som de flesta konferenser så har även denna konferens målsättningen att vara informativ och utbildande. Men denna konferens har även målsättningen att vara interaktiv mellan föreläsarna och auditoriet, eftersom de parallella sessionerna är vikta för information och diskussion om smärta med utgångspunkt från skadegrupperna.

Målgruppen för konferensen är personer som lever med långvarig smärta efter en hjärnskada, ryggmärgsskada eller whiplashskada. Anhöriga till dessa personer är också välkomna liksom andra personer som är intresserade av dessa frågor.

Det blir också en konferens för vårdpersonal i dessa frågor, mer info på RTP:s hemsida. Det blir även konferenser på andra platser i landet.

Bloggar: , , , , ,


måndag 25 maj 2009

Rehabpengar når inte smärtpatienter

Rehabpengar når inte smärtpatienter. Patienter med långvariga smärtor tvingas vänta i många månader på rehabilitering, trots att regeringen skjutit till hundratals miljoner till en så kallad rehabgaranti.

Samtidigt med de nya, hårdare sjukskrivningsreglerna lanserades en rehabiliteringsgaranti för de åkommor som oftast ligger bakom en sjukskrivning: Smärtor i rygg och nacke samt olika former av depression.

Det är frivilligt för landstingen att införa garantin, men alla landsting som Aftonbladet kontaktat tänker göra som regeringen vill. Men långt ifrån alla har rehabiliteringsgarantin på plats - trots att de nya sjukskrivningsreglerna nu är verklighet för många sjuka.

Att det ser olika ut oroar Kent Nyman, vd för Svenska rygginstitutet och ordförande i Prima, som samordnar landets rehab-företag.

– Eftersom man nu har en så begränsad tid att vara sjukskriven på är det viktigt att rehabiliteringen fungerar. Nu kommer människor att drabbas ganska kraftigt i den snabba processen utan att få hjälp i tid.

Tidigare undersökningar visar att bara var femte långtidssjukskriven för rygg- och nackbesvär får rehabilitering. De nya sjukskrivningsreglerna gör att många ur den gruppen nu kommer att få sin sjukpenning indragen. Därför måste rehabiliteringsgarantin fungera.

Ännu en blunder från alliansregeringen som hade bråttom att försämra villkoren för de sjuka, men inte lika bråttom att se till att den rehabilitering som utlovats kommer till stånd.

Bloggar: , , , , ,

Nytt förslag föreslår stopp för att anmäla misstag i vården

Patientsäkerhetsutredningens förslag att stoppa möjligheten att anmäla misstag i vården till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) får hård kritik i flera remissvar. I utredningen föreslås att patienters och anhörigas möjlighet att anmäla enskilda sjukvårdsanställda för fel och brister i vården till HSAN tas bort. Istället är det Socialstyrelsen som ska ta över denna verksamhet med generaldirektören som högsta instans. Anmälningar från allmänheten ska sändas till Socialstyrelsen som ska utreda händelsen internt och inrikta sig på att finna systemfel som kan förändras och på så sätt öka säkerheten i framtiden. Avsikten är att inte jaga ”syndabockar” och straffa enskilda yrkesutövare.

Kritikerna menar att det kommer att bli mer polisanmälningar istället. Jag tycker också att det är fel. Jag skulle själv vilja anmäla vården t ex för att de inte behandlade mina ständiga urinvägsinfektioner så att det blev kroniska. Istället för att ta bort den hormonspiral jag hade , behandlades jag med penicillin i flera år. Till slut blev bakterierna resistenta.

Bloggar: , , , , ,

Medikalisering av svenskar


Svenskarna är ett av de folk i världen som lever längst. Ändå är vi sjukdomsdrabbade och äter piller som aldrig förr. Läkarskämtet om att "Det finns inga friska människor - bara sådana som inte är tillräckligt väl undersökta" är snart verklighet.Några exempel: Allt fler svenskar äter antidepressiva läkemedel, över 700000 varje dag. Blodfettsänkande medel ökar också med 760000 användare. 1,5 miljoner tar blodtryckssänkande medicin.I år kostar läkemedlen staten 21 miljarder. Enligt prognoserna kommer kostnaderna öka varje år fram till 2013.Visst gör medicinerna nytta. Exempelvis har dödligheten i både hjärtinfarkt och hjärtsvikt minskat de senaste 20 åren.

Men i nya boken "Skapar vården ohälsa?" varnar en grupp allmänläkare för en veritabel "riskepidemi", medikalisering och nya dåligt underbyggda diagnoser.- Vår utgångspunkt är att patienter som känner sig friska är friska, inte att vi ska försöka överbevisa dem om att de är sjuka, säger allmänläkaren Lotte Hvas.

Gränserna för riskabelt blodtryck, kolesterol och blodsocker har sänkts senaste decennierna. Till slut hade nästan alla risk och nästan alla skulle behandlas. Det i ett par av världens friskaste befolkningar, säger allmänläkaren Jan Håkansson och fortsätter:- Det är i högsta grad befogat att ge människor med hög risk läkemedel. Men vid låg risk äter medicinens biverkningar lätt upp fördelarna.

Tidigare mutades läkarna med utlandsresor och dyra middagar. Men det blev slut med det då de etiska riktlinjerna ändrades. Nu har industrin ändrat strategi: fler informationkampanjer till allmänheten och påverkan av politiker och beslutsfattare. Samarbetet med patientföreningarna är viktigare. De flesta större patientföreningar i Sverige sponsras i dag och industrin betalar exempelvis träffar, tävlingar och informationsmaterial genom sin organisation LIF.

Men Gunilla Jansson, 69, mår bra utan mediciner. Just i hennes fall har det gått fint att sluta med Waran och medicin mot högt blodtryck och höga blodfetter. I stället har hon gått ned fyra kilo genom att minska på matportionerna och gå med stavar.

Genom att ändra livsstil, börja motionera och äta bättre skulle kanske fler kunna sluta med sina mediciner och minska risken att insjukna i välfärdssjukdomar.

Bloggar:
, , , , ,

söndag 24 maj 2009

Honung bra vid bihåleinflammation

Honung dödar effektivt bakterier, speciellt de resistenta bakterier som gör det svårt att behandla kronisk bihåleinflammation. Kanadensiska forskare fann att honung signifikant mer effektivt dödar elva olika isolat av bakteriestammar i bakterielösning eller bakterier som fixerats på biofilm. Honung har under många år använts som homeopatisk behandling för svåra sårinfektioner i några kulturer. Detta styrker forskarna i deras resultat som pekar på att lokal behandling med honung kan vara bra vid kronisk resistent bihåleinflammation.

Onekligen intressant om det stämmer!

Bloggar: , , , , ,

Mjukisar dör i förtid

En ny studie visar att män med typiskt kvinnliga yrken och intressen, som vårdjobb och handarbete, har större risk att dö i förtid än män med mer maskulina intressen. Man har tidgare trott att det var tvärtom.

En förklaring kan vara att män som inte lever upp till mansidealet blir stressade. De drabbas oftare av psykiskt sjukdom och tar livet av sig
– Det är sorgligt hur tufft det ska vara att inte leva upp till den ”perfekta
maskulina mannen”, säger forskaren Anna Månsdotter till Dagens Medicin.

En annan förklaring kan vara att psykisk ohälsa i sig framkallar egenskaper som rankas som ”omanliga”, som skörhet och passivitet.

Bloggar: , , , , ,

onsdag 20 maj 2009

Äntligen steloperation!

Idag träffade jag ortopeden på Sahlgrenska för ett besked om det blir steloperation av min kotförskjutning i ryggen. Jag gick dit och trodde att det inte skulle bli något eftersom hon inte trodde det skulle gå förra gången jag träffade henne. Men till min glädje sa hon att det ska bli steloperation av L2, L3 och L4! Jag blev så glad att jag köpte bakelser för att fira med min älskling.

Nu har jag fått ny energi och tänker lägga mig i hårdträning inför operationen som kanske blir till hösten. Jag har anmält att jag vill utnyttja vårdgarantin på 3 månader och hoppas få komma till Spine center här i Göteborg. Carlanderska duger också. Jag hade tappat hoppet om att bli bättre och tappade därför också sugen i höstas efter förra besöket på ortopeden. Min motivation att träna blev också sämre när jag trodde att det inte skulle bli någon operation. Jag är medveten om att det blir jobbigt och är en stor operation med lång rehabiliteringstid (6 mån.).

Jag vill gärna höra om era erfarenheter av steloperation så att jag kan förbereda mig på bästa sätt, både fysiskt och psykiskt.

Bloggar: , ,, , , ,

söndag 17 maj 2009

Kritik mot nya prioriteringar inom vården

RTP har tillsammans med DHR delgivit Socialdepartementet sina åsikter om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom Hälso- och sjukvården. Även Läkarförbundet har reagerat mot förslaget. Se artikel i Läkartidningen.

I korthet såg Prioriteringsutredningen som sin främsta uppgift att lyfta fram grundläggande etiska värderingar som vägledning för beslutsfattare både på politisk/administrativ nivå och i den kliniska vardagen. Utredningen upprättade en värderingsstege och konkretiserade vårdbehov i fem prioriteringsgrupper (se Faktaruta).

Vad som nu har föreslagits från Socialstyrelsen är att principen om kostnadseffektivitet jämställs med behovs-/ solidaritetsprincipen. Därmed skulle man kunna väga vårdbehov mot kostnad, och inte som i dag tillämpa kostnadseffektivitetsprincipen enbart vid val mellan olika behandlingsmetoder. Endast människovärdesprincipen kvarstår som överordnad. Prioriteringsgrupperna bör slopas helt eller omarbetas radikalt, menar Socialstyrelsen.

Läkarförbundets etikgrupp (EAR) anser är att politikerna ger dubbla budskap. Kortare väntetiderinom vården, betonas allt mer på bekostnad av de sjukare patienterna, bla som en följd av vårdgarantin. Inte minst märks detta inom allmänmedicinen. Ett annat problem är att kostnader för läkemedel och medicinsk service allt oftare läggs inom klinikens eller vårdcentralens budget. Det finns också en tendens att preventiva åtgärder nedgraderas, trots att Prioriteringsutredningen placerade sådana uppgifter i den näst högsta behovskategorin, menar EAR.

Den medicinska utvecklingen leder till nya och kostsamma behandlingsmetoder, tex inom neonatalvården. Det decennium som har gått sedan Prioriteringsutredningen lades fram har inte gjort problemen lättare utan tvärtom svårare, konstaterar EAR.

RTP skriver i sin skrivelse 2009-05-05 att de befarar att förslagen om att omformulera flera av de etiska principer som tidigare varit vägledande i prioriteringar, kommer att försvåra prioriteringsbesluten i framtiden.

RTP och DHR befarar risk för godtycke mellan olika tolkningar och beslut över landet, samt är kritiska till att kostnadseffektivitetsprincipen föreslås få samma tyngd som behovsprincipen. Detta befarar man kan leda till en värdeförskjutning där kostnaden kan komma att gå före behoven, vilket skulle drabba de personer med funktionsnedsättningar som har omfattande vårdbehov.

FAKTA

1.Människovärdesprincipen; alla människor har lika värde och samma rätt, oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

2.
Behovs- eller solidaritetsprincipen; resurserna bör satsas på de områden där behoven är störst.

3.
Kostnadseffektivitetsprincipen; vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör man eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet. Kostnadseffektivitetsprincipen bör tillämpas endast vid jämförelser mellan metoder för behandling av samma sjukdom.

Fem prioriteringsgrupper:
I A.Vård av livshotande akuta sjukdomar. Vård av sjukdomar som utan behandling leder till varaktigt invalidiserande tillstånd eller för tidig död.
I B.Vård av svåra kroniska sjukdomar. Palliativ vård i livets slutskede. Vård av människor med nedsatt autonomi.
II.Individinriktad prevention vid kontakter med sjukvården. Habilitering/ rehabilitering. III.Vård av mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.
IV.Gränsfall.
V.Vård av andra skäl än sjukdom och skada.


Bloggar: , ,, , , ,

Försäkringsbolagen tar inte sitt ansvar för trafikskadade

I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 personer av personskador vid trafikolyckor, varav 10-15 procent skadas allvarligt. Det betyder att mellan 3 000 och 4 500 personer – bara i år – drabbas på ett sätt som starkt påverkar deras livssituation. Den som skadats i trafiken hamnar i dag i ett svåröverskådligt system av regler. För många skadelidande, särskilt de med svårare skador, är det omöjligt att ta tillvara sin rätt utan juridisk hjälp.

Motororganisationen FMK och Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade är oroade över att trafikskadades rättssäkerhet urholkats. Rätten till juridiskt ombud avgörs i dag av många försäkringsbolag mer eller mindre godtyckligt. Vid en prövning i domstol är nivån på rättsskyddet så låg att den som processar mot sitt försäkringsbolag riskerar att hamna i en skuldfälla.

1988 ändrades rättshjälpslagen då rätten till allmän rättshjälp togs bort för dem som drabbats av trafikskador. Försäkringsbolagen åtog sig då att svara för kostnaden för den skadades juridiska ombud under skaderegleringen. Detta omnämndes i propositionen och den trafikskadades tillgång till juridiskt biträde i skaderegleringen ansågs säkrad.

Men flera försäkringsbolag tycks ha glömt bort åtagandet. I dag händer det inte sällan att den som drabbats av en personskada med stora förluster som följd förvägras den rätt som en gång garanterades. Bland de stora bolagen är det bara Folksam och If, som undantagslöst lever upp till sitt åtagande.

Regeringen bör därför värna de skadelidandes rättssäkerhet och ställa krav på försäkringsbolagen. Ett första steg bör vara att kontrollera att bolagen lever upp till sina åtaganden skriver Håkan Söderlindh, vd vid Motororganisationen FMK och Anna Stannervik, generalsekreterare för Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade.

Bloggar: , ,, , , ,

torsdag 7 maj 2009

Felaktigt snabbfix mot smärta

Expressen ger som vanligt snabbguider som ska lösa svåra hälsoproblem. I detta fall långvarig smärta, som är ett komplext tillstånd och kan orsakas av en mängd faktorer. Därför behövs det i första hand en ordentlig smärtutredning av ett multiprofessionellt team där man fastställer varför man har smärta och vilken typ av smärta det är. När man vet det kan man välja vilken/vilka metoder som passar bäst. Ofta är det flera metoder i kombination som har optimal effekt, men det är individuellt. Det står inget om var Expressen hämtat uppgifterna,men antagligen är det den senaste rapporten från SBU från 2006 ,som redovisar forskningsresultat från de senaste åren.

Artikeln Så vet du vad din smärta är är helt missvisande och mycket förenklad. Det finns en mängd olika sorters smärta som kan sätta sig både i nacke och rygg t ex. När man läser artikeln får man intrycket att allt är reumatiskt betingat fastän tex smärtor i nacke och rygg kan bero på trafikskador eller muskelsträckningar. Ont i ögat kan också orsaks av flera sjukdomar/skador.


onsdag 6 maj 2009

Äldre kvinnor med bröstcancer får sämre vård

Idag är var tredje kvinna som drabbas av bröstcancer över 70 år gammal men enligt BRO, Bröstföreningarnas riksorganisation, skiljer sig behandlingen och i vissa fall även bemötande, av äldre kvinnor med bröstcancer.

Under december 2008 genomfördes en studie, med totalt 390 svenska kvinnor med bröstcancer och resultatet visar att betydligt färre kvinnor över 65 än under 40 hade fått en skriftlig behandlingsplan. Det var 12,8 procent jämfört med 22,4 procent. För de över 65 fick endast 29 procent någon typ av samtalsstöd medan motsvarande siffra för kvinnor under 40 var 68 procent.

Denna studie visar att ålders- och kvinnodiskrimineringen i vården är ett problem. Det satsas inte lika mycket på äldre som på yngre både vad gäller behandling och bemötande. Det gäller inte bara drabbade av bröstcancer och gäller även andra delar av samhället. Är du
dessutom kvinna ökar diskrimineringen ytterligare.

Det är väl ännu ett uttryck för ålderfixeringen i samhället, där ungdomlighet är idealet och det är fult att åldras. Äldre behandlas illa inom hemtjänst och ålderomsorg också. Visst finns det vård som är bra också. Det ska vi inte glömma bort. Tyvärr är det bara fel och elände vi får läsa om i media.
De goda exemplen lyser med sin frånvaro.

Myter om sjukförsäkringsfusket

I Sundsvalls tidning skriver mani en insändare att uppgifter om fusk bland sjuka blivit alltmer vanligt i media, vilket har lett till att allmänheten uppfattar att omfattningen om fusk är mycket stor. Men att mycket färre än man tror fuskar med sjukförsäkringen. Så här skriver ett stort antal föreningar med medlemmar som drabbats av de nya sjukfrsäkrinsgreglerna:

Fuskdelegationens redovisning 2007 pekade dessutom på att hälften av de felaktiga utbetalningarna var Försäkringskassans ansvar. Från försäkringskassan spreds muntligt den felaktiga uppgiften om 20 % fusk, i stället för de 2 % man kommit fram till i utredningen. Den felaktiga uppgiften har därefter upprepats gång på gång, senast för några veckor sedan av socialförsäkringsministern i riksdagens VAB (Vård av Barn)-debatt.

Eftersom medborgare är mindre benägna att följa lagen om andra bryter mot den, kan en allmän föreställning om att bidragsfusk pågår i stor omfattning bidra till en uppluckrad moral. Det kan också leda till att man börjar se på alla sjuka som potentiella fuskare. Många skulle reagera om lärare på samma sätt började se på alla elever som potentiella fuskare.

Det är angeläget att medvetet fusk åtgärdas och förhindras, särskilt då det visat sig att grovt kriminella kan ligga bakom. Men att lägga skulden på den stora majoriteten sjuka och skadade som försöker klara sig på sin låga ersättning och inget hellre skulle vilja än att återfå sitt gamla liv, medför att de som redan har en svår situation får det ännu tyngre.

Ett nytt exempel om påstått fusk var då man i februari i år kunde läsa på bloggar, i många lokal- och rikstidningar, höra i radio och se på nyhets- och debattprogram i TV att var 5:e person med sjukersättning fuskar. Vid närmare granskning av Försäkringskassans pressmeddelande visade det sig att det inte var 5:e person, utan 2 personer av 10 000!

Trots att uppgifterna hade missuppfattats så grovt, ville Försäkringskassan trots påstötning inte skicka ut ett nytt pressmeddelande, utan meddelande bara till TT att det uppstått ett missförstånd. Det medförde att även detta felaktiga budskap fick stå kvar oemotsagt!

De som utsätts för detta drev har inga starka röster. Därför är det viktigt att vi som inte berörs av de nya sjukförsäkringsreglerna ställer oss upp och protesterar mot vad som i dag sker. Vi kan gå med i de ideella organisationer som arbetar för att ge konstruktivt stöd till sjuka och andra med funktionshinder. Det handlar om redan utsatta personer som det i Sverige i dag blivit legitimt att håna och tala nedsättande och sprida lögner om.

Så sant så sant! Ställ upp och protestera mot orättvisiorna i vårt samhälle och förtrycket av sjuka ! Det är ovärdigt ett rättssamhälle att behandla sina medborgare på detta sätt.

Bloggar:,,,,,,,, ,,,utanförskap

tisdag 5 maj 2009

Politikerna ignorerar Socialstyrelsens riktlinjer

Det säger Astma- och Allergiförbundet och dess föreningar på Världsastmadagen. Socialstyrelsen fastställde redan 2004 Nationella riktlinjer för astma/KOL – vården.
I Praxisstudien ”Omhändertagande av patienter med astma i Uppsala-Örebroregionen” från 2008 kan man se att:

  • två tredjedelar av vårdcentralerna har astma/KOL-mottagningar men endast hälften av dessa uppfyller kriterierna för godkänd astma/KOL mottagning.
  • behandlingsmålet för astma är full kontroll av sjukdomen med symtomfrihet, men endast en tredjedel av patienterna uppnår detta.
  • en betydande del av patienterna har sökt akut under det senaste halvåret och många har haft nattliga symtom av sin astma.

Astmaförbundet menar att det är helt uppenbart att landstinget ignorerat riktlinjerna när vården organiseras och resurser fördelas. Det är mycket svårt för människor med astma att förstå att staten satsar stora resurser på att ta fram riktlinjer som sedan bara placeras på hyllan av sjukvårdshuvudmännen.

Du kan också göra en insats:

Prata med vänner och grannar, Skriv insändare till lokaltidningen, påverka politiker. Tillsammans kan vi påverka opinionen! Du kan också Bli medlem i Astma- och Allergiförbundet. Ju fler vi är, desto starkare hörs vår röst.

För bara 50 kr blir du medlem för resten av året. För de som går med under den här veckan går halva avgiften oavkortat till allergiforskning.

söndag 3 maj 2009

Stabiliserande träning bäst mot ländryggssmärta


En avhandling från Karolinska Institutet visar att patienter med återkommande ländryggssmärta svarar bäst på successivt stegrad träning av de muskler som stabiliserar ryggen. Behandlingen har inte bara effekt direkt efter träningsperioden på åtta veckor utan håller i sig även tre år framåt i tiden.

I sin doktorsavhandling "Återkommande ländryggssmärta; träningsintervention och prognostiska faktorer" har Eva Rasmussen Barr , Med dr, leg sjukgymnast och specialist i ortopedisk manuell terapi (OMT), utvärderat effekten av ett övningsprogram för bålmuskulaturen. dvs vill säga de muskler i buk och rygg som stabiliserar ryggraden. Patienterna hade i genomsnitt haft återkommande ryggsmärta i tio år och 75 procent hade sökt hjälp för sin ryggsmärta vid tidigare tillfälle.

I en av avhandlingens delstudier jämfördes övningarna med enbart så kallad manuell behandling, som utfördes av sjukgymnast. I en annan delstudie jämfördes övningarna med enbart dagliga promenader. Normalt används de tre metoderna i kombination, men det har varit oklart vilken som ger bäst effekt.

Resultaten från båda studierna visade att de patienter som genomförde de bålstabiliserande övningarna hade fått en högre aktivitetsförmåga jämfört med kontrollgrupperna efter behandlingsperioden. Vid utvärdering efter ett och tre år hade de patienter som genomfört de bålstabiliserande övningarna förbättrat sin aktivitetsförmåga, sin fysiska hälsa och sin tilltro till sin egen förmåga, i jämförelse med gruppen som tog dagliga promenader. I de båda studierna rapporterades också att de patienter som genomförde de bålstabiliserande övningarna hade färre återbesök hos sjukgymnast eller annan vårdgivare efter ett år. Den långsiktiga prognosen var sämre för patienter som vid övningsperiodens början hade låg aktivitetsförmåga, en hög ingångssmärta och en låg tilltro till sin egen förmåga.

Det är också min erfarenhet. Jag har tränat pilates i flera år och det har varit jättebra. Pilates är ett bra exempel på bålstabiliserande övningar.