tisdag 25 november 2008

Protestlista mot sjukskrivningsreglerna

Uppropet gäller en landsomfattande namninsamling för humanare handläggning av de sjukskrivna och mera professionella utredningar och bedömningar:

Det är Margareta Tiger, legitimerad sjuksköterska, licensierad mental tränare och certifierad TFT-pedagog som tagit iniativet till namnlistan på Internet.Hon är genom sina kunder mycket engagerad i sjukskrivningsreglerna och har som coach och terapeut sett hur människor far illa, reglerna stjälper inte hjälper. Hon vill att individen själv skall få vara med och ha synpunkter på sin egen sjukskrivning. Tillsammans skall man komma överens om vad som blir bäst. Den som är sjukskriven är den som vet bäst hur han/hon mår och vad han/hon klarar av. Jag kan inte annat än instämma i detta!
Rösta på mig!Det blir lättare att mista legitimationen

En kommande utredning vill öka patienternas säkerhet. Som det är idag kan vårdpersonal anmälas upprepade gånger och begå fatala misstag utan att det händer något. Sanktionsmöjligheterna är små och ett fåtal förlorar sin legitimation.

Utredningen väntas också föreslå att dagens system där missnöjda patienter kan anmäla vårdpersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) skrotas.

Förslaget innebär att disciplinpåföljderna ersätts med ett effektivare sanktionssystem. Det kommer också att bli andra ändringar inom systemet. Till exempel kommer apoteken att kunna slå larm till Socialstyrelsen vid misstanke om felaktig förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och vårdpersonal som gör sig skyldiga till flera misstag ska kontrolleras hårdare av Socialstyrelsen. Detaljerna i förslaget blir kända när utredningen presenteras den 17 december.
Rösta på mig!Skrämselpropagande mot Botox

Jag tycker det sjukaste är att Aftonbladet skrämmer upp småbarnsföräldrar i onödan!Det är faktiskt många, både barn och vuxna, som har haft och har stor hjälp av Botox! Jag tycker att det är mer skrämmande att man injicerar det i ansiktet för att förbättra sitt utseende än för att lindra smärta!

Det har, som sagt, inte varit några dödsfall av Botox hittills i Sverige och det beror antagligen på att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ställer hårda krav på de som använder det. Förutom plastikkirurger är det mest neurologer och smärtläkare som använder Botox, alltså specialistutbildade läkare. Det är inte allmänläkare som injicerar det. Själv får jag det av min smärtläkare som är väldigt kunnig.För mig har Botox varit jättebra och gjort att jag fått ett drägligt liv. Tidigare åt jag värktabletter som gav en massa biverkningar som tex förstoppning, viktuppgång, synstörningar, trötthet, illamående och magbesvär men inte hade så bra effekt mot snmärtan. Nu slipper jag ha huvudvärk flera gånger i veckan och kan träna pilates trots mina svåra skador.jag får vsserligen ont i necken efteråt men det brukar släåppa efetr en stund. Störta risken med Botox är att man blidar antikroppaar mot det och då förlorar det effekten. Därför får jag bara sprutor var 4:e månad.

Nej, sluta med skrämselpropgandan mot Botox. Föräldrar till handikappade barn har tillräckligt med problem och oro.
Rösta på mig!

Intressant

söndag 9 november 2008

Smärtkonferenser över hela landet

RTP Riksförbundet för trafik-, polio -och olycksfallsskadade anordnar Smärtkonferenser över hela landet 2009.

Tema 1:Så behandlar vi smärta i vården
Konferens för vården om smärta efter hjärnskada, ryggmärgsskada och whiplashskada
Syftet med konferensen är att skapa en möjlighet att diskutera diagnosbundna behandlingsalgoritmer för behandling av smärta hos personer med Whiplashskador, Hjärnskador eller Ryggmärgsskador.

Målgruppen för konferensen är vårdpersonal i Sverige som arbetar med:
Smärtrehabilitering
Personer med WAD
Personer med hjärnskador
Personer med ryggmärgsskador

Tema 2: Mer kunskap, mindre smärta
Konferens för RTPs medlemmar och allmänheten om smärta efter hjärnskada, ryggmärgsskada och whiplashskada

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om smärta för att i förlängningen bidra till en bättre smärthantering och därmed minskad smärta.

Läs mer om konferenserna på RTP:s hemsida!
fredag 7 november 2008

Ny blogg om smärta

Jag har startat en ny blogg om smärta och smärtvård för att kunna lägga upp information, tips och kunna förmedla aktuell forskning om smärta. Smärtvården är en sorglig historia som trots protester från personal och patienter inte får tillräckligt med resurser. Det saknas kunskap i vården om långvarig smärta och hur den ska behandlas. De flesta smärtläkare jobbar inom akutsjukvård och är vana att behandla akut smärta, dvs buksmärtor, frakturer, operationssmärta och cancersmärta. Men långvarig smärta kräver ett helt annat angreppssätt, andra strategier och behandlingsmetoder. Den som har långvarig smärta bör få behandling av ett multiprofessionellt team med läkare, sjukgymnast, psykolog mm. Långvarig smärta, kallas smärta som varat mer än 3-6 månader.

Det är konstigt att samhället inte vill satsa mer resurser på ett problem som drabbar så stor del av befolkningen. Studier visar att smärta kostar samhället 87,5 miljarder,varav 80 miljarder är vårdrelaterade kostnader och 7,5 miljarder är indirekta kostnader som produktionsbortfall mm.

Såg t ex på TV-programmet "Efter 10" i fredags en kvinna som hade ryggsmärtor och var helt handikappad ända tills hon belv opererad PÅ Ryggkirurgiskaa kliniken i Strängnäs. Det var ingen annan läkare inom det offentliga vården som ville operera heenne. Det enda samhället var intresserat av var att förtidspensionera henne. Se programmet här!

Jag har själv blivit utsatt för samma sak. Jag har haft ryggsmärtor i 20 år och hela tiden fått höra att det inte går att göra något, trots scolios och kotförskjutning i ländryggen. Jag fick inte ens remiss av min distrikstläkare till ortoped eller röntgen. Jag tog därför själv kontakt med en privat smärtläkare som började ge mig blockader mot smärtorna och det har gjort att jag blivit mycket bättre. Det är först nu,sedan jag träffat en bra ortoped, som jag fått besked att jag ska stelopereras.

Jag har också varit till , Ryggkirurgiska i Strängnäs men det det gör där är inte något revulotionerande. De sa att jag inte hade någon kotförskjutning allsoch förlitade sig på gamla röntgenbilder! Konstigt!

Skillnaden mot andra kliniker som opererar ryggar är de använder mikrokirurgi.Det gör att det blir mindre blödningar vid operationen, kortare vårdtid och kortare rehabilitering. För övrigt är det samma metoder som används vad gäller tex fixation. Sättet att diagnostisera ryggproblemen är annorlunda och i Strängnäs sätter man nålar i kotorna under genomlysning och ruckar på dem, vilket jag förstår är omdiskuterat. När de ruckaar på en kota som patienten säger gör ont och det stämmer med röntgenbilderna anser de sig ha en god grund för operationen.Många med ryggbesvär nonchaleras av vården och får lida i onödan eftersom de inte får adekvat behandling och smärtlindring.
Varning för ryggskott

Varför heter det "ryggskott" egentligen? Antagligen är det för att smärtan kommer som ett skott - en blixt från klar himmel när man böjer sig framåt eller ska resa sig från sittande ställning. Så här står deti alla fall på sjukvårdsrådgivningens hemsida:

Ryggskott - smärta i ländryggen
"Ordet ryggskott brukar användas när man får värk i framför allt ländryggen, det vill säga nedre delen av ryggen, som kommer plötsligt eller smygande. Ibland strålar värken ned över skinkorna och höfterna (min anm. ischias). I början ökar ofta smärtorna vid alla sorters rörelser. Sedan ökar de framför allt vid vissa rörelser och ansträngningar, till exempel när man står framåtböjd, sitter länge eller när man vrider sig."

Det står också att man ska motionera för att undvika ryggskott. en sanning med modifikation. Jag motionerar nämligen ganska mycket: pilates två ggr/ vecka + promenader flera ggr/ vecka. jag får ändå ryggskott, antagligen pga min scolios och kotförskjutning i ländryggen. Montering av ett elektriskt skrivbord från IKEA kan också ha bidagit till detta, samt att jag inte fått de vanliga blockaderna i ryggen, eftersom jag skulle träffa en ortoped för några veckor sedan. Det är antagligen så här jag skulle vara om jag inte fick blockaderna, börjar jag förstå.

Tvingas nu ställa in den planerade Stockholmsresan på lördag och får tillbringa den mesta tiden i ryggläge med kortare svängar gående. Blir illamående när jag stått en stund.

Sånt är livet. Såg ett program på TV" ikväll. "Himlen kan vänta", om unga människor som var dödsdömda pga olika sjukdomar. Men vilken livskraft och viljestyrka de hade! Då insåg jag att mina problem är ganska futtiga i jämförelse.
Var tredje smärtpatient underkänner vården


I ett pressmeddelande skriver RTP (Riksförbundet för trafik-,polio- och olycksfallsskadade) att var tredje smärtpatient ger underkänt för vårdens bemötande.

"– I mötet med vården finns inte tid för frågor och reflektion. Vi vet att ökad kunskap ger mindre smärta. Trots det missar vården många gånger att informera och utbilda smärtpatienter, säger RTPs förbundsordförande Pelle Kölhed."

RTP kräver inte mer vård, däremot rätt vård för de som har långvarig smärta. RTP har därför tagit fram smärtguider för att hjälpa smärtvårdens patienter. I RTPs fem nya smärtguider som riktar sig till hjärn-, polio-, ryggmärgs- och whiplashskadade samt amputerade har de samlat ny kunskap som bidrar till en bättre smärthantering för dessa personer som lever med långvarig smärta. De kan laddas ned via RTP:s hemsida
Rösta på mig!