måndag 31 augusti 2009

Sjuka måste jobba i Alliansens Sverige

Det nya tuffa Sverige slår urskillningslöst. Alla kan drabbas. Nästa år förlorar 50 000 sjukskrivna sin ersättning.

Försäkringskassan har blivit hårdare, enligt Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm. Försäkringskassan kan avgöra sina beslut på befintliga läkarintyg. Men enligt Eva Nilsson Bågenholm händer det allt mer sällan. Hon säger att läkarna upplever att de ifrågasätts mer än tidigare. Många läkare tycker det är märkligt. Även i fall där det finns klara anledningar till att patienten har en nedsatt arbetsförmåga kan deras bedömningar underkännas.

Men på Försäkringskassan håller man inte med. Läkarutlåtandet är bara en rekommendation, säger Cecilia Udin, försäkringssamordnare för hela landet. Enligt henne samlar FK ihop betydligt fler underlag för att bedöma om personen kan arbeta. De bedömer persons arbetsförmåga på hela arbetsmarknaden. Och det kan även inbegripa subventionerade arbeten som läkarna kanske inte har tänkt på.


Jag undrar bara vem som ska anställa alla dessa 50 000 sjuka?Jag menar, när det är massor av unga, friska människor som är arbetslösa. Vem vill ha en långtidssjuk som kanske är borta från jobbet titt och tätt eller måste ha ett anpassat arbete och inte kan göra alla arbetsuppgifter.


Men att utgifterna flyttas från en kassa till en annan. I det här fallet kommunernas socialhjälp eller A-kassan. Det bryr sig inte Alliansen om. Huvudsaken att de får pengar över till sina skattesänkningar. I Alliansen Sverige är det bara de välbeställda som får ha det bra. Vi som är de tärande ska minsann få känna att vi lever och är parasiter.

Läs också Bara 36% av långtidssjukskrivna tillbaka i arbete


Bloggar: , , , , ,, , ,,

torsdag 27 augusti 2009

Läkarnas girighet hotar patientsäkerheten

I gårdagens program av uppdrag granskning tog man upp problemet med stafettläkare och bristande kontinuitet i vården. Bara under det senaste ett och ett halvt året kan systemet med stafettläkare ha bidragit till att 27 patienter har avlidit i den svenska vården.Märta Jönsson hann träffa sju olika läkare innan cancern som tog hennes liv upptäcktes. Alla som har en kronisk sjukdom har liknande erfarenheter. Att få ha samma läkare i flera år är få förunnat, trots att lagen säger motsatsen. Vem vill sitta och rabbla sitt livs historia som långtidssjuk för olika läkare varje gång man söker vård eller ska ha ett recept utskrivet?

Andra exempel:

TV-programmet Uppdrag granskning har gått igenom samtliga Lex Maria-beslut från Socialstyrelsen under 2008 och 2009 där en hyr- eller stafettläkare varit inblandad. I 54 av fallen har Socialstyrelsen, eller vården själv, pekat på systemet med hyrläkare som en bidragande orsak till skador eller dödsfall. 27 av dessa fall slutade med att patienten dog.
Den stora läkarbristen har satt
läkarna i en guldsits. En stafettläkare kan erbjudas 200 000 kronor i månaden för att hoppa in på en vårdcentral.Miniminivån för en stafettläkare ligger på runt 100 000 kronor månaden, men det finns bolag som lockar med upp emot 50 000 kronor i veckan, alltså 200 000 i månaden.Förutom hög ersättning får läkaren oftast resor och boende betalt. Anledningen till att landstingen använder sig av stafettläkare är läkarbristen, som gör att de kan välja och vraka mellan olika högavlönade jobb. Dessa fantasilöner utarmar sjukvården och tar resurser från andra saker.

Varför har vi då läkarbrist och stafettläkare? En anledning är att Läkarförbundet motsätter sig en åkning av utbildningsplatser för att hålla uppe löner och efterfrågan. Vilket annat fackförbund har den makten? En annan är att de också motsätter sig schemaläggning, vilket gör att de kan fortsätta arbeta hela dagen och sedan arbeta jour på natten. Det gör att de får stora uttag av kompledighet som de kan ägna åt extraknäck som tex stafettläkare. När ska politikerna göra något åt det?

Till läkarnas försvar ska också sägas att den offentliga sektorn inte är någon bra arbetsgivare. Men läkarna klagar ofta över den långa utbildningstiden och glömmer då att nämna att de får betalt när de jobbar som AT-läkare och ST-läkare. En AT-läkare som genomgår grundutbildning och alltså inte har läkarexamen än, får mellan 18000-29000! ST-läkare som gör specialisttjänstgöring har också lön, men beydligt högre än allmänläkarna. Då är de alltså inte färdigutbildade. Är det så synd om dem? Det är inte så många andra grupper som har betald utbildning.

Bloggar:
, , , , ,,

onsdag 26 augusti 2009

Whiplashskadade rättslösa

LO-TCO:s jurist och försäkringsmedicinska konsult har uppmärksammat en förändrad inställning hos Försäkringskassan att bevilja rätt till fortsatt arbetsskadelivränta för personer som varit utsatta för våld mot nackregionen. Dethandlar om färdolycksfall med whiplashskador, men även andra skador i nacken under arbete.

Nu visar det sig att FK har ändrat inställning i dessa ärenden ( omprövning av livränta) och den skadade förlorar livräntan därför att FK-läkaren, precis som i mitt fall, hävdar att det är "normalt" att ha ont i nacken och att besvären inte har något samband med olycksfallet.

Försäkringskassan använder sig av ett generellt hållet yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd, sammanställt av två professorer inom ortopedisk kirurgi, för att bedöma om det föreligger ett samband mellan en arbetsskada och kvarstående nackrelaterade besvär. Yttrandet innehåller argument som talar för respektive mot ett samband mellan olycksrelaterat våld och kvarstående besvär. Det känner jag också igen. det kanske ingår i "manualen" för FK-läkare? Eddy Holmgren refererade i mitt fall till Socialstyrelsens Rättsliga råds yttrande till Länsrätten i Göteborg 2006-10-02 inklusive yttrandet från vetenskapliga rådet professor Lindgren tillsammans
med professorerna Nilsson och Link.


Försäkringskassans synsätt är numera att vad som orsakar ett smärttillstånd i stor utsträckning är okänt. Detta argument räcker då för att avslå rätt till fortsatt livränta trots att personen i fråga kan visa på kontinuerliga besvär efter en trafikolycka. De arbetsskadeärenden med förlängd livränta som Försäkringskassan godkänner måste till punkt och pricka följa Rättsliga rådets rekommendationer. Någon egentlig individuell prövning sker inte.

Förvaltningsdomstolarna tycks enligt skribenterna, dessvärre i stor utsträckning hänvisa till Försäkringskassans försäkringsläkare. Den förändrade synen på om man kan få kroniska besvär till följd av en whiplashskada har även ­nått domstolarna. Sammanfattningsvis präglas nu Försäkringskassans hantering av de whiplash­ska­dade av en ensidighet, och rättssäkerheten riskeras för denna grupp.

Försäkringskassan har en stor uppgift att fylla som förtroendeskapande myndighet, vars beslut bör vara tydliga och välmotiverade och i överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen och även med den allmänna me­dicinska uppfattningen.

Enligt skribenterna är det därför viktigt att följande åtgärdas:
• En ny tillsynsmyndighet tillskapas för att säkerställa rättssäkerheten hos Försäkringskassan.
• Riktlinjer för urvals­pro­cessen genom vilken Försäkringskassan ska rekrytera medicinska rådgivare för att säkerställa en allsidig bedömning där olika specialiteter och uppfattningar får komma till tals.


Som vanligt är det den lilla människan som kommer i kläm när byråkratin och ekonomiska incitament får styra. Men vilket politiskt parti vill göra något åt det?

Här kan du läsa mina tidigare inlägg om Försäkringskassan .

Bloggar: , , , , ,,


fredag 21 augusti 2009

Ny bedömningsskala av ryggsmärta

Det har kommit ett diagnosinstrument för att dignsotisera ryggsmärta och avgöra vilka som har svåra problem Oswestry Low Back Pain Scale. Det finns en bok om Ovestry Scale
skriven av Ian McDowell om du vill veta mer. Den innehåller ett frågeformulär på 10 frågor med poängbedömning. Billigt, enkelt och mycket utslagsgivande. Man får reda på patientens stora eller sparsamma handikapp, och man får bra information om VAD som sannolikt orsakar problemet i ryggen.Höga poäng indikerar stark smärta.I översättningen från google är det lite konstiga formuleringar,men du kan säkert lista ut vilka ord som avses. Du kan också läsa den på engelska.

Vårdcentral och utredningsläkare i landet borde använda sig av detta,men tills det sker(?) kan du som har ont i ryggen utreda dig själv med detta formulär. Enligt bloggen
Ryggont diskuteras kan du med god säkerhet bedöma om ditt diskbråck har någon betydelse för dina besvär.Owestry Scale undersöker i motsats till vårdcentralen, patienten under lång tid, och frågar efter differenser i ryggvärken.

Bloggar: , , , , , ryggont
ont i ryggen

Fler inlägg om läkemedel

Här kan ni läsa fler inlägg om läkemedel från min andra blogg Kaktusblomman. Klicka på rubriken!

onsdag 19 augusti 2009

Seg och svår kamp för rätt ersättning vid skada

I detta domslut från tingsrätten kan ni läsa om hur en skadad kvinna fick strida för sin rätt till ersättning mot sitt försäkringsbolag, Trygg& Chansa. Förlåt Trygg-Hansa heter det visst.

Hon fick en isklump, som ramlade från taket, i huvudet och drabbades av sk postkommotionella besvär med ljuskänslighet, huvudvärk och hög uttröttbarhet. Det gjorde att hon tvingades sluta sitt arbete som distriktssköterska.


I domslutet framgår det att hon sökt många olika specialister och har en väl dokumenerad skada. Ändå lyckas Trygg-Hansa får det till att hon har ett Somatoformt smärtsyndrom, dvs att hennes besvär är psykiskt betingade.

Detta är en bister verklighet för whiplash- och andra olycksfallskadade som får betala specialister och ibland t om advokat för egna pengar. Det är ju barockt nog, den skadade somska bevisa att det finns ett samband mellan olyckan och skadan, vilket inte alltid är så lätt.

Bloggar: , , , ,

Lätta hjärnskador kan mätas med blodprov

All typ av boxning, även amatörboxning med skydd, ger hjärnskador som går att mäta med blodprov. Forskare vid Sahlgrenska akademin har analyserat blodprov från cirka 40 amatörboxare och trots två månader sedan de senast boxats, syntes förhöjda halter av ett protein som finns i nervcellerna som heter NSE.

Forskarna har kommit fram till att vid slag mot huvudet, som vid boxning, går nervcellerna sönder och då släpps proteinet NSE ut i blodomloppet. Om man får hjärnskakning kan nervcellsutskott slitas av. Varje nervcell har ett långt utskott som lätt går av. Om det händer kommer den avslitna delen att falla sönder under en till två månader. Till slut dör också själva nervcellen. Den här processen verkar ta flera veckor, upp till tre månader, säger neurologen Henrik Zetterberg som varit med och gjort studien.

Spåren av hjärnskador har tidigare kunnat ses i ryggmärgsvätska, men blodprov är betydligt enklare att göra. Förutom att vara till hjälp för boxare borde den nya tekniken också kunna underlätta att ställa diagnos vid andra "lätta" hjärnskador (MTBI), som ofta inträffar vid trafikolyckor.Vid MTBI är risken liten för komplikationer, däremot större för långvariga besvär, postkommotionellt syndrom. Svenska studier visar att 10–20 procent av patienter med MTBI rapporterar flera kvarstående symtom och associerade svårigheter i vardagslivet 3 månader och längre tid efter skadan.

Svårigheten är att förutse vilka som kommer att drabbas. Det är stor oenighet bland läkarkåren om detta. Det finns nu flera kliniska mätinstrument, som utvecklats för att följa förlopp och behandlingseffekter avseende både symtom och aktivitetsförmåga efter MTBI.

Bloggar: , , , ,

tisdag 18 augusti 2009

Bostadsort avgör överlevnad i cancer

Din bostadsort kan göra stor skillnad i om du överlever cancer eller inte. Fem år efter behandling mot malignt lymfom levde dubbelt så många av de som bodde i Lund än de som bodde i nordöstra Skåne och Blekinge. Undersökningen gjordes i Skåne, Blekinge, södra Halland och Kronobergs län, men skillnaderna kan vara lika stora i hela Sverige.

Störst är skillnaden för lungcancer, malignt lymfom och prostatacancer. Men när det gäller bröstcancer har man inte sett så stor skillnad. Det kan bero på att de flesta som drabbas av den cancerformen överlever. Efter fem år lever 85 till 90 procent av patienterna
Undersökningen, som letts av Bo Attner, chefsekonom på Södra Regionsvårdsnämnden, har gått igenom samtliga cancerfall i området under 2007 och 2008, rapporterar Ekot.


Det är inte förvånande eftersom resurserna är så ojämnt spridda över landet. Dels har det betydelse om det finns ett universitetssjukhus i länet , dels om det är läkare som är "eldsjälar" med speciellt intresse och bedriver forskning inom sitt område. Det har också betydelse vilka kliniker som får forskningsanslag. Mycket forskning bedrivs med hjälp av ideella organisationer som t ex cancerfonden och Hjärt & Lungfonden samt av Läkemedelsbolag. De senare forskar förstås bara om sjukdomar där de kan se en möjlighet att tjäna pengar. En oberoende, statligt stödd forskning vore att föredra.

Bloggar: , , , ,

måndag 17 augusti 2009

Doktorn sätter diagnos via Wikipedia

Har du svårt att få en läkartid? Hitta botemedlet på Wikipedia. Det gör redan hälften av alla amerikanska läkare, enligt en ny studie. Företaget Manhattan Research har på uppdrag av amerikanska hälsovårdsmyndigheter undersökt hur vanligt det är att läkare använder sig av Wikipedia för att få medicinsk information.Men enligt andra undersökningar är det ingen anledning till läkarskräck. Wikipedia oftast rätt.

New England Journal of Medicine publicerade en undersökning av två australienska läkare som visar att Google klarade av att ställa rätt diagnos i 58 procent av de fall som testades i sökmotorn. Trots att vem som helst kan gå in och ändra informationen på Wikipedia visar flera studier att den medicinska informationen på internetlexikonet var förvånansvärt befriad från felaktigheter. Däremot finns flera fall där läkemedelsföretag ändrat information om negativa bieffekter av deras mediciner, skriver New Scientist .


Bloggar: , , , ,

torsdag 13 augusti 2009

Sitter du på livets avbytarbänk?

Lev i nuet - och tro inte allt som din hjärna säger dig. Det är stressforskaren Giorgio Grossis formel för att bli mer nöjd med livet. Han är docent i medicinsk psykologi vid Karolinska institutets stressmottagning.


Genom medveten närvaro och insikt om att hjärnan ibland lurar oss kan vi bli lyckligare, hävdar han. Det är en smart nöjdknapp i livet .Tro inte att du är dum, bara för att du tänker det”, säger Giorgio Grossi.

Kom ihåg att tankarna aldrig ger objektiva bilder av verkligheten. Många är alltför sällan här och nu. I stället är vi steget före eller ältar det som redan varit. Oförmågan att vara här och nu gör att livet går oss förbi. Livet består av upp- och nedgångar – och att det är normalt. Vi kan inte skydda oss mot motgångar, men vi kan välja hur vi vill förhålla oss till dem. Det är inte hur vi HAr det, utan hur vi TAR det.
Det är här och nu som gäller!Det är viktigt att inse att detta ”sedan” som många går och väntar på, det kommer aldrig. Det är här och nu som du kan påverka ditt liv. Man kan sätta sig på livets avbytarbänk för att man varit med om ett trauma, eller också konfronterar man sina rädslor och skapar ett meningsfullt liv som man trivs med.

Hjärnan spelar oss många spratt. Särskilt den delen som kommer från stenåldern...

Bloggar: , , , , ,Lönefest för läkare i vårdvalet

65 nya vårdcentraler. Men inga nya läkare. Det är upplagt för dragkamp om läkarna i Västra Götalandsregionen. Sveriges Radio rapporterar att den kraftiga expansionen av vårdcentraler, som följer av vårdvalssystemet som införs den 1 oktober, inte har följts av något tillskott av nya läkare i regionen. I stället är det samma antal läkare som nu ska bemanna betydligt fler vårdcentraler. Och det i en region där en av fyra läkartjänster i primärvården är obesatt eller saknar en fast anställd läkare.

Det innebär alltså att läkarnas löner kommer att stiga ännu mer. Konstigt att läkarna är den enda gruppen på arbetsmarknaden som via sitt fack kan hindra att det utbildas fler läkare. De har hittills också vägrat att schemaläggas,vilket innebär att de först kan jobba jourtid (kväll- eller natt) och sedan som vanligt på dagen. Konsekvensen blir att de tar ut långa ledigheter eller feta löner. Sjukt sa patienten!

Bloggar:
, , , ,

tisdag 4 augusti 2009

Nytt läkemedel mot sömnstörningar

Valdoxan - ett nytt lovande läkemedel mot depression har nyligen blivit godkänt. Läkemedlet påverkar både melatonin- och en serotoninreceptor i hjärnan vilket antas ha effekt på dygnsrytmen och den viktiga sömnen. Serotoninnivåerna påverkas dock inte vilket skiljer sig från de traditionella SSRI-läkemedlen.

Valdoxan har visat sig ha god effekt på symtom som nedstämdhet, sömnbesvär och ångest. Studier visar att 8 av 10 patienter inte har fått tillbaka sin depression efter 6 månader när de stått på behandling.

De flesta antidepressiva läkemedel ger sexuella biverkningar såsom minska lust och svårighet att få orgasm, men även viktuppgång och sömnstörningar kan förekomma. Valdoxan har i studierna inte visat sig ha dessa biverkningar vilket är lovande. Valdoxan har precis blivit godkänt och det kan dröja några månader innan läkemedlet finns på apoteket.

Bloggar: , , , , ,

måndag 3 augusti 2009

Orsakar Omega 6 ulcerös colit?

Enligt en fransk forskargrupp innebär en hög konsumtion av fettsyran omega-6 fördubblad risk att utveckla tarmsjukdomen. Den närbesläktade fettsyran omega-3 minskar däremot risken med 77 procent.

Höga halter omega-6 finns i majs- och solrosolja medan nivån är låg i olivolja. Omega-3 finns i olivolja och fet fisk. För att dra slutsatserna har en internationell forskargrupp vid WHO:s cancerinstitut i Lyon använt sig av en stor studie. Studien, kallad Epic, samlade under 1990-talet in hälsodata om en halv miljon invånare i tio europeiska länder. Av dessa valdes 200 000 ut för att se vilka som utvecklade ulcerös kolit under fyra år. 126 blev sjuka och jämfördes med friska deltagare.

Bloggar: , , , , gnäll ,värk

Botox testas mot depression

Jag vet inte vad jag ska tro?Enligt Sunday Times testar forskarna om Botox kan ha effekt mot depressioner. De tror att vissa känslor kan mildras om patienten inte kan lägga pannan i djupa veck. Det kan lura hjärnan att tro att det inte finns något att oroa sig för. Därför testas nu Botox som en alternativ behandling för depression.

I ett inledande försök testades Botox på tio deprimerade personer. Efter två månader rapporterade nio av dem att de inte längre var deprimerade och den tionde mådde bättre än innan. Botox är ett nervgift som injiceras i pannan. Det försvagar tillfälligt de muskler som används för att rynka pannan.

Jag är skeptisk till att Botox skulle ha den effekten. Jag har då inte märkt något sådant och har fått Botox i flera år för min huvud- och nackvärk.

Bloggar:
, , , , gnäll ,värk

söndag 2 augusti 2009

Träna fastän du har ont!

De vanligaste orsakerna till att folk får ont är att de rör sig för lite eller överanstränger sig, Många gör tyvärr felet att inte alls träna det ställe som de har ont på och då blir de ännu svagare där. Resultatet blir att man får mera värk och att snedbelastningen kan ge besvär på den tidigare friska sidan.

Det är något jag verkligen kan skriva under på. Jag har testat flera gånger att göra uppehåll med träningen och tänkt: Varför ska jag träna när det bara gör ont och jag får ont efteråt? Men jag har alltid blivit sämre (fått mer ont) och dessutom blivit svagare än när jag tränade. Här får du tips på kan du läsa sjukgymnastens tips med
enkla övningar för olika typer av smärta.

Till er som undrar: Klådan har försvunnit, men istället fick jag migrän som varade i tre dagar!

Bloggar:
, , , , gnäll ryggont, värk