onsdag 28 september 2011

Vårdvalet i VG underfinansierat

Oktober 2009 genomfördes vårdvalet i Västra Götalandsregionen och invånarna listades på de olika vårdcentralerna. Vid vårdvalet valde våra politiker att avsätta mindre pengar per invånare jämfört med vad primärvården Skaraborg tidigare fått. Detta har lett till att blodtrycksmottagningar, livstidsmottagningar och hembesök till hemsjukvårds patienter har minskat eller upphört helt. Jourmottagningarna har dragits ner till ett minimum.

För att få en välfungerande primärvård behövs det resurser motsvarande en distriktsläkare per 1 500 invånare. Ingen vårdcentral har fått dessa resurser. Detta leder till en omöjlig arbetssituation som riskerar att utbildningsläkarna skräms bort från primärvården.

VG-regionen borde därför satsa sina pengar på primärvården istället för på att korta väntetiderna på akuten.Mer pengar borde satsas på förebyggande verksamhet och egenvård, då skulle färre behöva uppsöka akuten.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Twingly

tisdag 27 september 2011

Virus kan ha samband med cancer

Ett virus tre av fyra svenskar bär på, cytomegalovirus (CMV), kan vara inblandat i utvecklingen av en rad olika cancerformer. Viruset finns exempelvis i ungefär nio av tio maligna hjärntumörer, bröst-, prostata och tjocktarmscancer.

Den nya studien, som publiceras i tidskriften The journal of clinical investigation i dag, visar också att viruset orsakar inflammation.
Men cancern tillväxt går att bromsa - med hjälp av antivirusmedicin och antiinflammatoriska smärtläkemedel. Cancersjuka möss fick antivirusmedicinen Valcyte och värkmedicinen Celebra enskilt eller i kombination. Var för sig hämmade läkemedlen tumörtillväxten med ungefär 40 procent, jämfört med obehandlade kontrollmöss. Om medlen gavs i kombination bromsades tumörtillväxten med hela 72 procent.


Ipren hoppas ge effekter


Nu har 42 vuxna svenskar med en aggressiv form av hjärntumör fått testa behandling med antivirusmedicin, men resultaten av den studien är ännu inte färdiga. Förhoppningen är att antivirusläkemedel och inflammationshämmande värkmediciner, av samma typ som vanliga Ipren och Voltaren, ska kunna användas för att behandla cancer. Tidigare studier har visat att personer som äter antiinflammatoriska värktabletter har lägre risk att drabbas av cancer. Och om viruset bevisas orsaka cancer kan det kanske förebyggas med vaccin i framtiden.

Nu är det inte så enkelt: inflammationshämmande mediciner har också besvärliga biverkningar som allergier, ökad risk för magblödningar och stroke.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant

fredag 23 september 2011

Pengar går före flickors liv i läkemedelsbranschen

Inger atterstam i SVD skriver: "Läkemedelsföretaget GSK (Glaxo Smith Klein) satte ned foten i den segdragna cirkusen runt vaccineringen mot livmoderhalscancer i Sverige, en affär på sådär 250 till 300 miljoner kronor. Det försenar vaccineringen av flickor mot livmodercancer ytterligare. Kampen om rättigheten att tillverka vaccinet har tydligen pågått sedan 2008! Skamligt!

GSK gav alltså efter för de sämsta och enligt många numera helt dominerande traditionen i den internationella läkemedelsindustrin: Kommersialismen. Det viktiga är att kämpa för miljonerna, för framtida marknader, för aktieägarna, för att GSK:s vaccinvarumärke Cervarix (det som nu förlorade i Sverige) inte ska halka efter och definitivt förlora mot konkurrent Gardasil. Då spelar inte flickors liv någon roll." Det är bara miljonerna som räknas. Tala om ett cyniskt spel.

En annan kär tradition i läkemedelsbranschen är nämligen att stämma varandra i ofta segdragna och oerhört dyrbara rättsliga processer, kallas understundom okynnesöverklaganden.

Hur kan läkemdelsbolag tillåtas att sabotera vård på detta sätt? Lagen om offentlig upphandling måste ändras om detta är vanligt förekommande förfarande. Det kan inte vara rimligt att överklaganden ska äventyra vården och männsikors liv, som nu sker.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,,

torsdag 22 september 2011

Avhopp från SNS efter rapport om privatiseringar

Forskningschefen för Näringsliv och Samhälle (SNS) Laura Hartman lämnar sin tjänst. Nyligen ledde hennes rapport om privatiseringar i välfärden till hård debatt. Det gillade tydligen inte topparna inom näringslivet. Allianspolitikerna har säkert också satt kaffet i halsen när de läste rapporten.För en tid sedan presenterade Laura Hartman en mycket uppmärksammad rapport om privatiseringar inom välfärdssektorn som konstaterade att det inte finns några vetenskapliga belägg för att det ökat effektiviteten eller kvaliteten.

SNS:s vd Anders Vredin avfärdar helt att Laura Hartman skulle ha fått sparken från SNS med anledning av kritiken mot rapporten.Men statsvetarprofessorn Olof Petersson lämnar samtidigt SNS i protest mot ledningen.Professorn i statsvetenskap och tidigare forskningsledaren Olof Petersson har sagt upp sig från sin tjänst som rådgivare i forskningsfrågor vid SNS. Skälet är interna meningsskiljaktigheter när det gäller SNS-forskares möjligheter att fritt få presentera sina resultat.

”Enligt min uppfattning borde det vara självklart att SNS inte begränsar en forskares yttrandefrihet. Men det har nu visat sig att den nuvarande SNS-ledningen har agerat på ett sätt som strider mot den akademiska friheten. Därför lämnar jag min anställning vid SNS”, skriver Olof Petersson på sin blogg.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik,Riksdagen, välfärd,

SNS rapport om privatisering blottar svepskälen

Cecilia Verdinelli, kulturskribent på Gp skriver: "Effektivitetsargumenten var det man debatterade med i teve, aldrig det reella motivet. Det är häpnadsväckande hur väl landets ledande moderater lyckats profilera sig själva som ideologiskt neutrala byråkrater. De har fått oss att tro att de blott är maktens ödmjuka men kompetenta meteorologer, som håller koll på konjunkturskurar och fäller upp paraplyet över oss alla i rättan tid. Utförsäljarhögern kommer förr eller senare att behöva göra det mest förbjudna, nämligen medge att den är inte är ideologilös."

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Tyvärr har den eminenta rapporten fått tragiska följder för forskarna på SNS. Alliansfritt Sverige skriver att SNS-forskaren som en följd av kritiken mot privatiseringar fått lämna SNS. "Förra veckan retade Laura Hartman upp hela högern till närmast hysteriska proportioner med sin beskedliga forskningsgenomgång som vågade knysta om att det inte fanns något stöd för att privatiseringar höjer kvaliteten i välfärden. Hon följaktligen uttryckte sin förvåning om de kraftiga reaktionerna. Men det kanske inte är så konstigt att det blev de reaktioner som det blev då SNS är en förkortning av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och finansieras till stor del av just näringslivet. Och denna vecka slutar Hartman på SNS, som av en slump."

Tydligen är det ännu en forskare som slutat.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik,Riksdagen, välfärd,

onsdag 21 september 2011

Viktigt att bli berörd i vården

Avhandlingen innehåller fyra empiriska studier samt en filosofisk belysning av resultaten. Frågor som ställts har till exempel varit: Hur visar sig beröring i vårdsammanhang? Vilken betydelse har beröringen? Hur visar sig beröring vara vårdande? Vad är vårdande beröring? Kan beröring vara icke-vårdande och i så fall hur?

Resultatet visar hur beröring i vårdsammanhang är ett komplext fenomen. Den som berör blir också själv berörd. På så sätt tillhör beröringen vare sig den ena eller andra personen och kan heller aldrig vara enkelriktad; den blir till i mötet mellan de två individerna. Avhandlingen visar också hur beröring sätter människors sinnen i rörelse, på gott och ont, och kan vara såväl vårdande som icke-vårdande.

Avhandlingen visar att vårdande beröring kan vara meningsskapande och hälsostärkande och förankrande om den utvecklas ur ett vårdande som förmår att möta patientens livsvärld och sårbarhet. Beröringen ger vårdare möjligheter att stabilisera och stödja patienterna till att uppleva hälsa, att känna sig mer hela och till att fullfölja sina små eller stora livsprojekt. Emellertid kan beröring som objektifierar patienterna utgöra ett hinder för en vårdande relation och kan till och med skada dem då en mellanmänsklig avvägd rörelse saknas.

Som exempel kan jag nämna när jag gjorde mammografi. När jag kom in i undersökningsrummet var personalen jättetrevliga och log mot mig, men när jag sa att jag hade ont i nacke och rygg sa de att jag skulle ha sagt till om det i förväg. Jag sa då att det inte stod något om det i kallelsen. Men det brydde de sig inte om.

Fortfarande leende,ryckte de och slet de  i mig utan att ta minsta hänsyn till min smärta . Det gjorde jätteont!
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Välfärden

Makar nekas hemtjänst fast båda är funktionshindrade

Enligt äktenskapsbalken 1 kap 2§ har makar ansvar för varandra. Detta innebär bland annat att makar har ett gemensamt ansvar för hem och hushåll. När det gäller personlig omvårdnad som exempelvis hjälp med hygien, dusch, klädsel och toalettbesök görs det däremot alltid en individuell bedömning av vad man har rätt till. Denna hjälp anses inte åligga make eller maka. Jag kan alltså få hjälp med dusch och toabesök,men inte med t ex klädtvätt.

Men i mitt tycke är detta en omodern skrivning av Äktenskapsbalken som strider mot Socialtjänstlagen. I socialtjänstlagen står det faktiskt att funktionshindrade har rätt till jämlikhet i levadsvillkor för kvinnor och män. Men det är ingen jämlikhet när jag tvingas bli beroende av min man både praktiskt och ekonomiskt (eftersom jag inte kan öka min inkomst).

Vi är båda funktionshindrade och min man får sköta allt från städning till att handla mat och gå med sopor. Men han arbetar heltid med eget företag och blir därför helt utmattad bara av det. Vi nekades hemtjänst av Göteborgs kommun pga av att vi är gifta och man menade att han kunde hjälpa mig. Detta gör att jag blir helt beroende av honom. Har inte funktionshindrade rätt till jämlikhet? Detta tär väldigt hårt på vårt förhållande.Det är inte alla som har råd att köpa hushållstjänster....

Bloggar: hälsasjukdom, smärta, kronisk smärta, samhällevärk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik,Riksdagen, välfärd,

tisdag 20 september 2011

Oro för framtidens sjukförsäkring som utreds

Socialförsäkringsutredningen ska utforma framtidens sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar, men arbetet väcker en hel del oro, både hos funktionshinderrörelsen och facket. Men facket ser också fördelar med ett starkare samband med kollektivförsäkringarna. Regeringen har i direktiven öppnat dörren för ett ökat marknadsinflytande av socialförsäkringen, tex genom att flytta över ansvaret till arbetsmarknadens parter.

Handikappförbunden är däremot mot en sådan utveckling och är rädda för att de som står långt från arbetsmarknaden kommer ännu längre ifrån den. Vi riskerar att få två system- ett för dem som arbetar och ett annat för de sjuka/arbetslösa.Så fort man börjar sortera blir de som har en funktionsnedsättning förlorare. Det kan bli högre premier för de som har  "högre risk". Risjken är också stor att funktionshiner perspektivet kommer att saknas i diskussionerna mellan partierna.

Enligt tidningen Svensk handikapptidskrift (SHT) ska utredningen vara klar den 15 maj 2013 och ett hållbart förslag om "mer hållbara försäkringar vid arbetslöshet och sjukdom" presenteras. I slutänden vill regeringen testa gränserna för var ett systemskifte kan finnas, tror LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik
,Riksdagen, välfärd,sjukförsäkringen

söndag 18 september 2011

Privatiseringar av välfärden varken bättre eller sämre

I förra veckan kom SNS-rapporten om privatiseringarna i välfärden. Slutsatsen var enkel - det gick inte att styrka att privatiseringar gjort välfärden vare sig billigare eller bättre. Det riktigt intressanta är hur Alliansen har reagerat - valfrihet var ett självändamål vid privatiseringar, inte kvalitetshöjningar eller sänkta kostnader för skattebetalarna!

Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik.

Förhoppningarna var stora från början: Byråkratin skulle minska, liksom de effektivitetsproblem som plågade den offentligt tillhandahållna välfärden. Vidare skulle kvaliteten och demokratin stärkas tack vare ökad valfrihet för medborgarna. Men SNS:s övergripande slutsats är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn. De kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.                  

Du kan se redovisningen av deras forskning på SVT- Forum

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, , politik,Riksdagen, välfärd,

fredag 16 september 2011

Protester mot nedskärningar inom vården i TV4

Protester på åtta platser i Sverige på lördag mot nedskärningar inom vården. Arvi Yarollahi, initiativtagare och läkare. Torbjörn Hammar förlorade sin fru i cancer. Misstagen hon utsattes för fick honom att börja protestera.

Det är brist på vårdplatser. Politikerna tror sig spara när de drar ner på vårdplatser.Vården drivs av tjänstemän som har för mycket makt. Politikerna borde istället ta sitt ansvar.Personalen går på knäna och är lågavlönade fastän de har ett mycket viktigt arbete.

Läs om Gullan , 65 år, som ansågs för gammal för att få vård

Hon lever med ständig värk efter en misslyckad höftledsoperation för sex år sedan. Hennes läkare förstod vilken plåga hon lever med och skickade henne på remiss till smärtkliniken på Sunderby sjukhus.

Hon väntade på kallelsen men fick i stället ett chockbesked: hon var för gammal.Smärtkliniken på Sunderby sjukhus tar bara emot personer i arbetsför ålder. De över 65 år är portade!Man tror inte att det är sant!

Är du inte arbetsför saknar du de medborgliga rättigheterna.Då betalar du högre skatt, då får du vänta på vård de gånger du har förmånen att alls få den. Ibland uteblir den som i Gullans fall. Hon skulle kunna bli hjälpt av en operation. Men nu är inte Gullan i arbetsför ålder. Då räknas hon inte då står hon utanför samhället.Vilket samhälle har vi fått när männsikor över 65 inte har något värde?

Du får inte heller någon rehabilitering annat än sjukgymnastik om du inte är arbetsför.Sjukvården har inte insett att de kan spara pengar genom att rehabilitera även äldre/långtidssjuka så att vårdkonsumtionen och smärtstillande läkemedel minskar.Istället ökar vårdbehoven för dennna grupp. Jag blev själv nekad rehabiliteringsvistelse av VG-regionen för att jag hade långvarig smärta. Det räknas inte som giltig orsak!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Välfärden

torsdag 15 september 2011

SKRIV UNDER OCH RÄDDA VÅRDEN!Demonstrera på lördag!

SKRIV UNDER OCH RÄDDA VÅRDEN! www.sjukvardsreform.se
Vi jobbar inom vård och omsorg! Vi är patienter och anhöriga! Vi har fått NOG!

Pengar och budget har tillåtits bli ledstjärnan i en verksamhet där patienten mer än ofta försummas och personalen överarbetas.

En gång för alla sätter vi ner foten tillsammans. Vi kämpar gemensamt för en humanare vårdapparat och driver frågan tills dess att vi med gemensam röst tvingat fram en förändring!
...
Dela med er av era berättelser, bjud in nära och kära, vänner och kollegor. Om vi bara håller ut och inte ger upp på vägen kommer vi tillsammans att bygga upp vården till en säker och fungerande verksamhet med patienterna åter i centrum!

Den 17e September är det åter dags för vårdpersonal att ta steget ut på gator och torg. Det kan inte längre fortsätta såhär!
Göteborg: Vi samlas kl 16.00 på Gustav Adolfs Torg och går därefter tillsammans mot Götaplatsen i ett demonstrationståg.

Bjud med så många ni kan och begär redan nu ledighet om möjligt!

Bekräftade artister:

Martin Rolinski - f.d. BWO
Knut Agnred - från Galenskaparna & Aftershave

Bekräftade talare:

Arvin Yarollahi - Läkare
Torbjörn Hammar - Anhörig
Linda Behrmann - Undersköterska
Ingvar Oldsberg - Patient

Andra manifestationer samma dag:


Kiruna
http://www.facebook.com/event.php?eid=202002976527588

Sundsvall
http://www.facebook.com/event.php?eid=145929902156369

Blekinge
http://www.facebook.com/event.php?eid=270485582968688

Malmö
http://www.facebook.com/event.php?eid=142559632505031

Ludvika
http://www.facebook.com/event.php?eid=195165527215202&ref=ts
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, ,Välfärden

onsdag 14 september 2011

Varför Parkinsonmedicin ger ofrivilliga, ryckiga rörelser

Nu har forskare från Lunds universitet kunnat visa hur standardmedicinen mot Parkinsons sjukdom, L-dopa, orsakar dyskinesi, ofrivilliga ryckiga rörelser. Medicinen aktiverar en tillväxtfaktor som styr blodkärlstillväxten i de hjärnområden som styr motoriken.Att de okontrollerade rörelserna är en effekt av behandlingen med L-dopa är sedan länge välkänt. Men nu har forskarna genom studier på råttor kunnat visa att medicinen aktiverar en tillväxtfaktor som styr bildningen av nya blodkärl i hjärnan.

Upptäckten öppnar nu upp för att man i framtiden ska kunna begränsa de ofrivilliga rörelserna.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant,

tisdag 13 september 2011

Omega 3 och 6 kan göra cellgifter verkningslösa

Effekten av de cellgifter som många cancerpatienter får klingar av efter ett tag och ett återfalli sjukdomen  kan därför komma. Tidigare har forskarna trott att detta beror på förändringar hos cancercellerna, att de på något vis blir resistenta mot behandlingen.

Men nu visar en grupp forskare vid University Medical Center Utrecht i Nederländerna i tidskriften Cancer Cell att det är kroppen som är boven i dramat. Att den utsöndrar substanser i blodet som skydd mot behandlingen som den uppfattar som ”främmande”. Enligt forskarna är det två sorters fettsyror som blockerar läkemedlen. Problemet är att exakt samma fettsyror ingår i de kommersiellt tillverkade kosttillskott med omega-3 och omega-6 som många cancerpatienter tar.

Professor Emile Voest, som har lett forskningen, avråder nu alla patienter som får cellgifter från att äta dessa kosttillskott, åtminstone tills vidare. Annars är risken, säger han, att behandlingen blir verkningslös.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , opinion, intressant,

onsdag 7 september 2011

Många tar sin medicin på fel sätt

Forskning visar att många patienter inte tar sin medicin korrekt, vare sig i rätt tid, i rätt dos eller på rätt sätt. Inom olika forum diskuteras ständigt åtgärder och resurser för att främja rätt läkemedelsanvändning. Felaktig användning kostar landstingen stora summor per år. Men framförallt skapar det lidande hos de patienter som behöver få lindring. Många patienter som inte tar sina mediciner korrekt och därmed inte får optimal effekt, slutar medicinera sig, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.
Därför är det glädjande att fler och fler företag väljer att publicera tydliga och enkla instruktionsfilmer på www.medicininstruktioner.se. Portalen vänder sig till patienter som fått ett läkemedel förskrivet.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,,

Privatiseringar har inte lett till förbättringar av välfärden

Det finns inga vetenskapliga belägg för att privatiseringarna inom välfärdssektorn lett till förbättringar i skola, vård och omsorg, enligt en forskarrapport som SNS ( Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) låtit göra. Vem är förvånad? Så går det när man låter vinstintresset styra.

"Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen", skriver Laura Hartman, docent i nationalekonomi och forskningschef på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), i en debattartikel i Dagens Nyheter. SNS anser att det är oacceptabelt att 20 år har gått utan att privatiseringspolitiken utvärderats och tycker att det råder "en anmärkningsvärd brist på vetenskapligt baserad kunskap" om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn. Forskarna har inte kunnat hitta "några vetenskapliga belägg" för att ökad konkurrens skulle leda till förbättringar av välfärden. Det har vi redan märkt! Så sent som igår fick jag ringa runt alla Apotekt i hela Göteborg för att få tag på medicin. Apoteket fungerar sämre än tidigare, elen har blivit dyrare, friskolorna håvar vbara in vintsre utan att öka kvalitén och det finns många andra exempel.

I dag arbetar nästan var femte anställd inom välfärdssektorn i privat regi.SNS har i studien låtit en forskargrupp gå igenom statistik och forskning inom förskola, skola, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, arbetsmarknadspolitik samt insatser för äldre och funktionshindrade.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,, >,Välfärden

Äntligen bättre efter akupunktur

Efter att ha haft ständig ryggsmärta och legat på soffan utan att ha kunnat göra något i 1 1/2 år, har jag äntligen blivit bättre tack vare akupunkturbehandling av triggerpunkter +massage. Det går visserligen sakta framåt, men jag har inte lika ont (muskelspänningar) när jag ligger och har börjat träna med vattengympa + sjukgymnastik. Så nu känner jag mig starkare och har fått igen en del muskler.

Jag trodde inte det var sant när musklkramperna släppte efter första behandlingen redan. Men det är väldigt noga vem som ger akupunktur- att de kan sin sak. Jag hade nästan gett upp hoppet om att bli bättre och trodde att jag skulle få ha det så här resten av mitt liv. Jag kunde bara sitta 5-10 minuter och stå korta stunder. Nu har jag tränat upp mitt sittande så jag orkar upp till 45 minuter. Kan också stå längre.  Så du som har haft ont länge-ge inte upp!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, intressant, ,  måndag 5 september 2011

Systemskiftet ett faktum

Grunden för en generell välfärdspolitik är att arbetslöshets- och sjukförsäkringarna ska ge skydd vid inkomstbortfall. Den tanken har nu övergivits i Sverige. I stället har vi fått ett system som enbart ger grundskydd – och ett mycket bräckligt sådant. Därmed, visar en analys av Socialstyrelsens senaste rapport om  ekonomiskt bistånd (socialbidrag), är systemskiftet redan ett faktum.

"Med andra ord – mer än hälften av
dem som måste vända sig till kommunen
för att få ekonomiskt bistånd
gör det därför att sjuk- och arbetslös -
hetsförsäkringarna helt enkelt är
otillräckliga. 141 998 personer måste
be om ekonomiskt bistånd, därför
att de trygghetsförsäkringar som ska
hjälpa människor över olyckor som
sjukdom och arbetslöshet inte längre
ger ens ett grundläggande skydd för
försörjningen."


Så ser Alliansens samhälle ut med skattesänkningar för de som arbetar och i bästa fall socialhjälp för de sjuka. DIT HÖR OCKSÅ DE SOM SLITIT UT SIG I ARBETET.

Diskriminering vanligt inom vården

Tillgång till sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden inom sjukvården.

Men forskning och rapporter, bland annat från Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting, (SKL), och Folkhälsoinstitutet, visar att vården har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor. Det bekräftas av företrädare för stora intresse- och patientgrupper som DO träffat, samt de anmälningar som myndigheten utrett.

DO har i veckan besökt Västra Götalandsregionen för att tillsammans med vårdpersonal och representanter för intresse- och patientorganisationer studera regionala goda exempel på arbetet för att göra sjukvården tillgänglig för alla.

Sammantaget har DO fått 269 anmälningar om diskriminering inom sjukvården sedan den nya diskrimineringslagen började gälla 2009. De flesta av anmälningarna handlar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning (111). Övriga anmälningar berör diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet (86), kön (29), sexuell läggning (22), religion eller annan trosuppfattning (13) samt könsidentitet eller könsuttryck (7).41 av anmälningarna kom från Västra Götaland.

Ett stort antal ärenden visar hur flera diskrimineringsgrunder kan samverka med varandra, till exempel hur sjukvården bemöter kvinnor med funktionsnedsättningar.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, ,