söndag 28 oktober 2012

Veckans blogg-tävling

Ni får gärna gå in och nominerna mig som veckans blogg hos Sjubarnsmamma

onsdag 24 oktober 2012

Löpning förlänger livet

Lev längre genom att jogga lagom och kontinuerligt. Det är resultatet som danska forskare kommit fram till efter att ha studerat mer än 24 000 danskars motionsvanor under 36 år, skriver Dn.se.

Det du behöver göra är att jogga i en till två och en halv timme i veckan sammanlagt, fördelat på två eller tre tillfällen. Joggingen ska ske i långsam eller måttlig takt. Enligt studien som kallas för Copenhagen City Heart Study förlängs då livet med 6,2 år för män och 5,6 år för kvinnor.Detta måste väl även gälla annan konditionsträning?

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant
Samband mellan halsbränna och astma

Halsbränna och sura uppstötningar kan vara kopplade till andra problem. Det visar en ny studie bland närmare 1 800 kvinnor och män i Uppsala, Göteborg, Reykjavik och Antwerpen.

När studien inleddes hade ingen av deltagarna luftrörsbesvär, men senare diagnostiserades sex procent med astma. Merparten av dessa led av halsbränna. Nu tror forskarna att halsbrännan kan vara en bidragande orsak till andra problem så som astma.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant

tisdag 23 oktober 2012

Patienter nekas viktig behandling

Svenska patienter kan inte längre räkna med att få tillgång till bra och nya cancermediciner. Det skriver läkare och representanter från tre patientorganisationer i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I en internationell jämförelse har cancersjuka i Sverige haft en bra prognos, men de uppgifterna reflekterar hur det var i Sverige för fem-tio år sedan. Långsamma processer gör att det i dag tar tid för cancerläkemedel att introduceras på svenska sjukhus.

På vissa sjukhus får patienterna köpa sin egen medicin. Debattörerna tar upp tre exempel på cancerläkemedel som patienter inte fått tillräckligt snabb tillgång till på grund av att de anses för dyra; ipilimumab (Yervoy) mot hudcancer, everolimus (Afinitor) mot bröstcancer och abiraterone (Zytiga) mot prostatacancer.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant


Prac ska utreda diklofenak

I utredningar som genomfördes 2005 och 2006 upptäcktes en något förhöjd risk för hjärt-kärlbiverkningar för diklofenak, efter längre tids behandling med högre doser. Nya data stöder de resultaten, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket. Nu ska EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC, ta ställning till om rekommendationerna behöver uppdateras.

Diklofenak ingår som aktiv substans i ett stort antal läkemedel, till exempel Voltaren, Diclok, Dicuno, Diklotab och Eeze.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant


söndag 21 oktober 2012

Vill du veta mer om ryggoperationer och vilka resultaten blir?

Här kan du läsa resultat baserade på det material som samlas in till det
Svenska Ryggregistret - SWESPINE. Resultaten uppdateras på halvårsbasis och presenteras tillsammans med en överskådlig analys och kommentar ställd av professionen

Svenska Ryggregistret - SweSpine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Registret startade 1993 med 8 aktiva kliniker. Idag är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt. Det utgör ca 95% av landets kliniker där ryggkirurgi bedrivs.

SweSpine ägs och administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant