torsdag 22 april 2010

Ny migränmedicin

Det nya läkemedlet Telcagepant bygger på en helt ny princip för behandling av migrän. Medicinen bromsar en peptid som kallas CGRP som frisätts i hjärnan vid migränattacker.Telcagepant är lika effektivt som dagens migränmedel, som kallas triptaner, Zomig, Imigran och Maxalt. Men det nya medlet har färre biverkningar visar flera studier som är finansierade av läke­medelsföretaget. De vanligaste biverkningarna är muntorrhet, yrsel och illamående.Dessutom visar studier att hos ett fåtal personer som har tagit medlet dagligen i förebyggande syfte har levern påverkats. Det verkar som om medlet bara ska användas akut vid migrän­anfall. Förhoppningsvis kan grupper som inte kunnat ta de andra medicinerna ta detta istället pga att det inte har samma kärlsammandragande effekt.

De som haft migrän vet hur handikappande det är. Jag minns hur det var: Huvudvärken kom alltid när jag skulle vara ledig eller göra något kul. Många gånger har jag fått medicinera mig för att kunna göra det jag vill och istället känt mig trött och konstig. Eller också har jag legat utslagen av smärta i ett tyst, mörkt rum och kräkts så fort jag vridit på huvudet. Skönt att slippa det!

Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

måndag 19 april 2010

Askmolnet kan stoppa mammas begravning

Med växande ångest läser jag hur askan från vulkanen på Island orsakar stopp för flyget över hela Europa. Under Valborgsmässohelgen, om drygt  en vecka, ska vi åka upp till Norrland för mammas gravsättning och minnesstund. Därför blir det bekymmersamt om vulkanen fortsätter spy ut aska och rök! Risken är överhängande att vi får ställa in  allt och vänta tills läget är stabilare. Men vad ska man göra? Mot naturens krafter har vi tyvärr inte mycket att sätta emot. Den senstae tidens händelser påminner oss verkligen hur sårbart samhälle vi lever i.


Bloggar: , , , , , Göteborg,

torsdag 15 april 2010

Bidragslinje för rika

Alliansens regeringsprogram domineras helt av ”arbetslinjen” och ”bidragslinjen”, enligt Kjell Lundgren. "Regeringen menar att alla ska kunna arbeta, oavsett förutsättningarna. Även sjuka, handikappade och arbetslösa, oavsett var i landet jobben finns – och om de finns. Det är alltså arbetslinjen. Lustigt nog har regeringen startat arbetslinjen med att ge alla som redan har ett arbete ett extra bidrag – det så kallade jobbskatteavdraget. För övriga var väl tanken att bidragslinjen mer eller mindre skulle skrotas? Men i verkligheten blev det tvärtom. Bidragen ökar hela tiden. Till exempel rot-avdraget och rut-avdraget. Och att en arbetsgivare, som anställer en person under 25 år, får ett bidrag från staten, i form av lägre arbetsgivaravgift.

Han kan också få ett bidrag till så kallade instegsjobb eller särskilda nystartsjobb för arbetslösa och flyktingar. Mycket generösa bidrag, dessutom. Staten bidrar också med pengar till coachningföretag, som ska lära arbetslösa att söka jobb. Till vilken nytta? Till vilken kostnad? Ja, listan kan göras lång! "

Verkligen en träffande beskrivning av Regeringen arbetsmarknadspolitik. Ta från de fattiga och ge till de rika.Då man får skattesänkningar och andra bidrag är det helt plötsligt inte skamligt att ta emot bidrag!

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, Göteborg,, , ,

Virus orsak till kroniskt trötthetssyndrom?

Forskare i USA har enligt Läkartidningen, påvisat infektion med ett nytt retrovirus, xenotropt murint leukemivirusrelaterat virus (XMRV), vid myalgisk encefalomyelit/kroniskt trött­hetssyn­drom (ME/CFS). Om ett samband mellan infektion med XMRV och ME/CFS kan beläggas innebär det ett genombrott i forskningen. Orsaken till syndromet är okänd och botande behandling saknas. Det är ett plågsamt tillstånd att ständigt vara trött, så jag hoppas verkligen att forskarna finner någon medicin mot detta.

Det är prof. Gottfries, som har en mottagning i Göteborg för dessa paitenter som skrivit artikeln.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , , , , medicin, läkemedel,

onsdag 14 april 2010

Medikaliseringen av ohälsa ett problem för samhället

Valdemar Ingdahl skriver att vetenskapsjournalistik tidigare handlade om ingenjörsteknik och uppfinningar, men att det ändrades för 10-20 år sedan. Nu skriver vetenskapsjournalister istället mest om medicin och hälsa. Allt fler symtom ses som orsakade av fysiska processer och därmed öppnas också fältet för läkemedelsindustrin som ser stora möjligheter att tjäna pengar på ohälsan i samhället.

ADHD och DAMP,är t ex två omdiskuterade diagnoser, som numera ses som neuropyskiatriska sjukdomar. Diagnosen av sjukdomar innebär att man får bättre vård, att sjukdomen får högre status och prioriteras bättre inom sjukvården och samhället. Medan andra diagnoser , som det råder oenighet om bland läkarkåren inte tilldelas resurser i samma omfattning och man har som patient svårt att få gehör för sina problem. Det kan tex vara svårt att få sjukskrivning godkänd av Försäkringskassan och kan saknas specialistmottagningar.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Epilepsimediciner kan orsaka höjd självmordsrisk

Vanliga epilepsimediciner kan orsaka en förhöjd risk för självmord och självmordsförsök, visar en stor amerikansk studie. Det handlar bland annat om medicinerna Neurotin och Trileptal, uppger nyhetsbyrån Reuters. I en stor studie har ett forskarlag från USA jämfört medicinerna med den aktiva substansen topiramate, och den förhöjda risken för självmord gäller patienter som tar dem för första gången.

Totalt ingick omkring 300 000 patienter i studien som var 15 år eller äldre och som hade tagit medicinerna mot konvulsioner för första gången mellan juli 2001 och december 2006.

– Vi såg en ökad risk för självmordshandlingar inom de 14 första dagarna efter att behandlingen påbörjats, säger doktor Elisabetta Patorno vid Brigham and Women´s Hospital och Harvard Medical School i Boston till Reuters.

Epilepsimediciner används också mot nervsmärta, tex Neurontin och Gabapentin,som är ett synonympreparat. Därför borde varning bör gälla även för patienter som behandlas för långvarig smärta.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ,medicin,läkemedel,läkemedelsindustrin

söndag 11 april 2010

Kan Ipren skydda mot parkinson?

Vart tredje fall av Parkinsons sjukdom går att undvika med receptfria antiinflammatoriska tabletter som Ipren, Det visar en ny amerikansk studie från Harvard school of public heath. Forskare har länge trott att antiinflammatorisk medicin kan ge skydd mot Parkinson, men olika studier har gett olika svar om hur effektiva de är. De amerikanska forskarna har därför gått igenom sju av de största undersökningar som gjorts och jämfört resultaten.

Analysen visade att normal användning av värktabletter med ibuprofen kunde kopplas till 15 procent lägre risk att drabbas av Parkinson.Skyddseffekten var enligt Dagens Medicin tydligast hos de som åt antiinflammatorisk medicin ofta och under längre tid. Vid "regelbundet" intag minskade risken med 29 procent medan "långvarigt" intag minskade risken med 21 procent.

Men en nackdel med antiinflammatoriska läkemedel är att de kan orsaka hjärt-och kärlsjukdomar .Vad väljer du pest eller kolera?

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  , medicin

Giriga hyrläkare ett gissel för sjukvården

Sven Britton, pensionerad infektionsläkare skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen att han fick tre ggr så hög lön som hyrläkare än som professor/överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Han skriver vidare : " Men visst är hyrläkare en ohyra som Sveriges landsting snarast måste komma till rätta med inte bara av ekonomiska skäl. Till en del förklaras behovet naturligtvis av att det finns för få utbildade specialister men i minst lika hög grad av att få landsting....lyckats ordna en välfungerande och trivsam arbetssituation. Ty med en sådan tror jag girigheten skulle få ett mindre utrymme än den har i dag.".

Summan av kadardemunnam blir att platserna på läkarutbildningen måste ökas, så att konkurrensen om arbettillfällena ökar. då försvinner också markanden för hyrläkare. Det är skandal att läkare inte kan ta extra jobb vid sin egen klinik annat än som hyrläkare.

Bloggar: , , , , , Göteborg,läkare,vårdköer, medicin

Det behövs mer forskning om alternativ medicin

Rapporten som gjorts av en grupp forskare på Karolinska institutet, på uppdrag av FAS, visar på att det behövs mer högkvalitativ forskning om alternativ hälsovård (KAM-behandlingar), kallad komplimentär medicin,  i Sverige, vilka metoder som används och för vilka symtom.

I rapporten "Complementary and Alternative Medicine (CAM) - A Systematic review of Intervention Research in Sweden", kartlägger gruppen forskning om KAM vid svenska universitet och högskolor.

Målsättningen är att uppnå säkra och effektiva behandlingslösningar. Forskarna vill också påpeka vikten av att även ta reda på risker och skadliga effekter förknippade med KAM.

Kartläggningar i Stockholm 1980 och 2001 visar att andelen personer som fått behandlingar med KAM hade ökat från 22 procent till 49 procent. Det rör sig vanligen om massage, akupunktur, naprapati och naturprodukter. Hur omfattande användningen av KAM är i Sverige är fortfarande okänt. Forskning inom fältet bedrivs huvudsakligen vid Göteborgs och Linköpings universitet samt Karolinska institutet.

KAM-behandlingar används oftare av kvinnor än av män. Vidare utgjorde anslagen till KAM-forskning totalt 2,1 procent av Sveriges anslag för medicinsk forskning år 2006. Det är framförallt privata stiftelser och regionala forskningsråd som står för finansieringen.

Forskarna i gruppen framhåller därför att det behövs mer rikstäckande forskning där man utsätter alternativa mediciner och behandlingsformer för strikt vetenskaplig prövning. Därtill ser de ett behov av hälsoekonomiska utvärderingar av KAM-behandlingar, jämfört med konventionella behandlingsformer.

Som det är nu forskas det mest om läkemedel inom sjukvården, eftersom det är det läkemedelsbolagen tjänar mest pengar på. Men samhällsekonomiskt och ur miljösynpunkt vore det bättre om läkemedelsanvändningen minskade.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, , , medicin

Födelsedagsfirande

Igår firade vi min födelsedag med min son och hans sambo samt min svärmor. Vi åt marängtåra med hallon, muffins och blåbärsgrottor, men började med valfria mackor. Efter fikat  spelade vi Bezzervizzer som jag och min man är ganska överlägsna i. De unga  hade det tyngre eftersom en del frågor handlade om sånt som hänt innan de var födda. Annars är det ett kul frågespel, där man kan byta frågekategorier med de andra, lär sig nya saker och kan lägga fram en Bezzervizzer-bricka när man kan svarét på en fråga som andra har fått.

Brädspel är perfekta när man vill umgås och den yngre generationen gillar det oftast.,men även min svärmor som är 84 tyckte det var roligt och kunde flera frågor. "Göteborgsspelet" är också kul, funkar som ett monopol men handlar om Göteborg med eventkort mm. Det finns också för andra städer. Ni kanske har tips på andra roliga spel?

Sonen hjälpte mig också att ansluta den nya barbära dotorn till den trådlösa routern så jag kan använda Internet. Han fixade också så att jag kan använda skrivaren trådlöst. Jättebra med barn som är datorkunniga!

Senare skjutsade jag hem alla och eftersom det blev ganska sent köpte vi Thai-mat från den närbelägna restaurangen.

Idag har vi fikat ute på altanen för första gången i vår! Jätteskönt att sitta i solen och titta på vårlökarna som kommit upp och päronträdet som har gröna skott.

Bloggar: , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,

torsdag 8 april 2010

Hopp om liv

Det har varit lite tungt sista tiden. Min mamma dog i slutet av februari och några veckor efteråt fick hennes man en stor hjärtinfarkt. Till slut kände jag att det blev för mycket. När man dessutom är nyopererad har man inte så mycket krafter och stora reserver. Han överlevde infarkten, tack och lov, men har förmodligen fått hjärtsvikt på kuppen.Dessutom har han aortanerysms som de inte vågar operera. Så prognosen är inte så god...

Men nu är jag i alla fall igång med träningen på sjukgymnastiken på Spine center. Försöker träna tre gånger i veckan för att det ska gå lite fortare att komma tillbaka och känner nästan dag för dag hur jag blir starkare. Men det tar på krafterna och jag har varit ganska trött efteråt. Hittills verkar operationen ha varit lyckad. Den ischias jag hade i benet sedan 15 år är borta! Däremot blir jag fortfarande trött i ryggen när jag sitter och går längre stunder, så jag får lägga mig och vila ryggen några gånger per dag.Men först efter tre månader kan man se resultatet och det kan ta ända upp till ett år. Men vila sig frisk går inte,säger doktorn.Det är träning i lagom takt och att lyssna på kroppen som gäller. Skönt i alla fall att det värsta är över ,även om det tar tid och kraft att komma tillbaka och bli bättre än man var innan.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,  ,  ryggont, ,