onsdag 31 augusti 2011

Nytt hopp om att lindra kronisk smärta

Många som lider av kronisk smärta får otillräcklig lindring. Nu finns en ny metod som ger hopp om specialanpassade läkemedel i framtiden. Dagens tillvägagångssätt för att ta fram smärtlindrande läkemedel tar inte hänsyn till hjärnans mekanismer, utan fokuserar mest på smärtreflexer. Det är en ofullständig metod, säger Tanja Jensen, doktorand vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund.

Inom de närmaste dagarna lägger hon fram en avhandling som beskriver ett annat sätt att studera smärta. Metoden går ut på att mäta smärtsignaler i hjärnbarken med hjälp av tunna elektroder. Det går på så sätt att särskilja läkemedels lugnande och bedövande effekt.

Avhandlingen "Spotting pain in the brain. Towards a useful animal of pain" är resultatet av forskning  vid Lunds universitet. Smärta bearbetas på många olika ställen i hjärnan, men metoden som studerats i avhandlingen fokuserar endast på signaler i hjärnbarken.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, intressant, ,  


tisdag 30 augusti 2011

Kvinnor med hjärtinfarkt får sämre vård

Kvinnliga hjärtinfarktpatienter får fortfarande sämre behandling än män.
Det visar en ny undersökning. På 1990-talet behandlades hjärtinfarktpatienter med propplösande medel. Medlet gav ofta biverkningar för kvinnor, som därför mer sällan behandlades på det sättet.Men nu har behandlingen ändrats. I dag anses det vara mer säkert att använda så kallad ballongvidgning, men enligt forskningsrapporten har kvinnor 20 procents lägre chans att få ballongvidgning jämfört med män.

Totalt har 30 000 patienter ingått i studien.Enligt Sofia Lawesson som gjort studien, är det oklart varför kvinnor och män behandlas olika. Längre har vi alltså inte kommit i samhället...

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant

söndag 28 augusti 2011

Gränserna för frikort i vården höjs av regeringen

Efter att ha legat still i mer än 10 år diskuteras nu på allvar en höjning av de två så kallade högkostnadsskydden inom vården. Det handlar om besök inom öppenvården, där gränsen skulle höjas från 900 till 1100 kronor och för läkemedel från 1800 till 2200 kronor.

En höjning framför allt drabbar sjuka och äldre som behöver mest vård och läkemedel. Men nu har man på socialdepartementet tagit fram ett skarpt förslag som varit ute på snabbremiss där de flesta instanser säger ja. Nu är Regeringen berddd att göra allt för att finansiera sina skattesänkningar. Kom ihåg att sjuk- och ålderspensionärer betalar mer i skatt än vanliga löntagare!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,,

Ny medicin mot spridd hudcancer

Den genomsnittliga överlevnaden i sena stadier är ett halvår. Knappt en fjärdedel lever efter ett år.
Med det nya preparatet lever dubbelt så många efter både ett och två år enligt en stor dubbel-blind studie som publicerats i New England Journal of Medicine. Var femte levde ännu tre år efter att ha provat medicinen och vissa är fortfarande i livet efter fem år.

Yervoy består av en antikropp som ges i form av dropp i armen var tredje vecka i tre månader. Det stimulerar immunförsvaret så att det stoppar tumörtillväxten och håller cancern i schack. Vissa får dock en autoimmun reaktion och kan få allvarliga skador på tarmslemhinnan som leder till diarréer eller en inflammation i hypofysen som påverkar hormonbildningen. Behandlingen måste därför kontrolleras av läkare.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, ,opinion, intressant, ,  

Ny forskning som ger stöd för WAD-skadade

Ny forskning ger hopp till dem som drabbats av pisksnärtsskador.Nu finns en metod som faktiskt kan bevisa smärtan.Ett forskarlag från Uppsala presenterade i går ett sätt för pisksnärtskadade att kunna peka på en röntgenbild och visa att smärtan är verklig. Nyheten kom under den femte internationella whiplashtrauma-kongressen i Lund i går. Det finns inga tveksamheter om att en stor grupp människor drabbas av smärta efter trauma i en bilolycka, säger Hans Westergren, smärtläkare vid Lunds universitetssjukhus och arrangör av kongressen.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant

lördag 27 augusti 2011

Ny blodtrycksstrategi rekommenderas av britter

Vid så kallad ambulatorisk blodtrycksmätning mäts patientens blodtryck med en automatisk blodtrycksmätare under ett helt dygn. Studier har visat att metoden bättre förutsäger risken för hjärt-kärlsjukdom än när blodtrycket mäts vid ett besök på vårdcentralen.

I en studie i tidskriften Lancet dras nu slutsatserna att den dessutom är mer kostnadseffektiv, för både män och kvinnor i alla åldersgrupper, och medför en liten men signifikant förbättring av livskvalitet jämfört med andra strategier att mäta blodtrycket. Som ett resultat rekommenderar nu brittiska National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, metoden för de allra flesta patienter som vid ett första mättillfälle i primärvården har för högt tryck.

Forskargruppen, som bland annat är verksam vid University of Birmingham, utgick från en hypotetisk primärvårdspopulation i åldern 40 år och uppåt och med ett blodtryck på minst 140/90 mm Hg, när de jämförde ambulatorisk blodtrycksmätning med fortsatt mätning på primärvårdsmottagning respektive i hemmet.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, ,opinion, intressant,

tisdag 23 augusti 2011

IVA-sköterskor tvivlar ofta på dödförklaringar

100 yrkesverksamma IVA-sjuksköterskor tillfrågades om sina attityder vid en möjlig organdonation och om hur de ser på olika sorters handlingar. 69 procent besvarade enkäten. Det visade sig att endast 48 procent litade på att en patient verkligen var död när en läkare fastställt en total hjärninfarkt med enbart kliniska tester. Även om de vet att patienten är dödförklarad så stämmer det inte med vad de ser eftersom hjärtat slår och respiratorn sköter andningen, säger avhandlingens författare Anne Flodén, som är sjuksköterska och forskare vid Sahlgrenska akademin.

För 46 procent av sjuksköterskorna var det även nödvändigt med en bekräftande kontraströntgen av hjärnan för att de skulle lita på dödsbeskedet. En sådan röntgen utförs endast i specifika fall.

Det låter skrämmande, tycker jag. Dvs att kontraströntgen av hjärnan sällan utförs. Det borde vara obligatoriskt. Jag skulle i alla fall inte tillåta organdonation från mina anhöriga utan det.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, ,opinion, intressant,

Tarmvirus orsakar kronisk trötthet

Virus är den vanligaste orsaken till kroniskt trötthetssyndrom. Diagnosen är inte svår att ställa och behandling finns. Men ofta får kroniskt trötta en psykosomatisk diagnos och blir varken korrekt bemötta, bedömda eller behandlade.

Men WHO har erkänt ME/CFS som en biologisk sjukdom. Det har även de amerikanska, kanadensiska och australiska hälsomyndigheterna. Sedan år 2003 finns också en dokumenterad internationell samsyn på diagnostik och behandling.

ME/CFS kan utlösas av flera olika faktorer ( även smärta?) och uppträda hos patienter på flera olika sätt. Men det biologiska händelseförloppet från frisk till sjuk är gemensam, förklarar Malmcolm Hooper:

Enligt Malcolm Hooper är virus oftast den utlösande orsaken. Enligt Hooper kan runt 80 procent av fallen förklaras med en virusinfektion. Av dem är tarmvirus vanligast. Men även bakterier som klamydia och borrelia, mykoplasma och en del vacciner kan sätta igång sjukdomen.  Typiska symtom är, förutom svår utmattning, illamående efter ansträngning, sömnstörningar, värk och neurologiska symtom, till exempel problem med minnet.

Antivirusmediciner, antibiotika, antioxidanter, vitaminer och mineraler hjälper.  Magnesium behövs för mitokondrierna, cellernas energipaket. Mineralen kan tas i tablettform men ger då lätt diarré. Hooper rekommenderar en gammal huskur, karbad med epsomsalt.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, , , , ,

Gener viktigare än livsstil för hjärtinfarkt

Gener har mer betydelse än livsstil när det gäller risk för att drabbas av hjärtinfarkt och kärlkramp. Det visar forskning från Lunds Universitet. Studien visade att adopterade som levt tillsammans med kärlkranssjuka föräldrar inte löpte någon ökad risk för att själva drabbas – inte ens om båda föräldrarna var sjuka.

Samtidigt visade resultaten en väsentligt högre risk för adopterade att också drabbas om de hade minst en biologisk förälder med kärlkranssjukdom.
Men forskningsresultaten innebär inte att att den egna livsstilen saknar betydelse för en individs risk att insjukna.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant, , , , ,

torsdag 18 augusti 2011

Munspray med cannabis tillåts

Det handlar om en smal grupp av patienter – kanske ett 50-tal i Sverige som kan få lindring av det nya preparatet. Många av dem använder det redan – men då har det skrivits ut på licens. Det innebär att förskrivande läkare måste ansöka hos Läkemedelsverket för varje patient. Apoteken måste sedan specialimportera det.

Preparatet, som bara innehåller mycket små doser av drogen, sprayas under tungan. Och Läkemedelsverket har försökt säkerställa att preparatet inte kan användas på något annat sätt än det rekommenderade t ex missbrukas.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant,


onsdag 17 augusti 2011

Sluta pjoska med de sjuka!

Försäkringsläkare och debattörer,
i uppdrag granskning och andra aktörer,
ger en brysk reprimand;
Det överkonsumeras vård, här i vårt land,
Nu gäller det att kostnaderna reducera.
Men hur? På det vi ska fundera.

Vem ska betala alla våra skatter,
alla statsmäns olika rabatter,
försörja våra seniorer
och idrottande juniorer,
alla kulturella evenemang
och andra arrangemang?

Klappjakten är igång, tack vare en smart manöver,
för vi behöver spara en massa klöver.
Så minska sjukvårdens resurser radikalt!
Äldrevården kan skötas kommunalt.
Stäng sedan någon vårdcentral
och även en del hospital

Inför nya rutiner,
för bruk av dyra mediciner.
Bara särskilda sjukdomar får behandlas,
andra åkommor kan omförhandlas.
Sjukersättningen är ett ansenligt kapital,
den måste minskas med någon decimal.

Placera försäkringskassan på akuten
så att handläggarna direkt kan ta besluten
om någon verkligen är sjuk,
eller om det handlar om ett sjukvårdsmissbruk.
Detta sparar oss en massa byråkrati
och är bra för vår ekonomi

Vi gör en diskriminerande kampanj mot alla fuskare,
såsom hypokondriker och hycklare
de med dålig rygg och fibromyalgi,
med migrän och el-allergi
Större delen av dessa sjuka simulerar,
det är något vi inte tolererar

Det pjoskas och sjukskrivs utan ansvar hit och dit.
Säg, vad har hänt med ärlighet och flit?
Folk påstår de har ont, så att de slipper knega,
så att de kan vara hemma och bara dega.
De säger de har drabbats av smärtande artrit
men det är bara snack, av en samhällsparasit.

Vi måste agera för att sjuktalen halvera
Inga nya sjukpensioner kan accepteras,
de tidigare godkända kan inte garanteras,
Om vi ska klara välfärden för alla,
får nog en del omvårdadsprojekt förfalla

Allt fler pensioner ska betalas ut,
så snart har alla pengar tagit slut.
Gamlingarna blir ju bara fler och fler,
och dessa kostar oss allt mer och mer,
så ingen överdriven omsorg, tack,
vi går nog ändå, med miljoner i back!

Kostnadseffektivitet, är ordet som gäller,
för att få harmoni mellan statistik och tabeller,
En sjukskrivens arbetsdag kostar tusen spänn,
pengar vi aldrig får igen.
Så avgiftshöjningar måste ske,
det handlar ju om mänskors framtida väl och ve.
Så inget pjoskande längre!

Birgitta Eriksson, Skellefteå (Norra Västerbotten)

Ha, ha man får skratta åt eländet. Det känns bra ibland. men tyvärr så ser verkligheten ut så här.

strong>Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,,

15 minuters promenad varje dag förlänger livet

Forskarna har följt 416 175 personer under tolv år och slutsatsen i studien är att en rask promenad på 15 minuter om dagen eller 90 minuter i veckan kan räcka för att förlänga livet i tre år.

De som var fysiskt aktiva i en kvart per dag hade 14 procent lägre relativ risk att dö under uppföljningstiden, jämfört med dem som inte alls var aktiva. De hade även 10 procent lägre relativ risk att drabbas av cancer. Dessutom visar forskarnas analys att de vid 30 års ålder hade en förväntad livslängd som var tre år längre än de som var stillasittande.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant

fredag 12 augusti 2011

Hemliga försäkringsläkare tar beslut

Försäkringskassans läkare har blivit hemligare. Deras yttranden protokollförs inte och namnen syns inte i besluten. De har hög lön och stor makt, men är tjänstemän som arbetar utan läkaransvar. En ny studie visar att patienten har större risk att mista sin ersättning - om en av en grupp "stränga" läkarna varit inblandad.

Förr gjorde försäkringsläkarna ofta skriftliga yttranden. Men sedan ett par år har det ändrats. I stället har man muntliga möten där flera handläggare och läkarna går igenom avidentifierade ärenden.Det förs inga protokoll. Försäkringsläkarnas namn nämns inte beslutet. De kan heller inte anmälas till socialstyrelsen, eftersom de bara är "rådgivare".Försäkringsläkarnas ord blir ofta avgörande för patientens framtid.Och reglerna tillämpas olika, beroende på vilken utredare och försäkringsläkare som jobbar.
Det visar en avhandling av sociologen Peter Hultgren som har granskat 538 ärenden där personer nekats sjukpenning. Studien visar att en liten grupp på sex försäkringsläkare stod bakom hälften av alla nekanden.
Det finns en liten klick som gör en stramare bedömning än andra. Att Jorma Styf, Eddy Holmgren och Peter Dahl och hör till den klicken är självklart.

De flesta av de försäkringsmedicinska rådgivarna är specialister i allmänmedicin. Bara en mindre andel av dem har påbyggnadsutbildning i försäkringsmedicin. Hur många vet inte ens f-kassan.
Klart är att de tjänar bättre än vanliga läkare: 84 104 kronor i månaden i grundlön mot allmänläkarens 63 500 kronor. Ett par har över 170 000 kronor i månaden i grundlön.

Ännu ett sätt att försvåra för de sjuka att få sin rätt tillgodosedd.Jag förstår inte hur Regeringen kan godkänna detta!Alla som berörs av besluten borde ha full insyn i hur deras ärende hanteras inom statliga myndigheter och vem som deltagit i besluten.

strong>Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik, opinion, intressant,,

tisdag 9 augusti 2011

Axelsmärta ett vanligt problem

Här kan du läsa en jättebra sammanställning om olika typer av axelsmärta och hur de behandlas.Det är ett medicinkompendium som skrivits av Lisa Labbé.

Jag har t ex haft inklämningssyndrom ,se nedan. Ett besvärligt tillstånd som ger skärande smärta i axeln när man lyfter armen utåt eller ligger på axeln. Det kan man få om man har dålig hållning (går framåtlutad t ex). Det är därför viktigt att träna den sk. rotatorkuffen och axeln för att undvika detta.

Impingement

inklämningssyndrom, del i rotatorcuffsyndromet
 • långvarig ansträngning ovan axelnivå ⇒ rotatorcuffen och dess bursor komprimeras under acromion ⇒ kronisk bursit
 • långvarig, ansträngningsrelaterad smärta
 • därefter bildas osteofyter (benutskott)⇒ rotatorcuffen, ssk supraspinatus, kläms
Symptom
 • diffus smärta och palpömhet framför och lateralt om acromion
 • nattlig värk typiskt
 • painful arc (70-130°)
 • smärtan förvärras om armen abduceras ( uppåt-utåt) i inåtroterat läge eller belastas
 • positivt impingementtest (Neer′s test): smärta vid passiv flexion av axelleden med armen inåtroterad, smärtan försvinner vid injektion av lokalanestetika (positivt test)

Behandling
 • undvik felaktigt arbete
 • 3-6v sjukgymnastik
 • NSAID
 • injektion av lokalanestetika med kortison; ej >3 kortisoninjektioner före operation
Läs mer om axelns sjukdomar på hennes blogg.Även här finns bra information om supraspinatussyndromet och träningsprogram.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant,Socker ökar risken för livmodercancer

De kvinnor som är storkonsumenter av bullar och kakor insjuknar oftare i livmodercancer jämfört med de kvinnor som sällan äter den typen av livsmedel. Detta framgår av en studie bland drygt 61 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län skriver UNT.

I 18 år har kvinnorna följts och 729 av dem insjuknade i livmodercancer. Resultaten visar att livmodercancer var klart vanligare bland de kvinnor som konsumerade mer än 35 gram socker per dag.

Resultaten kan ses som ytterligare ett argument att hålla nere på konsumtionen av sockerhaltiga livsmedel överhuvud taget, säger professor Alicja Wolk vid Institutionen för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant,

måndag 8 augusti 2011

Motion bra mot biverkningar av cancermedicin

Enligt organisationen Macmillan Cancer Support borde alla cancerpatienter motionera minst två och en halv timme per vecka.Forskningsresultaten visar att motion är ett bra försvar mot cancervårdens bieffekter, så som hjärtproblem, utmattning, osteoporos och viktökning. Enligt organisationen räcker också lätt motion som trädgårdsarbete, simning och raska promenader.

Vanligtvis rekommenderas cancerpatienter vila efter de tunga vårdperioderna. Men istället borde de försöka motionera så gott det går.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant,

tisdag 2 augusti 2011

Fäll ner locket när du spolar!

Spolning med toasitsen uppfälld kan orsaka magsjuka! Nu varnar en av USA:s mest kända läkare för hygienslarvet som kan göra dig sjuk.

Att spola med sitsen uppfälld kan göra att bajspartiklar slungas upp i luften, så långt som fem meter. Partiklarna riskerar att hamna på handdukar, linser, tandborstar, tandtråd och andra ­hygienartiklar som du förvarar i närheten. Eftersom badrums­miljön är fuktig och varm är den idealisk för många bakterier att växa i.

Men toalettringen är inte det enda badrumsslarvet som kan orsaka ohälsa. Att låna andras handdukar, rakmaskiner och tandborstar är grogrund för alla möjliga infektioner.

Svarta listan i badrummet

1. Dela badhanddukar

Att ta första bästa handduk efter badet kan orsaka spridning av vårtor och fotsvamp. Den senare kan också överföras till andra delar av kroppen, exempelvis underlivet, vilket kan ge upphov till jobbiga utslag. Så – märk upp handdukarna hemma och håll er till dem.

2. Återanvända smutsiga under­kläder från tvättkorgen
Att plocka några nästan helt rena underkläder från smutskorgen, i brist på bättre alternativ är ingen smart idé, i alla fall inte om förövaren är din sexpartner. I den fuktiga tvättkorgen frodas bakterier som riskerar att föras vidare vid samlag. Enligt doktor Oz kan detta öka risken för urinvägsinfektioner – även om svenska forskare tonar ner bristande hygien som trolig smittkälla.

3. Inte tvätta händerna efter toalettbesök

Kanske den vanligaste synden av alla, och orsak till alla möjliga infektioner – från magsjuka till influensa. Bakterier växer i tjocka lager på vår hud och de får fäste när vi rör vid slemhinnor i exempelvis ögon, näsa och mun. – Tvätta händerna med tvål och gör det ordentligt. Inte bara vaska i vattnet under två sekunder, säger Smittskyddsinstitutets Thomas Tegenfeldt.

Ta därför aldrig i hantaget eller kranar sedan du tvättat dig eller när du går ut från toan,använd en pappershandduk mellan istället.

4. Att lämna toalett­sitsen uppe

Får bakterier att skvätta omkring i badrummet när du spolar. Tarmbakterier, som e-coli, kan hamna på fel ställe och orsaka bland annat magsjuka.

5. Dela tandborste , hårborst och kam

Hör du till dem som snor andras tandborstar när du övernattar borta, eller har du snyltgäster i närheten som tar din? Då riskerar ni också att dela förkylningar, eftersom både virus och bakterier lätt överförs på det sättet.Munnen är dessutom en naturlig plats för massor av stafylocker.I håret finns också bakterier och ev. svamp.

6. Använda någon annans ­rakhyvel eller rakmaskin

Innebär många risker, i och med att det är praktiskt taget omöjligt att raka sig utan att få mikroskopiska sår (och ibland större sådana) på huden. Begagnade rakblad samlar inte bara på sig högar med bakterier, de orsakar också fler skärsår och rispor. När bakterierna kommer in i de små såren kan de ställa till med en hel del besvär – bland annat hårsäcksinflammation. Du riskerar även andra, betydligt mer allvarliga sjukdomar som HIV och Hepatit C, som smittar via blod.

7. Han tvättar sig inte efter att ha kissat

Att inte tvätta eller torka penis efter toalettbesök kan låta ofräscht, men innebär inga kända hälsorisker. Däremot råder sexologen Linn Heed alla män att tvätta rent under förhuden en gång om dagen. – Där samlas massor av bakterier som kan orsaka alla möjliga infektioner under sex, säger hon.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , intressant,