tisdag 31 juli 2012

Ökad cancerrisk för barn av datortomografi

Datortomografi (DT) innebär att pati­enten utsätts för strålning, vilket kan påverka risken för malignitet. Denna risk belyses i en studie i Lancet. Studien har gjorts i Storbritannien, och man har tittat på drygt 175 000 individer som alla undersökts med DT före 22 års ålder någon gång under perioden 1985–2002. Man har följt upp deltagarna fram till 2008 och bl a undersökt före­koms­ten av leukemi och hjärntumör. I genomsnitt följdes deltagarna i 10 år; för den patient som följdes längst fanns data för 23 år. Totalt noterades 74 fall av leukemi och 135 fall av hjärntumör.

Det visade sig att barn som före 15 års ålder fått en total stråldos på 60 mGy (två till tre DT-undersökningar) mot huvudet hade en cirka tre gånger högre risk för hjärntumör än barn som inte strålats eller som maximalt fått en stråldos på 5 mGy. För leuk­emi var en total stråldos på ca 50 mGy förknippad med tredubbel risk.

Även om det är stora skillnader i relativa termer är det i antal patienter räknat ganska få fall, vilket beror på att det rör sig om ganska ovanliga maligniteter. Men på populationsbasis, och mot bakgrund av den stora användningen av DT, är rönen naturligtvis mycket relevanta. Författarna uppskattar att om 10 000 DT-undersökningar görs på barn under tio år kommer det att resultera i ett fall av leukemi och ett fall av hjärntumör som annars inte hade skett.

De understryker dock att nyttan med DT generellt är större än riskerna men poängterar att man ska vara försiktig och bara använda metoden då det är motiverat och då den inte kan ersättas av andra undersökningar som inte medför joniserande strålning.

I en kommentar konstateras att den aktuella artikeln bör dämpa debatten om huruvida det över huvud taget innebär ökad risk att använda DT. Samtidigt betonas att den tekniska utvecklingen resulterat i datortomografer som ger allt lägre stråldoser per undersökning.

Bubbelpoolen en bakteriehärd

Bubbelpooler kan ge sjukdomar om de är orena och inte sköts på rätt sätt. Offentliga bubbelpooler kontrolleras av myndigheter, men på privata anläggningar brister ofta hygienåtgärderna.Man riskerar t ex att få mag-och urinvägsinfektioner

Ny medicin mot alkoholism


En helt ny sorts medicin mot alkoholberoende tas nu fram av svenska forskare och det tack vare professor Arvid Carlsson,  känd Nobelpristagare från Göteborg.

Medicinen riktar in sig på stabilisera dopaminet som är det ämne som påverkar lusten till berusning, förklarar  Arvid Carlsson. Mekanismen är följande: Den berusning eller den ruskänsla som man får när man dricker alkohol försvagas. Man känner inte ruset och därför dricker man mindre.

- I den mån man har druckit blir man inte lika trött efteråt därför att tröttheten motverkas, säger Arvid Carlsson.

Den här substansen kan lyfta och återställa dopaminfunktionen. Det handlar om en dubbel funktion - en stabiliserande funktion på dopaminsystemet. Substansen, som är unik, kan både höja och sänka dopaminnivåerna beroende på vilken rubbning man har i hjärnan.Den har redan testats på råttor och i höst kommer forskare vid Karolinska Institutet att börja pröva substansen på alkoholberoende personer.

Arvid Carlsson tror att vi snart får tillgång till den nya medicinen. Det låter hoppfullt både för beroende och anhöriga till alkoholister.

måndag 23 juli 2012

ADHD-medicin ger hjärtsvikt

ADHD-medicin%20ger%20hj%C3%A4rtsvikt

ADHD-medicin kan ge allvarlig hjärtsvikt. Det befarar nu hjärtläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala som har fått in flera fall på kort tid. Mer info om detta lär komma snart.

onsdag 4 juli 2012

Smärtlinjen ger dig info om smärta

smärtlinjenkan ni lära er mer om smärta, varför den uppstår och hur den fungerar.Det är ett webbaserat gratisprogram där man också får lära sig att hantera sin smärta.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin