onsdag 30 september 2009

Uppdrag granskning ang. whiplashskador

I kvällens Uppdrag granskning tog man upp att många svenska åker till utlandet för att steloperera nacken pga outhärdliga smärtor efter whiplashskador. Själv skulle jag aldrig utsätta mig för det. Jag är nackskadad flera gånger och har på grund av det haft återkommande huvudvärk och svår nacksmärta, men har fått bra hjälp tack vare smärtstillande blockader av smärtläkare. Jag tror att många som nu opereras också skulle vara hjälpta av det.Tyvärr erbjuder inte den offentliga vården blockader lika lättvindigt som man erbjuder värktabletter, fastän blockaderna har färre biverkningar och t ex inte orsakar dåsighet eller magproblem. För min del fick jag livet tillbaka.

Alla som har långvarig smärta ( mer än tre månader) borde få komma till smärtklinik eller smärtläkare och hjälp av ett team med olika kompetenser.

Bloggar: , , , ,värk,

Ändra tänkandet bättre än mediciner

Vi blir vad vi tänker . Vi får mer av det vi tänker mycket på. Det vi fokuserar på och tänker mycket på får vi mer av. Och oftast fokuserar vi på det vi inte vill ha. Ibland med kraft: "Det här misstaget tänker jag ALDRIG göra om igen!". För att kunna undvika något måste sinnet skapa sig en mental bild av det vi vill undvika, med slutresultatet att vi går runt och tänker på det jämt. Har ni testat att undvika att tänka på en skär elefant? Det kommer att vara det enda ni tänker på!

Om du har ont i huvudet fokusera inte på det. Du kan fokusera att du har armar och ben som fungerar. Om du har ont i hela kroppen kan du fokusera på ett minne då du mådde bra.

Många pratar mycket om det som är jobbigt, sina sjukdomar, det tragiska dom varit med om. Bättre att tänka ut - kanske ta hjälp av någon - hur du ska lösa det och arbeta på lösningen. Då kan du fokusera på att du blir bättre dag för dag.Inom KBT kallas det för Selektiv Varseblivning. Hjärnan ser till att du ser mer av det du tror på, det du tror kommer hända. Uppfattningsförmågan är inte objekt - den söker automatiskt och omedvetet efter det du TROR kommer hända. Eller det du är rädd för.

Så fokusera på det du vill ska hända.Fokusera på det som du är tacksam för.VAD VILL DU HA MER AV I LIVET? Tänk på det, fantisera om det och fortsätt göra det oavsett vad som händer.

Källa: Marcus Hedén, gruppen
Tankens kraft Facebook.

Bloggar:
, , , ,värk,

måndag 28 september 2009

Den sjuke en parasit som ska utrotas

"När man ser hur sjukskrivna och arbetslösa behandlas genom Försäkringskassans handläggning förundras man över den borgerliga regeringens lättsinne och glädje över skattesänkningar till redan välbeställda och frikostiga bidrag till arbetsgivare."

Lynn Ljungberg, Ombudsman, Hotell- och Restaurangfacket och Inger Jarl-Beck, Riksdagsledamot (S) skriver en debattartikel i Aftonbladet.

Vad debattörerna vill veta är vad det är för typ av arbetsuppgifter som Försäkringskassan anser att de sjuka kan göra, samt vilka arbetsgivare som i så fall skulle vara aktuella under sjukskrivningsperioden? Det är viktigt att notera att man kan vara sjukskriven som nödvändig åtgärd från läkare, men att man inte har någon sjukpenning eftersom Försäkringskassan anser att man kan arbeta eller söka jobb i stället. Detta är en vidrig människosyn anser skribenterna , som undrar varför människor som är arbetslösa och sjukskrivna ska behandlas sämre än de som har jobb?

Jag undrar varför sjuka ska behandlas som parasiter? Det börjar lika nazisternas strategi när de förföljde judarna: Först misstänkliggöra målgruppen, sedan lura och särskilja dem och sedan utrotning.

Ett hjärta rött skriver Sjukskriv alliansregeringen!

Bloggar:
, , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna,utanförskap ,sjukförsäkringen

fredag 25 september 2009

Fetma orsakar cancer

I takt med att allt fler slutar röka och allt fler kvinnor slutar att ta hormonersättningspreparat (i klimakteriet), så är det möjligt att övervikt kommer att bli den största bidragande orsaken till cancer bland kvinnor inom nästa årtionde, säger forskaren Andrew Renehan vid University of Manchester.

Fetma orsakar minst 124 000 fall av cancer i Europa varje år. Särskilt drabbade är kvinnor i Tjeckien, Lettland, Slovenien och Bulgarien. Siffrorna, som är baserade på epidemiologiska beräkningar, presenteras på cancerkonferensen Ecco-Esmo i Berlin. Forskarna har försökt göra uppskattningar av hur många personer med ett kroppsmasseindex (BMI) över 25 som drabbas av cancer på grund av sin övervikt

Förkortar livet

En studie som presenterades tidigare i år i medicintidskriften The Lancet visade att fetma förkortar livet med i genomsnitt två till fyra år. Cancer fanns med på den dystra listan, men även hjärtsjukdomar, stroke och andra blodkärlsrelaterade tillstånd, diabetes, påverkan på lever och njurar samt lungsjukdomar fanns med på den dystra listan.

Bloggar:
, , , , ,värk,

torsdag 24 september 2009

Olika status bland sjukdomar

Det är nog många med diagnoser som t ex utbrändhet, whiplash och ME (kroniskt trötthetssyndrom) som har känt av skillnaden i status bland sjukdomar och smärttillstånd. Högst status bland sjukdomar har cancer och hjärtsjukdomar. Bland smärttillstånd är det den akuta smärtan, dvs smärta efter olycksfall eller operation som är den högst rankade och som det satsas mest resurser på.

Vilken status min åkomma har, styr hur jag blir bemött inom vården , av anhöriga, arbetskamrater och bekanta. Det styr också vårdens prioritering, uppföljning och behandling. Som man säger i artikeln Vården har större respekt för det vi kan se och ta på , forskas det inte heller i samma omfattning på sjukdomar/smärttillstånd med låg status och det som mest drabbar kvinnor.

Gunilla Brattberg undersökte statusen bland olika smärttillstånd i början på 90-talet. I fallande skala såg det ut så här, med högst status längst upp och lägst status längst ner:

kärlkramp
njurstenssmärta
cancersmärta
ledgångsreumatism
amputationssmärta
migrän

bältrossmärta

prostatitsmärta
värkande höfter
värk i nacke och axlar
colon irritable (IBS)
spänningshuvudvärk
ryggont

fibromyalgi

Det verkar gälla fortfarande. Så ont i ryggen och fibromyalgi är det sämsta smärttillståndet sett ur statussynpunkt. Även om man som jag, har ryggbesvär som kräver operation, så tror alla att det är en vanlig ryggåkomma som var och varannan har. För nästan alla har haft ont i ryggen någon gång och tror därför att de VET hur det är. Så är det om man är whiplashskadad också. Det har många råkat ut för och då jämför de kanske med sig själv och att de inte fick några men.

Bloggar: , , , , , , , , gnäll ,värk, ryggont,ont i ryggen

Listan på vårdcentraler i vårdvalet klar

Sammanlagt är det cirka 1,5 miljoner patienter som de cirka 200 husläkarmottagningarna och vårdcentralerna i Västra Götaland har slagits om inför VG Primärvård, som startar den 1 oktober.

Fler patienter på listan ger större chans till pengar på kontot för såväl offentligt som privat drivna enheter, och dragkampen om patienter har tidvis varit hård. Så hård att Västra Götalandsregionen tvingats påpeka att olika former av gåvor till patienter som listar sig inte är förenligt med regionens regelverk.

När resultatet av listningen offentliggjordes under onsdagseftermiddagen kan några vinnare utses. Vårdcentral Carlanderska har lyckats mycket bra med att locka till sig göteborgare. Hela 8 595 patienter har aktivt valt att lista sig på vårdcentralen, som därmed får totalt 11 350 patienter.

Själv valde jag Opaltorgets VC , som har bra service och personal.
Det är några vårdcentraler som hamnat under 2000 registrerade, vilket gör att de kan få svårt att klara ekonomin.

Bloggar: , , , , , , , ,

måndag 21 september 2009

Läkemedelsbolag förstör miljön i utvecklingsländer

Tidigare har de svenska forskarna visat att det reningsverk som tar emot vatten från 90 läkemedelsfabriker i Hyderabad i Indien, innehåller höga halter av läkemedelssubstanser. Nu har Jerker Fick från kemiska institutionen vid Umeå universitet, tillsammans med bland andra Göteborgsforskaren Joakim Larsson, presenterat nya oroväckande resultat.

Alarmerande höga halter av läkemedel
Denna gång har de analyserat vattenprover från både floder, två närliggande sjöar och brunnar med dricksvatten i området. Både i sjöarna och brunnarna var halterna av aktiva substanser alarmerande höga. De högst halterna de hittade var av cetirizin(allergimedicin) och ciprofloxacin bredspektrumantibiotika) , säger Jerker Fick.

Dessutom fanns höga halter av ett flertal andra substanser som enoxacin, terbinafin och citalopram. Vid ett tillfälle släppe ett reningsverk ut 45 kilo ciprofloxacin under ett dygn, det motsvara 5 dagars förbrukning för hela Sverige! Även andra läkemdel förekom i koncentrationer som var uppemot en miljon högre än vad man hittar i svenska vattensystem. Konsekvenser var bl a att tillväxten hos grodyngel som utsattes för det indiska avloppsvattnet var 40% lägre än hos de som levde i rent vatten.

Stor risk för resistensutveckling
En annan oroande faktor forskarna tar upp i studien är antibiotikaresistensen. Så höga halter av bredspektraantibiotika i sjöar och vattendrag är en bra grogrund för resistenta bakterier. Eftersom läkemedelssubstanserna dessutom är relativt stabila handlar det förmodligen om år innan de är borta när de väl nått till grundvattnet. Under tiden fortsätter utsläppen från de 90 fabrikerna i Hyderabad.

Svenska läkemedel tillverkas i Indien
123 svenska läkemedel innehöll substanser som var producerade i Indien, varav 30% tillverkades av någon av de fabriker som skickar sitt spillvatten till det aktuella reningsverket.

Här måste vi som patienter kräva att läkemedelsbolagen öppet redovisar var de köper sina aktiva substanser! Vi konsumenter kan kräva miljömärkning av läkemedel och att de produceras på ett för miljön hållbart sätt! Läs mer på bloggen Läkare för miljön

Källa: Apotekstidningen, nr 3 2009.


Bloggar: , , , , , , , miljö, , , vetenskap

fredag 18 september 2009

Könet avgör om du får livränta

Det är dubbelt så svårt för kvinnor som för män att få sina arbetssjukdomar godkända av Försäkringskassan. En man i Västernorrland har sju gånger större chans att få livränta på grund av arbetssjukdom än en kvinna från Gävleborg. Kön och bostadsort inverkar fortfarande på oddsen att få sin arbetssjukdom godkänd – trots att Försäkringskassan organiserat om för att uppnå en likvärdig bedömning.

Förra året beviljades 28 procent av männens ansökningar att jämföra med 15 procent av kvinnornas, enligt statistik som Försäkringskassan tagit fram till LO-Tidningen. Skillnaderna mellan könen har varit stora under många år. Enligt Försäkringskassans analyser är den främsta förklaringen att män och kvinnor arbetar inom olika yrken.Inom traditionellt manliga yrken har det funnits en större kunskap om arbetsmiljöfrågor vilket gjort att man lättare sett sambandet mellan skador och arbete, säger Carina Söderberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans huvudkontor.

Mer forskning på mäns arbetsskador
Det finns också betydligt mer forskning som visar på sambandet mellan belastning och arbetsskador i manliga branscher än i kvinnliga. Forskning görs av män och på män som vanligt.
Kvinnor och män blir också olika bemötta inom vården och får olika diagnoser. Kvinnor får diagnosen SVB (Sveda och bränn kärring) istället för att tas på allvar av sjukvården. Kvinnors besvär beskrivs ofta som mer komplexa i sjukintygen, vilket gör det svårare att visa att de beror på arbetet. Kvinnor missgynnas därmed på flera nivåer, och det påverkar bedömningarna hos Försäkringskassan. Men det är inte uteslutet att även Försäkringskassan deltar i diskrimineringen.

Kritik för att ny forskning inte används
Försäkringskassan har tidigare fått kritik av Riksrevisionen för att ny forskning inte används i tillräcklig omfattning. Därför pågår också en kunskapssammanställning kring arbetsskador så att personalen hålls uppdaterad om ny forskning.

Sedan 2008 handläggs arbetsskador bara på fem ställen i landet i stället för 21 som tidigare. Tanken är att bedömningen ska bli mer likvärdig och att de som handlägger ärendena ska bli mer specialiserade. Men trots den nya organisationen kvarstår skillnaderna även i förra årets statistik.

Att FK inte följer aktuell forskning har väl många smärtpatienter märkt? De senaste rönen säger att det sker fysiologiska förändringar i nervsystemet vid långvarig smärta , medan FK säger att smärtan beror på psykiska orsaker.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna

onsdag 16 september 2009

Regeringen lägger krokben för småföretagare

Lennart Fernström grundare, vd och politisk redaktör på mediekooperativet Fria Tidningar skriver i en artikle i Expressen att "de som driver arbetslinjen har missat det absolut viktigaste för företagsamhet. Att anställda är motiverade och trivs är avgörande både för att de själva ska må bra och för att jobbet ska bli bra utfört. Först när vi bemyndigar medborgarna till att själva bestämma hur de mår, vad de trivs med, vilket jobb de kan och vill utföra kan vi få en fungerande arbetsmarknad med fler friska och hela människor som trivs med sin arbets- och livssituation.".

Men arbetslinjen riskerar att driva mindre bolag i konkurs. Alliansens nya regler för Försäkringskassan drabbar småföretagen och skapar extra kostnader för vikarier, rekrytering, sjukpenning, minskad effektivitet mm.

Läs också:Småföretagares regeringsstöd minskar och bloggen Alliansfritt Sverige som skriver om att Företagens regelkrångel ökade . Min man startade egen firma i höst och jag har aldrig tidigare upplevt så mycket byråkrati. Det tog t ex tre veckor att få bank-och postgironummer och under den tiden fick han felaktiga uppgifter om kontonumret av Nordbanken flera gånger. Det tog 1 1/2 månad att få Starta eget bidraget och tre veckor att få skattsedeln. Det tog också en månad att få registreringen av företagsnamnet klar hos Boverket. Konsulten från Nyföretagarcentrum var inte till mycket hjälp trots sitt höga arvode. Unionen kunde inte svara på vilka försäkringar som gällde mm. Allt som allt en massa onödigt arbete.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna

måndag 14 september 2009

Politiska åsikter styr vem som blir sjukskriven

En undersökning visar att handläggarnas personliga uppfattning styr vem som får sjukersättning, sjukskrivning mm. Det är väl antagligen samma sak med försäkringsläkarna. Det här visste väl vi som utsatts för det innerst inne?

En undersökning som gjorts av Helena Olofsdotter Stensöta, forskare vid Göteborgs universitet visar att svensk sjukskrivningspraxis har stora regionala skillnader som inte kan förklaras med sjukdomsrelaterade orsaker. Hennes forskning visar att handläggarnas politiska åsikter har betydelse för myndighetsutövningen. I län där en större andel handläggare säger sig stå politiskt till höger ,dvs sympatiserar med moderaterna, är handläggarna mer restriktiva med att sjukskriva.

Det är allvarligt eftersom politikens inflytande enligt den svenska modellen ska begränsas till intresseorganisationer och partier, riksdagen och regeringen, medan genomförandet av politiken ska hållas fritt från politiskt inflytande. Men hur skulle det gå till? Man kan ju inte förhindra folk att tänka och tanke styr handling. Det handlar egentligen om MÄNNISKOSYN. Ser jag människan framför mig som ett objekt eller subjekt? Tror jag gott om människan och på hennes egen förmåga?

En andra slutsats handlar om det som kallats snällism inom offentlig administration, att handläggare är för snälla och inte förmår sätta tydliga gränser mot exempelvis de försäkrade, kan bidra till lägre ohälsotal. Men det är istället tvärtom. Analysen visar att många handläggare på Försäkringskassan är " omsorgsorienterade", dvs flexibla gentemot de försäkrade, litar på dem samt menar att de försäkradeinte behöver förändra sina attityder.

Det är ju självklart att en empatisk handläggare kan stärka självförtroendet och peppa den som är sjuk istället för att trycka ner personen i skoskaften. Man får mer tid att känna sig för och pressas inte att ta oövertänkta beslut. Om handläggaren lyssnar och förklarar känner sig den försäkrade inte sig kränkt.


Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna

De sjuka behöver bara en rejäl spark i röven


Tecknat av "Butcher Bird" på Metrobloggen : Reinfeldt kickstartar ekonomin. Fredrik Reinfelt vet hur man får en arbetslös på fötter... Fredriks egna fötter alltså. Många bra teckade bilder om Alliansen på Metrobloggen!

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, regeringen,

Öka klyftorna moderaternas mantra a´la Radetzki

Här har vi den ideologiska grunden till Alliansens, men framför allt moderaternas syn på sjuka och arbetslösa. Från Striptease maj 1997: Janne Josefsson intervjuar nationalekonomen Marian Radetzki i programmet som menar att man måste sänka lönerna för de lågutbildade och ersättningarna för de sjuka för att få bukt med arbetslösheten, Marknaden ska styra. Genom att drastiskt försämra villkoren ska lågavlönade tvingas ut i arbetslivet för att överleva. På frågan om demokratin kan vara ett problem för att genomföra detta svarar Radetzki (influerad av (influerad av public choice-teorin):
"Demokratin tenderar att lamslå beslut, och jag föreställer mig att det demokratiska systemet på samma sätt utgör... är en försvårande omständighet för att genomföra politik av det här slaget. Att politikerna inte vill ta itu med ett program mot arbetslöshet som är smärtsamt och brutalt beror på att de är rädda för att de inte blir omvalda. Och att de då inte vidtar några åtgärder även om de kanske skulle tycka att sådana åtgärder behövde vidtas är en konsekvens av det demokratiska systemet, där de utsätts då för granskning i offentliga val, där kanske många människor - till en början i alla fall - skulle tycka illa om det här programmet på grund utav dess negativa biverkningar."
Marian Radetzki visade sig vara en stor förebild och inspirationskälla för Regeringen även på andra sätt, nämligen som stor fifflare, liksom många av regeringens företrädare. Han höll sig med underbetald svart arbetskraft som en sorts mänsklig rättighet och betalade 40:-/timme till " en polska" . Programmet är 17 minuter långt och rekommenderas varmt för den som behöver en adrenalinkick!
Radietzkis bok ligger säkert på många moderaters nattduksbord.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna

söndag 13 september 2009

Regeringen slutför ett försäkringsbegrägeri

Då skadan redan inträffat och Försäkringskassan redan godkänt den, kan man inte i efterhand ta bort det tidigare redan utlovade skyddet. Regeringens agerande är av det skälet ett bedrägeri mot vårt rättsväsendes fundamentala principer. Elsa Nordqvist skadades år 2002 så allvarligt att Försäkringskassan beslöt långtidssjukskriva Elsa. Ca år 2005 sänkte Försäkringskassan Elsas ersättning från 80% till 64% med motiveringen att Elsa fortsättningsvis måste lyfta en s.k. tidsbegränsad sjukersättning, istället för sjukpenning.

De senaste nytillkomna reglerna som sjösattes 2008-07-01 och 2009-01-01 får till innebörd att det tidigare redan avtalade och utlovade skyddet som regeringen vid skadetillfället år 2002 inför Elsa redan förpliktigat sig att stå för, tas nu helt enkelt bara bort. Risken att Elsa inom kort kastas ut på gatan är plötsligt därför nu överhängande. För att vara glasklar: - Regeringen kommer alltså för Elsa ta tillbaka de tidigare redan avtalade och utlovade formerna för ersättning.

De försäkringsfall som redan inträffat, så som i detta exempel, år 2002, dvs.
före de nu aviserade ändringarna, kan man enligt alla rättstaters lagar,
principer och föreskrifter, inte ändra. Man kan icke i efterhand sänka, och
naturligtvis inte heller ta bort ett tidigare redan utlovat skydd. Regeringens
agerande är av det skälet ett bedrägeri mot vårt rättsväsendes fundamentala
principer.

Elsa Nordqvist har tidigare överklagat lagändringarna som berövar hennes tidigare redan utlovade försäkringsskydd hos både Försäkringskassan, Länsrätten, Kammarrätten och Regeringsrätten (som inte beviljade prövningstillstånd). Samtliga instanser undviker att bemöta Elsas tydliga påpekanden, klargöranden och tillrättalägganden. Instanserna hänvisar bara torrt och kort till att riksdagen beslutat detta.

Försäkringskassans chefsjurist säger därför att Elsas ersättning nu helt enkelt bara kommer tas bort. Elsas nuvarande villkor för sjukersättning kan till skillnad mot tidigare utfästelser m.a.o. inte längre förlängas. Ersättningen upphör

Elsa Nordqvist som tidigare trodde att dessa metoder endast användes i Kina, Nord-Korea och Zimbabwe har självklart och med all rätt tappat all tilltro på rättsstaten Sverige .


Jag kan säga att hon definitivt inte är ensam. Tusentals sjuka och skadade har fått erfara samma sak. Vad gör man när rättssamhället står på myndighetens sida?Gällde det en privat försäkring skulle försäkringsbolaget anmälas till Försäkringsinspektionen. Men vad gör man?

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, socialdemokraterna

Moderaterna vill behandla sjuka enligt en mall

RTP:s ordf. Pelle Kölhed skriver i sin blogg :

På DN debatt idag kan man läsa hur moderaterna tänker sig framtidens sjukvård.
RTP instämmer i grundinställningen att Sverige behöver en rättvis vård där
regionala olikheter försvinner. Men jag reagerar på det M skriver om att
lagstiftning ska ”tydliggöra vilken typ av behandlingar varje patient ska ha
rätt till vid vissa åkommor. Det kan handla om att få tillgång till en viss
behandling, ett visst läkemedel, ett visst hjälpmedel"

Det låter som de vill skapa bruksanvisningar som fungerar i alla situationer. Och vi i RTP vet att livet är lite mer komplicerat än så. Det behövs individuella bedömningar
eftersom alla har olika behov.

Det är visserligen bra att de vill öka patienters och brukares rättigheter, men det finns en risk att de återigen gör samma fel som när de skapade den nuvarande rehabiliteringskedjan. Det vill säga att inte lämna utrymme för individuella bedömningar.

Det kan jag skriva under på. Nu behandlas alla enligt samma mall vid sjukskrivningar och ansökan om livränta, sjukersättning mm. Det finns inget som helst utrymme för individuella behov trots att det står i lastiftningen och Försäkringskassans egna regler.

Bloggar: , , , , ,, ,alliansen,moderaterna, Fredrik Reinfeldt

lördag 12 september 2009

Sjuka och pensionärer får betala skattesänkningarna

2010 beräknas prisbasbeloppet vara 42 400 kronor, enligt tidningen Arbetarskydd
den 4 sep-tember.Det innebär en minskning med 400 kronor jämfört med i år. Det
är första gången som pris-basbeloppet sänks. Den som har en arbetsskadelivränta
(skadats i jobbet) kan räkna med 0,2 procent mindre i plånboken. Sjukersättningen räknas ner med 0,9 procent. Det så kallad förhöjda prisbasbeloppet som påverkar pensionerna sänks också. Inkomstpension och tilläggspension räknas därförner med 3,0 procent och efterlevandepensionen minskar med 1,3 procent (källa RTP.info sept.09)

Det är för dj----gt att vi som är sjuka ska betala skattesänkningarna för de som jobbar! Jag har minsann gjort rätt för mig innan jag blev sjuk och arbetat i 25 år. Dessutom är jag skadad i arbetet. Men nu får jag, som har en pension som är baserat på 64% av den sjukpenninggrundande inkomsten (de fem sista åren innan jag fick sjukersättning), betala för Alliansregeringens utsvävningar. Själva får de stora skattesänkningar enligt Aftonbladet .Deras beräkningar visar att skattesänkningarna sedan 2006 haft stora effekter för ministrar och andra ledande politiker – men också för vanliga svenskar.

Alla som tjänar över 367 700 kronor har fått sänkt statlig skatt på 3 620 kronor. Utöver detta ger jobbskatteavdraget minskad kommunalskatt med 18 133 kronor – vid inkomster över 350 000 kronor. Tillsammans är dessa båda sänkningar värda 21 753 kronor och gäller bland annat alla riksdagsledamöter.

Även vanliga svenskar har fått rejäla skattesänkningar. En tvåbarnsfamilj med normalinkomst har fått en årlig skattesänkning på 26 880 kronor, enligt Swedbank. De största förlorarna är pensionärerna. En ensamstående pensionär med en garantipension på 93 360 kronor har bara fått en skattesänkning på 2 520 kronor.

Läs artikeln i DN Skärpta regler ska betala lägre skatt

Medan allt fler utförsäkras och vägras sjukpenning. Nu stiger kostnaderna för socialbidrag lavinartat. Under den ekonomiska krisen har läget förvärrats. Fler har utförsäkrats. Det är ännu fler sjuka som inte har rätt till sjukpenning, ännu fler arbetslösa som anses ha för komplicerade funktionshinder för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Ännu fler barn som får växa upp i familjer där socialbidraget är försörjningen under mycket lång tid. Vad är det som händer i vårt samhälle? Oron bland personalen inom socialtjänsten är mycket stor. Alltfler hamnar utanför samhällets välfärdssystem. Nu kräver socialtjänsten att
socialbidraget ska höjas för att folk ska kunna leva ett drägligt liv. Läs också: Vinn pensionärernas hjärta så vinner ni valet och Het debatt om socialbidraget .

Bloggar: , , , , ,, ,moderaterna


fredag 11 september 2009

Ansökan om att godkänna Botox mot migrän

Innan slutet på månaden räknar företaget Allergan med att lämna in en ansöka till amerikanska läkemedelsverket för att få Botox godkänt som en behandling mot migrän. Till grund för ansökan ligger bland annat två nya studier som företagen presenterar på kongressen ”International Headache Congress” skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Den ena studien visar att patienter som behandlades med Botox hade 7,8 färre dagar med migrän i månaden. Placebogruppen hade 6,4 färre dagar på en månad.

I den andra studien fick patienterna som behandlades med Botox 9 färre dagar med migrän, jämfört med 6,7 dagar i placebogruppen. Redan idag går 50 miljoner dollar av försäljningen av Botox att härleda till migränbehandling, fast då utanför godkänd indikation. Företaget ska nu försöka få Botox godkänt även för migränbehandling, idag är ämnet godkänt för att släta ut rynkor i huden.

Jag har fått Botox mot migrän i flera år och det funkar perfekt utan biverkningar. Har nästan aldrig huvudvärk nu mera. Tidigare låg jag och kräktes tre dagar i följd två gånger per månad.

Bloggar: , , , , ,


Dubbelarbetande ortopeder i NU-sjukvården

Dagens Medicin rapporterar om dubbelarbetande läkare på NU-sjukvårdens ortopedklinik. Totalt har 9 av de 34 anställda läkarna gått in och jobbat extra på den egna arbetsplatsen via ett bemanningsföretag. Det är ett brott mot Västra Götalandsregionens regler. Detta späder verkligen på uppfattningen som många har om läkarnas girighet.


Kliniken har hyrt in läkare från Proffice, som i sin tur har anlitat bemanningsföretaget Jocema vård, skriver Göteborgs-Tidningen. Jocema vård drivs av Erling Hallström, som själv är överläkare på ortopedkliniken, och hans hustru. Erling Hallström hänvisar till att verksamhetschefen har godkänt konstruktionen och tycker inte att han har gjort något fel. Om de verkligen hade velat göra något för att klara vårdgarantin skulle de väl ha jobbat mer på sin ordinare tjänst?

Verksamhetschefen har avgått och NU-sjukvården har ändrat rutinerna för godkännande av bisysslor. Flera ledande politiker i Västra Götalandsregionen ser allvarligt på det som hänt. Den dyraste av ortopederna som tagits in via Proffice har kostat NU-sjukvården 176 000 kronor i månaden, uppger tidningen. Inte särskilt smickrande för läkarkåren!

Bloggar: , , , , ,

Medikaliseringen skapar ohälsa

I boken ”Skapar vården ohälsa?” skriver den norska professorn Irene Hetlevik om hur friska människor sjukifierats genom att gränsvärden för än den ena riskfaktorn, än den andra, sjunkit genom de senaste decennierna att det normala har blivit onormalt. Om man inskränker sig till att kontrollera kolesterol och blodtryck är det bara hälften av 25-åringarna som kvalar in som friska. Gruppen ”sjuka” – som alltså inte behöver ha minsta lilla symtom – stiger i takt med åldern. Bland 50-åringarna är det 90 procent som enligt gällande definitioner har onormala värden. Sammantaget är det 76 procent av den vuxna (20–79 år) norska befolkningen som enligt gällande definitioner inte är riktigt frisk. Lägger man till andra markörer för hjärt-kärlsjukdom som övervikt, rökning och arv så blir det bara ett par procent som klarar sig undan.

Medikaliseringen av människor som upplevt sig friska är inte bara onödig och kostsam. Den är direkt skadlig. Människor passiviseras eller blir oroade och stressade. Många äter mediciner i onödan till läkemedelsföretagens glädje. Så svaret på frågan om vården skapar ohälsa måste vara ja. Åtminstone om de sjukförklarar de som tidigare upplevt sig som friska.

Bloggar: , , , , ,

söndag 6 september 2009

Intradural anestesi vid svåra smärttillstånd

Intraduralanestesi (IDA) är en mycket potent invasiv smärtlindringteknik där man tillför läkemedel direkt in i CNS. Med hjälp av en extern eller intern pump administreras läkemedel in i ryggmärgsvätskan via en kvarliggande kateter. Kateterspetsen är placerad på den nivå i CNS där smärtan har sitt ursprung.

Erfarenheter från Göteborg och internationellt visar på säker och effektiv användning under lång tid. Patientgrupper som behandlas med hjälp av intraduralanestesi är de med akut smärta, cancersmärta och långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Beslut om intraduralanestesi ska tas av ett multidisciplinärt smärtteam.

IDA-behandling ska tillämpas först när övriga behandlingsmetoder inte gett acceptabel smärtlindring. Det finns i dag en handfull läkemedel med olika verkningsmekanismer som kan administreras intraduralt. Ges vid anestesi- och neurokirurgiska spinala centra .

Bloggar: , , , , , ryggont

Naturmedel inte alltid naturliga

Det finns en spridd uppfattning att naturmedel är ofarliga. Det har gjort att många föredrar att använda dem i stället för andra läkemedel. Ett sätt att handla är via nätet. Men gör man det kan det visa sig att örtpreparaten inte håller vad de lovar.

Med kampanjen Crime medicine försöker Läkemedelsverket göra svenskarna uppmärksamma på faran med illegal försäljning av läkemedel. Personal på myndigheten beställde därför hem och analyserade 26 örtbaserade potensmedel som marknadsförts på svenska webbplatser. Det visade sig att sju av sexton preparat i tablett- och kapselform (för män) innehöll samma aktiva substanser som i de receptbelagda läkemedlen Cialis, Viagra och Levitra (tadafil, sildenafil och vardenafil). Dessa komponenter har inget med örter att göra, utan är framställda på laboratorium. De står heller inte med på innehållsförteckningen, där i stället kinesisk jamrot, kryddnejlika, lakritsrot, jakobstårar och kinesisk gräslök räknas upp.

Potensläkemedel är receptbelagda i Sverige eftersom de kan vara livsfarliga för den som exempelvis behandlas med nitrater för kärlkramp. De kan också påverka effekten av andra läkemedel, som nitroglycerin samt vissa former av antibiotika och hivläkemedel.

Läkemedelsverket har polisanmält ett av de företag som säljer medlen och kommer att göra fler anmälningar.


Bloggar: , , , , ,

fredag 4 september 2009

Många frågor återstår om sjukförsäkringen

Nästa år väntas regeringens nya sjukskrivningsregler slå till på allvar. Då kommer runt 50 000 människor att ha gjort slut på sina dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning. Vad ska hända med dem? Hur ska de försörja sig?

I dag kom svaret. Regeringen tänker satsa 17 miljarder kronor de kommande tre åren för att hjälpa långtidssjuka tillbaka till arbetslivet. Det som erbjuds är ett introduktionsprogram på Arbetsförmedlingen.Ersättningen kommer att motsvara aktivitetsstödet. Alltså som minst 223 kronor per dag, som mest 680 kronor om dagen. Efter introduktionen gäller rehabilitering med sikte mot arbetslivet, kortare arbetspraktik, jobb med lönebidrag, jobb på Samhall, bland annat. Den som är för sjuk för att klara av det här ska även i fortsättningen kunna få sjukersättning.

Men frågorna är fortfarande många: Kan man sjukskriva sig från den här aktiviteten om man inte klarar av den? Vem bedömer om man är tillräckligt sjuk för att få permanent sjukersättning? Hur lång tid ska det gå innan man får besked? Hur ska människor klara sig på den lägsta nivån, 223 kronor per dag? Hur länge ska man gå i olika åtgärder innan man får sjukersättning. Jag har vänner
som gått i arbetsprövning på olika ställen ett år. Är det rimligt? Är man över 50 ska man inte behöva valsa runt i olika "åtgärder
, tycker jag. Satsa istället på de unga som kanske aldrig varit ute i arbetslivet.

Läs också vad Peter Andersson skriver:

"Statsråden skriver på SvD Brännpunkt: i ett fåtal fall inte är möjligt för en tidigare långtidssjukskriven att delta i verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Detta kan exempelvis gälla om personen vårdas på sjukhus eller på annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via sjukvården. Regeringen anser att förlängd sjukpenning i sådana fall ska kunna betalas ut ".

Så det är alltså inte längre tal om livskvalitet för den som är sjuk/skadad. Det handlar bara om att göra rätt för sig, även om man arbetat tidigare och dragit sitt strå till stacken. Men den som inte hunnit ut på arbetsmarknaden bör också ha ett skyddnät. Hur mycket ska man arbeta då? Kommer man under 20 timmar /vecka hamnar man utanför för socialförsäkringssystemet.

Med dessa åtgärder ser Alliansregeringen till att de sjuka känner sig ännu mer utanför. För nu får man också höra frågan från omgivningen: Har du sjukersättning? Måste man inte vara halvdöd då? Du som ser så pigg ut?

Förslagen kommer att börja gälla den 1 januari 2010.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle,politik, ekonomi, sjukförsäkring,försäkringskassan, alliansen ,värktorsdag 3 september 2009

Filmen som ska skrämma unga bilister
Jag tycker att filmen är befogad eftersom jag själv har blivit påkörd bakifrån av en 18-årig kille som körde för fort och var ouppmärksam. Det gav mig skador för livet. Han blev inte ens åtalad fastän jag stod stilla framför rött trafikljus.

Bloggar: , , , , , värk

Röd-gröna kräver möte om långtidssjuka

Det är dags nu att ett besked kommer. Människor blir inte friskare av att bli fattiga. Och de blir definitivt inte friskare av att vara oroliga, säger Veronica Palm, socialdemokratisk vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.Hon säger att man måste man ha en plan för vad man ska göra med alla som blir utförsäkrade om man gör så kraftiga förändringar.  Alla remissinstanser påpekade detta inför reformen. Socialförsäkringsministern har hela tiden sagt "vi kommer att hitta på något". Att fortsätta att upprepa det, utan att komma med besked, gör att man tappar tilliten, säger Palm.


Oppositionspartiernas åtta ledamöter i socialförsäkringsutskottet skickade under gårdagen till utskottets ordförande, moderaten Gunnar Axén, en uppmaning till ett extrainsatt möte. I brevet begär de att socialförsäkringsministern redogör för utskottet om nuvarande läge och vad man kan förvänta sig framöver. Men de hade inte fått någon reaktion, sa Veronica Palm i går eftermiddag och tillade att begäran om extramöte i ett utskott är mycket ovanligt.Hon har inte under sina åtta år i riksdagen varit med om det. Men oppositionen tycker att läget nu är så alarmerande att vi vill få en redogörelse av ministern om vilka åtgärder som planeras.


Riksrevisionens styrelse vände sig under tisdagen till riksdagen med uppmaningen att den ska begära att regeringen initierar en översyn av Försäkringskassans hantering av underlag inför beslut om sjukpenning.Styrelsen grundar sig på en alarmerande rapport som kom i maj. Riksrevisionen hade då vid sin granskning funnit att en stor del av sjukpennings ärendena saknar obligatoriska uppgifter eller har uppgifter av bristande kvalitet.


I så många som 73 procent av de granskade ärendena, var underlaget bristfälligt. Styrelsen skriver till riksdagen att det finns stor risk att sjukpenningbeslut blir inkorrekta och rättsosäkra. Konsekvensen kan bli att personer som inte har rätt till sjukpenning beviljas detta och att personer som är berättigade till sjukpenning får avslag.

Det torde nog vara större risk att de som har rätt till sjukpenning inte får den pga Försäkringskassans  spariver, tror jag. Bra att de Röd-Gröna visar var de står i frågan. Men vi vill också veta vad de har för synpunkter på Alliansregeringens övriga åtgärder inom Socialförsäkringssystemet och hur de agerar i frågan om de vinner valet.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle,politik, ekonomi, sjukförsäkring,försäkringskassan, alliansen

Hon målade bort sin smärta

För mer än ett år sedan drabbades Ulla Sköldin av bältros och kämpade med konstant smärta. Den första tiden hade hon svårt att hantera den outhärdliga värken. Men när hon plockade fram staffliet och oljefärgerna gjorde hon en ny upptäckt. Hon började måla sin värk.

Värken minskade när Ulla fick ur sig det onda och kroppen slappnade av. Hon bearbetade sina känslor. Det var som att skriva dagbok. När Ulla sedan visade konstverken för sin smärtläkare Björn Brageé blev det upprinnelsen till ett unikt projekt .I dag ställer Ulla Sköldin och 18 andra smärtpatienter ut sina verk på ett galleri i Stockholm. Björn Brageé är upphovsman till
Smärtguiden en hemsida om smärta med hjälpforum.

Jag förstår precis hur det där med att smärtan försvann har gått till. Jag har nämligen också upplevt att om jag blir helt uppslukad av något som jag tycker är intressant eller roligt försvinner smärtan en stund. Man avleder uppmärksamheten från smärtan helt enkelt.


Bloggar: , , , , ,

onsdag 2 september 2009

Bara 30 fler läkare utbildas trots bristen

Behovet av nya läkare i Sverige är stort, enligt forsknings- och högskoleminister Tobias Krantz. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen 2010 att antalet utbildningsplatser utökas med ytterligare 30 studenter (!).

Med tanke på vad som sats i kvällens Uppdrag Granskning , har regeringen ännu en gång lyssnat på läkarförbundet och väljer att bara utbilda 30 fler (!) trots den katastrofala bristen på läkare. Flera hundra läkare utbildas i utlandet eftersom det finns så få platser Sverige. Men läkarna har tydigen varit smarta och lobbat regeringarna i flera sekel för att de inte ska öka antalet utbildningsplatser genom att påtala risken för arbetslöshet fastän det inte varit sant. De har helt enkelt velat hålla uppe efetrfrågan och sina löner. Nu profiterar de istället på samhället men får samtidigt surt betala för att det är stressigtoch patienterna klagar pga läkarbristen.

En rad prognoser visade samma sak på 1990-talet: läkarbristen skulle bli mycket svår framöver. Från t ex Högskoleverket har bilden varit entydig. De förutsåg bristen redan i mitten på 1990-talet och vi påtalade det också. Samma sak hos SCB. Redan för 20 år sedan förutspåddes ett ökat behov av läkare. Orsakerna angavs vara en ökad befolkning, en åldrande befolkning och en tro om att medicinsk utveckling också betyder ett ökat behov av kvalificerad vård. Men Läkarförbundet visade sig ha politikernas öra. Antalet utbildningsplatser minskade under flera år på 1990-talet med 2-250 platser per år innan nivån återställdes.Den svackan betyder över 1000 färre läkare och specialister idag och nu står vi därför inför en ännu större brist när 40-talisterna går i pension.

Märkligt att en yrkesgrupp kan ha så stort inflytande i samhället? Vilket annat fackförbund skulle ha kunnat uppnå samma resultat? Vilka flata politiker vi har haft!

Läs mer om Läkarförbundets lyckade kampanj .

Bloggar: , , , , ,,

Ny hemsida där du kan jämföra vård

OmVård.se som finansieras av Svenskt Näringsliv, redovisar offentlig statistik kring både offentliga och privata vårdgivare. De ska också ge tillgänglighet till statistiken på ett sätt som är anpassat till vanliga människor, säger de.

De vill också möjliggöra jämförelser mellan olika vårdgivare, för en ökad kännedom om skillnader och likheter i vården. Syftet är att ge vårdkonsumenter en enkel och pedagogisk tillgång till öppet redovisade resultat för sjukvården för att möjliggöra ett faktiskt, välgrundat val av vård.

OmVård.se vill också skapa en ökad förståelse för vårdfrågor hos allmänheten och bättre sjukvårdskvalitet genom ett större tryck på de som har mandat att förändra. Är i själva verket huvudsyftet att öka andelen privat vård genom att visa hur "värdelös" den offentliga vården är?

OmVård.se har också ett medicinskt råd knutet till sidan. Rådet består av de legitimerade läkarna Johan Calltorp (bl.a. professor i hälso- och sjukvårdsadministration), Nina Rehnqvist (ordförande i Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU) samt Magna Andreen-Sachs (docent på Karolinska Institutet) Uppgiften är att stå för den medicinska relevansen i de data som presenteras på OmVård.se.


Det märks att hemsidan är under uppbyggnad för det saknas mycket relevant information, men den ska förhoppningsvis bli bättre. Jag saknar tex ortopedi på Sahlgrenska sjukhuset. Som patient vill man veta om man får träffa samma läkare varje gång (kontinuitet) och om läkarna är anmälda till HSAN eller Socialstyrelsen. Den informationen verkar saknas. Däremot en del intressanta artiklar, tex om läkarutbildningen som jag ska ta upp i nästa inlägg.

Bloggar: , , , , ,,