torsdag 29 januari 2009

Sexuella problem vanligt vid långvarig smärta

En vanlig orsak till sexuell dysfunktion är biverkningar av värktabletter och antiepileptika som t ex Lyrica och Cybalta. Långvarig användning av opioider (Tramadol, Kodein) ger ofta hormonella förändringar, vilket i sin tur kan leda till nedsatt sexuell lust och funktion. De flesta tricykliska antidepressiva (Tryptizol) ger nedsatt sexuell lust hos både män och kvinnor samt även erektil dysfunktion hos män och minskad lubrikation hos kvinnor. Även de nya SSRI-preparaten (Zoloft, Cipralex) ger minskad lust och svårighet att få orgasm. Men det finns ett hälsokostpreparat Largiplex som ger ökad lust både för kvinnor och män. Män kan också få Cialis utskrivet på recept om de har problem med erektionen.

Det är också vanligt att den som har långvarig smärta avstår från sexuell aktivitet på grund av rädsla för ökad smärta. Men då kan man tex ta en extra värktablett. Sexuell dysfunktion involverar ofta en partner. Det är då viktigt att man talar med varandra om sex och varför det inte fungerar. Problem i förhållandet kan också vara av betydelse för minskad lust och funktion.

Det händer att all slags fysisk beröring mellan parterna successivt upphör. Beröring kan t ex uppfattas som en invit till en oönskad sexuell aktivitet. Men beröring är livsviktigt för förhållandet även om man inte kan ha sex! Det är viktigt att fortsätta med fysisk beröring eftersom det har positiva effekter och ökar välbefinnandet. Ett hormon, oxytoccin ( välmåendehormon) frisätts vid beröring som också har smärtstillande effekt.

De flesta som drabbas av sexuell dysfunktion upplever det som en inskränkning i den normala livsföringen. Det är därför viktigt att ta upp dessa frågor med doktorn/sköterskan för att kunna få hjälp. Man kan också ta kontakt med en samlevnadsexpert eller psykolog som specialiserat sig på samlevnadsfrågor.

Nytt sätt att diagnostisera neuropatisk smärta

Vården av patienter med långvarig smärta är komplex och upplevs ofta som frustrerande i primärvården. Nu det utarbetats enkla och praktiska riktlinjer som kan underlätta diagnostik och behandling av patienter med nervrelaterad (neuropatisk)smärta.


tisdag 27 januari 2009

Försäkringskassan i kris

Nu duggar larmen om Försäkringskassan tätt. Ena dagen är det JO-anmälningar, nästa dag är det personalen som går på knäna. Personalen otrivs, de får ständigt höra glåpord från de sjuka och förhållningsregler från cheferna. Så här säger en anställd
som har jobbat vid Försäkringskassan i cirka 20 år till Aftonbladet:

"– Jag är så trött på att vi som arbetar på Försäkringskassan hela tiden får kritik för att vi verkställer det våra folkvalda politiker har bestämt att vi ska göra. Vi sitter inte själva och hittar på allt eftersom. Det blir inte lättare när de folkvalda politikerna också kritiserar oss för att vi strävar efter att efterleva de lagar och regler de beslutat om, konstaterar hon. När jag började på Försäkringskassan så hette det att vi skulle hjälpa människor i livets alla skeden. Numera ska vi helst inte svara i telefon, inte ta emot några besök och helst inte betala ut några pengar heller. Ingen av dem som har arbetat i några år trivs med hur det har blivit. Vi skulle ju finnas där för att hjälpa människor! "

När det gäller beslut så får de anställda höra från ledningen att alla kunder vill ha ett snabbt beslut hellre än rätt beslut! Till följd av det måste handläggarna slopa vissa kontroller, vilket leder till problem för både Försäkringskassan och dess kunder. Det blir mycket fel i beslut och det tar otrolig tid när de sedan skall rättas till. Detta är ett annat perspektiv än de sjukas, som visar att regeringen inte tar sitt ansvar! De anställda på Fk har en ohållbar situation och snart ökar sjukskrivningarna där också!
Sjuk historia

En kvinna går till läkaren för sitt årliga besök

Sjuksystern frågar om grundläggande frågor.
- Hur mycket väger du?
- 65 kg svarar kvinnan
Hon ställer sig på vågen och systern antecknar
74 kg.

Sjuksköterskan frågar:
- Vad är din längd?
- 1,73 svarar kvinnan
Sjuksystern mäter och antecknar 1,66

Så tar systern blodtrycket och säjer till kvinnan
att det är mycket högt.
- Ja, vad fan förväntar du dig!
När jag gick hit var jag lång och slank!
Nu är jag liten och fet!
Är Husmark dum i huvet?

Jag hittade den fina bilden hos Björn Andersson som skriver om Husmarks slöseri med skattepengar och kaoset inom Försäkringskassan. Miljonerna rullar när det gäller reklamkampanjer och nytt datasystem. Ett hån mot dem som är beroende av systemet.

Ilse-Marie skriver också om nedskärningarna inom Försäkringskassan. Det är anmärkningsvärt att Christina Husmark-Person inte förstått vilka konsekvenser hennes och Regeringens handlande fått. Är hon korkad eller vågar hon inte ta sitt ansvar?

Sedan 2006 har Försäkringskassans anslag minskat med nästan 600 miljoner kronor. Under samma tid har antalet anställda (räknat som årsarbetare) skurits ned med 2.500 personer. Enligt vad ST nu erfar så kommer, om minskningen fortsätter som planerat, totalt 3.500 anställda vid Försäkringskassan att ha försvunnit fram till år 2010. Det motsvarar nästan var fjärde anställd, eller 23 procent av personalstyrkan.

Dessutom har det genomförts stora förändringar inom socialförsäkringsystemet(bl a sjukpenning), den sk, Rehabiliteringskedjan. Men Husmark skyller allt på Försäkringskassan!
söndag 25 januari 2009

Ett års väntan på röntgen i Göteborg

De flesta landsting klarar inte vårdgarantin som skapades för att korta de långa vårdköerna. Var fjärde patient får vänta för länge på att få vård. Längst väntetider är det för de patienter som behöver behandling inom kirurgi, ögonsjukvård samt ortopedi.

Jag tillhör en av dem. Jag väntar på att göra en magnetröntgen PÅ Mölndals sjukhus innan beslut om operation kan tas, men har inte fått tid förrän nästa höst, trots vårdgarantin (som inte gäller behandlingar) och att extra pengar har skjutits till för att korta vårdköerna. Men politikerna glömde tydligen att sätta in extra resuser på röntgen också, där långa väntetider kan leda till att beslut om operationer eller andra behandlingar skjuts upp längre än vårdgarantins 3 månader.

Det suger!!!!! Som vanligt är det oövertänka beslut och kortsiktigt tänkande som styr sjukvårdspolitiken i Göteborg.

Ingen sänkt skatt för sjuka och arbetslösa

Nu blir det, trots de dåliga tiderna, ytterligare skattesänkningar från regeringen. Det är tredje steget i regeringens jobbskatteavdrag – på totalt 15 miljarder kronor –som sätts i verket. Samtidigt höjs gränsen för statlig skatt från 28400 till 31700 kronor. Mest ger skattesänkningen procentuellt därför till den som ligger strax över den nya högre gränsen för statlig inkomstskatt. Som exempel får den som tjänar 25000 kronor i månaden totalt en minskad skatt med cirka 330 kronor. För den som tjänat 35000 blir sänkningen i snitt hela 980 kronor.

Den som är arbetslös och de som riskerar att bli det under året har däremot en helt annan situation. De omfattas inte av jobbskatteavdraget. Det gör inte pensionärer, sjuka och de som har sjukersättning (sjukpension) heller . Det är de som Alliansregeringen sparar pengar på och som finansierar skattesänkningarna. Att inte ge oss sjuka skatteavdrag är för att vi ska känna att vi är tärande parasiter som utnyttjar samhälllet.


fredag 23 januari 2009

Hur kan det vara humant att tvinga sjuka att arbeta?

Vid årsskiftet passerade cirka 76 000 sjukskrivna personer 180-dagarsstrecket, och deras arbetsförmåga prövas nu mot hela arbetsmarknaden. Det innebär att vissa kommer att förlora sjukpenningen, eftersom de bedöms friska nog att ta ett annat jobb än det de är sjukskrivna från.

Enligt en ledare på Corren.se är det mer humant att tvinga sjuka ut i arbete än att låta dem stanna hemma och rehabilitera sig så att de inte blir sämre. Ett konstigt resonemang, tycker jag. Men det är väl på grund av att det är en borgerlig blaska ledaren kör denna stil och försöker övertyga människor att det är rätt och riktigt att slå på dem som redan ligger! Att sjuka människor är en belastning för samhället, framgår klart av artikeln, men det står inget om att de sjuka i de flesta fall har arbetat och gjort rätt för sig innan de blev utslitna eller skadade i arbetet. Jag har själv tex varit med om två olyckor i arbetet, vilka har skadat mig för livet. Däremot är det många som gjort sig rika på samhällets bekostnad genom att fiffla med skatten och inte betala TV-avgift. Det skriver han inget om, eller om egna företagare som är oärliga och går i konkurs upprepade gånger. Dessutom vill ingen anställa den som varit långtidssjukskriven eller är sjuk/skadad. Det har ju studier visat nyligen och inte blir det lättare när arbetsmarknaden är i kris och det finns masssor med friska arbetagare att välja bland. Däremot är det, som jag sagt tidigare, lata och ljusskygga individire som utnyttjar systemet ska sättas åt.

Dessa tankar stöds också av Dick Erixon som i sin blogg beundrande nämnder ledaren i Corren. Till saken hör att Dick Erixon tidigare varit bl a ledarskribent på Finanstidningen, medarbetare i tankesmedjan Timbro (en idéverkstad för arbetsgivarföreningen) och landstingsrådssekreterare (c) i Stockholm. Han har skrivit boken "Svaghetens moral" (Timbro 1999). Det låter ju intressant, hmmm.....Gud, bevare oss för sådana politiker!

Man upphör aldrig att förvånas över självgodheten hos de borgerliga stödtrupperna.
Läs vad andra bloggat om i ämnet här
Frisk nog att jobba enligt skärpta regler?

Många som varit sjukskrivna frågar sig nu var gränsen går för frisk eller sjuk, med de striktare reglerna för sjukskrivning. Den som enligt Försäkringskassan bedöms ha någon arbetsförmåga nekas sjukpenning och bör istället vända sig till Arbetsförmedlingen.

Snickaren Nils Lassas Pettersson från Siljansnäs, som fick en ny höftled i november är en av de som nu tvingas besöka Arbetsförmedlingen. Men han kan inte köra bil till dit, utan får be en vän om skjuts.

I november fick Nils Lassas Pettersson en ny höftled. Läkarna på sjukhuset sjukskrev honom tre månader och han hade räknat med att kunna jobba igen i mars. Men enligt sjukförsäkringsreglerna ska hans arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden, inte bara mot snickarjobb.

Eftersom Nils Lassas Pettersson var arbetslös strax före operationen, är det inte aktuellt att kolla om han kan göra lättare sysslor på sin ordinarie arbetsplats. Försäkringskassan beslöt att Pettersson kan ta ett lättare arbete efter åtta veckor och drog in hans sjukpeng.

Nu, dagen efter att hans sjukpenning har upphört, måste han anmäla sig som arbetssökande. Men på arbetsförmedlingen kan han inte räkna med att få någon hjälp direkt.


torsdag 22 januari 2009

Förtidspensionärer kan förlora sin ersättning!

Tiotusentals förtidspensionärer kan mista sina ersättningar om de inte registrerat att de arbetar deltid. Med de nya reglerna om så kallad steglös avräkning måste alla som arbetar kontakta Försäkringskassan.

– De flesta verkar ha missat att de nu måste ansöka om att få arbeta eller fortsätta det arbete de redan har. Ansöker de inte om steglös avräkning säger reglerna att de kan bli av med sin sjukersättning. Det är en riskabel situation som de befinner sig i nu, säger Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassans huvudkontor till Dagens Nyheter.

Du berörs av reglerna om du arbetar samtidigt som du har heltids sjukersättning utan tidsbegränsning. Då måste du anmäla att du arbetar till Försäkringskassan. Blanketten kan du ladda ner här .Har du missat att anmäla detta är det säkrast att göra det så snart som möjligt!

Frågan är bara varför Försäkringskassan inte informerat om detta tidigare? Är det med beräkning för att de ska sätta dit så många som möjligt? Man undrar ju..
Det väcker andra frågor också. Ska man t ex anmäla till Fk om man arbetar bara 2 timmar/vecka? Hur gör man om man bara har tillfälliga uppdrag och inte vet hur mycket man ska jobba? Det är mycket som är oklart.


Regeringen missgynnar läkemedelsforskning

I ett pressmeddlande från RTP säger ordf. Pelle Kölhed följande:
"Sänkta inköpspriser för läkemedel gynnar läkemedelsföretag som inte har forskningskostnader, och hotar de företag som tar ett samhällsansvar och bedriver viktig forskning. I förlängningen skulle en sådan åtgärd även hota människors möjlighet att kunna återgå till arbetsmarknaden efter en skada eller sjukdom.

I en enkät i RTPs smärtprojekt uppger 80 procent av våra medlemmar att de skulle vilja arbeta mer än vad de gör idag om de inte hade långvarig smärta. Detta bör regeringen ta med i beräkningen innan de går till beslut.

Det går alltså att göra en samhällsekonomisk vinst på att behandla/rehabilitera personer med långvarig smärta. Men utan forskning som tar fram nya läkemedel mot t.ex. smärta, kan regeringen inte minska det så kallade ”utanförskapet” och få in fler människor på arbetsmarknaden igen efter långa sjukskrivningar."


onsdag 21 januari 2009

Ät rätt om du är stressad


Många säger att de är för stressade för att hinna träna och äta rätt. Men ingenting kunde vara mer felaktigt eftersom att just motion och rätt kost kan hjälpa oss att känna oss mindre stressade.

Några tips för att motverka stress:

-  Ät regelbundet, då ligger blodsockret på en jämn nivå och du slipper dippar där kroppen tror att den hamnat i en svältsituation. Det är just under dipparna som kroppen utsöndrar stresshormonet kortisol och kan börja bryta ner muskler och släppa ut fetter i blodet för att snabbt få energi.

- Ta ett ett träningspass på kvällen, då förbrukar du de fetter som kroppen frigjort.

-Ät bra och näringsrik, balanserad kost. Antioxidanter, finns i t ex bär, frukt och svamp.

För mig är det inte så lyckat att träna på kvällen, eftersom jag är tröttare då. Jag tränar hellre dagtid eftersom jag oftast är ledig.

Snart kommer ett lagligt lyckopiller!

Läkemedelsbranschen forskar nu för att ta fram ett lyckopiller för frisk människor. Claus Moeldrup, professor för farmakologi på Köpenhamns universitet säger att hans forskning visar att folk i västvärlden generellt skulle vilja använda en medicin som gör dem lyckligare, smartare och ger dem ett bättre liv.– Det är den medicinska motsvarigheten till att friska genomgår kirurgiska ingrepp av kosmetiska skäl. Men forskarna är inte överens om huruvida utvecklingen är etisk. Psykofarmaka har bieffekter som många anser är onödiga att utsätta friska människor för. Andra pekar på att en medicinsk förhöjning av friska människors prestationsförmåga är dopning.

Jag tycker också att det låter konstigt att man ska ge friska människor en medicin som de inte behöver. Det innebär också att de som t ex lever i dåliga förhållanden och missbrukar inte får någon motivation för att ändra sin livssituation. De kan ju fortsätta och ändå må bra. Det kommer också att saknas incitament för att utveckla sig själv och öka sin självkännedom. Om friska människor kan öka sin prestationsförmåga ännu mer, kommer de som är sjuka att framstå som ännu svagare.

måndag 19 januari 2009

Nackspärr efter papperstrassel

Igår besegrade jag min motvilja mot pappersarbete och skrev reseräkningar till Västra Götalandsregionen för mina sjukresor. Det är något som legat över mig över ett års tid, men jag har inte kunnat ta tag i det. Varför känns vissa saker omöjliga att göra fastän man vet att man borde? Kanske för att jag tycker det är så jobbigt eller är det min skallskada som spökar? I alla fall, satte jag mig ner med massor av kvitton på resor och vård över hela soffbordet, som jag försökte systematisera och få ordning på.

Efter olyckan är det sånt här som är min acilleshäl. Jag har som psykologen säger, problem med exekutiva funktioner att planera och organisera. Rent prakiskt innebär det att jag inte har skickat in reseräkningar sedan mars-2007! Ni kan ju själva tänka er tungt det är att börja rensa i röran, och ju längre man väntar desto värre blir det. Att jag har minnesstörningar gör inte saken bättre precis. Någon som har ett bra tips?

Just det här att komma igång är det svåraste. Men igår kom jag på att om jag tar ett kvartal i taget, känns det inte lika oöverstígligt. Kände mig därför glad när jag efter flera timmars arbete äntligen fått allt på papper och lagt det i kuvertet. Risken är nu att jag inte får någon ersättning, därför att det gått så lång tid.

Nästa steg är att ta sjukresor för 2008 och nu känns det lättare när jag väl har börjat. Men det kommer att bli sju resor värre (kul va?), eftersom jag ska ta upp fler behandlingsresor. Men jag måste vänta någon dag för nu har jag världens nackspärr...

söndag 18 januari 2009

Risk att resistenta bakterier sprids

Smittskyddsinstitutet varnar för att det kan pågå en nationell spridning av antibiotikaresistenta tarmbakterier, VRE. Det dramatiskt ökade antalet fall som har upptäckts under det senaste året är bara toppen på ett isberg, enligt undersökningar på de drabbade sjukhusen. De upptäckta fallen står endast för mellan 10 och 20 procent av alla som är smittade, enligt Smittskyddsinstitutet.

Bakterien förekommer i stort sett bara på sjukhus, där den kan orsaka mycket svårbehandlade urinvägsinfektioner, och vid hjärtklaffsbyte eller protesoperationer kan den infektera främmande material som opereras in och då bli väldigt svårbehandlad.

Det finns fortfarande två antibiotikum som biter på bakterien, men de har biverkningar och är antingen krångliga att ge eller är väldigt dyra.

Att det uppstår antibiotika resistenta bakterier beror dels på att antibiotika använts i onödan t ex vid urinvägsinfektioner och förkylningar, dels på att hygienen på sjukhusen varit otillräcklig. Handtvätt och noggrann städning är A och O om man vill förebygga infektioner både hemma och på sjukhus.


Folksam vägrar ersätta inkomstförlust

Helena blev förtidspensionerad av Försäkringskassan. Men försäkringsbolaget Folksam vägrar ersätta Helena för ekonomisk invaliditet och hävdar att olyckan inte har samband med hennes besvär. Antagligen beror det på att hon inte uppsökte sjukhus direkt efter olyckan. Försäkringsbolagen använder sig ofta av den sk. 72-timmarsregeln som säger att man ska ha sökt vård inom den tiden. Men det är inte ovanligt att man söker vård efter ett tag när man har fått whiplashskada eftersom de flesta tror att det ska gå över och därför väntar så länge som möjligt. Nu står det ju också i all information från sjukvården att de flesta blir helt återställda, vilket kan göra att de som har en svårare skada luras att vänta för länge med att söka vård och därför har svårt att få ersättning för sina skada.

För att vara skyddad ifall en olycka händer, är det viktigt att teckna en olycksfallsförsäkring som täcker ekonomisk och medicinsk invaliditet. Invaliditetsersätttning kan man få från flera försäkringsbolag, däremot inte kostnadsersättning. Facket har ofta billiga grupplivförsäkringar där det ingår både hemförsäkring, olycksfall, sjuk- och livförsäkring (vid dödsfall). De kallas kollektiva försäkringar och är billigare eftersom det är många som försäkras. Om man skadas i arbetet kan man få ersättning från Försäkringskassan om man blir förtidspensionerad. Det kallas livränta enligt lagen om arbetskada.

Viktiga råd om man råkar ut för en whiplashskada
*Kontakta läkare direkt efter olyckan, oavsett om du känner dig oskadd eller inte, och se till att få full dokumentation om vad som hänt samt skador.
*Kräv att få göra en magnetröntgen om du är skadad.
*Kontakta ett juridiskt ombud som är specialiserad på whiplashskador och är van vid kontakter med försäkringsbolag. RTP kan ge dig tips om jurister som ingår i deras nätverk och är vana vid trafikolycksfall.De har också en förbundsjurist som ger råd till medlemmar.


Värkstaden ett bra stöd i vardagen

Värkstaden är en självhjälpsgrupp för de som har långvarig smärta. Det har varit en otroligt bra hjälp för mig . Där har jag fått vänner för livet och lärt mig hantera min smärta, samidigt som jag fått kunskap och växt som människa. Vi pratar om ett tema från Gunilla Brattbergs bok "Väckarklockor" när vi träffas. Ibland har vi föreläsningar och gör studiebesök också.

Mötesregler
· Vi har tystnadslöfte
· Vi håller tiden
· Vi talar med varandra, inte om varandra
· Vi avbryter inte den som talar
· Vi ger Inte ge råd, eller oombedda kommentarer
· Vi visar respekt för andras tankar och känslor
· Vi hjälps åt så att alla får möjlighet att tala lika mycket
· Vi börjar och slutar vid angiven tidpunkt
· Vi talar inte om hur andra ska tänka, handla och göra, i
stället om hur vi själva tänker, handlar och gör.
· Vi är beredda på att det kan uppstå irritationsmoment eller konflikter och att vi då hjälps åt att lösa dem tillsammans.
· Vi intar en hållning av ödmjukhet inför varandras olika problem hur de än ter sig.

Man behöver inte anmäla sig i förväg och kan komma och gå när man vill. Tveka inte att kontakta en Värkstad om det finns någon i närheten där du bor. Det kan du kolla här


lördag 17 januari 2009

Sjukt vig?Är du överrörlig?

Är du överrörlig? då kan du vara överrörlig. Var tionde svensk lider av överrörlighet. Ofta leder detta till värk i nacke, axlar, rygg, höfter och knän. - Det här är en dold grupp smärtdrabbade, säger läkaren Jan Nowak. Överrörlighet kan göra att man vrider lederna i extrema ytterlägen, och exempelvis kan vända knän eller armbågar lite grann åt fel håll. Det finns ingen naturligt "stopp".
Överrörlighet kan vara en fördel i olika sporter, som gymnastik. Men det är också vanligt att det ställer till med problem, att man får ont i kroppen. De flesta som drabbas är kvinnor..Testa dig här

Jag har också problem med detta,men det var också en fördel när jag var yngre eftersom jag var väldigt vig i gympan och vid andra tillfällen. Däremot fick jag problem under mina graviditeter då jag fick ont i ryggen. Jag har också haft problem med att axlarna som har hoppat ur led och fick operera den ena. När man är överrörlig är det viktigt att träna för att stabilisera lederna. Om jag inte gör det får jag värk i axlar och rygg,


Morfin har bättre effekt på män

Behandling med morfin som smärtstillande medel fungerar bättre på män än på kvinnor. Nu publiceras en studie som kan förklara varför. Morfin binder till receptorer på nervceller i hjärnan, som säger till hjärnan att sluta reagera på smärtsignaler, vilket ger en dämpad upplevelse av smärta.

Nu har två forskare I Georgia, i USA, funnit könsskillnader hos råttor, där hannarna hade fler receporer för morfin i hjärnan än honorna, och att det därför krävdes en mindre dos för att mildra smärta hos dem. Även hormoncykeln påverkade hur honornas reagerade på morfin. Det antyder att morfinets verkan även kan variera under en kvinnas menstruationscykel.

Den nya resultaten är, enligt forskarna själva, ett stort första steg för att hitta bättre behandlingsmetoder för kvinnors smärta. Studien publiceras i The Journal of Neuroscience.Inställning påverkar tillfrisknande

Inställningen till smärta och hur rädd en patient är för att det ska göra ont efter en operation spelar en stor roll för att bli frisk tidigare, det visar en studie av Ann-Christin Johansson sjukgymnast på ortopedkliniken vid Centrallasarettet i Västerås. Av 69 patienter som alla opererats för diskbråck kom de som var minst rädda för smärta vid belastning och träning snabbast tillbaka till arbetslivet igen.

Det är andra faktorer än bara hur det faktiskt går vid operation som har betydelse. Det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om patientens livssituation och förväntningar inför en operation. Det kan vara alltifrån hur patienten ser på smärta och hur patienten hanterar sin smärta vid belastning och hur patienten ser på möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet igen. Med enkla frågor kan man få veta en hel del om patienten för att sätta in rätt stöd och hjälpa de patienter som behöver mer rehabilitering än andra.

Det finns ett talesätt som säger: Det är inte hur man har det utan hur man tar det, som har betydelse för ur man mår. Men det gäller ocksså att ha en realistisk inställning till sina egna begränsninngar.Naturläkemedel i FASS

Både naturläkemedel och växtbaserade läkemedel ska ingå i Fass från och med i vår.
Tidigare har Läkemedelsindustriföreningen som ger ut Fass tagit avstånd från naturläkemedel, men nu sker en ändring. Förändringen kommer först att ske i den elektroniska versionen av Fass. Den tryckta utgåvan kommer att kompletteras med naturläkemedel från och med nästa år. Förändringen sker eftersom många naturläkemdel räknas som läkemedel och innehåller verksam substans som kan interagera med andra mediciner.

Ett steg framåt tycker jag, som har god erfarenhet av naturmedel , tex vid urinvägsinfektioner och förkylningar.


fredag 16 januari 2009

Fibromyalgi en slaskdiagnos

Det råder en stor oenighet om dignosen fibromylagi bland läkare och det drabbar patienterna som därför inte får en enhetlig behandling och information. Det gör att de inte känner sig accepterade av sjukvården och blir misstänksamt bemötta i samhället. Vänner och arbetskamrater kanske ifrågasätter om man verkligen är sjuk.

Alla sjukdomar som saknar en enhetlig diagnos eller där den är omdiskuterad råkar ut för detta fenomen. Det gäller t ex elallergi, whiplash och utmattningsdepression. Dessa patienter får ofta valsa runt i vårdapparaten utan att få den hjälp den behöver, medan den som har diabetes eller stroke inte behöver kämpa lika mycket. Diagnosen är också en dörröppnare för samhällets stöd och resurser, som t ex handikappersättning, sjukersättning och livränta.

Fortfarande tror inte var tredje distriktsläkare på diagnosen och är något man tar till när man inte hittar någon annan orsak till symtomen. Författaren Mirjam Tapper besökte Östersund i onsdags för att berätta om sin bok ”Fibromyalgi, kronisk värk och trötthet”, som ger många nyttiga tips och där det senaste inom forskningen presenteras.

En teori om fibromyalgi är att smärtsystemet är triggat, överaktiverat pga en långvarig stress eller smärta. Därför är det viktigt att inte gå för länge med sin smärta eller stress utan göra något åt det, ta medicin, avslappningsövningar mm.

tisdag 13 januari 2009

Män och kvinnors olycka behandlas olika i samhället

Om målet är att minska risken för dödsolyckor är till exempel effektiv halkbekämpning på gångbanor minst lika viktigt som halkbekämpning på bilvägar. Men det har knappast samma prioritet. Har det något att göra med vem det är som löper störst risk att drabbas? skriver Alexandra Charles, grundare av 1.6-miljonerklubben, Jan Schyllander, utredare MSB, och Thorbjörn Larsson, Ersta diakoni i en debattartikel i GP.

Olyckan drabbar tvärtom ofta selektivt. Ålder, kön och maktposition har stor betydelse för risken att skadas allvarligt eller omkomma i en olycka. Äldre, i synnerhet äldre kvinnor, liksom barn och socialt utsatta grupper är överrepresenterade i olycksstatistiken.Men ålder, kön och makt påverkar också hur samhället reagerar efter en olycka.

Alla vägtrafikolyckor med dödlig utgång utreds i Vägverkets djupstudieverksamhet. Alla bränder med dödlig utgång utreds genom Räddningsverket. Alla allvarliga arbetsplatsolyckor utreds. Utredningarna syftar till att samhället skall lära sig av det inträffade så att händelserna inte skall upprepas.

Här finns tydliga ansvarsförhållanden och ett systematiskt säkerhetstänkande. Resultatet är att antalet döda i trafikolyckor minskat kraftigt de senaste decennierna, liksom arbetsplatsolyckorna. Det handlar om olyckor som i första hand drabbar män i yrkesverksam ålder. Trenden är positiv.

När det gäller fallolyckor anser författarna att det inte finns något samlat ansvar, ingen systematisk uppföljning och inget lärande som leder till att riskmoment elimineras. Resultatet är att antalet skadade och omkomna i denna typ av olyckor ökar för varje år. Det handlar här om olyckor som företrädesvis drabbar äldre kvinnor. Finns det ett samband?

Det handlar i väldigt hög grad om makt och inflytande i samhället. Yrkesverksamma män har arbetstagarorganisationer bakom sig som tillvaratar deras intressen. Vem tar till vara äldre kvinnors intressen?Ojämlika maktförhållanden, ålder och kön påverkar samhällets prioriteringar på en rad olika områden. Så även när det gäller att förebygga olyckor.
att motsvarande
Debattörerna vill att vi gemensamt arbetar för maktskifte kan ske när det gäller synen på äldres, inte minst kvinnors, behov och intressen. En halkolycka på ett äldreboende är inte mindre allvarlig än en fallolycka på bygget. Även om makthavarna tycks tro det.

Man kan av artikeln få uppfattningen att det saknas kvalitetsförbättrande åtgärder inom sjuk- och äldrevård. Så är det inte. Socialstyrelsen har olika åtgärder att tillgå som föreskrifter och tillsyn med lagen som grund. Men jag håller med författarna om att för lite görs för att förhindra olyckor och skador ute i samhället, men också inom vården. Över 100 000 skadade och tusentals dör varje år i vårdrelaterade skador!Läs Socialstyrelsens temanummer om patientsäkerhet här Här måste en attitydförändring till.måndag 12 januari 2009

Antidepressiva läkemedel förlorar subventionen

Kunskapen om antidepressiva preparat är dålig. Effekterna av vissa mediciner är blygsamma i förhållande till dess pris. Flera storsäljande antidepressiva preparat förlorar sin subvention nästa år. Samhällets nota för läkemedlen lättar med cirka 40 miljoner kronor. Men det stora problemet kvarstår: Kunskapen om medicinerna är urdålig.

Inte ens varannan patient blir bättre med sitt första antidepressiva preparat. Ofta måste medicinen bytas flera gånger innan symtomen ger vika. Oberoende forskning saknas.

– Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) – som bland annat bestämmer vilka läkemedel som patienter ska få köpa till rabatterat pris.

Det senaste beslutet mynnar ut i att fyra läkemedel mot depression blir av med sin statliga subvention från och med den 1 april nästa år. Storsäljarna Seroxat och Fontex, kanske mer känt under sitt utländska namn Prozac, tillhör dem. Dessutom gäller beslutet Remeron-S och Fevarin.

TLV anser att de är för dyra och med tanke på konkurrensen från billigare, likvärdiga preparat som har kommit i takt med att originalläkemedlen har mist sina patent.
söndag 11 januari 2009

Kom igen efter helgerna!

Julen är slut. Ett nytt år, 2009, är här. För många börjar det dock inte som ett gott nytt år. Julklapparna och julmaten tärde hårt på plånboken. Mellandagsrean lockade till spontanköp och nyårsaftonens finmiddag med skumpa lurade de sista slantarna ur börsen. Pank? Blivit lite rund om magen? Ångest inför att gå upp på morgnarna? Du är inte ensam om det....

Men nu är det dags att ta tag i den grå vardagen igen. Se framåt och fokusera på de positiva sakerna i livet. Men låt dig inte luras av veckotidningarnas bantningshysteri. Före jul var det bak- och matrecept som gällde. Var är logiken?

Här är mina tips:
* Ta promenader i naturen ( eller i fin miljö), ät frukt och grönsaker. Men minska på snabba kolhydrater - skippa vitt bröd, läsk och godis. Då blir du snabbt piggare.
* Spana in programmet på gymet om du orkar och börja planera för en omstart. Köp ev. nya träningskläder för att få motivation.
* Gå till Värkstaden eller någon annan självhjälpsgrupp som kan stötta dig.
* Kontakta dina vänner och stäm träff för en fika.
* Var snäll mot dig själv och tänk framåt - det kan vara allt från att släpa dig ur sängen för en god kopp te eller kaffe, till att redan nu börja planera en härlig vår- eller sommarsemester.
* Fokusera på livets glädjeämnen, som din älskling, dina barn och elitserien i ishockey.Så sluta deppa!
* Se fram mot WM i skidor och många spännande skidtävlingar under våren samt många roliga Tv-program för den som inte orkar ta sig ut!
* Läs roliga eller intressanta böcker.
* Gör sånt du tycker är roligt. Kanske dags för en ny hobby?torsdag 8 januari 2009

Alternativ medicin baktalas av skolmedicinen

Föreningen Vetenskap och folkbildning VoF meddelade kring nyår valet av Årets folkbildare och Årets förvillare, en över tjugo år gammal tradition.

VoF som enligt Inger Atterstam i SvD, är en ståndaktig försvarare av den "rena västerländska akademiska kunskapen och skolmedicinen där flum och andra ”pseudovetenskapliga” utsvävningar bekämpas med närmast fundamentalistiskt nit – valde vid årets utnämningar på att döma ut alternativmedicinen.

Det ”goda” priset som Årets folkbildare gick till Expressens reporter Anna Bäsén för en serie kritiska artiklar om diverse alternativa medicinska metoder.

Årets förvillare blev antroposofiska ”Vidarkliniken i Järna och dess verksamhetschef Ursula Flatters”. Alltså en känga mot den över hundra år gamla antroposofin, som enligt VoF ”är en ockult lära baserad på en blandning av kristendom och orientalisk mystik med inslag av astrologi och reinkarnationstro”. Sedan 1985 har Vidarkliniken fått leva sitt eget liv tämligen skonad från kritik och med specialtillstånd från regeringen att använda sina egna antroposofiska läkemedel. Många svårt sjuka har tillbringat sin sista tid på den vackra kliniken, inte sällan remitterade från skolmedicinska cancerkliniker. Men framtiden för den antroposofiska medicinen i Sverige får väl därför fortfarande anses osäker.

Atterstam refererar också till den brittiska boken ”Salvekvick och kvacksalveri” av författaren Simon Singh och professorn i alternativmedicin Edzard Ernst. I boken döms samtliga alternativ ut – inklusive akupunktur – och slutsatserna har enligt Atterstam hyllats av till exempel författaren PC Jersild och KI-professorn Martin Ingvar.

Att inte alla alternativa metoder är till nytta kan jag köpa,men bevisligen är det många som funkar. Annars skulle väl inte sjuka människor betala dyra pengar för att t ex få massage eller gå till en kiropraktiker? Själv får jag akupunktur och det har varit till stor hjälp. Den ischias som jag haft i 20 år, har t ex försvunnit och jag har mindre ont i ryggen också sedan jag började med behandlingen. Dessutom har jag inte ständiga urinvägsinfektioner längre. Jag hade ätit penicillin så länge att det slutade fungera.

Nej, problemet är väl att det inte forskas tillräckligt på alternativa metoder. Varför inte? Nej, rika läkemedelsbolag har inte intresse av att bekosta sådan forskning och mycket forskning görs av läkemedelsbolag, främst på nya läkemedel. Därför forskas det inte på smärtblockader heller. De tjänar man inga stora pengar på eftrsom patienten i vissa fall klarar sig 4 månader mellan injektionerna.


onsdag 7 januari 2009

Nu börjar klappjakten på de sjuka

Nu i början av året passerar över 70 000 svenskar den så kallade 180-dagarsgränsen, då det avgörs om man mår tillräckligt dåligt för att behålla sjukpenningen eller är frisk nog för att arbeta. Försäkringskassans tidiga beräkningar uppskattar att strax över 25 000 personer kommer att friskskrivas under kommande halvåret. Bland de sjuka är oron stor att tvingas ut på en arbetsmarknad där man inte längre är önskvärd.

MS-sjuka, reumatiker, utbrända, cancersjuka m fl -alla dras över en kaam och ska ut och arbeta. Ingen individuell prövning görs utan Försäkringskassan går, enligt Alliansregeringens direktiv, stenhårt efter sina nya regler. Detta är en skam för ett valfärdssamhälle som Sverige - där vi har råd ge ägare till lyxvillor sänkt fastighetsskatt och subventioera barnpassning och städning för välbärgade.söndag 4 januari 2009

Rätt att överklaga inkomstförlust

En kvinna som skadades i en trafikolycka 1986 har rätt till omprövning av frågan om ersättning för inkomstförlust från och med år 2000. HD uttalar att rätt till omprövning bör göras om samordningsförmåner, livränta samt eventuell kvarstående inkomst understiger 90 procent av tidigare inkomst. Trafikskadenämnden fann att kvinnan inte var berättigad till ersättning för inkomstförlust då hon beviljats hel förtidspension samt livränta. Nämnden ansåg inte att kvinnan hade rätt till omprövning av beslutet. Kvinnan håller fast vid att de förhållanden som låg till grund för ersättningen, ändrats väsentligt och att den lön hon skulle ha uppburit som oskadad ökat mer än hennes sammanlagda samordningsförmåner.

Domstolen konstaterar att den skadade ska försättas i samma situation som om skadan inte hade inträffat. Avsteg från den principen anses inte kunna godtas utan lagstöd. HD finner att ökningarna av inkomsten utgör en sådan omständighet som kan grunda rätt till omprövning. En förutsättning är dock att det är fråga om en väsentlig ändring.

Kvinnan företräddes av Bo-Gunnar Hemtke, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd AB. Försäkringsbolaget företräddes av försäkringsjurist Jörgen Pettersson.