tisdag 20 december 2011

Botox godkänt för neurogen överaktiv blåsa

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) har godkänts av Läkemedelsverket i Sverige för behandling av urininkontinens hos vuxna patienter med neurogen överaktiv blåsa, orsakad av en varaktig stabil ryggmärgsskada eller multipel skleros (MS). Detta godkännande är specifikt för BOTOX® och är viktigt för denna behandling av patienter som lider av urininkontinens på grund av MS eller stabil ryggmärgsskada, och ger dem en långsiktig lösning för kontroll av blåsan.

Många patienter med neurogen blåsa talar inte med sina läkare eller annan sjukvårdspersonal om sitt urinläckage och kan på så sätt förbli odiagnostiserade och underbehandlade. Nuvarande behandlingar fokuserar primärt på orala antikolinergika som första behandling, och om det inte fungerar återstår för många patienter endast operation. Färre än 30 procent av patienterna klarar dock att fortsätta med medicinering under längre tid än 12 månader.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

tisdag 13 december 2011

Kritik mot försäljningav receptfria läkemedel

Läkemedelsverket genomförde under maj en granskning av 32 butiker som säljer receptfria läkemedel. I tillsynen ingick livsmedelsbutiker, varuhus, bensinstationer, hälsokostbutiker, kiosker och optiker i Luleå, Avesta, Fagersta, Norberg, Sigtuna och Jönköpingskommuner. Bara fem av butikerna klarade sig utan anmärkning.Brister var t ex dålig skyltning, ingen uppsikt över läkemedlen och försäljning av produkter med passerat utgångsdatum.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

M och Carema blåser skattbetalarna

Alliansfritt Sverige skriver om hur Moderaterna och Carema blåser skattebetalarna i fem steg.

Sammanfattning:

1.Skattebetalarna bygger upp vård- och omsorgsinrättningar som Moderaterna säljer till underpris till Carema.

2.Skattebetalarna finansierar omsorg hos Carema, som i sin tur tar ut stora vinster och skär ner på omsorgen.

3.Carema hittar på kreativa lösningar att föra ut sina vinster ur landet, utan att betala skatt för dem. Moderaterna i regeringen har i flera år känt till det, men låtit bli att göra något åt saken.

4.Vanvården uppmärksammas. Kommunen får mediala problem och skattebetalarna får står för PR-konsulter.

5.Carema får också mediala problem. Med de oskattade vinsterna köps PR av samma moderater som sålde vårdinrättningarna till att börja med.

Tillsammans blåser Moderaterna och Carema skattebetalarna i fem steg. Och blir rika som troll på kuppen.


Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, , samhälle, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt,, , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda

Sätt stopp för riskkapitalbolag i offfentlig verksamhet!

"Att privata vårdföretag har tjänat storkovan på vanvård av äldre har knappast undgått någon vid det här laget. När de värsta svallvågorna kring vårdföretaget Carema har lagt sig är det viktigt att lyfta blicken och granska systemet som tillät denna rovdrift på välfärden. Då duger det inte att som regeringen skylla på enskilda företag. Samma marknadskrafter som har rivit djupa sår i äldrevården bedriver idag storskalig verksamhet i skolan, med minst lika förödande konsekvenser."

När bonusarna regnar över de privata välfärdsföretagen samtidigt som verksamheten blir allt sämre är något allvarligt fel i systemet, skriver Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU.

Vidare att medborgare förvandlas till kunder är en utveckling som inte gynnar någon. Resultatet blir inte mer frihet för den enskilde, utan för privata välfärdsaktörer vars intressen inte alltid går hand i hand med medborgarnas. Det är hög tid att den borgerliga regeringen inser detta.

Oppositionen borde sätta stopp för riskkapitlbolagen som tillåts suga ut välfärden på skattebetalarnas bekostnad.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt,, , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

Regeringen förhalar beslut om sjukförsäkringen

Alliansen genomförde försämringarna i sjukförsäkringen i all hast. Nu kräver Tomas Eneroth (S) vice ordförande i socialförsäkringsutskottet att de lika snabbt genomför förbättringarna som riksdagen redan beslutat om.

Då Förslagen röstades igenom av en riksdagsmajoritet ska de således enligt regeringsformen genomföras. Men trots att oppositionen vann frågan i riksdagen så gör regeringen ingenting åt den så kallade 180-dagars regeln. Enligt regeln ska den sjukskrivnes arbetsförmåga efter 180 dagar prövas mot hela arbetsmarknaden. Detta har fått flera negativa effekter, bland annat genom att den arbetsmarknad som Försäkrings­kassan ska pröva arbetsförmågan mot inte ­bara består av befintliga jobb utan även av arbetsuppgifter som skulle kunna finnas.

Tomas Eneroth (S) vice ordförande i socialförsäkringsutskottet menar att det inte går att vänta längre. I dag tvingas människor till uppsägning när de är sjuka längre än 180 dagar. Trots att det pågår rehabilitering eller om de till exempel är mitt inne i en cellgiftsbehandling. Det är inte rimligt, menar Eneroth. I veckan har riksdagsmajoriteten därför åter aktualiserat frågan i socialförsäkringsutskottet.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) meddelar endast att regeringen redan har fått ett tillkännagivande i frågan. Han menar att om arbetet med arbetsmarknadsbegreppet ska behandlas seriöst krävs det att ett underlag från Försäkringskassan inväntas. Frågan behöver inte alls utredas vidare kontrar dock Tomas Eneroth (S). Regeringen kan återkomma till riksdagen med ett färdigt förslag. Det är vad vi tänker driva igenom i riksdagen nu i höst, dundrar han.

Regeringen genomförde försämringarna i sjukförsäkringen i all hast. Det är klart att det lika snabbt går att återställa det som blivit fel, eller vad väntar dem på????

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

måndag 12 december 2011

Lyckans verktyg

Tre myter om och sju tips för att känna lycka ur boken "Lyckans verktyg" av Sonja Lyubomirsky (Natur &Kultur).

3 myter om lycka

 • Lyckan är något man ”finner”. När vi inser att 40 procent av vår lycka bestäms av medvetna handlingar, förstår vi även kraften i dessa handlingar. Lyckan finns inte ute i världen, utan inom oss. Lyckan är först och främst ett sinnestillstånd – det gäller alltså att förändra och lära sig kontrollera sitt sinne. Livet består av en mängd val som formar ditt liv och sätter avtryck- allt från var du bor, yrke, partner, utbildning  osv.
 •  Vägen till lycka är att förändra sina levnadsomständigheter. Tron att om vi bara kunde köpa det där huset skulle vi bli lyckliga. Hitta lyckan i det lilla, se på din tillvaro med nya ögon.
 • Antingen är man lycklig eller så är man det inte. Tack och lov så är uppfattningen att man föds lycklig eller olycklig inte sann. Tvärtom visar mer och mer forskning på att vi kan betvinga den genetiska programmeringen. Anledningen till att vi människor inte blir långvarigt lyckliga av pengar, ägodelar och skönhet är att vi vänjer oss vid allting. Vår grundnivå kan inte ändras – den är genetiskt statiskt. Men det betyder inte att din totala lyckonivå inte kan förändras.
I boken beskriver man några av de tanke- och handlingsmönster som är typiska för de som är lyckliga:

De ägnar mycket tid åt familj och vänner, de vårdar och njuter av dessa nära relationer.
 • De har lätt för att uttrycka tacksamhet över vad de har.
 • De är ofta först att hjälpa kollegor eller förbipasserande.
 • De har en optimistisk syn på framtiden.
 • De njuter av livets glädjeämnen och försöker leva i nuet.
 • De motionerar varje vecka, ibland varje dag.
 • De är djupt engagerade i vissa livslånga mål och ambitioner (som att bekämpa fusk, snickra skåp eller lära ut värderingar som de tror på till sina barn).

  Det är glädjande (skadeglädjen är den största glädjen sägs det) att de som är snåla, elaka och egoistiska inte blir lyckliga.

söndag 4 december 2011

Klassifikation av funktionshinder och hälsa styr ersättning och vårdKlassifikationen styr vilken vård och vilken ersättning du får tex av Försäkringsbolag vid skada.Den styr också vilken rehabilitering du får. Västra Götalands regionen (Remitteringsekretariatet) använder den tex som rättesnöre vid bedömning av vilka som ska få rehabiliteringsvistelse. Den är från 2003 och kanske inte helt aktuell längre?

Sedan publiceringen av den första försöksversionen 1980 har ICIDH använts för olika ändamål, t.ex.:
• som ett statistiskt verktyg – vid insamling och sammanställning av data i t.ex. befolkningsstudier och kartläggningar eller i informationssystem för verksamhetsledning.

• som ett verktyg för forskning – för att mäta resultat, livskvalitet eller omgivningsfaktorer

• som ett kliniskt verktyg – vid bedömning av behov, vid koppling av behandlingar till specifika tillstånd, vid arbetsbedömningar, rehabilitering, habilitering

och utvärdering av resultat
• som ett socialpolitiskt verktyg – för planering av social trygghet, ersättningssystem och för  utformning och implementering av policy
• som ett redskap för utbildning – för utformning av läro- och kursplaner och för att öka medvetenhet och vidta sociala åtgärder.

Eftersom ICF till sin natur är en hälso- och hälsorelaterad klassifikation används den också inom andra områden såsom försäkringsbolag, socialförsäkring, arbetsliv, utbildning, ekonomi, socialpolitik och vid utveckling av allmän lagstiftning och miljöanpassningar. Den har sålunda accepterats som en av Förenta Nationernas sociala klassifikationer och har införlivats i samt hänvisas till i Standardregler
för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.

Definitioner:
Kroppsfunktioner
(Body Functions) är kroppssystemens fysiologiska funktioner, inklusive psykologiska funktioner
Funktionsnedsättningar
(Impairments) är problem i kroppsfunktioner i form av en  påvisbar avvikelse eller förlust


Avsnittet om smärta är väldigt kort i motsats till avsnitten om ögat och örat t ex.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, debatt, , demokrati,


En av tio utförsäkrade får jobb

Däremot har sex av tio återvänt till sjukförsäkringen. En undersökning som Kommunal gjort bland 320 av sina medlemmar visar att 70 procent uppskattar att de fått möjlighet att gå den tre månader långa arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen. Fast 80 procent säger samtidigt att de inte tror att introduktionen förbättrat deras möjligheter att få jobb. Det är inte deras fel att arbetgivarna bara vill anställa unga,friska människor.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant, Fredrik Reinfeldtdebatt, , , Intressant, demokrati, Alliansen, Regeringen, moderaterna, propaganda,Försäkringskassan, sjukförsäkring

Lågt pris prioriteras framför kvalitet vid upphandling av ortopedi

"När landsting och kommuner köper vård av privata utförare är det enbart priset som är i fokus. Ett exempel: Västra Götalandsregionen har nyligen haft en upphandling av ortopedi på 80 miljoner kronor. Vinnaren erbjöd utredningsbesök för en krona per patient! Ett skämt? Nej", skriver ortopederna och cheferna Leif Swärd, Åke Blixt och Daniel Öhman.

Under de snart fem år som ryggspecialistkliniken Spine Center Göteborg har varit verksam och haft avtal med VGR, har man från Regionens inte en enda gång efterfrågat vare sig kvalitet, resultat eller patientnöjdhet, inte en enda gång kommenterat den årliga kvalitetsrapport som levererats, och inte heller besökt eller inspekterat Spine Centers verksamhet!Uppföljningen från beställaren är obefintlig, skriver Åke Blixt från Spine center.

Det är sorgligt och upprörande att höra att kvalitet inom ortpedsjukvården varken uppmärksammas eller efterfrågas!  Istället är det lägsta priset som prioriteras! Är det helt inkompetenta  upphandlare eller är det inkompetenta politiker som satt de ekonomiska ramarna? Antagligen både och.
Jag som varit patient på Spine center i Göteborg, kan intyga att den vård som ges där i samband med operation och sjukgymnantik är av högsta klass! Jag är väldigt nöjd med den vård jag fått efter min ryggoperation, även om resultet inte var tillfredsställande.Speciellt sjukgymnastiken på Spine Center är grymt bra och de som arbetar där är verkligen specialister på rygg-och nackbesvär, men de kan även ta emot patienter med andra ledproblem.

Ökad konkurrensutsättning måste också säkra medicinsk kvalitet och patientsäkerhet vilket inte gjorts av Västra Götalands regionen.Det blir bakläxa! Hur kan man upphandla vård utan att kolla att uppdraget utförs tillfredsställande?Eller skiter man i hur bra vård patienterna får vård bara det är billigt?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärtasamhällevärk , medicin, Göteborg ,intressant, debatt, , demokrati,

torsdag 1 december 2011

Vestibulit vanligt bland unga kvinnor

Vestibulit betyder ”brinnande vulva” och innebär smärtor i underlivet, vanligtvis i samband med sex, men det finns även fall av vestibulit där smärtan är mer eller mindre konstant.

Många har svårigheter att använda tampong, upplever gynekologiska besök som smärtsamma, kan ha problem med att motionera, cykla och rida, och har ofta haft upprepade svampinfektioner innan de får vestibulit. Smärtsamma samlag är också vanligt.

Bara i Sverige talas det om hundratusentals sjuka.
 Medelåldern på kvinnor med vestibulit är 25 år.

Det kan sägas vara en överkänslighet i nerverna, som gör att beröring som under normala omständigheter skulle uppfattas som lätt, blir till en skarp, svidande och/eller brännande smärta (sensitisering).
 Varför denna överkänslighet uppstår kan man idag inte svara på, men det börjar ofta med ett tillstånd som är smärtsamt.

När tillståndet är över försvinner av någon anledning inte smärtan, utan nervsystemet är överkänsligt och smärtan kvarstår. Exempel på smärtsamma tillstånd som kan utlösa vestibulit är urinvägsinfektion, eller andra infektioner, såsom svamp.

Källa: www.vestibulit.se

Behandling:
Bedövningssalva (xylocain) kan vara en utväg för att kunna leva ett normalt liv. Olika former av bäckenbottenövningar kan också hjälpa. I extrema fall har man opererat bort den slemhinnan som smärtar och ersatt den med en tjockare och motståndskraftigare slemhinna från nedre delen av slidan.

Medel mot sensitisering  av smärta kan också hjälpa, tex Lyrica och antidepressiva läkemedel.
Tyvärr tas inte denna sjukdom på allvar av sjukvården. Många får lämna doktorn utan behandling.Viktigt att inte trigga smärtan utan lyssna på sin kropp.

Källa: www.vardguiden.se

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , intressant,

Rapporter om biverkningar från hela världen samlas i Uppsala

I UMC:s databas finns nu nära sju miljoner rapporter, och det tillkommer ett par hundra tusen per år, säger chefen Marie Lindquist.UMC är inte en svensk organisation utan en internationell – ett så kallat collaborating centre till Världshälsoorganisationen WHO.

Ett antal länder hade börjat bygga upp nationella övervakningssystem, men det räckte inte. Handlar det om sällsynta biverkningar tar det för lång tid innan de syns. Har man en gemensam databas, kan man upptäcka dem tidigare.

1968 beslöt WHO att starta ett pilotprojekt, som till en början finansierades av USA och hade kontor utanför Washington. Tio länder deltog, bland dem Sverige. Projektet var framgångsrikt, och efter några år flyttades det till Genève för att bli ett permanent WHO-program.

I dag har UMC cirka 90 anställda, och ett tiotal konsulter. Sedan mer än tio år är UMC helt självförsörjande, tack vare försäljning av uppgifter ur läkemedelsregistret och den medicinska terminologin till bland annat läkemedelsindustrin.

Antalet medlemsländer har vuxit och nu är drygt hundra länder medlemmar i programmet, samt ett antal associerade. Från de här länderna kommer elektroniska rapporter om misstänkta biverkningar, och de lagras på en server i Uppsala. Rapporterna kan vara skrivna av läkare, av farmaceuter eller anställda på läkemedelsföretag; på senare år har det också blivit vanligare med biverkningsrapporter skrivna av patienter.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , intressant

Ökad risk för blodpropp vid autoimmuna sjukdomar

I en nationsövergripande studie baserad på data från slutenvårdsregistret har forskare undersökt risken att drabbas av blodpropp i lungan för patienter med autoimmuna sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism, inflammatorisk tarmsjukdom eller typ 1 diabetes. Studien visade att 31 av 33 undersökta autoimmuna sjukdomar var förenade med en ökad risk för blodpropp i lungan.

Studien omfattar 535 000 patienter som sjukhusvårdats för 33 olika autoimmuna sjukdomar. Risken för blodpropp i lungan jämfördes med individer som inte hade sjukhusvårdats för autoimmun sjukdom. Risken justerades för annan sjuklighet, ålder och socioekonomiska faktorer. Resultaten visade att 31 av 33 undersökta autoimmuna sjukdomar var förenade med en ökad risk för blodpropp i lungan. Risken var speciellt hög första året.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , , intressant,