onsdag 22 december 2010

Ännu svårare få p-tillstånd med nya regler

Allt fler får sina parkeringstillstånd indragna och handikappföreningarna tänker ta strid. Lagen har alltså inte förändrats. Det är tillämpningen som blivit hårdare.

Särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade regleras liksom tidigare av Trafikförordningen 13 kap. § 8.Det nya finns i den föreskrift som Transportstyrelsen får meddela enligt paragraferna 7 och 9 i samma lag. Den 24 juni 2009 beslutade myndigheten om nya föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73).

Redan sommaren 2008, under remissarbetet, reagerade DHR på vissa formuleringar i förslaget. I ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson varnade DHR för de negativa följderna.Enligt DHR innebär TSFS 2009:73 att kommunerna nu tillämpar en striktare bedömning när de tar ställning till en ansökan om nytt eller förlängt parkeringstillstånd.Det gäller även när det finns läkarintyg som styrker behovet hos personer med mycket omfattande funktionsnedsättning.

Kan en person stappla de få metrar som Transportstyrelsen menar är gränsen för rätten till parkeringstillstånd så avslås ansökan”, skriver DHR, som efterlyser en mer individuell prövning.

Även passagerartillstånden begränsas onödigt ofta, konstaterar DHR. Handläggningsrutinen när ett ärende överklagas är också märklig. Kommunerna tillämpar Transportstyrelsens föreskrift när de behandlar en ansökan. Vid avslag kan den sökande överklaga till Länsstyrelsen, som i flera fall ger den enskilde rätt. Men Kommunerna kan sedan överklaga Länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen, som är sista instans - och samma myndighet som skrivit föreskriften.Konstigt! Men man ska aldrig sluta förvånas över Regeringens åtgärder.

Bloggar:intressant,sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinionhälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna

lördag 18 december 2010

Vårdgaranti ger felaktiga prioriteringar

En majoritet av drygt 500 ortopeder svarar i en enkät att de anser att vårdgarantin leder till att svårt sjuka, äldre och kroniskt sjuka patienter får stå tillbaka för yngre, välutbildade och mind­re allvarligt sjuka – tvärtemot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov.

Det framgår av en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som också visar att att flertalet ortopeder inte anser att de själva kan påverka hur vårdgarantin uppfylls och inte regelmässigt informerar patienterna om deras möjligheter att utnyttja garantin.

Här kan du läsa mer om vårdgaranti
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   intressant,

onsdag 15 december 2010

Stress och nackskada kan leda till tandgnisssel

Stress är den vanligaste orsaken till att tandgnisslande blir ett problem. För många hjälper en bettskena för att få en god natts sömn.Var uppmärksam på om du ofta vaknar med huvudvärk, ömmande tänder eller irriterad tunga. Det kan vara symtom på bruxism - en ofrivillig rörelse av käken där du gnisslar eller pressar ihop dina tänder - och du kan behöva en bettskena.

Nackskador är ett också en vanlig orsak. Själv tillhör jag den kategorin.Nu mera har jag ständig smärta i munnen. Tungan domnar bort och det sticker i gommen. Jag är också överkänslig mot kryddor och andra starka smaker.Min bettskena är inte alls behaglig att använda, som det står i artiklen, Tvärtom, ibland känns det som att jag ska kvävas och om jag är tätt i näsan är det omöjligt att andas genom munnen och jag blir torr i munnen.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   intressant,

Vädjan till riksdagsledamöter i Allianspartierna om sjukförsäkringsfrågan!

Allianspolitiker går samman med patientorganisationer, vårdpersonal och forskare i en vädjan till Alliansens riksdagsledamöter: rösta bort utförsäkringarna i sjukförsäkringen den 16 december!


Deras vädjan riktar sig till de riksdagsledamöter i Allianspartierna som har gjort uppror mot den omänskliga sjukförsäkringspolitiken att visa att de menar allvar! Rösta den 16 december för den motion som skyndsamt vill stoppa alla utförsäkringar enligt fasta tidsgränser och istället göra individuella bedömningar!

Ett bifall av motionen ger nytt hopp åt tiotusentals sjuka som behöver lång tid för att läka och återfå hälsa och arbetsförmåga. Det stoppar ett system som har förvärrat situationen för många som pga svår sjukdom eller sviter efter skador och funktionsnedsättningar är helt oförmögna till arbete. Följ därför ert samvete den 16 december och rösta för ett nödstopp av utförsäkringarna!

De vädjar också till er att på sikt ta ansvar för en hållbar sjukförsäkring och inte nöja er med kosmetiska förändringar. Det räcker inte att ”slipa av kanterna”, som ledarna för C, Fp och Kd säger sig vilja, eller titta på enstaka detaljer ”med förstoringsglas”, som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson uttrycker det. Felet sitter inte i detaljer eller i att enstaka individer har kommit i kläm, som regeringen gör gällande. Felet sitter i själva systemet, som grundar sig på tron att så gott som alla sjuka klarar någon form av arbete.

Våga rösta för förslaget att stoppa de förgörande sjukförsäkringarna! Sjuka människor måste ha rätt att vara sjuka utan ständig oro för sin försörjning.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant,

torsdag 9 december 2010

Snabbspår på akuten ska korta väntetiden

Landets akutmottagningar är ofta överfulla. Väntetiden kan vara åtta-tio timmar. Resultatet är att de sjuka riskerar att skadas och att personalen får en dålig arbetsmiljö.

Statens beredning för medicinsk utvärdering har därför fått i uppdrag att utreda vad man kan göra för att korta väntetiderna. På läkarstämman i Göteborg presenterade de i dag sina förslag.En lösning kan vara att patienter med enklare åkommor ska få en gräddfil, eller ett snabbspår och tas om hand i en egen process.

Att patienten genast bedöms av ett personalteam med en erfaren läkare i spetsen, så kallad teamtriage, är en annan modell som också visat sig effektiv för snabbare vård. Om akutmottagningarna kan göra fler blodprovsanalyser och om sjuksköterskor kan få rätt att remittera sjuka till röntgen kan väntetiderna också förkortas.

Men detta hjälper inte om inte det finns en läkare som har tid att titta på rtg-bilderna elelr provsvaret och ordinera vad som ska göras. När jag t ex bröt fingret fick jag vänta i 14 timmar trots attdet gjordes ensnabb bedömning av sköterskor och läkare. Men problemet var att ingen läkare kunde följa upp rtg-resultatet.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant

måndag 6 december 2010

Göteborgs kvinnoklinik och VG-regionen sviker inkontinenta kvinnor!

Med bestörtning och stor besvikelse måste jag meddela att Göteborgs Kvinnoklinik har sagt upp avtalet med sin uroterapeut Lena Joanzon. Det innebär att från 1/2 2011 har kvinnnor som är inkontinenta ( urin- och avföring),kronisk uretrit och andra urinvägsssjukdomar ingen specialistsjuksköterska att få råd och behandling av i Göteborg, utom möjligen på,Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vilka väntetider det är där vet vi ju om det ens finns vård att få?

Göteborgs Kvinnoklinik tog över Avenykliniken i höstas och tycker uppenbarligen att det kostar för mycket att ge kvinnor en högre livskvalitet och minska det lidande och sociala handikapp det innebär att tex inte kunna hålla urin- och avföring eller ha sex pga svåra smärtor. Läs t ex här Många lider av bajsläckage i onödan. Detta gäller både unga och gamla kvinnor. Men kvinnors hälsa är tydligen inte värd att satsa på. Det är skrämmande att pengar styr så mycket inom vården! Till grund för detta beslut ligger att ersättningen från Regionen för den här typen av behandlingar är för liten när kliniken har vårdavtal med regionen och patienten kan utnyttja frikort.

Jag frågar mig därför, till vilken nytta har alla privatiseringar varit? Vad har blivit bättre? Jag tycker istället att patienten har blivit mer utsatt och en handelsvara som man kan skyffla hit och dit. Är det ingen som kan tjäna pengar på en, så får man ingen hjälp. Det är nog därför den alternativa vården är så populär. Men detta system skapar en djup orättvisa och klassskillnad då det blir patienterna med den tjockaste plånboken som har råd att köpa sig behandling privat, för det är inte många som kan lägga upp 500-1000:- / behandling under flera perioder under året..

Min besvikelse på Västra Götalandsregionen och den privata vården är som sagt stor.Ring och maila våra politiker ! Det är dem som i grunden har ansvaret för hur resurserna fördelas inom vården. Här kan du maila dina åsikter: Hälso- och sjukvårdsutskottet och Kontaktuppgifter politiker

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   politik, opinion, intressant,

fredag 3 december 2010

Mycket bluff inom alternativ hälsovård

Blufflistan är lång. Etablerade metoder som akupunktur och kiropraktik har förvånansvärt tunn dokumentation, anser han. Homeopati, som han själv utövat och som är den snabbast växande alternativmedicinen i Europa, anser han dock vara den största bluffen.

Edzard Ernst är världens förste professor i komplementär medicin. Han är född i Tyskland där han utbildade sig till läkare och arbetade på ett alternativmedicinskt sjukhus med såväl akupunktur som homeopati. Han har publicerat över 200 studier och anses vara den främste på att granska alternativ medicin. Numera arbetar han på universitetet i Exeter i Storbritannien. Han har bl a skrivit boken " Salvekvick och kvacksalveri".  I boken listar de ett 40-tal av de mest populära metoderna och redogör för vilka som haft bevisad effekt. Intressantläsning,men man funderar över vem vad som styr forskningen, som borde vara oberoende. Nu är det läkemedelsindusttin som finansierar den mesta forskningen.
I boken listar de ett 40-tal av de mest populära metoderna och redogör för vilka som haft bevisad effekt.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvårdsmärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Försäkringskassans riktlinjer ovetenskapliga

En artikel av försäkringsläkarna Berlin, Holmgren och Styf kritiseras av de erfarna läkarna Olle Bunketorp, Malin Lind och Hans Westergren som skriver att konsensus (enighet)  för bedömning av samband mellan distorsion av halsrygg (whiplashskada) och lång­variga besvär saknas i motsats till vad försäkringsläkarna påstår. Författarna menar att den checklista som tagits fram inte har tillräckligt vetenskapligt underlag.

"Vi anser att pisksnärtsproblematiken är svårare än vad checklistan ger intryck av. Det finns ännu inte tillräckligt vetenskapligt underlag för checklistans tillämpning i den föreslagna formen. En checklista kan dock behövas, men den bör utformas med bredare konsensus. "

Det är bra att läkare ifrågsätter Försäkringskassans köpa lakejer som bara går i myndighetens ledband vilket drabbar oskyldiga trafikskadade orättvist.Berlin, Holmgren och Styf som redan är ökända inom sitt gebit , påstår att de som nackskadas pga olycksfall har långvarig smärta pga psykiska och sociala orsaker. Vilket det enligt artikeln inte finns vetenskapligt belägg för.

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin Regeringen  ,opinion, hälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

tisdag 30 november 2010

Hur behandlar myndigheter nackskadade personer som söker livränta?

En kartläggningspromemoria med huvudsaklig inriktning på arbetsskador besvarar detta. Promemorian är avsedd att hjälpa nackskadade personer och informera domstolarna så att vi kan få rättvisa domar. Beslut och domar måste baseras på korrekta medicinska fakta och bedömningar skriver Torbjörn Öhman som skrivit promemorian.

För att uppnå detta anser han att kunskaperna om nackskador måste öka hos dem som hanterar försäkringsärenden. Han skriver vidare att hanteringen av nackskadades försäkringsärenden är den i särklass största rättsskandalen i Sverige någonsin!

"Försäkringskassan har en grupp läkare som driver en kampanj mot nackskadade i avsikt att vägra dem livränta. Dessa läkare levererar oftast bara lögner som förvaltningsdomstolarna okritiskt accepterar och ytterst sällan tar sitt utredningsansvar. Vi lever således i en extrem situation där den svenska staten genom försäkringskassan målmed-vetet arbetar för att vägra nackskadade deras lagliga rätt till livränta.

Det är mycket svårt att i en skriftlig förvaltningsprocess hantera den situation som uppstår när staten genom en myndighet medvetet ljuger för att provocera fram avslag till försäkrades ofta berättigade anspråk. Det gör att hela förvaltningsprocessen havererar. Det är en situation som lagstiftaren inte har tänkt sig kunna uppstå när reglerna för förvaltningsprocessen skapades. En grundförutsättning för en fungerande förvaltningsprocess är att myndigheten arbetar professio-nellt och följer vår grundlag som kräver att myndigheten arbetar sakligt och opartiskt"

Läs och sprid detta PM!

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin Regeringen  ,opinion, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

Receptfri medicin inte ofarlig

Man ska ha respekt för värkmediciner och vara medveten om att de kan ha biverkningar. Ta värkmediciner enligt ordinerad dos och inte längre än du behöver. Det kan vara en god idé att sluta efter en tid för att se om besvären återkommer eller ej. Har man långdragna besvär är det säkrast att gå till doktorn för en undersökning.
1.Fråga dig själv om du verkligen behöver äta värkmedicin.
2.Använd ett preparat du är väl förtrogen med.
3.Läs bipacksedeln noggrant, ta inte högre doser än föreskrivet. Du får inte bättre effekt av att överdosera, däremot riskerar du att få farliga biverkningar.
4.Har du så ont att du behöver ta värktabletter i mer än en vecka – sök läkarhjälp.
5.Blanda inte olika smärtstillande medel på egen hand. Blanda aldrig alkohol och värkmediciner.

På Expressens sida kan du också läsa listan med biverkningar.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvårdsmärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Nästäppa kan vara symtom på astma

Nu visar en ny stor studie, där 30 000 slumpvis utvalda personer fått besvara frågor om sin hälsa, att omkring var fjärde drabbad har svår astma. Studien visar också att svår astma hänger ihop med att också ha kroniska besvär från näsan, som nästäppa, rinnsnuva eller ont i bihålorna.

Det stämmer bra. Jag har hört att det beror på att man har en inflammation i slemhinnan i näsan liksom i luftvägarna. Själv har jag problem med både astma och nästäppa/rinnsnuva.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Skydda dig mot kräksjuka

De vanligaste smittvägarna är från människa till människa och genom förorenad mat. Man får därför vara försiktig med att äta mat som stått framme länge på t ex julbordet. Kräksjukan är extremt smittsam och sprids genom droppsmitta. Om någon kräkts i ett rum kan viruset överleva i ett par veckor.- Handtvätt är därför viktigt, man ska alltid tvätta händerna efter att man varit på toaletten och innan man hanterar mat. Det är också viktigt att byta handdukar ofta och städa toaletten (t ex torka av ringen).

Men det finns hopp för alla som fasar för kräksjukan. Olika vaccin mot vinterkräksjuka testas på människor. Men det kan ta år innan ett vaccin finns på marknaden.

Bloggar: , , , , Göteborg, , ,

måndag 15 november 2010

utbrändhet ger spår i hjärnan

Nu visar ny svensk forskning att tillståndet utmattningssyndrom orsakar mätbara förändringar i hjärnan. Förändringar som är specifika just för personer med utmattningssyndrom.

Det rör sig om en funktionsnedsättning på två områden i frontalloben. Där regleras det vi kallar exekutiv förmåga, det vill säga uppmärksamhet och långsiktig planering, säger Agneta Sandström, psykolog som i veckan lägger fram en doktorsavhandling i ämnet vid Umeå universitet. utmattningssyndrom har undersökts med magnetröntgenkamera, samtidigt som de fått göra arbetsminnestester. Vid en jämförelse med friska respektive deprimerade personer kunde man konstatera att hjärnfunktionen hos de utmattade skiljer sig från kontrollgrupperna. Bl a utsöndras stresshormonet kortisol annorlunda.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , ,

lördag 13 november 2010

Smärtstillande dropp ett alternativ?

I onsdags fick jag testa en ny behandling med med Ketalar i dropp.Det är ett snabbverkande narkosmedel som t ex används i ambulanser.Kände en skön avslappning och en del av smärtan försvann. Mått hyfsat i tre dagar nu.Ska få en ny dos nästa vecka.

Har också testat Dolcontin, ett långverkande morfin som funkar bra. Inte så mycket biverkningar som jag befarade men man måste ta medel för magen samtidigt för att inte bli förstoppad. Jag tog bara 5-10 mg per dag+alvedon.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

Brutet finger med komplikationer

Drattade utför trappan förra fredag och bröt långfingret på hö hand.Tur att jag inte visste vilken pärs som väntade! Fick t ex först vänta 14 timmar på akuten Mölndals sjuhus, blev under en veckas tid omgipsad tre ggr och vänta på operation i två dagar tills den till slut blev uppskjuten i måndags. Då hade jag legat på op. på en smal bår och väntat i 4 timmar då doktorn gav besked om att det inte skulle bli någon op.Som "grädde på moset" blev jag stucken tre ggr när de skull sätta dropp av en oduglig narkossköterska. Kunde inte heller stiga upp och gå omkring på egen hand eftersom jag satt fast i droppet o de inte hade någon transportabel droppställning.Hur kan man behandla folk på detta sätt? De beställde inte ens vaktmästare när jag skulle åka hem och varken jag eller min man hittade på sjukhuset.Fick därför bära väskan själv och ta mig ner till centralhallen.

Är nu omgipsad tre ggr!Hur ska fingret kunna läka?  Urdåligt! Jag har helt tappat förtroende för sjukvården i Göteborg.På tisdags ska det röntgas igen och då blir det kanske op. eller nytt gips.

Har nu gips ända upp till armbågen o bara tumme o pekfinger lediga. Inte lätt att skriva med bara vänster, som ni förstår. Får nämligen ont i den skadade handen när jag använder den .
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

torsdag 4 november 2010

Lär dig att leva med din smärta

Smärtprofessorns bästa råd för hur man kan lära sig leva med kronisk smärta:

 • Motionera
 • Undvik rökning
 • I möjligaste mån och anpassat fortsätta med arbete och intressanta fritidsaktiviteter . Ett stort problem när man inte kan sitta eller stå. Jag får göra det mesta liggande.
 • Träffa andra smärtpatienter för att känna att man inte är ensam . Där har jag haft mycket hjälp av Värkstaden- en självhjälpsgrupp för de som har långvarig smärta.
 • Lär dig tekniker att leva med smärtan genom olika beteendeterapier såsom KBT och mental träning. Den här cd-skivan med Lars_Eric Uneståhl funkar bra för mig
 • Undvik att fastna i negativa tankebanor som ökar smärtan .
 • Ta kontakt med sjukgymnaster som tillämpar beteendemedicinsk behandling
Massage och taktil beröring är också avslappnande och skönt, liksom spikmattan som är lite jobbig att lägga sig på , men som har en god smärtlindrande effekt. Men det viktigast är att lära sig vad man tål och inte, som Björn Gerdle säger. Men för mig ökar smärtan mer ju mer aktiv jag är, tyvärr. Så det stämmer inte alltid att fysisk aktivitet minskar smärta. Idag har t ex fått lida för att jag var aktiv och lagade mat och shoppade igår.

Däremot har jag märkt att jag kan avleda smärtan om jag t ex ser en spännade ishockeymatch eller har besök av mina barn eller en väninna.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

onsdag 3 november 2010

Antibiotika påverkar tarmfloran länge

Korta behandlingar med antibiotika kan påverka den normala tarmfloran mer än man tidigare trott. Nu visar studier att höga halter av resistensgener kan upptäckas efter bara sju dagars antibiotikabehandling och att de kan finnas kvar upp till två år efter behandlingen, även om patienten inte tagit någon mer antibiotika.Hur blir det för de som långtidsbehandlas i förebyggande syfte kan man undra?

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

söndag 31 oktober 2010

Regeringens översyn av sjukförsäkringen en bluff

Det gäller för Regeringen att desarmera frågan innan vanliga friska förstår att också deras ekonomi kan rasa samman som ett korthus om de själva drabbas av sjukdom. Det var därför man en gång i tiden införde den allmänna sjukförsäkringen.

" Om alla förstår att de i morgon själva kan tillhöra gruppen "bidragstagare" och ett år senare utförsäkrade, så försvinner troligen allt stöd för de pågående förföljelserna av sjuka människor."

Vi som själva är drabbade eller är anhöriga till drabbade, ser hur de nuvarande sjukförsäkringsreglerna förvärrar det problem de var avsedda att lösa. Dessutom har de utvärderingar som har gjorts av reformen bevisat misslyckandet. De sjuka är mycket sjukare än regeringen hade trott. Över hälften av dem som utförsäkrades vid årsskiftet har nu kommit tillbaka till sjukförsäkringen, med kraftigt försämrad hälsa. Av resten är det ytterst få som klarar ett jobb.

Botemedlet mot sjukdom är alltså inte arbete. Botemedlet är bättre sjukvård och rehabilitering!Botemedeletär bättre smärtvård! Gå t ex med i gruppen Vi som vill ha bättre smärtvård på Facebook och hjälp till att debattera och påverka politiker så att vi får en bättre smärtvård.

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

Sandoz toppar listan över miljöbovar i utlandet

Det är Veckans Affärer som publicerar en lista över vilka läkemedel som kan innehålla substanser tillverkade i katastrofområdet Patancheru (Indien). Flest har det schweiziska bolaget Sandoz med elva olika generiska produkter som tillverkas där.

Det är drygt 50 olika produkter som innehåller substanserna norfloxacin (antibiotika), ranitidin, citalopram, cetirizin, losartan eller ciprofloxain (antibiotika). Ett drygt 20-tal företag, varav fyra med säte I Sverige , tillverkar enligt Veckans Affärer läkemedel i Patancheru.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom Göteborg, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Smärtstillande dropp min räddning?

Efter att ha träffat en ny smärtläkare har en gnista hopp tänts. Han förslog att vi skulle testa olika typer av behandlingar med någar veckors mellanrum. Han ville börja med ett smärtstillande dropp (ketamin?). Tanterna i väntrummet var mycket nöjda med vården och sa att de inte behövde gå på krogen sedan de börjat med det.  Senare ska jag få testa olika typer av blocker också. Jag ska dit igen om två veckor så det känns jättebra. Någon anna som testat smärtstilland edropp? Det är något slags narkosmedel som används. Jag börjar bli desperat eftersom jag bara kan vara uppe några timmar per dag och har svårt att sitta/stå.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

tisdag 26 oktober 2010

Lättkränkthet att kräva sin rätt som funktionshindrad?

Fredrik Runebert (centerpartist) skriver i sin blogg om att vara "lättkränkt":
David Lega hålls fram som en förebild för andra handikappade. Det säger jag inte emot, att han gjort en fantastisk insats. Men  alla kan och vill inte bli elitidrottare eller föredragshållare. Mende måste få finnas ändå. Vidare berömmer Runebert Legas uttalande att alla, även handikappade, har ett ansvar över sitt eget liv och att få rörligheten inom samhället att fungera. Han menar att det "står i bjärt kontrast till den syn där man kräver att allt ska vara handikappanpassat för att maximera allas rörelsefrihet."

Jag är inte förvånad att detta kommer från en centerpartist, ett parti i marginalen som medverkar till att Allinansregeringen kastar ut svårt sjuka ur sjukförsäkringen. Att klaga över brister i tillgångligheten är väl inte samma sak som att känna sig kränkt? Det är väl en självklar rättighet att alla medborgarare ska kunna ta sig in/ut ur och vistas i offentliga lokaler och fordon?

 Jag är så trött på reportagen om hurtiga sjuka/ funktionshindrade som hålls fram som förebilder för oss andra stackare som bara beklagar oss och grottar ner oss i eländet. det är väl helt naturligt att må skit om man har cancer eller ständig smärta som hindrar all vettig sysselsättning?

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

måndag 25 oktober 2010

Avslag på sjukskrivningar arbetsmiljöfråga för läkarna

Alltmer tid måste läggas på att fylla i komplicerade intyg som allt oftare underkänns av Försäkringskassan, utan att kompensation utgår vare sig ekonomiskt eller tidsmässigt. Det är den bild som tonar fram i motioner som läkarföreningarna i Skaraborg, Stockholm och Örebro lämnat in till Läkarförbundets förbundsfullmäktige i december.

Enligt Örebro läns läkarförening har det gått så långt att sjukskrivningarna blivit ett arbetsmiljöproblem. Det handlar inte bara om att betydligt mer tid måste ägnas åt kommunikation med Försäkringskassan, utan också om frustrationen över att ständigt få begäran om nya intyg som sedan underkänns.

Stockholms läkarförening vill att Läkarförbundet verkar för att läkarnas rekommendationer i intygen ska respekteras. Följden när intygen inte respekteras, anser man, är att patienterna kommer till skada.

Man efterlyser också en vetenskaplig evidensgranskning av Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivningar. Bakgrunden Socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivningar. Bakgrunden är att även om det sägs att avsteg från de rekommenderade sjukskrivningstider som finns i beslutsstöden kan göras där detta är motiverat, så godtar enligt motionen inte alla handläggare på Försäkringskassan det, utan ser tidsgränserna som absoluta.

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

lördag 23 oktober 2010

Tusentals nackskadade förlorar livräntan

Försäkringskassan bedömer nackskador strängare än tidigare. Många som drabbats av skador efter whip­lash förlorar därför livräntan.
"– Det är ett hårt slag för de drabbade och en fråga om rättssäkerhet. Kassan har ändrat sin praxis på väldigt lösa boliner, säger Ulf Lejonklou, jurist på LO-TCO Rättsskydd."
Att en skada blivit godkänd som arbetsskada är ingen garanti för ersättning i framtiden. Det har många whiplashskadade fått erfara.Om någon fått tidsbegränsad livränta prövas den skadades arbetsförmåga och orsaken till problemen på nytt när tiden gått ut. Även om Försäkringskassan flera gånger funnit att en olycka lett till en skada kan en ny försäkringsläkare dra motsatta slutsatser av samma medicinska underlag.

Även Lars Wallstedt, neurokirurg som arbetat med whiplashskadade som överläkare och klinikchef på Karolinska sjukhuset i Stockholm, är kritisk. Han hävdar att Försäkringskassan satt i system att dra in livräntorna genom att bara anlita ett fåtal experter. Att just whiplashskadade fått det hårdare beror, enligt Lars Wallstedt, på att deras skador inte syns på kroppen. Diagnosen ställs utifrån de drabbades berättelse, hur olyckan gått till och själva symtombilden. Det är lätt att ifrågasätta sådana patienter i jakten på besparingar, säger han.

Att de nya bedömingarna skulle vara av samma andas barn som sjukförsäkringen förnekar dock Försäkringskassan. Vem tror på dem?

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

tisdag 19 oktober 2010

Botox godkänt för migrän i USA

Injektioner med Botox har nu godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten för behandling av migrän. Injektioner ska kunna ges till vuxna som lider av kronisk migrän runt huvud och hals var 12:e vecka för att matta migränattackerna.

Personer med kronisk migrän har vanligen ont de flesta dagar i månaden.I Storbritannien godkändes behandlingen i somras. När ska den godkännas i sverige? är det för fdyrt? En dos på 100Ie kostar drygt 2000:-

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,

Röntgen av metallskrotet i ryggen idag

Åkte till Xyrinx drop-in röntgen (jättebra!) som planerat sedan jag besökt Odontologen för sista gången. Den som inte haft ont i munnen kan inte förstå vilket h-e det är. Av min tandläkare fick jag höra att jag skulle göra "roliga saker" och inte tänka på smärtan hela tiden. Som om det var så lätt när man har ont överallt hela tiden och det ena avlöser det andra. Jag tycker faktiskt att jag försöker leva så bra som möjligt, men det är inte lätt när man får tillbringa stor del av dagen liggande. Att då få hurtiga tillrop om att ta en värktablett och göra roliga saker känns som ett hån. Hon menade säkert väl, men för mig är det inte viljan som saknas.Det är orken och att  det kommer surt efter så fort jag gjort något. Ibland kan det väl vara värt att man är liggande i flera dagar och får äta massor av värktabletter, men inte alltid. Hon säger att jag ska göra avslappnigsövningar och känna det som en lyx , att jag gör något för mig själv. Jag satt så känner inte jag det. För mig är det ingen lyx att påtvingas inaktivitet. Men jag gör det för att jag  vet att jag mår bra av det. För mig är det lyx att göra det jag tycker är roligt: baka, sy, cykla, träna, dansa och umgås med folk.

På Xyrinx kunde man köpa bilder och röntgensvar för 300:-, så det gjorde jag och fick en dvd med mig hem. Det rekommenderas! Själv såh jag ingen större skilland mellan bilderna som var tagna idag och de som var tagna i juli, men jag är ju inget röntgen proffs.

Om jag klarar det så ska jag lägga ut en bild. Jag har i alla fall sex skruvar samt plattor och har gort en PLIF (se bild).

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg, ,   ryggont, ,

Bara lögner om sjukförsäkringen

Precis som jag befarade vara talet om en översyn av sjukförsäkringen och de grymma reglerna som skickar folk till sociala bara ett spel för galleriet. När valet är över återgår allt till det vanliga och utslagningen fortsätter. Reglerna för sjukförsäkring har fått mycket kritik och socialdepartementet hade lovat en översyn "i närtid". Men några större förändringar är inte att vänta, enligt Aftonbladet.

Reformen ligger fast, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M). "– När jag nu säger att jag är beredd att till och med med förstoringsglas leta fel och brister...så är det inte på något vis en förändring av den grundläggande reform vi har genomfört, säger han till Ekot. "

Vad annat kunde man vänta? Det är ju sjuka och arbetslösa som ska betala köpfesten och skattesänkningarna. Det har t  o m Anders Borg sagt i TV.
Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

måndag 18 oktober 2010

Skruvarna i ryggen ska bort!

Idag ringde doktorn som opererat min rygg eftersom jag sökt honom pga min ryggsmärta. Jag har varken kunnat sitta eller stå längre stunder och tycker att det har varit mest ont kring skruvarna och plattan som sitter i ryggen efter steloperationen i februari. Han ville att jag skulle göra en ny slätröntgen för att se om det var läkt i ryggen, i så fall ska attiraljerna tas bort om några veckor. Vilket jag inte tror på särskilt mycket. Jag fick vänta flera månader på steloperationen fast det bara skulle ta en månad.I morgon ska jag hämta rtg-remissen och åka på drop-in röntgen.Håll tummarna att det är läkt!

Det blev i alla fall lite bättre sedan jag besökt min smärtläkare och fått sprutor i nacke och rygg. Men tyvärr fick jag åka sjukresa med taxi (halvsittande) i flera timmar ,vilken inte var bra för slutresultatet. Innan vi ställde färden till Falköping fick jag åka runt i Göteborg en timme för att hämta och lämna andra sjukresenärer. Vilken vansinnigt system! Man är sämre efter sjukresan än man var innan!
Jag fick också en kraftig reaktion på sprutorna i nacken och fick andningsproblem och hjärtklappning. Trodde att jag skulle dö....Fick ligga 15-20 minuter innan jag kunde sätta mig upp igen. Sedan skulle jag åka taxi i 2 timmar och åka runt som ett kolli för hämtning och lämning av två andra patienter.Gissa om jag kände mig överkörd dagen efter! Det har tagit flera dagar att återhämta sig från den resan!

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Miljoner svenskar lider av långvarig smärta

Är du en av alla dem som lider av ryggont, värk i nacke och leder, har ont i magen eller huvudvärk varje dag? Då kan du tillhöra en av de nästan två miljoner svenskar som lider av kronisk smärta – utan direkt orsak.

"– Det kan bero på stress eller andra problem som blir till smärta, säger smärtspecialisten Lars-Olof Nordfors "

Enligt en stor europeisk undersökning, Pain in Europe av NFO World Group, lider runt 20 procent av Europas befolkning av någon form av långvarig smärta och värk. Enligt undersökningen har hela 15 miljoner européer så ont att de överväger självmord. Flest drabbade fanns det i Norge, Polen och Italien, där mer än var fjärde vuxen sade sig lida av långvarig smärta. Lägst antal drabbade hade Spanien, där endast en av tio är drabbad.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värkmedicin

Vestibulit en grym sjukdom som kan skada relationen

Fler än 30 000 kvinnor lider av vestibulit. Sjukdomen kallas också brinnande vulva och gör sex till en mardröm.

"Att ha sex var som att sitta på en taggig sjöborre, som att ha nålar i sig som river och river. Det kändes som ett djupt varigt sår som ingen tror på för att det inte syns. "
Det är lätt att bli deppig och känna sig otillräcklig om man inte kan ha sex. Sex är ofta något som man sett som självklart i sitt liv. Sanas vardagsliv påverkades. Hon kunde inte cykla, inte promenera – och sex var bara att glömma. Den molande smärtan förföljde henne och på föreläsningarna på universitetet hade hon svårt att koncentrera sig eftersom det gjorde så ont.

Det är här vestibulit

Vestibulit betyder ”brinnande vulva” och innebär smärtor i underlivet, vanligtvis i samband med sex, men det finns även fall av vestibulit där smärtan är mer eller mindre konstant.

 • Sjukdomen beskrivs som en överkänslighet i nerverna, som gör att lätt beröring, blir till en skarp, svidande och/eller brännande smärta. Varför denna överkänslighet uppstår är fortfarande osäkert.


 • Det kan finnas en rodnad på slemhinnorna, och man kan ha en svårläkt spricka baktill i slidan, men trots rodnaden är det inte fråga om någon inflammation


 • 75 % av fallen uppträder i samband med svampinfektioner men sjukdomen kan även utlösas av en urininfektion.


 • Medelåldern på kvinnor med vestibulit är 25 år,men det kan också drabba äldre kvinnor i klimakteriet.


 • Källa: Vestibulit.se
  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värkmedicin

  Ulrika stelopererade nacken och blev bättre

  Hon hittade en specialistläkare i Tyskland som specialiserat sig på att steloperera whiplashpatienter. En inte helt okontroversiell operation eftersom resultatet är oåterkalleligt. I dag är Ulrika inte helt värkfri men håller smärtan i schack med hjälp av träning och lättare värktabletter. Och skillnaden mot innan operationen är enorm, i dag lever hon ett liv.

  Operationen innebär att nackens översta två kotor skruvas ihop och fästs i skallbenet för att få en stabilisering i den övre halskotsleden. Det krävs 4,5 cm långa skruvar och Ulrika har fyra i skallen och fyra genom nackkotorna. Teorin är att leden har blivit instabil efter pisksnärtsskadan. I leden sitter massor av nervsensorer som ger hjärnan signaler om huvudets position. När de blir skadade så blir signalerna till hjärnan fel och kan orsaka mängder av symtom, som huvudvärk, ljudkänslighet, trötthet, koncentrationssvårigheter, sämre syn. I Sverige görs operationen på främst reumatiker men numera också på whiplashpatienter (Lund).
  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

  fredag 15 oktober 2010

  Stort tillslag av polisen mot nätapotek

  I en omfattande internationell insats har polisen slagit till mot sex nätapotek i Sverige. 50 000 tabletter har beslagtagits och tolv personer har gripits. Den Interpol-ledda aktionen genomfördes i över 40 länder under den senaste veckan, skriver Läkemedelsverket, en av de myndigheter som samverkat kring aktionen,i ett pressmeddelande.

  I Sverige har tullen och polisen beslagtagit runt 50 000 tabletter genom tillslag mot internetapotek och beslag i det vanliga post- och paketinflödet från utlandet. Tolv personer har gripits, misstänkta för inblandning i den illegala handeln. De beslagtagna läkemedlen består enligt förpackningarna till stor del av potensmedel och narkotiska läkemedel men också av antibiotika och hjärtmedicin.

  "– Vem som helst kan göra beställningar bara man har tillgång till webbadressen. Läkemedlen köps billigt i Asien och säljs dyrt i Sverige, och förtjänsterna används ofta för att finansiera annan grov kriminalitet, säger Cecilia Fant, kriminalinspektör på Rikskriminalen."

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

  Kombinationer av läkemedel mer miljöfarliga

  Nu visar en avhandling från Göteborgs universitet att den miljöpåverkan som uppskattas i försök med en enskild substans kan vara missvisande. När en substans läcker ut i naturen och blandas med andra kemikalier kan effekten bli större.

  "– När fem läkemedels-, hygien- och hushållsprodukter (fluoxetin, propranolol, zinkpyrition, klotrimazol och triklosan) blandades i koncentrationer som inte individuellt orsakade någon signifikant effekt, orsakade blandningen nästan 30-procentig effekt på mikroalger, säger Sara Brosché i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet."

  I sin avhandling visade hon också att antibiotika som läcker ut vid läkemedelstillverkning kan orsaka resistensutveckling bland naturliga bakterier. Myndigheterna borde därför ställa högre krav på rening av utsläpp och miljöklassade läkemedel.

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

  Nytt hemtjänstsystem i Göteborg kritiseras

  I höst kommer en ny modell för hemtjänsten i Göteborg.Det är ett steg i rätt riktning enligt skribenterna, som inte är helt nöjda med den utformning som det nya systemet har fått. Förändringen syftar till att ge dem som har behov av hemtjänst mer makt över hur åtgärderna skall organiseras.

  Intentionerna i den nya modellen är goda och ett steg i rätt riktning då det ingår valfrihet för en rad olika praktiska tjänster ( till exempel städning, tvätt och trädgårdsarbete). Det finns dock fortfarande ingen valfrihet för vilken personal som ska komma eller hur personlig hygien ska skötas. Behöver man hjälp med personlig hygien, är det extra viktigt att man själv har inflytande över hur åtgärderna organiseras,menar debattörerna som skriver att en frisk person inte skulle acceptera att andra bestämmer hur ofta och när hon/han ska duscha.

  En annan nackdel med det nya hemtjänstsystemetär att vårdtagaren bara får byta ut praktiska åtgärder i begränsad omfattning och fortfarande måste ha ett beslut vilka åtgärder som ska sättas in. Skillnaden blir att man får förfoga mer fritt över den tid man beviljats. Men det finns också fortfarande fördomar kring vilka som behöver hjälp och med vad.

  Hemtjänsten i GÖteborg är konstigt nog olika organiserad i olika stadsdelar trots att vi alla betalar samma kommunalskatt! I flera stadsdelar ligger all hemtjänst under äldreomsorgen, medan andra stadsdelar organiserat hemtjänsten för personer under 65 år inom handikappomsorgen. Det är bra då yngre delvis har andra behov än äldre vårdtagare. Många yngre har arbete, studier eller rehabilitering på vardagarna och kan därför behöva hjälp på kvällar och helger i stället. Man kan faktiskt ha både yrkesarbete och behov av hemtjäns,vilkte inte kommunen verkar ha fattat. De bryter förmodligen mot den sk. likställighetsprincipen. Den innebär att kommuner och landsting, enligt kommunallagen, inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder.

  Bloggar: sjukdom, smärta, kronisk smärta, ,samhälle,värk,Regeringen moderaterna,opinion, hälsa,socialdemokraterna,intressant, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukdom, Göteborg, funktionshinder, handikapp, handikappad, hemtjänsten, vård och omsorg

  måndag 11 oktober 2010

  Staten tjänar pengar på att suga ut sjuka och skadade

  Staten gör sig stora pengar på överskott från sjukförsäkringen, Arbetsskadeförsäkringen m fl socialförsäkringar. Det är inte klokt att staten ska gå med vinst på en försäkring.Olagligt, hävdar kritikerna.

  Socialförsäkringar som till exempel sjukpenningen beskrivs ofta som stora kostnader för staten. Men tvärtom mot vad många tror så tjänar statskassan miljarder på försäkringarna - varje år. Förklaringen är att staten tar ut mycket mer i avgift för socialförsäkringen än vad som betalas ut till kunderna. Det vill säga folket. Det är fel, menar kritikerna.

  Avgifterna ska enbart finansiera själva socialförsäkringarna. Tar man ut en avgift för en sjukförsäkring så ska den inte användas till något annat, det är så lagstiftningen är formulerad, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.
  "-Skulle vi göra något liknande på ett försäkringsbolag så skulle vi få finansinspektionen på oss och bli återbetalningsskyldiga till kunderna, vilket är helt korrekt, säger Svärdman."
  Folksam har gjort en beräkning på hur mycket statens överskott på socialförsäkringarna väntas bli de närmaste fyra åren. Totalsumman hamnar på nästan 90 miljarder kronor:

  *Sjukförsäkringen: +63 miljarder kronor

  *Efterlevandepension: +33 miljarder kronor

  *Arbetsskadeförsäkringen: +23 miljarder kronor

  *Föräldraförsäkringen: -30 miljarder kronor

  Summa: +89 miljarder kronor

  Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukdomGöteborg, långtidssjukskrivna,

  Stöd namninsamlingen för bättre smärtvård!

  Bättre smärtvård i Västra Götaland!

  Till: Politiker i Västra Götalands Regionen:

  Idag görs det t ex i stort sett bara utredningar hos de få offentliga smärtkliniker som finns inom Sahlgrenska Universitetsjukhuset i Göteborg. Om man över huvudtaget får komma dit, skickas man efter utredning tillbaka till primärvården, som inte har tillräckliga kunskaper om långvarig smärta.

  De patienter som inte kan äta smärtstillande läkemedel på grund av biverkningar och därför tvingas ta injektionsbehandling, lämnas åt sitt öde och får ofta bekosta vården själva med resor, mediciner och andra avgifter.

  Istället skulle det behövas multiprofessionella smärtteam med helhetssyn som kunde se patientens hela situation och även ge alternativa behandlingar som massage och akupunktur.Det skulle också behövas ett handlingsprogram om långvarig smärta som verkligen används inom primärvården, där vårdpersonal kan få information om vilka alternativ som finns både vad gäller läkemedel och behandlingar. Vidare borde alla läkare utbildas om långvarig smärta inom grundutbildningen.

  En förbättrad smärtvård skulle spara stora pengar åt samhället i minskade vård-, sjukskrivnings- och läkemedelskostnader och dessutom minska människors lidande.

  Vi kräver därför, med hänvisning till ovanstående, en förbättrad smärtvård i Västra Götalands regionen med ökade resurser.

  Vidarebefordra en länk till namninsamlingen till era vänner och på era bloggar. Hjälp till att förbättra smärtvården!Ni kan lägga upp en insamling för ett eget län också.

  Bloggar: samhälle, politik, Regeringen moderaterna, opinion, , hälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkringhälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

  Ont i ryggen ett rent helvete

  Jag tror inte att de som är friska kan förstå vilket h-e det är att ha ont i ryggen! Att inte kunna stå eller sitta mer än 10-15 minuter och bara kunna gå korta sträckor är väldigt handikappande. Det var tex stora problem att åka sjukresor med taxi pga att man får samåka med andra patienter och då tar det ofta längre tid. det kan också vara svårt att få sitta i framsätet och luta sig bakåt,vilket är ett måste om resan tar mer än 5-10 minuter.Det ä visserligen inte livshotande men alla mediciner som man får stoppa i sig samt den stress smärtan medför belastar kroppen hårt.

  Sökte färdtjänst idag för det är så jobbigt att åka bil och åka bakåtlutad när man har whiplashskador dessutom.Men förstår inte hur jag ska palla för att åka till smärtläkaren 2 tim tur och reur i morgon. Det blir att proppa sig full med panocod, korsett och ta med kuddar som stöd.

  Jag har fått ställa in teaterbesök och släktmiddagar därför att jag har svårt att sitta. Om man måste lägga sig ner regelbundet är det inte lätta att delta i samhällslivet. För att inte tappa kontakten med barn och vänner har jag bjudit hem dem på fika och legat på soffan mesta tiden.

  Köpte i helgen en liten tempurkudde (COMFORT PILLOW PROMESSA ) att ha i bilen samt ett svankstöd i samma material (TRANSIT LUMBAR SUPPORT BLUE ).Mer info om Tempur. De är svindyra men tur nog hade de 20% rabatt på Tempurbutiken i Göteborg.

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

  tisdag 5 oktober 2010

  Läkare har dåliga kunskaper om läkemedelsinteraktion

  Jag har besvär med bla hjärtklappning och magen så jag kollade på Janus Info om mina mediciner påverkade varandra. Eftersom jag svimmade utan att veta varför tänkte jag att det kanske var pga mina mediciner alt. en överdosering av smärtstillande i kombination med betablockerare som jag har för den höga pulsen.

  Det uppseende väckande är att fastän jag frågat mina läkare om medicinerna jag tar passar ihop med varandra har jag fått jakande svar varje gång. Varken hjärt läkaren elelr smärtläkaren har reagerat! Det är väldigt märkligt med tanke på att t ex acetylsalicylsyra interagerar med många andra läkemedel, tex antidepressiva och betablockerare. Även betablockerare är knepigt att använda.

  Enligt Janus är det olämpligt med samtidig behandling av acetylsalicylsyra och serotoninåterupptagshämmare t ex Zoloft,Sertralin. Acetylsaicylsyra ( t ex Treo, Magnecyl,Bamyl)i kombination med sertralin ökar nämligen risken för gastrointestinala blödningar 5-7 gånger! Inte konstigt att jag haft magsbesvär! Vid behandling med höga doser acetylsalicylsyra är risken ännu högre (12-15 ggr).

  Acetylsalicylsyra i doser över 300mg/dygn kan också försämra den blodtryckssänkande effekten av betablockerare och t ex bör intag av apelsinjuice undvikas 2-3. Exponeringen´av atenolol kan minska med 22-55% vid samtidig behandling. Den terapeutiska effekten av atenolol kan därmed bli sämre.

  Zon (NSAID) som innehåller ketoprofen kan, hos vissa patienter, minska den antihypertensiva effekten av betablockerare. Även Voltaren T,Diclofenak och Eeze. Noggrann mätning av blodtrycket rekommenderas. Dosen betablockare kan behöva justeras. Kalciumflödeshämmare kan vara ett alternativ i stället för betablockerare vid behandling av högt blodtryck.

  Det är alltså flera av de mediciner som jag använder som var för sig och tillsammans kan samverka och motverka varandra. Skärpning krävs från läkarkåren! Läs också Tänk på läkemedelsbehandlingen som orsak till försämring

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

  söndag 3 oktober 2010

  Är din medicin en miljöbov?

  Här kan du se listan över importerade läkemedel. Veckans Affärer har hela listan på vilka aktiva läkemedelssubstanser som tillverkas i Patancheru, Indien och i vilka läkemedel de kan finnas. Flest läkemedel på listan har det schweiziska bolaget Sandoz med elva olika generiska produkter, som alltså kan vara tillverkade i Patancheru. det innebär att det bilgaste läkemdelet kankomma från ett annat land där tillverkaren släpper ut föroreningar , t ex antibiotika, direkt i naturen.

  Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

  Den Nya Försäkringskassan  Bloggar: samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

  lördag 2 oktober 2010

  Plötsligt blodtrycksfall en otäck upplevelse

  Jag blev ordentligt uppskrämd igår kväll, när jah hade lagt mig och sedan skulle gå upp och hämta bettskenan som jag glömt. Hade precis satt i den i munne på toan när jag rasade i golvet utan att hinna blinka. När min man skulle hjälp mig i säng svimmade jag en gång till. Men minns knappt hur det gick till. Hade tur i alla fall som bara spräckte läppen och fick skrapsår på benet . Jag mådde fruktansvärt illa när jag vaknade till. Känner mig idag som jag var överkörd av tåget.

  Jag hade nog tagit för mycket smärtstillande och kombinationen med betablockerare kanske inte är så lyckad. Min rygg har blivit sämre och sämre. Nu tillbringar jag den mesta tiden liggnde på soffan och kan bara vara uppe korta stunder. Enligt ortopeden som stelopererade min rygg är det skruvarna som skaver. I så fall får jag vänta flera månader tills de kan tas bort. Någon annan som upplevt samma sak? Just nu mår jag pyton eftersom jag har svårt att göra något.

  Bloggar:  hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias

  tisdag 28 september 2010

  Försäkringskassan folkets fiende nr1

  Daniel Håkansson, distriksläkare i Stockholm, upplever att förändringen har kommit gradvis, men blivit värre sedan tidsgränserna för sjukskrivning infördes. Systemet gör också att patienter känner sig stressade och oroliga för hur de ska klara sig ekonomiskt. I värsta fall kan det leda till ökad sjuklighet. Ofta får läkare ägna tid åt att förklara regler och hjälpa patienter att fylla i formulär på rätt sätt.

  Många av de sjukskrivna som idag hamnar på arbetsförmedlingen har redan tidigare gått ”varvet runt” som Daniel Håkansson uttrycker det. De har utretts på alla möjliga sätt för rehabilitering med resultat att de funnits för sjuka för att kunna arbeta.

  "– Jag har haft patienter som varit döende när de skickats till arbetsförmedlingen. "

  Att tala om sjukskrivnas arbetsförmåga tycker han i många fall är direkt hyckleri. Han tar som exempel att någon med en förslitningsskada hypotetiskt skulle kunna klara av att läsa sagor på en förskola ett par timmar varje dag – men ett sådant arbete existerar helt enkelt inte.

  "– I den bästa av världar skulle möjligheten att ordna någon form av sysselsättning anpassad till den sjukskrivne finnas. Det skulle till och med vara bra för många patienter, men de jobben finns inte idag, det är väldigt slimmat på arbetsplatser. När inte ens friska ungdomar får jobb, hur ska de med allvarliga sjukdomar få det? "

  Förändringarna i sjukförsäkringssystemet slår framför allt mot människor från arbetarklassen. Daniel Håkansson påpekar att man redan innan förändringarna genomfördes var fullt medveten om att många inom LO-yrken inte orkar arbeta fram till pensionsåldern.

  När ska svenska folket sluta upp att tro på hyckleriet och lögnerna från Alliansen?

  Bloggar: samhälle, politik, Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinion, valrörelsen, valkampanj, VAL, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, Göteborg, långtidssjukskrivna, sjukskrivning, värk , ryggont, ont i ryggen, ischias