onsdag 16 oktober 2013

Trafiskadenämnden inte opartisk

Grunden för Trafikskadenämndens verksamhet är att allmänheten har förtroende för dess oberoende, objektivet och neutralitet.Det är då anmärkningsvärt att notera att hittills har aldrig någon skadad begärt och påkallat vittnesmål av någon av Trafikskadenämndens läkare i syfte att stärka sin bevisning. Försäkringsbolagen däremot, anlitar frekvent Trafikskadenämndens läkare för att styrka sin sak gentemot den skadade. 

Skadade klagar regelbundet på TSNs brist på objektivitet och att nämndens läkare konsekvent stödjer försäkringsbolagens egna läkares påståenden när dessa står i strid med behandlande läkares uttalanden - vilket nära nog alltid händer.

Men varför har vi aldrig sett någon annons om att försäkringsbolagen eller Trafikskadenämnden söker försäkringsläkare? Det är stötande och länder till kraftig kritik att Trafikskadenämnden inte anställt en från försäkringsbolagen helt fristående sakkunnigläkare.

Det sägs hos Trafikskadenämnden att man har tillgång till sakkunnigläkare som sägs vara helt fristående från trafikförsäkringsbolagen. Detta är en sanning med modifikation. Nämnden glömmer att tala om att deras sakkunnigläkare är utbildade av försäkringsbolagen och bevistar samma kurser som försäkringsbolagens torpedläkare.

Det är också stötande att försäkringsbolaget, i mitt fall Folksam, inte bryr sig om att räta till felaktigheter i underlaget som skickas till TSN. Folksam hade skrivit ihop  rena spekulationer och lögner och dessutom brutit mot Datainspektionens regler när de använt journaler som var mer än 20 år gamla!Det ska bli ett rent nöja att anmäla dem för det!

Trafikskadenämndens sammansättning
Nämndens ordförande utses av regeringen, övriga ledamöter av finansinspektionen.
  • Ordföranden samt fem vice ordförande och fem ersättare för dem är jurister och får inte vara anställda i något försäkringsbolag.
  • Tolv ledamöter är lekmannarepresentanter och kommer från olika intresseorganisationer.
  • Tolv ledamöter kommer från försäkringsbolagen. Ledamot får inte delta i behandlingen av det egna bolagets ärenden.
  • Nämnden sammanträder normalt med sex ledamöter; två ledamöter från respektive ledamotsgrupp. I enklare ärenden kan sammansättningen vara tre ledamöter; en från varje grupp. I vissa fall beslutas yttranden efter föredragning för ordföranden

Halva nämnden kommer således direkt från försäkringsbolagen, den andra halvan representerar andra ägarintressen i försäkringsbolagen. LO, TCO/HTF, Lärarnas Riksförbund, KF,  OKQ8, HSB, Riksbyggen m.fl intresseorganisationer sitter i Folksams styrelser.

Kan en sådan organisation kallas objektivt oberoende?
På vilken stol sitter intresseorganisationerna? Ägarintressets stol eller den lille försäkringstagarens?

Bloggar: samhälle, Göteborg, debatt, ekonomi, Intressant

Inga kommentarer: